Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

Bratislava 5
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

IČO: 33768897

Adresa: Wolkrova 5, Bratislava - mestská časť Petržalka

Registračné číslo: 2020/4-FO-E4770

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Apríl 2020

Záznam platný do: 28. Apríl 2023

Posledná zmena: 29. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 810 145,43 EUR 426 426
2017 455 355,28 EUR 200 200
2018 1 177 096,02 EUR 337 337
2019 948 600,85 EUR 303 303
2020 1 034 259,13 EUR 319 319
2021 273 445,20 EUR 65 65
2022 1 238,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 72,50 EUR 1 1
2016 810 227,93 EUR 426 426
2017 457 194,44 EUR 202 202
2018 1 209 684,36 EUR 335 335
2019 922 466,42 EUR 303 303
2020 1 008 171,06 EUR 312 312
2021 290 277,20 EUR 70 70
2022 2 046,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72 44 184,88 44184.88 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 53 632,00 53632.00 EUR
Slovenská správa ciest 9 3 863,30 3863.30 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 8 741,67 8741.67 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 50 661,79 50661.79 EUR
Mesto Žilina 14 61 779,42 61779.42 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 27 161,10 27161.10 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 15 300,55 15300.55 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 813,34 813.34 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 18 398,00 18398.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 7 81 375,76 81375.76 EUR
Mesto Trnava 19 44 858,26 44858.26 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 6 973,33 6973.33 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 2 529,00 2529.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 4 8 966,54 8966.54 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 53 15 190,32 15190.32 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 16 5 146,23 5146.23 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 706,94 706.94 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 73 541,00 73541.00 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 2 11 410,00 11410.00 EUR
Medzinárodné laserové centrum 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Levice 6 7 614,17 7614.17 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 16 35 392,95 35392.95 EUR
Mesto Nitra 1 167,32 167.32 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 64 974,55 64974.55 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 2 274,17 2274.17 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 3 836,50 3836.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 10 016,67 10016.67 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 8 2 907,13 2907.13 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 14 990,03 14990.03 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 3 7 573,98 7573.98 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 202 646,00 202646.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 4 491,99 4491.99 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 44 537,50 44537.50 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 64 545,00 64545.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 10 246,99 10246.99 EUR
Mesto Prievidza 14 24 763,25 24763.25 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 12 084,98 12084.98 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 596,49 596.49 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 74 283,19 74283.19 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 13 491,66 13491.66 EUR
Generálna prokuratúra SR 11 15 980,80 15980.80 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 3 991,67 3991.67 EUR
Mesto Piešťany 1 83,32 83.32 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 19 655,75 19655.75 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 248,98 248.98 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 3 772,00 3772.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 5 798,31 798.31 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 1 602,49 1602.49 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 577,00 577.00 EUR
Mesto Komárno 1 325,07 325.07 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 14 240 567,33 240567.33 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 13 537,00 13537.00 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 543,33 543.33 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 28 39 839,47 39839.47 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 228 776,29 228776.29 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 8 18 602,80 18602.80 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 1 991,67 1991.67 EUR
Domov pri kríži 6 8 779,17 8779.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 39 837,19 39837.19 EUR
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 3 14 290,83 14290.83 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 2 519,00 519.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 4 5 103,67 5103.67 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 49 250,88 49250.88 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 833,33 833.33 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 3 2 677,50 2677.50 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 11 63 454,14 63454.14 EUR
Obec Dunajská Lužná 1 782,50 782.50 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 4 319,03 4319.03 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 745,83 745.83 EUR
Stredná odborná škola 2 944,14 944.14 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 51 076,97 51076.97 EUR
Mesto Nové Zámky 5 19 078,83 19078.83 EUR
Mesto Šaľa 1 1 095,85 1095.85 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 13 514,17 13514.17 EUR
Mesto Partizánske 13 5 560,97 5560.97 EUR
Slovenské národné múzeum 92 35 639,78 35639.78 EUR
Stredná odborná škola 4 11 659,84 11659.84 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 59 28 863,60 28863.60 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 19 388,48 19388.48 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 23 34 621,86 34621.86 EUR
Mesto Senec 41 31 835,42 31835.42 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 4 465,00 4465.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 5 101 329,44 101329.44 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 98,01 98.01 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 8 89 073,99 89073.99 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 207,50 207.50 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 33 324,16 33324.16 EUR
Mesto Pezinok 20 13 335,74 13335.74 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 16 241,66 16241.66 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 22 37 380,75 37380.75 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 6 986,87 6986.87 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 7 522,98 7522.98 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 7 114,00 7114.00 EUR
IUVENTA 3 6 963,94 6963.94 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 7 10 226,06 10226.06 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 355,00 355.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 26 81 135,12 81135.12 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 14 380 854,39 380854.39 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 13 332,50 13332.50 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 10 4 572,94 4572.94 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 664,17 664.17 EUR
Záchranná služba 1 1 875,00 1875.00 EUR
Biomedicínske centrum SAV 1 12 041,67 12041.67 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 337,50 337.50 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 18 12 140,26 12140.26 EUR
Mesto Trenčín 1 3 950,00 3950.00 EUR
Slovenské národné divadlo 15 56 817,71 56817.71 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 353,33 353.33 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3 66 711,67 66711.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 54 224,79 54224.79 EUR
Mesto Svätý Jur 47 8 809,57 8809.57 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 35 818,83 35818.83 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 2 83 165,84 83165.84 EUR
Krajská prokuratúra 14 9 904,67 9904.67 EUR
Obec Semerovo 2 213,74 213.74 EUR
Národné rehabilitačné centrum 2 5 379,07 5379.07 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 3 403,15 403.15 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 4 1 447,48 1447.48 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 345,00 345.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 4 8 008,32 8008.32 EUR
Obec Čachtice 2 182,92 182.92 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 3 189,00 3189.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 2 14 674,98 14674.98 EUR
Mesto Stará Turá 3 1 484,99 1484.99 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 498,33 498.33 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 1 716,67 1716.67 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 32 005,66 32005.66 EUR
Spišská katolícka charita 3 1 348,34 1348.34 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 4 197,00 4197.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 14 26 938,47 26938.47 EUR
Zoologická záhrada 3 15 952,49 15952.49 EUR
Okresný súd Topoľčany 4 1 142,89 1142.89 EUR
Obec Raková 1 6 940,00 6940.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 154,99 154.99 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 19 10 382,61 10382.61 EUR
Národný bezpečnostný úrad 5 34 958,08 34958.08 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 4 908,33 4908.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 4 441,66 4441.66 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 1 824,17 1824.17 EUR
Krajská prokuratúra 3 3 600,67 3600.67 EUR
Obec Záhorská Ves 7 1 919,82 1919.82 EUR
Obec Kráľová pri Senci 4 1 734,98 1734.98 EUR
Okresný súd Galanta 2 1 128,21 1128.21 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 0,00 0.00 EUR
Ústav polymérov SAV 4 701,67 701.67 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 2 25 699,00 25699.00 EUR
Stredná priemyselná škola 1 2 045,00 2045.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 767,48 767.48 EUR
Národný onkologický ústav 18 45 459,49 45459.49 EUR
Mesto Lučenec 4 6 340,83 6340.83 EUR
Obec Močenok 3 2 865,74 2865.74 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 1 810,00 1810.00 EUR
Špeciálna základná škola Šafárikova 38 Galanta 2 500,00 500.00 EUR
Obec Smolenice 1 283,33 283.33 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 8 441,69 8441.69 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 3 546,67 3546.67 EUR
Spojená škola,Námestie SNP 5,Partizánske s organizačnými zložkami SOŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,SPŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,OA,Nám.SNP 5,Partizánske 1 3 559,17 3559.17 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 7 1 094,95 1094.95 EUR
Obec Štiavnik 4 8 719,17 8719.17 EUR
Ústav zoológie SAV 4 568,64 568.64 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 519,17 519.17 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 7 9 102,51 9102.51 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 4 1 974,17 1974.17 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 4 199,17 4199.17 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 13 270,82 13270.82 EUR
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 1 2 599,20 2599.20 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 2 84 565,83 84565.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 6 502,50 6502.50 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 2 666,67 2666.67 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 1 1 757,50 1757.50 EUR
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 1 3 286,67 3286.67 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 2 4 515,84 4515.84 EUR
Encyklopedický ústav SAV 2 539,28 539.28 EUR
Štátna opera 1 1 574,17 1574.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 13 062,50 13062.50 EUR
Základná škola 1 124,99 124.99 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 774,00 774.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 4 3 111,68 3111.68 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 6 665,80 6665.80 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 19 27 815,61 27815.61 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 6 615,83 6615.83 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 1 1 955,83 1955.83 EUR
Športové gymnázium 2 13 299,99 13299.99 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 0,00 0.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 73 784,99 73784.99 EUR
Výskumná agentúra 3 18 404,84 18404.84 EUR
Divadlo Nová scéna 4 2 019,80 2019.80 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 23 5 207,68 5207.68 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 357,17 357.17 EUR
Centrum účelových zariadení 2 188 978,47 188978.47 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 408,82 408.82 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 6 1 315,76 1315.76 EUR
Vojenský historický ústav 7 3 052,49 3052.49 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 265,83 265.83 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 254,15 254.15 EUR
NOVOVITAL 1 11 718,00 11718.00 EUR
Stredná odborná škola 6 1 181,99 1181.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 580,83 580.83 EUR
Obchodná akadémia 1 149,91 149.91 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 15 24 702,65 24702.65 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 1 325,90 325.90 EUR
Obec Dolné Kočkovce 7 2 419,14 2419.14 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 1 2 083,31 2083.31 EUR
VEPOS, spol. s r.o. 1 1 449,97 1449.97 EUR
Zdravé regióny 1 324,17 324.17 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 5 11 559,33 11559.33 EUR
Obchodná akadémia 1 83,33 83.33 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 475,00 475.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 232,50 232.50 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 933,33 1933.33 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 3 21 209,00 21209.00 EUR
Environmentálny fond 7 2 401,66 2401.66 EUR
Hlavný banský úrad 1 141,67 141.67 EUR
Národné osvetové centrum 1 5 910,55 5910.55 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 2 789,72 2789.72 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 7 810,00 7810.00 EUR
Spojená škola 4 1 700,74 1700.74 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 2 223,33 2223.33 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 750,00 750.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 34 30 441,41 30441.41 EUR
Okresný súd Bratislava II 3 1 051,66 1051.66 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 12 083,33 12083.33 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 5 2 690,67 2690.67 EUR
Základná škola Zlaté Klasy 1 98,17 98.17 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 742,49 742.49 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 21 7 545,45 7545.45 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 3 208,74 208.74 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 3 811,66 811.66 EUR
Zariadenie pre seniorov 5 0,00 0.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 5 809,39 809.39 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 4 915,83 4915.83 EUR
Obec Holice 1 657,50 657.50 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 1 550,00 1550.00 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 12 5 818,12 5818.12 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 2 1 773,32 1773.32 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 7 4 124,20 4124.20 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 2 1 182,48 1182.48 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 874,97 874.97 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 7 5 681,18 5681.18 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 5 421,08 421.08 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 1 99,99 99.99 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 4 46 343,24 46343.24 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 175,00 2175.00 EUR
