Dodávateľ

Henrich Sonnenschein - ITSK

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Henrich Sonnenschein - ITSK

IČO: 37212931

Adresa: Fraňa Mojtu 22, Nitra

Registračné číslo: 2019/10-FO-F1391

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Október 2019

Záznam platný do: 14. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 121 135,32 EUR 44 44
2019 669 410,91 EUR 294 294
2020 60 198,67 EUR 24 24
2021 1 481 753,97 EUR 286 286
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 121 135,32 EUR 44 44
2019 682 892,57 EUR 296 296
2020 46 717,01 EUR 22 22
2021 1 481 753,97 EUR 286 286

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 110 381,09 110381.09 EUR
Slovenská správa ciest 2 4 132,48 4132.48 EUR
Mesto Malacky 1 1 574,91 1574.91 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 128 197 434,13 197434.13 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 40 000,00 40000.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 13 54 877,19 54877.19 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 17 10 717,14 10717.14 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 1 197,96 1197.96 EUR
Mesto Kolárovo 1 915,83 915.83 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 333,33 333.33 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 20 571,08 20571.08 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 75 251 751,68 251751.68 EUR
Prešovský samosprávny kraj 2 11 728,03 11728.03 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 1 849,17 1849.17 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 598,97 598.97 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 3 562,84 3562.84 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 10 980,00 10980.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 5 209,39 5209.39 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 834,79 834.79 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 12 813,00 12813.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 34 255,00 34255.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 4 10 652,64 10652.64 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 1 583,18 1583.18 EUR
HOREZZA, a.s. 4 5 357,48 5357.48 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 33 425,00 33425.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 148,00 148.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 3 45 472,48 45472.48 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 628,00 628.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 182 767,74 182767.74 EUR
Mesto Komárno 7 2 156,64 2156.64 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 32 43 764,53 43764.53 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 3 030,00 3030.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 2 349,17 2349.17 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 11 999,17 11999.17 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 22 570,99 22570.99 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 472,99 472.99 EUR
Mesto Humenné 1 79 999,99 79999.99 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 583,33 583.33 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 27 499,17 27499.17 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 10 5 087,97 5087.97 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 1 1 297,50 1297.50 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 20 266,67 20266.67 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 5 367,83 5367.83 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 104 350,83 104350.83 EUR
Mesto Senica 1 418,33 418.33 EUR
Mesto Holíč 2 1 187,46 1187.46 EUR
Mesto Nové Zámky 3 5 356,58 5356.58 EUR
Slovenské národné múzeum 3 8 204,10 8204.10 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 8 15 561,68 15561.68 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 2 943,32 2943.32 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 3 259,00 3259.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 19 148 481,56 148481.56 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 2 090,83 2090.83 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 687,66 687.66 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 2 750,00 750.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 7 365,83 7365.83 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 3 13 001,66 13001.66 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 2 897,48 2897.48 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 13 27 518,71 27518.71 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 941,58 941.58 EUR
Záchranná služba 1 6 153,21 6153.21 EUR
Mesto Hlohovec 1 567,50 567.50 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1 106 666,66 106666.66 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 628,33 628.33 EUR
Mesto Trenčín 2 57 204,17 57204.17 EUR
Slovenské národné divadlo 3 4 639,97 4639.97 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 13 481,66 13481.66 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 6 11 650,11 11650.11 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 5 12 189,97 12189.97 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 2 065,00 2065.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 17 26 293,06 26293.06 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 931,90 931.90 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 3 4 809,17 4809.17 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 949,17 949.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 1 605,32 1605.32 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 2 2 727,42 2727.42 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 11 9 028,89 9028.89 EUR
Obec Orechová Potôň 1 1 318,33 1318.33 EUR
Ústav polymérov SAV 3 1 914,99 1914.99 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 4 390,00 4390.00 EUR
Stredná priemyselná škola 3 8 259,08 8259.08 EUR
Národný onkologický ústav 12 58 181,79 58181.79 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 262,49 262.49 EUR
Mesto Čierna nad Tisou 2 114,09 114.09 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 1 418,99 1418.99 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 4 7 039,09 7039.09 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 1 394,17 1394.17 EUR
Inštitút pre výskum práce a rodiny 1 7 807,50 7807.50 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 22 052,24 22052.24 EUR
Spojená škola 1 6 440,83 6440.83 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 22 949,00 22949.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 270,84 1270.84 EUR
Výskumná agentúra 1 10 908,33 10908.33 EUR
Divadlo Nová scéna 1 1 162,50 1162.50 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 453,25 453.25 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 25 200,00 25200.00 EUR
DWC Slovakia a.s. 1 53 755,00 53755.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 7 17 612,70 17612.70 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 5 3 788,21 3788.21 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 791,50 1791.50 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 1 309,00 1309.00 EUR
Športové centrum polície 1 2 895,80 2895.80 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 8 265,16 8265.16 EUR
Ústav merania SAV 3 647,50 647.50 EUR
Gymnázium - Gimnázium 1 3 540,83 3540.83 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 1 70,82 70.82 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 1 6 818,00 6818.00 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 4 1 004,64 1004.64 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 5 6 804,08 6804.08 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 707,42 707.42 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 29 074,17 29074.17 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 736,66 736.66 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 1 331,67 1331.67 EUR
Stredná zdravotnícka škola 3 1 799,33 1799.33 EUR
