Dodávateľ

EKOFIN Prešov, s.r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EKOFIN Prešov, s.r.o.

IČO: 44865414

Adresa: Justičná 2/6503, Prešov

Registračné číslo: 2018/5-PO-E8159

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. Máj 2018

Záznam platný do: 31. Máj 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 16 356,16 EUR 41 41
2017 33 193,24 EUR 53 53
2018 11 151,00 EUR 11 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 16 356,16 EUR 41 41
2017 33 193,24 EUR 53 53
2018 11 151,00 EUR 11 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 6 836,00 6836.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 1 780,00 1780.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 850,00 850.00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 510,00 510.00 EUR
Mesto Kolárovo 1 1 100,00 1100.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 6 400,00 6400.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 570,66 570.66 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 712,80 712.80 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 929,00 929.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 6 948,00 6948.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 5 2 083,90 2083.90 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Komárno 1 925,00 925.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 854,00 854.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 003,00 1003.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 1 130,00 1130.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 2 032,94 2032.94 EUR
Slovenské národné múzeum 1 45,12 45.12 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 280,00 280.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 600,00 600.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 727,90 727.90 EUR
Záchranná služba 1 0,00 0.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 2 1 099,68 1099.68 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 1 153,00 1153.00 EUR
Mesto Trenčín 1 1 000,00 1000.00 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 1 500,00 500.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 750,00 750.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 713,50 713.50 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 1 050,00 1050.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 690,00 690.00 EUR
Zoologická záhrada 1 591,00 591.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 710,00 710.00 EUR
Sociologický ústav SAV 1 1 150,00 1150.00 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 2 780,00 2780.00 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 430,00 430.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 90,00 90.00 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 2 930,00 930.00 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 1 598,00 1598.00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 5 259,00 5259.00 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 800,00 1800.00 EUR
Divadlo Štúdio tanca 1 328,90 328.90 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 490,00 490.00 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 499,00 499.00 EUR
Social. Trans, n.o. 1 0,00 0.00 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 2 395,00 395.00 EUR
Spojená škola 1 375,00 375.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Mosadz kruhová ø16 mm, ø20 mm Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na prípravu metalografických vzoriek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 154,16 154.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
príruba na sústruh Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 166,66 166.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lekárnička kovová nástenná s náplňou Kancelária prezidenta SR 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koberec do pracovného prostredia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sito – príslušenstvo pre malý laboratórny mlynček Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 114,00 114.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krmivo pre zver LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Havarijná súprava Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 261,00 261.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lomový kameň-vápenec Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 221,00 221.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mosadz kruhová ø16 mm a ø63 mm Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumerač na osobné vozidlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstražný trojuholník EURO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 66,00 66.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pneumerač na nákladné vozidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 428,00 428.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kŕmny jačmeň-čistý Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vykonanie STK a EK Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom osobného vozidla 9-miestneho na prepravu do ČR Divadlo Štúdio tanca 330,00 330.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Hadica na vodu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Topánky členkové Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Omšové víno Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kladka kovová - osma Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23,00 23.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hostia malá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hostia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Saunové vedro 4 litre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 87,00 87.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynský robot Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osciloskop dvojkanálový Technická univerzita v Košiciach 957,00 957.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 633,00 633.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby na tvár Slovenské národné múzeum 45,12 45.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ponorné čerpadlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
GPS navigácia do auta Garmin Nuvi 68LMT alebo jej ekvivalent Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klin drevený Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebné rezivo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 107,00 1107.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový sud 30lt Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 265,00 265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvukomer Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 003,00 1003.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uvoľnovacie zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 631,00 631.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna truhlicová mraznička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 770,00 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Banketový stolík skladací Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tyč na zástavu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klin drevený Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65,00 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne stopky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veniec pohrebný,umelý Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Keramický teplovzdušný ventilátor Technická univerzita v Košiciach 210,00 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pravidelná technická a emisná kontrola vozidla kategórie N2-9ks;N3-10ks;N3G-9ks;O1-3ks;O2-3ks;M1-3ks;N2G-1ks. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Notebook HP 250 G5 Asteroid Silver Mesto Liptovský Hrádok 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