Centrum sociálnych služieb Fantázia 1 1 858,31 1858.31 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 5 6 773,34 6773.34 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 2 5 843,33 5843.33 EUR
Základná škola Jozefa Cígera Hronského 1 1 450,00 1450.00 EUR
Zariadenie pre seniorov 1 3 690,00 3690.00 EUR
Základná škola 1 324,99 324.99 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 341,02 341.02 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 0,00 0.00 EUR
Inšpektorát práce Nitra 1 258,32 258.32 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 3 4 141,67 4141.67 EUR
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 789,17 789.17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 19 2 514,00 2514.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 2 6 125,00 6125.00 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 4 1 320,83 1320.83 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 1 386,66 386.66 EUR
Základná škola Matky Alexie 8 1 101,47 1101.47 EUR
Divadlo Aréna 2 3 067,17 3067.17 EUR
Centrum sociálnych služieb 1 616,58 616.58 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 2 273,33 273.33 EUR
Základná škola 2 2 961,66 2961.66 EUR
Centrum voľného času 1 41,66 41.66 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 2 1 315,73 1315.73 EUR
Základná škola Jozefa Horáka 2 2 129,17 2129.17 EUR
Ústav pamäti národa 2 4 374,17 4374.17 EUR
Materská škola 1 957,50 957.50 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 2 5 364,83 5364.83 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 4 252,96 252.96 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 117,50 117.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 4 957,50 4957.50 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 166,65 166.65 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 2 082,50 2082.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - Juh 6 20 465,82 20465.82 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1 822,50 1822.50 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 1 8 441,67 8441.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 1 4 833,33 4833.33 EUR
Domov jesene života 1 31 500,00 31500.00 EUR
Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 3 2 471,66 2471.66 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 6 429,00 6429.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - DOMINO 5 18 209,10 18209.10 EUR
Úrad vládneho auditu 8 12 704,32 12704.32 EUR
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 3 5 438,33 5438.33 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 1 3 216,67 3216.67 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 1 215,83 1215.83 EUR
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 2 1 071,66 1071.66 EUR
Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 2 555,83 555.83 EUR
Banícke múzeum v Rožňave 1 0,00 0.00 EUR
Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 1 900,79 900.79 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 6 1 783,33 1783.33 EUR
Základná škola 4 55 731,67 55731.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 2 6 056,58 6056.58 EUR
Spojená škola 1 1 127,50 1127.50 EUR
Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 2 1 344,92 1344.92 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 2 865,00 2865.00 EUR
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej 1 137,50 137.50 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 12 7 703,26 7703.26 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 16 7 935,81 7935.81 EUR
Dom pokojnej staroby n.o. Gbely 1 316,67 316.67 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 81,42 81.42 EUR
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 1 2 408,33 2408.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPA 2 6 865,84 6865.84 EUR
Centrum voľného času 1 332,50 332.50 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 9 294,80 9294.80 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 507,50 507.50 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 3 6 525,00 6525.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 2 992,50 2992.50 EUR
Environmentálny fond 4 1 524,99 1524.99 EUR
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 1 2 083,33 2083.33 EUR
Základná škola 1 1 966,67 1966.67 EUR
Ústav na výkon väzby 2 883,33 883.33 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 1 2 845,00 2845.00 EUR
Školský internát 1 4 582,50 4582.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 6 7 441,50 7441.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 2 829,17 2829.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické náplne a príslušenstvo Kancelária prezidenta SR 1 992,00 1992.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skladané papierové utierky ZZ Environmentálny fond 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky, toaletný papier, krémy. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier SmartOne 2vrstvový Vysoká škola múzických umení v Bratislave 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na toalety Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Stredná odborná škola 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
papierové utierky skladané ZZ Ústav polymérov SAV 312,00 312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO L Obchodná akadémia 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky na ruky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Všeobecný materiál a hygienické prostriedky Mesto Piešťany 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 936,89 936.89 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 299,00 3299.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 180,00 1180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecia na odpad 1100x700 čierne VEPOS, spol. s r.o. 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecia na odpad Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 23 500,00 23500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
drogistický tovar Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 204,00 204.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier WC Spojená škola 849,00 849.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné potreby pre ubytovacie zariadenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 625,00 625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 333,00 333.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobník na papierové utierky na ruky, dávkovač na tekuté mydlo a zásobník na toaletný papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 658,48 1658.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termo pohár - miešatko Národný onkologický ústav 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 13 697,16 13697.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 173,00 173.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, výrobky na upratovanie Stredná odborná škola letecko technická 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3-vrstvový a Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Močenok EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 2070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 151,00 1151.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Štatistický úrad Slovenskej republiky 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Štatistický úrad Slovenskej republiky 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky, prostriedky a pomôcky 2. tranža Slovenská konsolidačná, a.s. 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 414,00 414.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a toaletné potreby Obec Smolenice 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 497,60 1497.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 820,00 1820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 708,00 708.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby IUVENTA 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 58 604,22 58604.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 235,00 235.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 200,80 5200.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 239,61 2239.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky do 2018 Národné osvetové centrum 12 120,00 12120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 862,95 3862.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 379,60 2379.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové utierky ZZ, toaletný papier JUMBO, toaletný papier Mesto Trenčín 6 965,61 6965.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie hygienických potrieb Medzinárodné laserové centrum 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb. Vysoká škola výtvarných umení 11 700,00 11700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Mesto Levice 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 41 000,00 41000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 750,00 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 168,10 168.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 003,37 6003.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby a prostriedky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 60 000,00 60000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový materiál Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 3 120,00 3120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby alebo ekvivalent Trenčiansky samosprávny kraj 9 588,00 9588.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 884,36 4884.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenská správa ciest 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Bojnice Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Prievidza 16 700,00 16700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ Mesto Trnava 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Prievidza 1 529,00 1529.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mesto Prievidza 1 423,00 1423.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické potreby Okresný súd Galanta 827,00 827.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka toaletného papiera a papierových utierok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 324,00 1324.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 999,00 2999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre dospelých 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum voľného času 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - drogistický tovar, hygiena Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Divadlo Aréna 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci materiál Divadlo Aréna 1 188,00 1188.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 730,00 730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, obalový materiál Centrum účelových zariadení 119 900,00 119900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Senec 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 2070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické a čistiace potreby Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a drogéria Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 6 252,00 6252.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné potreby pre ubytovacie zariadenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 333,00 333.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier,papierové utierky, tekuté mydlo Rozhlas a televízia Slovenska 4 177,00 4177.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 730,00 730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace materiály Trenčianske múzeum v Trenčíne 7 354,11 7354.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace potreby, spotrebná materiál Národný onkologický ústav 4 600,00 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovacie vozíky a čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 990,00 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobník na papierové utierky na ruky, dávkovač na tekuté mydlo a zásobník na toaletný papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 030,32 1030.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby na upratovanie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 245,00 245.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a leštiace prostriedky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 570,00 2570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky na ruky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 644,00 644.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a pracie prostriedky Úrad vlády Slovenskej republiky 9 577,20 9577.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 690,00 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Latexové vyšetrovacie rukavice , nesterilné bez púdru velkosti S,M,L Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Národný bezpečnostný úrad 6 154,44 6154.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 008,00 1008.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky do umývačky riadu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier a zošity Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 345,00 345.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Mesto Trnava 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 12 337,43 12337.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné utierky Katrin Classic M2/42013/ alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 6 117,90 6117.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alobal Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 955,00 955.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, jednorázové plastové výrobky a čistiace prostriedky Úrad vlády Slovenskej republiky 2 983,53 2983.53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienocké prostriedky Mesto Stará Turá 925,50 925.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienocké prostriedky Mesto Stará Turá 925,50 925.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na ruky a povrchy v/16 Národný onkologický ústav 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Obec Holice 820,00 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 052,84 3052.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky, drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - LÚČ 8 140,00 8140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 868,80 868.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 16 128,00 16128.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky, metly, mopy Štatistický úrad Slovenskej republiky 343,03 343.03 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické prostriedky Mesto Trnava 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a spotrebný materiál Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Jumbo 28 dvojvrstvové z celulózy a Utierky ZZ Mesto Partizánske 576,00 576.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 2070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné utierky Katrin Classic M2/42013/ alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový materiál, vrecia na odpad, papierové obrúsky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 545,00 2545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 870,00 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobníky na papierové utierky v rolke a dávkovače tekutého mydla Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 515,00 515.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola Matky Alexie 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 2vrstvový, nerecyklovaný Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 2 496,39 2496.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 930,00 1930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Šaľa 2 202,00 2202.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Vozík na upratovanie alebo ekvivalent Akadémia Policajného zboru v Bratislave 5 300,00 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 5 165,00 5165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Biomedicínske centrum SAV 30 484,93 30484.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Základná škola Jozefa Cígera Hronského 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent MH Invest II, s.r.o. 