Dodávateľ

Ing. Iveta Janíková

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Iveta Janíková

IČO: 34559671

Adresa: Palkovičova 245/15, Bratislava-Ružinov

Registračné číslo: 2019/10-FO-E2678

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Október 2019

Záznam platný do: 26. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 108 642,19 EUR 100 100
2017 83 566,17 EUR 79 79
2018 53 795,50 EUR 50 50
2019 29 172,02 EUR 36 36
2020 31 296,45 EUR 41 41
2021 9 646,62 EUR 15 15
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 4 383,33 EUR 1 1
2016 104 258,86 EUR 99 99
2017 83 566,17 EUR 79 79
2018 54 117,50 EUR 52 52
2019 28 850,02 EUR 34 34
2020 31 296,45 EUR 41 41
2021 9 646,62 EUR 15 15

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34 14 478,72 14478.72 EUR
Slovenská správa ciest 2 349,59 349.59 EUR
Mesto Žilina 1 1 672,50 1672.50 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 3 1 463,89 1463.89 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 100,80 100.80 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 419,00 419.00 EUR
Mesto Trnava 1 0,00 0.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 16 670,82 16670.82 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 1 668,32 1668.32 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 2 826,90 2826.90 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 3 482,49 3482.49 EUR
Mesto Levice 1 0,00 0.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 4 1 453,99 1453.99 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 1 540,63 1540.63 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 704,16 704.16 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 17 960,81 17960.81 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1 515,00 1515.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 12 375,00 12375.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 832,50 832.50 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 70,75 70.75 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6 12 812,89 12812.89 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 7 318,18 7318.18 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 157,50 157.50 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 2 499,17 2499.17 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 714,80 714.80 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 450,00 450.00 EUR
Mesto Senica 1 1 220,00 1220.00 EUR
Ružinovský domov seniorov 1 3 458,33 3458.33 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 4 097,00 4097.00 EUR
Slovenské národné múzeum 7 4 845,99 4845.99 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 2 197,81 2197.81 EUR
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 3 6 376,63 6376.63 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 957,49 957.49 EUR
Mesto Senec 1 908,33 908.33 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 328,33 328.33 EUR
Domov seniorov ARCHA 1 1 916,67 1916.67 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 211,58 211.58 EUR
Mesto Pezinok 2 3 211,67 3211.67 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 9 864,00 9864.00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 599,45 599.45 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 1 146,66 1146.66 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 532,50 532.50 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 3 489,17 3489.17 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 1 747,50 1747.50 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 1 020,83 1020.83 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 7 1 802,07 1802.07 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 15 590,00 15590.00 EUR
Mesto Svätý Jur 6 863,79 863.79 EUR
Spišská katolícka charita 2 1 627,56 1627.56 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 175,00 175.00 EUR
Obec Raková 1 4 208,32 4208.32 EUR
Obec Spišský Hrhov 1 3 799,58 3799.58 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 302,90 302.90 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 366,66 366.66 EUR
Obec Záhorská Ves 1 133,32 133.32 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 0,00 0.00 EUR
Národný onkologický ústav 6 3 590,89 3590.89 EUR
Mesto Lučenec 3 806,66 806.66 EUR
Ústav zoológie SAV 1 166,66 166.66 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 120,00 120.00 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 290,83 290.83 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3 9 707,48 9707.48 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 3 694,17 3694.17 EUR
Štátna opera 6 10 713,00 10713.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 4 311,81 4311.81 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 17 121,14 17121.14 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 387,49 387.49 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 465,23 465.23 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 7 445,04 445.04 EUR
Stredná odborná škola 1 189,99 189.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 6 16 831,22 16831.22 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 1 348,59 1348.59 EUR
Technické služby, príspevková organizácia mesta 3 1 607,00 1607.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 4 383,33 4383.33 EUR
Správa telovýchovných zariadeni 1 1 916,67 1916.67 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 532,50 532.50 EUR
Domov sociálnych služieb 1 1 181,66 1181.66 EUR
Environmentálny fond 4 1 619,99 1619.99 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 2 482,49 482.49 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 2 782,48 2782.48 EUR
Spojená škola 1 525,00 525.00 EUR
Teresa Benedicta 1 491,67 491.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 8 1 516,66 1516.66 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 2 582,49 2582.49 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 7 3 164,75 3164.75 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 0.00 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 427,49 427.49 EUR
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 1 1 500,17 1500.17 EUR
Školský internát 2 653,65 653.65 EUR
"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 1 0,00 0.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 2 5 382,50 5382.50 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 297,92 297.92 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 197,50 197.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 276,03 1276.03 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 157,47 157.47 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 7 187,06 7187.06 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 5 4 038,98 4038.98 EUR
Obec Omšenie 1 54,17 54.17 EUR
Základná škola Jozefa Cígera Hronského 1 270,00 270.00 EUR
Zariadenie pre seniorov 1 3 916,67 3916.67 EUR
Domov sociálnych služieb 1 2 157,50 2157.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 2 702,49 702.49 EUR
Základná škola Jozefa Horáka 1 865,83 865.83 EUR
Viacúčelové zariadenie pre seniorov 1 815,83 815.83 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 3 330,83 3330.83 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 1 600,00 1600.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 1 1 991,67 1991.67 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 3 784,99 784.99 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 102,42 102.42 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 4 614,17 4614.17 EUR
Environmentálny fond 1 279,17 279.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pracie prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 6 139,20 6139.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistace a hygienické prostriedky. Správa telovýchovných zariadeni 2 640,00 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývací prostriedok a oplachovací prípravok pre profesionálne umývačky riadu RM GASTRO Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,61 900.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Krajská prokuratúra v Prešove 35 000,00 35000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prací prášok Palmex alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, pracie prostriedky. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 6 795,00 6795.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie prášky Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 2 409,74 2409.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, odmastňovacie a bieliace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 350,00 4350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie ZŠ Základná škola J. A. Komenského Revúca 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Školský internát 383,00 383.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 175,04 1175.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre 7 stredísk Mesto Pezinok 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Základná škola Jozefa Cígera Hronského 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 6 184,00 6184.