okuliare na virtuálnu realitu Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 710,00 710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
STK, EK na osobné motorové vozidlá, nákladné vozidlá a STK na prívesy Slovenské národné divadlo 750,00 750.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Mobilný telefón iPhone 6S alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kamenná soľ ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 510,00 510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ďalekohľad Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 163,00 163.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podnos jedálenský Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky pre osobný automobil BMW 530xi Štatistický úrad Slovenskej republiky 712,80 712.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stereoskopický mikroskop Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Technická univerzita v Košiciach 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslá a konferenčný stolík Technická univerzita v Košiciach 390,00 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike-krabicový softvér Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 479,94 479.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rybárske čižmy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 204,00 204.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antivírusový softvér Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárska stolička Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prečerpávacia šachta Mesto Kolárovo 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - dlahy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Transportné boxy pre zvieratá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Náhradné diely na sklápací autopríves Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Ústav experimentálnej fyziky SAV 748,50 748.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akvarijné a teraristické príslušenstvo (85_2017, 91_2017) Zoologická záhrada 591,00 591.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné Pneumatiky SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlná rúra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 84,00 84.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Program pre editáciu, spájanie, vytváranie a minimalizáciu PDF súborov Záchranná služba 609,12 609.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hebicíd a feromónové odpudzovadlo Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 713,50 713.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebné drevo a rezivo Social. Trans, n.o. 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odkvapová vanička Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 252,00 252.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor EPSON EB-685W Základná škola s materskou školou Župkov 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na EC, prívesy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 310,00 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 182,00 182.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kŕmny jačmeň-čistý Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 130,00 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský robot Spojená škola 375,00 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mechanické nastavenie plastových okien, strešných okien a dverí, premazanie mechanických častí okien a dverí, pretesnenie okien a dverí, prípadná výmena poškodených komponentov. (2) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600,00 600.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
APC náhradný batériový článok #117 do UPS APC Rada pre vysielanie a retransmisiu 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nikon Camera Control Pro2 software Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Outdoor kamera GoPro HERO4 alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 189,00 1189.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PLA tlačové struny (filament) pre použitie v 3D tlačiarni Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 261,24 261.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vanička ochranná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 195,52 1195.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vanička ochranná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 499,00 499.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 604,00 2604.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pulzný oxymeter Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 864,00 864.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mechanické nastavenie plastových okien, strešných okien a dverí, premazanie mechanických častí okien a dverí, pretesnenie okien a dverí, prípadná výmena poškodených komponentov. (2) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600,00 600.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
veľkoplošná obrazovka - televízor 65" (LG 65UJ620V) Sociologický ústav SAV 1 150,00 1150.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Mobilný telefón Samsung Galaxy XCover 4 alebo ekvivalent Mesto Trenčín 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stôl cateringový 950112 alebo ekvivalent Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svietidlá a žiarovky Technická univerzita v Košiciach 430,00 430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet PC Microsoft Surface Pro 4 alebo ekvivalent určený na prácu s Adobe Photoshop, Adobe InDesign a Adobe Lightroom Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 480,00 2480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klávesnica pre Microsoft Surface Pro 4 Type Cover Blue alebo Bright Blue Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné pneumatiky Kleber Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 174,00 1174.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Espresso kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 565,00 565.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre centrum voľného času Mesto Komárno 925,00 925.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fólia perforovaná Ekonomická univerzita v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
2.Nákup dámskych a pánskych figurín Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 840,00 3840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informovanosť a publicita (informačná tabuľa a stála tabuľa) Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 660,00 660.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
stierková hmota Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 90,00 90.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Garlon New alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Postrekovač proti burine Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 935,00 935.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup posteľnej bielizne a uterákov (1). Ústredie ľudovej umeleckej výroby 265,00 265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 127 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Rastislav Guman
Adresa:
Sedlice 197 Sedlice 08243
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×