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skladané papierové utierky ZZ do zásobníkov 2 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 9 672,00 9672.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 579,10 579.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dávkovač tekutého mydla s príslušenstvom. Ekonomická univerzita v Bratislave 1 385,00 1385.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sáčky, vrecia a špagáty Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 390,20 390.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 758,00 4758.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE 120 l Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 875,00 875.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka alobalu potravinárskeho a papiera na pečenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 630,00 2630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový riad na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Slovenská správa ciest 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hygienických papierov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné utierky Katrin Classic M2/42013/ alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 760,00 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový riad na jednorázové použitie Úrad vlády Slovenskej republiky 241,68 241.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové vrecia Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 119,00 119.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ Mesto Trnava 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZZ utierky Slovenské národné múzeum 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Slovenské národné múzeum 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecká, papierové vrecia, špagáty Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 525,00 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola,Námestie SNP 5,Partizánske s organizačnými zložkami SOŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,SPŠ,Nám.SNP 5,Partizánske,OA,Nám.SNP 5,Partizánske 5 105,00 5105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 3 505,90 3505.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 12 400,00 12400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál Domov pri kríži 2 370,00 2370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3-vrstvový a Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace potreby Domov jesene života 40 000,00 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 139,16 2139.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 145,00 145.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Okrúhly odpadkový kôš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 125,00 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 2 994,00 2994.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 370,00 1370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďaľšie potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 11 698,80 11698.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 2070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné utierky Katrin Classic M2/42013/ alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 77 150,00 77150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice nitrilové 200-kusové - 30 balení Mesto Partizánske 261,00 261.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 555,00 1555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 2 584,57 2584.57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tovar - vybavenie sociálnych zariadení a vybavenie vstupných interiérov Zoologická záhrada 1 938,59 1938.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky, toaletný papier, krémy. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 28 914,66 28914.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci tovar Slovenské národné múzeum 422,00 422.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygenické potreby Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špongie, hubky, drôtenky,utierky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 507,00 507.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 2 965,00 2965.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 10 800,00 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 17 868,00 17868.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 797,00 797.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 225,00 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiletky na holenie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 68,00 68.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 1 861,00 1861.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 835,00 835.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gačovaný papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 186,30 186.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osviežovač vzduchu do auta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, hygienické a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre vinobranie 2016 Mesto Pezinok 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace prostriedky na ruky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 335,00 335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie prostriedky a hygienické potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 3 515,82 3515.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 388,38 3388.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hygienických a čistiacich potrieb Mesto Žilina 2 350,00 2350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Partizánske 911,20 911.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 147,00 147.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, prostriedky na pranie a hygienické potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 11 626,27 11626.27 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola Matky Alexie 116,00 116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 686,96 4686.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 345,50 1345.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Rada pre vysielanie a retransmisiu 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby Základná škola Matky Alexie 467,00 467.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, skladané utierky Základná škola Matky Alexie 55,00 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, mydlo Slovenské národné múzeum 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier,papierové utierky, tekuté mydlo Rozhlas a televízia Slovenska 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový a spotrebný tovar Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby NOVOVITAL 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 086,00 1086.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby alebo ekvivalent Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 2070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pomôcky Národný bezpečnostný úrad 9 400,00 9400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 620,00 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky MsÚ Mesto Prievidza 1 529,00 1529.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a potravinová fólia Úrad vlády Slovenskej republiky 4 968,68 4968.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - drogistický tovar, hygiena BA Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky I. UNIVERZITA J. SELYEHO 747,08 747.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky IV. UNIVERZITA J. SELYEHO 524,50 524.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 497,00 1497.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 273,00 1273.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a tovar Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 030,00 1030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 117,00 117.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav zoológie SAV 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky typu ZZ do dávkovača, typ 92195 Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 13 616,99 13616.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
nepremastiteľný papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 502,00 502.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Žilina Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobník na toaletný papier, toaletný papier a penové mydlo Ekonomická univerzita v Bratislave 942,00 942.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 021,04 2021.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE 120 l TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 87,00 87.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 502,00 502.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovacie prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 635,00 635.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
zásobníky na toaletný papier, zásobníky na papierové utierky, tekuté mydlo Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 897,00 2897.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby Základná škola Matky Alexie 563,00 563.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 44,00 44.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 264,00 264.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica Poprad a. s. 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a hygienické prostriedky Základná škola 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienicke potreby pre MsP Mesto Prievidza 1 145,64 1145.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav zoológie SAV 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky, čistiace a hygienické výrobky, prostriedky osobnej hygieny 2016 Zoologická záhrada 6 103,84 6103.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 22 666,08 22666.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
papierové utierky skladané ZZ Ústav polymérov SAV 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osviežovač vzduchu do auta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 54,00 54.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Výskumný ústav vodného hospodárstva 589,90 589.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby október 2016 Mesto Pezinok 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 376,00 1376.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad a rukavice kožené a rukavice upratovacie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a pracie prostriedky Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 6 638,00 6638.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier priemer 190 mm Národný onkologický ústav 510,00 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Jumbo 28 dvojvrstvové z celulózy a Utierky ZZ Mesto Partizánske 837,00 837.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 577,30 577.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3-vrstvový a Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové natural Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad zaťahovacie Obec Raková 8 400,00 8400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Centrum vedecko-technických informácií SR 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 642,20 1642.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 510,00 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sulfátový papier 450 x 630 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 500,00 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dávkovače tekutého mydla Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 950,70 1950.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 830,00 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 824,00 1824.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autokozmetika a autopotreby Úrad vlády Slovenskej republiky 890,62 890.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 2070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 225,00 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Bojnice Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 347,60 1347.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový materiál a výrobky z plastov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 852,01 4852.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok 1 184,52 1184.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky do zásobníkov, obrúsky, zásobníky na papierové utierky v rolke a iné papierové výrobky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 827,82 21827.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 403,00 403.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové poháre na teplý nápoj Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 735,00 735.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 957,00 957.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 305,98 305.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup čistiacich prostriedkov, hygienických výrobkov z papiera a výrobkov osobnej starostlivosti Encyklopedický ústav SAV 810,00 810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové, papierové vrecia . Národný onkologický ústav 1 990,00 1990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a pracie prostriedky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 780,00 3780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiacie a hygienické prostriedky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 452,00 2452.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 221,00 221.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 376,00 1376.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 505,00 505.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 1 280,00 1280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Úrad vládneho auditu 926,46 926.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov pre ZŠON Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 2 314,00 2314.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 177,00 1177.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické skladané utierky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, prostriedky na pranie a hygienické potreby Úrad vlády Slovenskej republiky 3 865,52 3865.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 499,86 499.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 4 492,00 4492.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 790,00 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Záchranná služba 2 955,00 2955.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky a drobný prevádzkový materiál do ubytovacej a stravovacej prevádzky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 315,00 5315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, skladané utierky Základná škola Matky Alexie 185,00 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Základná škola Matky Alexie 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Základná škola Matky Alexie 545,00 545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 61 999,25 61999.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 6 350,00 6350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Národná transfúzna služba SR 17 988,19 17988.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 570,00 3570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 2 226,00 2226.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
spray na hmyz Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace pomôcky Národný bezpečnostný úrad 6 527,69 6527.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 327,00 1327.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 4 407,80 4407.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky 2017 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1 560,00 1560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 390,00 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 243,00 243.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické prostriedky a zdravotnícke potreby Spišská katolícka charita 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 530,00 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 115,00 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 701,40 3701.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 2 550,00 2550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov, plastové taniere, príbory na jednorázové použitie Mesto Nové Zámky 1 033,38 1033.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 570,00 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
