Dodávateľ

Tomaš Teniak TENAOIL

Martin
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Tomáš Teniak TENA OIL

IČO: 37405519

Adresa: Na Bystričku 815/28, Martin

Registračné číslo: 2018/6-FO-E8285

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Jún 2018

Záznam platný do: 18. Jún 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 173 588,47 EUR 23 23
2017 79 441,58 EUR 6 6
2018 2 006 796,83 EUR 11 11
2019 72 502,42 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 173 588,47 EUR 23 23
2017 79 441,58 EUR 6 6
2018 2 006 796,83 EUR 11 11
2019 72 502,42 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 4 623,33 4623.33 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 5 313 980,00 313980.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 900,00 900.00 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 2 000 000,00 2000000.00 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 19 6 047,00 6047.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 16 5 483,14 5483.14 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 62,50 62.50 EUR
Zoologická záhrada 1 1 233,33 1233.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Alternatívne náhradné diely na osobné, úžitkové a nákladné automobily Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 999 999,00 1999999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komplexné hlinité plastické mazivo Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 - 400 litrov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
technický benzín (čistiaci) Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
oleje a mazivá Zoologická záhrada 2 170,06 2170.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorový olej - M8AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 335,00 335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OTHP 32 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 960,00 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiaca zmes Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 200 000,00 200000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zmes do ostrekovačov Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Olej prevodový Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autochémia - destilovaná voda a brzdová kvapalina Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oleje a mazivá Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Olej hydraulický Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 85,63 85.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Olej motorový Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 670,00 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Olej motorový Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Olej prevodový Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mazacie oleje, mazivá a nemrznúca zmes Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 - 400 litrov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Olej motorový Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 670,00 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes do ostrekovačov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Olej motorový Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydraulický olej Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorový olej - M7ADSIII Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 68 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 46 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladiaca zmes Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 76 680,00 76680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové, prevodové, hydraulické oleje Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 835,00 2835.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OTHP 32 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový olej M8AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový olej M8AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 315,00 315.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Olej motorový Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Olej prevodový Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Olej motorový Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Olej motorový Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 440,00 440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 300,00 7300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OTHP 32 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladiaca zmes Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 77 302,78 77302.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Univerzálny olej Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 517,00 517.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorový olej Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 563,00 563.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OHHM 68 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421918991866


martinec@tenaoil.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 63 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Tomáš Teniak
Adresa:
Na Bystričku 28 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Teniak
Adresa:
Na Bystričku 28 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ŠTELLMACHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
Adresa:
M. Pišúta 16 Liptovský Mikuláš 03101
Meno:
FIAČAN & PARTNERS, s. r. o.
Adresa:
M. Pišúta 16 Liptovský Mikuláš 03101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×