Dodávateľ

Stavebné profily s.r.o.

Dolná Breznica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Stavebné profily s.r.o.

IČO: 36347965

Adresa: 257, Dolná Breznica

Registračné číslo: 2019/5-PO-F483

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Máj 2019

Záznam platný do: 16. Máj 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 81 423,73 EUR 37 37
2017 5 406,32 EUR 7 7
2019 13 204,06 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 17 500,00 EUR 1 1
2016 63 923,73 EUR 36 36
2017 5 406,32 EUR 7 7
2019 13 204,06 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 454,16 454.16 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 2 079,00 2079.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 6 776,50 6776.50 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 168,33 168.33 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 277,00 1277.00 EUR
Obec Gbelce 1 91,66 91.66 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 882,17 2882.17 EUR
Mesto Nové Zámky 1 3 750,00 3750.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 915,00 915.00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 119,99 119.99 EUR
Obec Liesek 1 2 632,50 2632.50 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 8 999,90 8999.90 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 504,00 504.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 1 353,33 1353.33 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 7 2 960,89 2960.89 EUR
Zoologická záhrada 2 7 383,29 7383.29 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 6 325,67 6325.67 EUR
Mesto Nová Dubnica 1 17 500,00 17500.00 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 2 7 750,00 7750.00 EUR
Obec Lastovce 1 8 333,00 8333.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 8 333,16 8333.16 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 308,75 2308.75 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 2 286,65 2286.65 EUR
VEPOS, spol. s r.o. 1 1 249,00 1249.00 EUR
Dopravná akadémia 1 1 024,16 1024.16 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 176,00 2176.00 EUR
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 1 400,00 400.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Údržba plôch verejnej zelene Mesto Nová Dubnica 29 166,00 29166.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecia na odpad 1100x700 čierne VEPOS, spol. s r.o. 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plechy - hutný materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 285,00 285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infraset TOPAS TPS-15 variant STANDARD Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 13 000,00 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Obec Gbelce 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDF, Sololit Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
brúsny materiál, skrutky Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plechy , pásovina, guľatina, rezné a brúsne kotúče , J-profily Dopravná akadémia 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 460,00 3460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 840,00 1840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
náterové farby a riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 88,00 88.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 606,00 606.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzny stavebný materiál, hutný materiál a materiál pre údržbu zámočníci, maliari, stolári Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 790,00 2790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 638,00 5638.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Stredisko sociálnej starostlivosti 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Zoologická záhrada 5 813,83 5813.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 830,00 3830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mosadz kruhová ø36 mm Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Zoologická záhrada 3 871,42 3871.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 240,00 1240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čerpadlo odpadových vôd Obec Liesek 3 350,00 3350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hranoly, dosky, laty Obec Lastovce 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maliarsky materiál Stredisko sociálnej starostlivosti 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 150,00 3150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutnícky materiál Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Perchlóretylén. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál a príslušenstvo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 006,00 3006.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klince stavebné Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mosadz, Bronz Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Technická univerzita v Košiciach 1 990,00 1990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na opravu oplotenia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 422,50 422.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plech hliníkový Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 755,00 755.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 511,60 1511.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 940,00 1940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kazetový strop Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 227,80 227.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
PUR izolácia, alebo ekvivalent. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 9 000,00 9000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál na zhotovenie kvetináčov Mesto Nové Zámky 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plech vlnitý pozinkovaný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 734,00 734.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 47 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Rastislav Pavlus
Adresa:
Pod Skalkou 67/9 Lednické Rovne 02061
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Miroslava Čapková
Adresa:
Námestie sv. Anny 21 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.06.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×