šampón, tekuté mydlo, holiaci strojček, tablety do myčky, stierka, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky MsÚ Mesto Prievidza 1 140,00 1140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 1 432,10 1432.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 127,57 127.57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál a výrobky z plastov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 559,59 16559.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 932,50 2932.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 2 728,67 2728.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky do zásobníkov, obrúsky, zásobníky na papierové utierky v rolke a iné papierové výrobky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 53 844,00 53844.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Obec Záhorská Ves EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ Mesto Trnava 1 265,00 1265.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre vinobranie 2016 Mesto Pezinok 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národný ústav celoživotného vzdelávania 190,00 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71 942,20 71942.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 559,62 559.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 065,00 4065.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 360,00 3360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 140,00 1140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Športové gymnázium 11 624,48 11624.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 22 052,85 22052.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Domov pri kríži 2 920,00 2920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 135,00 135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 150,00 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 810,00 1810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 070,00 2070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 770,00 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 920,00 920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 181,50 181.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci prostriedok Slovenské národné múzeum 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Informačné tabule na dvere, skrinka na kľúče, prívesky na kľúče Výskumná agentúra 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Spojená škola 1 370,00 1370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trvanlivá polyamidová rohož UNIVERZITA J. SELYEHO 1 548,00 1548.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dávkovač tekutého mydla 0,8 l Slovenské národné múzeum 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručná upratovacia technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 250,00 3250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby september 2017 Mesto Pezinok 670,00 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upratovací vozík na umývanie, papierové hygienické výrobky Ekonomická univerzita v Bratislave 953,04 953.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 460,00 1460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dezinfekčné, hygienické, čistiace prostriedky a potreby na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 1 620,00 1620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenské národné múzeum 517,50 517.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Svätý Jur 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 25.9.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 209,00 209.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier biely, 3-vrstvový Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové biele Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prost. a kancelárske Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 175,00 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie čistiacich prostriedkov, čistiacich potrieb a toaletného papiera Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 207,97 4207.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 244,00 2244.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 204,24 204.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špagáty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 219,60 219.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové vrece alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 99,00 99.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové,špagát,alobal,potravinárska fólia,baliaci papier,pergamenová náhrada Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 772,00 1772.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov a drogistického tovaru pre potreby ústredia, pobočiek a SLaPA pracovísk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 160,00 5160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 739,08 739.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 460,00 1460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup čistiacich prostriedkov, hygienických výrobkov z papiera a výrobkov osobnej starostlivosti Encyklopedický ústav SAV 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Kráľová pri Senci 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Zariadenie pre seniorov 4 555,00 4555.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica Poprad a. s. 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Baliaci papier šedý Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 165,00 165.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 380,00 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a toaletný papier Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE na separovaný odpad Mesto Svätý Jur 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky a obrúsky Úrad vládneho auditu 2 781,94 2781.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 550,00 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby 2017 Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 6 100,00 6100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 201,00 201.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové servítky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedky na čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 568,00 568.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice z prírodného latexu , nesterilné, bez púdru, pravo-ľavé veľkosti S,M, ústne rúško s gumičkou a plastickou výstužou, vyrobené z jemného a nedráždivého materiálu bez zápachu a šetrného k pokožke, neobsahuje latex Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 115,00 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, čistiace prostriedky Hlavný banský úrad 278,00 278.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1 920,00 1920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 460,73 460.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
papierové utierky Slovenské národné múzeum 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky na ruky jednorazové Národný onkologický ústav 2 880,00 2880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie laboratória o hygienické pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 72,00 72.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier a ZZ utierky Slovenské národné múzeum 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre rok 2018 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 95,00 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 251,00 251.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 460,00 1460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 090,00 1090.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a pracie prostriedky Úrad vlády Slovenskej republiky 14 915,22 14915.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
papierové hygienické vreckovky, papierové uteráky na ruky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby november 2017 Mesto Pezinok 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 515,00 515.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vozíky upratovacie, pomôcky na upratovanie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 9 650,00 9650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 91,00 91.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 317,72 4317.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 8 160,00 8160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Národný ústav celoživotného vzdelávania 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 436,00 436.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygenické potreby Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 12 642,00 12642.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 340,50 340.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace výrobky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 879,00 1879.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 5 185,68 5185.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 116 322,00 116322.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a ochranné prostriedky pre opatrovateľky Mesto Prievidza 840,00 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špongie, hubky, drôtenky,utierky, alobal, potravinárska fólia, mikroténové vrecká Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky MsÚ Mesto Prievidza 1 140,00 1140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 058,85 1058.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Úrad vládneho auditu 2 495,73 2495.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 410,00 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky UNIVERZITA J. SELYEHO 381,00 381.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Slovenská správa ciest 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 826,00 2826.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 876,98 3876.98 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 588,78 3588.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
dávkovač na mydlo, zásobník na toaletný papier, zásobník na papierové utierky, toaletný papier, papierové utierky Banícke múzeum v Rožňave 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a hygienické potreby Prešovský samosprávny kraj 4 349,00 4349.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Domov pri kríži 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 29 932,20 29932.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov, plastové taniere, poháre, príbory na jednorázové použitie Mesto Nové Zámky 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 270,00 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace pomôcky Slovenské národné divadlo 1 890,00 1890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 2 950,00 2950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 470,00 470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad 700 x 1100 mm čierne Obec Semerovo 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obec Semerovo 90,00 90.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, spotrebný materiál pre občerstvenie Národný ústav celoživotného vzdelávania 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 471,00 1471.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 395,00 395.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odpadkové vrecia a mikroténové tašky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 423,12 423.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 1 496,35 1496.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 270,00 1270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 570,00 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Utierky v roliach, toaletný papier Prešovský samosprávny kraj 3 246,15 3246.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, hygienických a kuchynských prostriedkov a potrieb Úrad vlády Slovenskej republiky 92 517,50 92517.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 715,80 3715.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 870,00 870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky 17.1.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 510,00 510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 15 600,00 15600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PVC obrusy Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 2 940,00 2940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 3 915,00 3915.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfikačné prostriedky, toaletný papier, krémy. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 216,00 216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 472,00 1472.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia, mikroténové sáčky a ochranné pracovné prostriedky, osobná hygiena Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 798,50 1798.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienicke potreby pre MsP Mesto Prievidza 1 460,00 1460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filtračné vrecká do vysávačov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 946,00 946.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE 140L čierne Národný onkologický ústav 2 690,00 2690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
hygienické potreby Okresný súd Galanta 1 444,00 1444.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie - február 2018 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 813,00 813.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, zelené utierky typ "Z", hygienické vreckovky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 996,20 996.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice Ústav zoológie SAV 46,00 46.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 723,00 723.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 380,00 1380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier a zásobník Fakultná nemocnica Trnava 27 854,70 27854.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 290,00 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 320,00 4320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Národný bezpečnostný úrad 28 873,09 28873.09 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 1 820,00 1820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 1/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčiansky samosprávny kraj 4 405,92 4405.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Akadémia Policajného zboru v Bratislave 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové utierky Z-Z skladané a v roliach, zásobníky Fakultná nemocnica Trnava 35 660,10 35660.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier WC Spojená škola 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Nitra 340,00 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Krajská prokuratúra 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Močenok 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 472,00 1472.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby 2018 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 800,00 3800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 30 000,00 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 572,80 2572.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 473,00 1473.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Ekonomická univerzita v Bratislave 489,60 489.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, čistiace prostriedky Národný onkologický ústav 3 855,00 3855.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Alobal-hliníková folia pre laboratórne účely 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov pri kríži 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 452,00 452.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové utierky Z-Z skladané a v roliach, zásobníky Fakultná nemocnica Trnava 35 660,10 35660.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pramenitá voda Rada pre vysielanie a retransmisiu 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 560,00 1560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 491,00 1491.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skladané papierové utierky ZZ alebo ekvivalent Environmentálny fond 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 140,00 1140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 655,45 655.