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prací prášok Palmex alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb Technická univerzita v Košiciach 14 850,00 14850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 3 537,00 3537.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletová regeneračná soľ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 346,00 346.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup drogistického materiálu Generálna prokuratúra SR 3 240,00 3240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup prostriedkov na pranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 445,00 445.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky na pranie Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Mesto Senica 2 289,00 2289.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ tabletovaná regeneračná Univerzitná nemocnica Bratislava 3 720,00 3720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovací vozík a čistiace prostriedky na podlahy, nábytok Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 3 527,98 3527.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb Hrabiny 5 900,00 5900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vložky hygienické Ústav na výkon trestu odňatia slobody 610,00 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie, tolaletný papier pre školskú kuchyňu pri ZŠ Základná škola J. A. Komenského Revúca 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 010,00 1010.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky, toaletný papier, hygiennické potreby. Viacúčelové zariadenie pre seniorov EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývací prostriedok a oplachovací prípravok pre profesionálne umývačky riadu RM GASTRO Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 777,12 777.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Slovenské národné múzeum 1 070,00 1070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skladané papierové utierky ZZ Environmentálny fond 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Mesto Levice 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývací a oplachovací prostriedok pre strojové čistenie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 349,20 349.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 885,00 885.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
drogistický tovar Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 175,00 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny prací prostriedok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 540,00 1540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, pracie prostriedky. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 764,70 3764.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a doprava čistiacich a hygienických prostriedkov Mesto Žilina 2 970,58 2970.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 2 490,99 2490.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 2 372,90 2372.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 692,50 692.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a ochranné potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 450,00 2450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny dezinfekčný prípravok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na zber biologického odpadu Obec Ivanka pri Dunaji 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 623,10 623.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 252,00 1252.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Ružinovský domov seniorov 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na zber biologického odpadu Obec Ivanka pri Dunaji 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 08/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 860,00 11860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia, mikroténové sáčky a ochranné pracovné prostriedky, osobná hygiena Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 314,08 1314.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Štátny veterinárny a potravinový ústav 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad zaťahovacie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 09/2016 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na zber biologického odpadu Obec Ivanka pri Dunaji 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený zber plastov, papiera a skla Obec Spišský Hrhov 8 720,00 8720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spišská katolícka charita 1 075,00 1075.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny dezinfekčný prípravok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedok na umývanie riadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, odmasťovacie a bieliace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mydlo toaletné Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 2 103,96 2103.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 050,00 3050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálne pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 654,00 2654.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ tabletovaná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich výrobkov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 280,00 5280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vložky hygienické Ústav na výkon trestu odňatia slobody 610,00 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skladané papierové utierky ZZ Environmentálny fond 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prášok na pranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 702,39 1702.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 4 395,00 4395.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny prací prostriedok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 332,00 1332.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
papierové utierky Štátny veterinárny a potravinový ústav 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky na čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup prostriedkov na pranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stretch fólia ručná, lepiaca páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pracovné pomôcky Úrad pre verejné obstarávanie 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 340,00 2340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ tabletovaná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posypová soľ 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 500,00 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické vložky Bella Normal maxi Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posypová soľ Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 920,00 920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 840,00 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické skladané utierky, toaletný papier, tekuté mydlo, čistiace a dezinfekčné prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 154,00 3154.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mydlo toaletné Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posypová soľ a močovina Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 360,00 6360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prípravky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, odmasťovacie a bieliace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 300,00 5300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky, toaletný papier, krémy. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 218,00 218.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné mydlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Mesto Trnava 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 390,00 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývací prostriedok a oplachovací prípravok pre profesionálne umývačky riadu RM GASTRO Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 552,93 552.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 424,40 1424.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostiedky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, pracie prostriedky. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 816,00 3816.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 980,00 1980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Školský internát 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 745,00 745.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedky na pranie Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 4 268,75 4268.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedky na čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Domov seniorov ARCHA 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Handry Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 840,00 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 883,00 883.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny prací prostriedok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 040,00 2040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Perchlóretylén. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 125,00 1125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zmes do ostrekovačov ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické potreby a pracie prášky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 354,00 14354.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Štátny veterinárny a potravinový ústav 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 590,00 590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 630,00 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 368,96 368.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Obec Záhorská Ves EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 2 054,30 2054.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 977,00 977.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Slovenské národné múzeum 1 060,00 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Saponáty na kuchynskú hygienu, objektovú hygienu, sanitárne čistenie a dezinfekciu, nástroje. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skladané papierové utierky ZZ alebo ekvivalent Environmentálny fond 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Štátny veterinárny a potravinový ústav 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fungicídy, insekticídy Slovenské národné múzeum 535,00 535.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedky na čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 342,00 342.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 170,00 1170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 3 700,00 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vedrá, handry, zmetáky, smetné koše, WC kefy, metly Stredná odborná škola lesnícka 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 406,00 406.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývací prostriedok a oplachovací prípravok pre profesionálne umývačky riadu RM GASTRO Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 670,02 670.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 840,00 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, odmasťovacie a bieliace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 400,00 5400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prací prostriedok určený na profesionálne použitie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Perchlóretylén Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 855,66 1855.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Národný onkologický ústav 465,00 465.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jar Štátny veterinárny a potravinový ústav 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Balená posypová soľ Obec Omšenie 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 165,00 165.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
papierové utierky Štátny veterinárny a potravinový ústav 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad zaťahovacie Obec Raková 8 328,00 8328.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 366,07 366.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabletová regeneračná soľ Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 306,00 306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posypová soľ Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 280,80 280.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technická posypová soľ Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Ústav na výkon trestu odňatia slobody 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 560,00 4560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 7 400,00 7400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posypová soľ 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Perchlóretylén Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE 120L červené Národný onkologický ústav 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a pracie prostriedky pre práčovňu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 907,00 907.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývací prostriedok a oplachovací prípravok pre profesionálne umývačky riadu /RM CLEAN+ RM RINSE alebo ekvivalent/ Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pomôcky na upratovanie Spišská katolícka charita 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieh Ústav zoológie SAV 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posypový materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 590,00 3590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 475,00 1475.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štátny veterinárny a potravinový ústav 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná, chemikálie na úpravu vykurovacej vody Ekonomická univerzita v Bratislave 813,00 813.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chloritan sodný, kyselina chlorovodíková Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové podnosy na výdaj stravy Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 150,00 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarské potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30,00 30.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier a toaletné mydlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky, osviežovače vzduchu, čistiace výrobky Štátna opera 3 400,00 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Penové mydlo do dávkovača penového mydla Merida TOP alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 441,00 441.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dávkovače mydla, utierky vrecia, toaletný papier Slovenské národné múzeum 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb 3 650,00 3650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 766,00 766.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a umývacie prostriedky do strojov zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 165,00 165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kvapalina do ostrekovačov - letná Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30,00 30.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 135,00 135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 4 760,92 4760.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 510,00 510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Perchlóretylén. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 160,00 1160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na úpravu vody Ústav na výkon trestu odňatia slobody 566,00 566.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prací prostriedok určený na profesionálne použitie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 820,00 2820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 2 193,06 2193.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 175,00 175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ, technická soľ na zimný posyp, morská bazénová soľ a kyselina citrónová Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 066,12 1066.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
56. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 421,00 421.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prací prach a pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 562,88 562.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 812,00 812.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prací prostriedok určený na profesionálne použitie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 820,00 2820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posypová soľ a močovina Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 360,00 6360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na úpravu vody Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a pracie prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 8 500,00 8500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby určené na osobnú hygienu Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 1/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hliníkový rebrík Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 170,00 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 290,00 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ posypová Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460,00 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sprej proti lezúcemu hmyzu Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 418,00 1418.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace,leštiace, hygienické prostriedky Štátna opera 4 400,00 4400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Národný onkologický ústav 1 855,00 1855.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 276,00 276.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 425,00 425.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 6 170,32 6170.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská správa ciest 170,00 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prací prášok a aviváž Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 880,00 5880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre strediská sociálnych služieb marec 2019 Mesto Pezinok 2 250,00 2250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Perchlóretylén. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 450,00 1450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlorňan sodný Technické služby, príspevková organizácia mesta 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 495,95 1495.95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Destilovaná voda Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup odstraňovača starých náterov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 54,18 54.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chloritan sodný, kyselina chlorovodíková Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kozmetické výrobky Štátna opera 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 636,13 1636.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Balená posypová soľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75,00 75.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Balená posypová soľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35,00 35.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 355,00 355.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Destilovaná voda Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 143,00 143.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pračovnícke prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 451,66 1451.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toluén lakársky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180,00 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prací prach I. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 120,00 1120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 158,25 158.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ posypová Ústav na výkon trestu odňatia slobody 510,00 510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier a mydlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 685,00 3685.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prací prášok a aviváž Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 800,00 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo tekuté do zásobníkov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 699,84 12699.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Soľ tabletovaná regeneračná Univerzitná nemocnica Bratislava 8 266,66 8266.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 960,00 960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Posypová soľ a močovina Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 840,00 6840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chloritan sodný, kyselina chlorovodíková Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 190,00 1190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný gél na ruky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 520,00 520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 510,00 510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 630,00 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 811,00 811.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Perchlóretylén. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 480,00 1480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 396,00 396.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kyselina sírová - elektrolyt do olovených akumulátorových batérií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 66,00 66.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kyselina sírová - elektrolyt do olovených akumulátorových batérií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 135,36 6135.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrolyt Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 678,30 678.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný univerzálny čistič na podlahy Sanytol alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 51,00 51.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kyselina sírová - elektrolyt do olovených akumulátorových batérií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 682,00 2682.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kyselina sírová - elektrolyt do olovených akumulátorových batérií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10,82 10.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 148,32 148.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrolyt Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199,68 199.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,34 200.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kyselina sírová – elektrolyt do olovených AKB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200,60 1200.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 811,00 811.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kyselina sírová – elektrolyt do olovených AKB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 340,00 340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kyselina sírová – elektrolyt do olovených AKB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,00 2.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie priemyselné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 63,92 63.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kyselina sírová – elektrolyt do olovených AKB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,23 600.23 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 150,00 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 980,00 980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kyselina sírová – elektrolyt do olovených AKB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 70,00 70.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 518,40 518.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčný univerzálny čistič na podlahy Sanytol alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 149,00 149.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Posypová soľ a močovina Univerzita Komenského v Bratislave 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 142,00 142.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kyselina sírová – elektrolyt do olovených AKB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 260,55 260.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ na zmäkčovanie vody do kávovaru Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kyselina sírová – elektrolyt do olovených AKB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 265,00 265.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kyselina sírová – elektrolyt do olovených AKB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25,00 25.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 879,38 879.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby na autá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 683,00 683.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 204,75 204.75 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kyselina sírová – elektrolyt do olovených AKB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000,00 4000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Antibakteriálne mydlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 677,20 5677.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kyselina sírová – elektrolyt do olovených AKB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 839,04 839.04 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kyselina sírová – elektrolyt do olovených AKB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 289,45 289.45 EUR 2021 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 855,00 855.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kyselina sírová - elektrolyt do olovených akumulátorových batérií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrolyt Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 698,80 698.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kyselina sírová – elektrolyt do olovených AKB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 279,25 279.25 EUR 2021 Tovary Nie 1
Perchlóretylén. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 404,00 1404.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chlorňan sodný Technické služby, príspevková organizácia mesta 850,00 850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kyselina chlorovodíková Technické služby, príspevková organizácia mesta 600,00 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kyselina sírová – elektrolyt do olovených AKB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 310,00 310.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kyselina sírová – elektrolyt do olovených AKB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16,00 16.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrolyt Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 98,00 98.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 542 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Iveta Janíková
Adresa:
Palkovičova 245/15 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×