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 215,00 215.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 760,93 1760.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 773,71 773.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 188,75 1188.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špongie, hubky, drôtenky,utierky, alobal, potravinárska fólia, mikroténové vrecká Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Centrum voľného času 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 781,20 1781.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 657,00 657.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 298,00 298.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 477,00 1477.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice , bez púdru veľkosti XS, S,M, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby I Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 6 700,00 6700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 6 426,30 6426.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 350,00 2350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 1 094,06 1094.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 310,00 310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 38 256,92 38256.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 95,00 95.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upratovací vozík a príslušenstvo, odpadkové koše Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 248,00 1248.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Levice 1 920,00 1920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odvápňovače, filtre a čističe pre kávovary Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 952,00 2952.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 590,00 590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 105,00 105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 760,00 1760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu čistiacich potrieb, prostriedkov a hygienického materiálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 16 418,40 16418.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 115,00 1115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové, alobal, potravinárska fólia Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 468,00 468.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 280,00 1280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 680,00 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické potreby Úrad vládneho auditu 1 414,63 1414.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice Ústav zoológie SAV 410,00 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 812,00 812.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov, kuchynských a hygienických potrieb Úrad vlády Slovenskej republiky 6 894,36 6894.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 547,00 1547.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál - vrecká Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 299,40 6299.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie prostriedky a pomôcky na upratovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 5 303,67 5303.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 964,00 4964.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 890,00 1890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera Generálna prokuratúra SR 2 160,00 2160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové, alobal, potravinárska fólia Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 809,00 809.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 517,79 517.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 880,00 880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné rukavice Slovenské národné múzeum 346,00 346.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 205,00 205.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 3 199,62 3199.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 22 000,00 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov pri kríži 2 800,00 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 324,00 324.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 607,00 607.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Doplnky do kancelárie BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 111,00 111.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 23 062,06 23062.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 4 183,00 4183.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 185,90 3185.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky do zásobníkov, obrúsky, zásobníky na papierové utierky v rolke a iné papierové výrobky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 46 608,00 46608.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 135,00 135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 5 308,20 5308.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 4 300,00 4300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 965,00 965.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obchodná akadémia 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 47 760,00 47760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky MsÚ Mesto Prievidza 1 115,00 1115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 476,69 476.69 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 830,00 4830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové biele Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 170,00 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kelímok transparentný, viečko transparentné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 66,10 66.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové, alobal, potravinárska fólia, pergamenová náhrada Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 860,00 860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 541,60 2541.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Utierky v roliach, toaletný papier Prešovský samosprávny kraj 3 044,00 3044.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Prievidza 1 525,00 1525.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osviežovač vzduchu do auta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 123,00 123.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 4 987,62 4987.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby jún 2018 Mesto Pezinok 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové jednorázové utierky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 11 359,92 11359.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 468,00 3468.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pramenitá voda Rada pre vysielanie a retransmisiu 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
hygienické potreby Základná škola 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky, čistiace a hygienické výrobky, prostriedky osobnej hygieny Zoologická záhrada 14 399,13 14399.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 293,70 293.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Minerálky, káva a pochutiny Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 600,00 5600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPA 4 996,71 4996.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 6 486,00 6486.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
laboratórny materiál, zásobník na utierky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 860,00 13860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace potreby Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 32 415,00 32415.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 316,80 316.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 960,00 3960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servítky, špáratká a špajdle Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 624,00 624.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 074,43 3074.43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 050,00 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 17 765,51 17765.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Slovenská správa ciest 960,00 960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 480,00 1480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 36 000,00 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 141,67 1141.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
papierové utierky Štátny veterinárny a potravinový ústav 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenské národné múzeum 870,00 870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 706,00 706.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 320,00 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 857,00 857.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázový riad, špáradlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 243,00 243.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Handry Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
sáčky do vysávača Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 460,00 5460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 376,00 2376.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby jún 2018 Mesto Pezinok 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup - obrusovina, koberec PVC Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 555,00 555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Univerzitná nemocnica Martin 64 802,12 64802.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 810,00 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie utierok Generálna prokuratúra SR 2 160,00 2160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 19 597,00 19597.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prípravky a výrobky na upratovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 70 320,00 70320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky - Opatrovateľská služba Mesto Partizánske 607,71 607.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 222,00 222.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 3 390,76 3390.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 360,00 1360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup autočistiacich potrieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 100,00 3100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 289,28 1289.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Športové gymnázium 11 038,23 11038.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 285,60 285.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 368,00 368.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 3 900,00 3900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 803,00 803.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servítky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vonné pisoárové sítko Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 78,00 78.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 340,00 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 383,76 383.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 593,20 593.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 760,00 2760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hubky, drôtenky,utierky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 620,00 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 410,00 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 313,05 313.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 14 000,00 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Základná škola Zlaté Klasy 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové vrecia a vrecká Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 483,71 483.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a drogistický tovar Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 34 349,28 34349.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Úrad vládneho auditu 705,60 705.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup drogérie- čistiace prostriedky Generálna prokuratúra SR 1 887,00 1887.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 2 817,40 2817.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
papierové utierky Slovenské národné múzeum 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a upratovacie prostriedky IUVENTA 432,00 432.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 346,00 346.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a spotrebný materiál Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 4 500,00 4500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier a ZZ utierky Slovenské národné múzeum 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a hygienické prostriedky Základná škola 14 200,00 14200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 790,00 790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 26 000,00 26000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecká do vysávačov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 102,00 102.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Úrad vládneho auditu 2 849,30 2849.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastový riad alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 109,00 109.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby november 2018 Mesto Pezinok 850,00 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov pri kríži 3 800,00 3800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 220 000,00 220000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, obalový materiál Centrum účelových zariadení 98 000,00 98000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 450,00 1450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 466,00 466.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 210,62 1210.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky na rok 2019 Slovenská agentúra životného prostredia 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 610,00 610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 709,00 709.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 5 210,63 5210.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Obec Dunajská Lužná 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie toaletného papiera a čistiacich prostriedkov, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 042,00 2042.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 317,00 1317.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 368,00 368.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 341,04 1341.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 574,99 11574.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 9 064,00 9064.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 818,40 818.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Obec Záhorská Ves 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 675,00 1675.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servítky a obalový potravinársky materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 540,00 540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hubky a utierky na riad Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 540,00 540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 2 540,00 2540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 70,00 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Okresný súd Topoľčany 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 85,00 85.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Nové Zámky 8 500,00 8500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Národný onkologický ústav 2 570,00 2570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky na pranie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 373,11 373.11 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odpadkové koše, zásobníky na tekuté mydlo a ZZ utierky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 140,00 1140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a osobné ochranné pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 611,50 1611.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 025,28 1025.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 17 400,00 17400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka hygienických potrieb na rok 2019 a hygienických zariadení (prístrojov) na ich výdaj IUVENTA 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 62 000,00 62000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup papierových utierok a toaletného papiera Generálna prokuratúra SR 4 914,00 4914.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 195,62 195.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby január 2019 Mesto Pezinok 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 3 638,90 3638.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 36 511,00 36511.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 780,00 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 839,00 839.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 160,00 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 1 890,00 1890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Univerzita Komenského v Bratislave 6 900,00 6900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby Univerzita Komenského v Bratislave 49 500,00 49500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 2 534,60 2534.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alobal-hliníková folia pre laboratórne účely 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 684,00 684.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 464,00 464.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby pre rok 2019/2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 4 800,00 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 113 605,00 113605.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 310,00 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 374,21 374.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 520,00 520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky ZZ Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky, iné predmety rôznych typov a tovary bežnej spotreby Hlavné mesto SR Bratislava 15 000,00 15000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 313,00 3313.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 15 615,00 15615.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 026,88 1026.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 2 063,00 2063.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 840,06 840.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 4 980,00 4980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu čistiacich potrieb, prostriedkov a hygienického materiálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 16 418,40 16418.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 140,00 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 275,00 275.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Mesto Levice 2 708,00 2708.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Obec Močenok 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 1 020,00 1020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikroténové tašky a papierové potravinárske vrecká Ústav na výkon trestu odňatia slobody 162,00 162.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové utierky priemyselné Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 298,80 298.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby marec 2019 Mesto Pezinok 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 3 900,00 3900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výrobky z plastov a obalový materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 58 330,00 58330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 2/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 7 000,00 7000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 3/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 130,00 130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Levice 2 360,00 2360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčiansky samosprávny kraj 6 157,71 6157.71 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uteráky na ruky, vrecia na smeti Univerzita Komenského v Bratislave 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové kuchynské utierky, papierové servítky Materská škola 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Celulózové papierové produkty - hygienické potreby Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 589,31 5589.31 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Univerzita Komenského v Bratislave 1 918,00 1918.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Žilina 1 530,00 1530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 980,00 980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, hygienických a kuchynských prostriedkov a potrieb Úrad vlády Slovenskej republiky 117 399,60 117399.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 3 737,70 3737.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 867,20 3867.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 1 440,00 1440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 490,00 490.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 800,60 4800.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prostriedky na hygienické čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 1 680,00 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Stredisko sociálnej starostlivosti 18 000,00 18000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, zásobník Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 108,00 108.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Baliaci papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 289,61 289.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 349,40 349.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace,dezinfekčné prostriedky, výrobky a prostriedky na upratovanie rok 2019-2020 Stredná odborná škola letecko technická 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky UNIVERZITA J. SELYEHO 700,20 700.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, toaletný papier Slovenské národné múzeum 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pergamenovy papier na herbárové účely Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 133,20 133.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 268,00 1268.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Univerzita Komenského v Bratislave 1 667,00 1667.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 16 217,20 16217.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 230,00 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 970,21 1970.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 13 200,00 13200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 353,00 353.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 360,00 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby máj 2019 Mesto Pezinok 760,00 760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál, drogistický tovar Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 4 260,78 4260.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
drogistický tovar Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6 820,00 6820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 310,00 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
alobal do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 267,00 267.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Dolné Kočkovce 580,00 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 940,00 940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 110,00 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 841,80 841.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 859,00 859.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 510,00 510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Environmentálny fond 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a pomôcky Akadémia Policajného zboru v Bratislave 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 360,00 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Mesto Partizánske 531,04 531.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové latexové, púdrované Centrum sociálnych služieb - DEMY 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
papierové utierky, papierové vreckovky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 405,00 405.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 228,00 228.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 533,52 2533.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 830,00 830.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 3 050,00 3050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov BOHUNKA 820,00 820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace autopotreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 124,00 124.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci tovar Slovenské národné múzeum 535,40 535.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 8 840,00 8840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Župkov 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov-VRECE PVC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 82,15 82.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 8 507,00 8507.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Zdravé regióny 742,00 742.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obalový materiál - vrecká Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 068,40 3068.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Výskumná agentúra 9 500,00 9500.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Čistiace potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 75,00 75.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Mesto Trnava 3 294,62 3294.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
mydlo, rukavice, čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, mikroténové vrecká Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 197,00 197.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 26 282,66 26282.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 315,00 315.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové servítky, jednorazový riad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 441,80 441.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 300,00 3300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 36 000,00 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, mikroténové vrecká Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 108,00 108.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, mop Slovenské národné múzeum 280,00 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby júl 2019 Mesto Pezinok 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 590,00 590.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera a papierových utierok Generálna prokuratúra SR 7 569,00 7569.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 4 398,90 4398.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prostriedky na hygienické čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 400,20 400.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
papierové utierky skladané ZZ alebo ekvivalent Ústav polymérov SAV 340,00 340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 174,00 174.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 260,00 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 5 606,20 5606.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 736,12 736.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 576,33 576.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 1 020,00 1020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 900,00 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 417,50 417.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 112,50 112.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 886,00 5886.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 493,00 493.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 770,80 770.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky a pomôcky Stredná odborná škola 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 157,18 157.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, fixinela, vrecia Slovenské národné múzeum 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 311,00 311.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 275,00 275.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 85,00 85.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 838,00 1838.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 571,57 571.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 760,00 1760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 281,00 281.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
dávkovače mydla, utierky vrecia, toaletný papier Slovenské národné múzeum 1 150,00 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 650,37 1650.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby august 2019 Mesto Pezinok 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 1 720,00 1720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 130,00 130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nitrilové vyšetrovacie rukavice, bezprašné, nesterilné, 10x100 ks v balení, modré, veľkosť M Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 60,00 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby - toaletný papier a papierové utierky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 17 544,00 17544.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby - toaletné a dezinfekčné prípravky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 457,53 19457.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby - čistiace a leštiace prípravky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 092,77 16092.77 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby - čistiace pracovné prostriedky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 838,75 4838.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový tovar Centrum sociálnych služieb - Juh 518,00 518.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 350,00 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných, umývacích a hygienických prostriedkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 7 010,57 7010.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 82,00 82.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 034,00 1034.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 859,54 859.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 31 500,00 31500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 170,00 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 40 952,00 40952.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace a leštiace výrobky Krajská prokuratúra 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ALU fólia extra silná potravinárska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 041,00 1041.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 980,00 980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Okresný súd Topoľčany 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 6 207,85 6207.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace potreby Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 61 725,00 61725.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
jednorázový riady , plastový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 499,00 499.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 660,00 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 440,85 440.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 5/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 170,00 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 515,00 1515.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové,špagát,alobal,potravinárska fólia,baliaci papier,pergamenová náhrada Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 470,00 1470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, mikroténové vrecká, vedro PVC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 156,00 156.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad, mikroténové vrecká, vedro PVC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 179,00 179.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 180,00 1180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prostriedky na hygienické čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 384,90 384.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 300,00 4300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 817,78 817.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre stravovanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky, toaletný papier UNIVERZITA J. SELYEHO 935,60 935.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tašky mikroténové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 688,00 688.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 195,00 195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a umývacie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 171,01 1171.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 891,79 891.79 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41,96 41.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 6/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 110,00 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny III. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 870,00 870.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 265,96 265.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 266,50 266.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby a pomôcky Mestská časť Bratislava - Petržalka 17 400,00 17400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup - obrusovina, koberec PVC Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 315,00 315.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby november 2019 Mesto Pezinok 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 400,00 5400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 465,00 465.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 14 996,75 14996.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 262,00 262.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 723,24 723.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 655,00 655.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Slovenské národné divadlo 890,00 890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
papierové utierky skladané ZZ Ústav polymérov SAV 330,00 330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, rukavice Slovenské národné múzeum 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 009,00 7009.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup drogérie- čistiace prostriedky Generálna prokuratúra SR 2 412,00 2412.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 7/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 700,00 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 625,00 625.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 2 700,00 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 170,00 1170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 8/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 193,50 193.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 345,00 1345.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 1 070,00 1070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 60 000,00 60000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technická posypová soľ Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 382,29 2382.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alobal-hliníková folia pre laboratórne účely 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 690,00 690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 9/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 600,00 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 310,00 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 760,00 760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Nové Zámky 11 584,37 11584.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obalový materiál-sáčky mikroténové,špagát,alobal,potravinárska fólia,baliaci papier,pergamenová náhrada Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 505,00 505.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prípravky pre profesionálne použitie, upratovacie pomôcky a hygienické predmety Zariadenie pre seniorov Komárno 62 800,00 62800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 70,00 70.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu čistiacich potrieb, prostriedkov a hygienického materiálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15 366,00 15366.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 184,95 8184.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Nemocnica s poliklinikou Myjava 6 322,10 6322.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky 2020 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 5 691,80 5691.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby pre rok 2020/2021 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 6 360,00 6360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Celulózové papierové produkty - hygienické potreby Záchranná zdravotná služba Bratislava 17 999,03 17999.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 245,70 245.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky,utierky Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 2 800,00 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové uteráky, toaletný papier UNIVERZITA J. SELYEHO 935,60 935.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky, kokteilové papierové prestieranie a rozetky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby január 2020 Mesto Pezinok 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hubky, utierky na riad Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 3 286,24 3286.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 561,00 561.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 343,14 343.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier - 26" Národný onkologický ústav 2 430,00 2430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier - Tork Smart-One Národný onkologický ústav 12 050,00 12050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 9 350,00 9350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pergamenový papier, mikroténové vrecká, alobal a fólia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 280,00 2280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Mesto Žilina 950,00 950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 067,34 1067.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kozmetické prípravky Slovenské národné divadlo 2 550,00 2550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad EKO - podnik verejnoprospešných služieb 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 500,00 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 276,00 276.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 594,00 2594.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Vojenský historický ústav 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci tovar Slovenské národné múzeum 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 768,62 768.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 373,75 373.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenské národné múzeum 350,00 350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 12 040,56 12040.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 780,00 780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Dom pokojnej staroby n.o. Gbely 404,86 404.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezpečnostné značenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 184,00 184.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obalový materiál Univerzita Komenského v Bratislave 7 200,00 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mechanické metly Slovenské národné divadlo 840,00 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a hygienické prostriedky Základná škola 18 000,00 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup - obrusovina, koberec PVC Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 637,50 637.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup papierových utierákov Generálna prokuratúra SR 3 615,00 3615.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, osviežovače Slovenské národné múzeum 670,00 670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Svätý Jur 95,00 95.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, pomôcky na upratovanie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Bratislavský samosprávny kraj 5 182,95 5182.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 22 712,16 22712.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogéria - čistiace a pracie prostriedky Divadlo Nová scéna 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400,00 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, dezinfekčné prostriedky a predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 12 293,64 12293.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 3 056,66 3056.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 39 313,00 39313.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 20 237,80 20237.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 820,00 820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prostriedky na hygienické čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 296,80 296.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 980,00 980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 5 394,50 5394.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracie a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 478,90 2478.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 440,40 2440.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky a drobný prevádzkový materiál Centrum sociálnych služieb - Juh 13 930,00 13930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové utierky, uteráky Štatistický úrad Slovenskej republiky 135,60 135.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 482,10 482.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 830,00 830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky alebo ekvivalent Stredná odborná škola 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky a potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150 000,00 150000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál na upratovanie a čistenie Národný ústav reumatických chorôb 13 275,00 13275.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poťah mop Rasant blizzard 40cm (náhradný poťah) alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 040,00 1040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 320,00 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup ochranných prostriedkov na prevenciu proti vírusu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 195,00 1195.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby apríl 2020 Mesto Pezinok 1 700,00 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 360,00 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické, dezinfekčné potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 950,00 1950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
rukavice, dezinfekčné čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier Národný ústav reumatických chorôb 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické, dezinfekčné potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 050,00 1050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 168,00 1168.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky a plastové kefy na WC Okresný súd Topoľčany 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletny papier Jumbo 190 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 70,00 70.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 674,00 674.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
utierky, vrecia, toaletný papier, čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 1 430,00 1430.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 030,40 2030.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby 8/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 190,00 190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 117,00 117.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby do kuchyne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 155,00 155.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Lučenec 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezdotykový dezinfekčný stojan s automatickým dávkovačom na batérie s modulárnym riešením-možnosť osadiť zariadenie na meranie teploty Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 750,00 1750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 7 350,00 7350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mydlo do dávkovača Národný onkologický ústav 1 272,00 1272.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazový riad Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 786,00 786.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup drogistického materiálu Generálna prokuratúra SR 3 814,67 3814.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 768,00 768.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné prostriedky v súvislosti koronavírusom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 144,00 144.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 650,00 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
plastový riad na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 759,00 4759.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO dvojvrstvový biely Slovenské národné múzeum 60,00 60.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 100,00 3100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplne do hygienických dávkovačov Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 899,58 3899.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 840,00 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 184,00 184.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - LIPA 5 500,00 5500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Environmentálny fond 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 9 198,01 9198.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Jozefa Horáka 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre strediská sociálnych služieb máj 2020 Mesto Pezinok 2 600,00 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 700,00 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci tovar Slovenské národné múzeum 559,00 559.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Slovenská správa ciest 470,00 470.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 141,00 2141.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál, drogistický tovar Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 3 379,87 3379.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 312,60 4312.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka jednorazových jemných ochranných rukavíc pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 2 300,00 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Divadlo Nová scéna 580,00 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky s dávkovačom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 515,00 515.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky - rôzne, Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 4 100,00 4100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, hygienických a kuchynských prostriedkov a potrieb Úrad vlády Slovenskej republiky 126 854,76 126854.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové uteráky, toaletný papier UNIVERZITA J. SELYEHO 1 072,80 1072.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
dezinfekčný gél, mydlo, čistiace prostriedky, metly Slovenské národné múzeum 940,00 940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obalový materiál - vrecká Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 596,83 2596.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Spišská katolícka charita 320,00 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 545,00 545.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické, dezinfekčné potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 533,00 6533.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 4 800,00 4800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 1 547,24 1547.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 789,48 789.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
drogistický tovar Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 340,00 340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 25 580,00 25580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie mikroténových rukavíc "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 008,00 1008.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 528,00 528.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Mesto Levice 1 750,00 1750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 688,00 4688.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 631,00 631.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, Čistiace prostriedky-ŠJ Stredná priemyselná škola 3 523,88 3523.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 698,91 1698.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, osviežovače Slovenské národné múzeum 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 6 554,00 6554.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 150,00 2150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servítky a alobal Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 225,00 225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 175,00 175.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 729,00 729.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 477,84 477.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby júl 2020 Mesto Pezinok 970,00 970.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 81,90 81.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 21 451,20 21451.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 250,00 1250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 541,00 541.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 234,39 234.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 910,70 1910.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 821,87 4821.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 843,00 843.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 190,00 190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 297,00 297.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup papierových obrúskov (servítok) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 129,00 2129.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Psychiatrická nemocnica Hronovce 38 378,09 38378.09 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Stredisko sociálnej starostlivosti 14 000,00 14000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, potreby k upratovaniu, toaletný papier a utierky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prostriedky na hygienické čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 237,20 237.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, čistiace prostriedky a pomôcky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál-stretch fólia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 455,30 455.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO, papierové utierky na ruky, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, dezinfekčné prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 835,13 835.13 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky Spišská katolícka charita 680,00 680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky Slovenské národné divadlo 990,00 990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Utierky papierové ZZ - skladané Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 390,84 390.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Alex so včelým voskom, jar, solvina, papierové utierky Slovenské národné múzeum 850,00 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky LRS Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 140,00 1140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky LRS Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350,00 350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Obec Streda nad Bodrogom 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Balená posypová soľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 1 065,00 1065.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich, dezinfekčných, umývacích a hygienických prostriedkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 14 747,20 14747.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 581,90 581.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gačovaný papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 399,63 399.63 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 5 059,08 5059.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 306,00 306.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup drogistického materiálu Generálna prokuratúra SR 1 282,80 1282.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly a obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 74,00 74.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 240,00 1240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky na povrchy, podlahy, kuchynské zariadenia, na riad a toalety, Mesto Lučenec 5 035,00 5035.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky Mesto Stará Turá 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
dezinfekčný gél, mydlo, čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 1 610,00 1610.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické, dezinfekčné potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 520,00 520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Alex so včelým voskom Slovenské národné múzeum 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové uteráky, toaletný papier UNIVERZITA J. SELYEHO 1 072,80 1072.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 810,00 1810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Výskumná agentúra 9 496,80 9496.8 EUR 2020 Tovary Áno 1
Hygiena, Upratovanie, Dezinfekcia Slovenské národné múzeum 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekcia, čistiace prostriedky a ochranné pomôcky Vojenský historický ústav 2 450,00 2450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace, dezinfekčné, hygienické výrobky Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 6 250,00 6250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 313,95 1313.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 41 656,28 41656.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gačovaný papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 204,92 204.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 268,50 268.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Ekonomická univerzita v Bratislave 36 091,00 36091.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 457,00 457.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 085,99 2085.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové utierky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 360,00 3360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Držiaky papierových uterákov Štatistický úrad Slovenskej republiky 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové vreckovky v boxe, tekuté mydlo, dezinfekcia na ruky tekutá Stredná odborná škola 1 020,00 1020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vozík na zber špinavej bielizne Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 530,00 1530.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Trenčianske múzeum v Trenčíne 5 854,70 5854.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 583,60 4583.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 824,00 824.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 915,18 3915.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 330,00 2330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pomôcky Národný bezpečnostný úrad 9 904,20 9904.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 4 463,33 4463.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola s materskou školou Štiavnik 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 2 226,30 2226.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky Slovenské národné divadlo 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
dodanie čistiacich prostriedkov, čistiacich potrieb Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 974,00 1974.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
dodanie čistiacich prostriedkov, čistiacich potrieb a toaletného papiera Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 025,00 3025.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 796,00 5796.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 1 580,00 1580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Dolné Kočkovce 580,00 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Dolné Kočkovce 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
utierky, vrecia, toaletný papier, čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 620,00 620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Špeciálna základná škola Šafárikova 38 Galanta 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Divadlo Nová scéna 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upratovanie a údržba, dezinfekcia a hygiena Stredná odborná škola, Prakovce 282 5 900,00 5900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
plastový riad na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 971,84 6971.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 1 260,00 1260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb Fantázia 2 230,00 2230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné zákazky Centrum sociálnych služieb - AVE 3 164,94 3164.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka pracích prostriedkov Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby október 2020 Mesto Pezinok 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 450,00 2450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav pamäti národa 2 800,00 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 260,00 260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Alex so včelým voskom Slovenské národné múzeum 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier, jar Slovenské národné múzeum 420,00 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špagát polypropylénový Ústav na výkon väzby 192,00 192.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, čistiace potreby a toaletný papier Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 900,00 6900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace a dezinfekčné prípravky pre profesionálne použitie, upratovacie pomôcky a hygienické predmety Zariadenie pre seniorov Komárno 40 000,00 40000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dezinfekčné prostriedky Mesto Lučenec 7 570,00 7570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné a dezinfekčné pomôcky Ústav pamäti národa 4 600,00 4600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka čistiacich prostriedkov a drogistického tovaru pre potreby ústredia a pobočiek SR. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 32 657,50 32657.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zásobník na skladané utierky ZZ Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky. Slovenské národné múzeum 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 630,00 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 070,00 1070.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové menu boxy a termomisky na polievku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 143,00 143.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a ochranné pomôcky na upratovanie Slovenské národné múzeum 520,00 520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO, papierové utierky na ruky, dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky, pracovné kalendáre Štatistický úrad Slovenskej republiky 714,22 714.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 3 500,00 3500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky LRS Ústav na výkon trestu odňatia slobody 920,00 920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prostriedky na hygienické čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 493,90 493.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické, dezinfekčné potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 450,00 1450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 10 429,80 10429.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 200,24 4200.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienický servis a hygienické potreby Mesto Žilina 55 320,00 55320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 650,00 650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Environmentálny fond 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup drogistického materiálu Generálna prokuratúra SR 1 301,69 1301.69 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola informačných technológií 832,82 832.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace potreby na autá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 633,00 1633.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové menu boxy a termomisky na polievku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 456,00 456.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hubky, utierky na riad, alobal, mikrot. sáčky, pergamenový baliaci papier, servítky biele, fólia potravinárska Ústav na výkon väzby 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátory, rukavice, metly Slovenské národné múzeum 270,00 270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, osviežovače Slovenské národné múzeum 540,00 540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov Domov dôchodcov - Gerium 5 800,00 5800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 960,00 960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
plastový riad na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 718,08 14718.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky 1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 135,00 3135.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky 1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350,00 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové menu boxy a termomisky na polievku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 173,00 173.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové hygienické výrobky Slovenské národné divadlo 13 600,00 13600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace ,hygienické, dezinfekčné potreby, drogistický tovar Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 270,00 270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Obec Štiavnik 4 300,00 4300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 1 620,00 1620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 560,00 560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup baliaceho gačovaného papiera Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 820,16 1820.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky, mydlo, rukavice, lopatka Slovenské národné múzeum 370,00 370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové uteráky skladané ZZ zelené Fakultná nemocnica Trenčín 2 050,00 2050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, autokozmetika Štatistický úrad Slovenskej republiky 668,71 668.71 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 960,00 4960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 785,00 785.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Základná škola 2 700,00 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 280,88 280.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, leštiace a hygienické prostriedky Základná škola 41 000,00 41000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 970,81 7970.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývacie potreby Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 491,60 491.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 491,30 1491.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické pomôcky a čistiace potreby Mesto Senec 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS Mesto Trnava 2 315,00 2315.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS Mesto Trnava 474,00 474.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS Mesto Trnava 4 972,00 4972.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS Mesto Trnava 4 563,00 4563.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS Mesto Trnava 486,00 486.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby - DNS Mesto Trnava 4 678,00