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1 17 315,22 17315.22 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 2 387,50 2387.50 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 3 606,71 3606.71 EUR
Slovenský ľudový umelecký kolektív 1 4 840,00 4840.00 EUR
Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 2 17 749,94 17749.94 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 1 2 704,17 2704.17 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 1 070,83 1070.83 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 3 746,67 3746.67 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 2 503,33 503.33 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 6 075,00 6075.00 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 2 662,50 2662.50 EUR
Spojená škola 1 11 290,83 11290.83 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 474,17 474.17 EUR
Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 1 499,99 499.99 EUR
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava 1 7 700,00 7700.00 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 1 499,99 1499.99 EUR
METRO Bratislava, a.s. 1 2 004,00 2004.00 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 2 3 774,75 3774.75 EUR
Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 1 27 416,67 27416.67 EUR
Duálna akadémia,z.z.p.o. 1 1 880,00 1880.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Telefóny V. Národný onkologický ústav 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antivírusový softvér Výskumný ústav vodného hospodárstva 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky štvorcový Fakultná nemocnica Trenčín 3 750,00 3750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely k PC 12/2015 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 952,00 11952.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač HP 260 G1 mini alebo jeho ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 610,00 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD televizor 24" Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových tabletov a nových počítačových komponentov Gymnázium - Gimnázium 4 600,00 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 959,00 959.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízor Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
televízny prijímač SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 8 100,00 8100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vypočtová technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 052,00 1052.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mokro suchý vysávač pre domácnosť KARCHER MV6 power Premium alebo ekvivalent Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízor, držiak + mini PC Technická univerzita v Košiciach 1 281,00 1281.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlačiareň štítkov Zebra ZXP3 - jednostranná Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstva pre tablet Samsung Galaxy Tab A 9.7 16GB LTE T555 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 73 958,40 73958.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre fotoaparát Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 137,50 137.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
MICROSOFT OFFICE Home and Business - ORIGINÁL Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové úložisko Synology™ DiskStation DS415+ 4x HDD NAS SZRB Asset Management, a.s. 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Založný zdroj UPS APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V alebo ekvivalent SZRB Asset Management, a.s. 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, 2 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Nikon D3300 + objektív+ púzdro Technická univerzita v Košiciach 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
grafická karta do počítača 1024MB DDR3, PCI-E 2.0, Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
výpočtová technika Športové centrum polície 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický sporák s elektrickou rúrou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická sušička MH Invest II, s.r.o. 35 000,00 35000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v3 2.4GHz 6-core HOREZZA, a.s. 4 939,00 4939.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 157,00 157.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E550 i3-4005U alebo ekvivalent a Office 2013 pre podnikateľov - Slovak Medialess Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 925,00 925.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 pre podnikateľov pre OS X HOREZZA, a.s. 553,00 553.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple Magic Mouse HOREZZA, a.s. 165,00 165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtové prezentačné zariadenie - prezentér Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57,00 57.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová klávesnica káblová Apple HOREZZA, a.s. 44,00 44.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike : USB kľúče, externé disky, interne disky, myši, zdroje Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 252,00 2252.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
UBNT NanoStation Loco M2 alebo ekvivalentný Mesto Čierna nad Tisou 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťových prepínač-switch, 5 -portový Mesto Čierna nad Tisou 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač HP 260 G1 mini Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových osobných PC, software a nových kancelárskych zariadení Inštitút pre výskum práce a rodiny 9 385,00 9385.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Káble VGA Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 45,00 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska multifunkčná laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn alebo ekvivalent Mesto Kolárovo 1 170,00 1170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC Lenovo I B50-80 / Black Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 190,00 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 680,00 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 416,66 1416.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in One 23,8“, full HD, SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 397,00 2397.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 810,00 3810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skartovačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplovzdušný konvektor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60,00 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Voľne stojaca umývačka riadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 361,00 361.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook + monitor + prísluš. Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 833,00 833.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 Slovenské národné múzeum 209,57 209.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor a ultrabook Katolícka univerzita v Ružomberku 1 322,21 1322.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 600,00 3600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava s príslušenstvom 31/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 268,10 1268.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor, notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 650,00 2650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika do laboratória Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zásobník papiera do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 916,67 916.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 960,00 960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Univerzita Komenského v Bratislave 55,00 55.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita Komenského v Bratislave 25,00 25.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrické jednoplatničky Univerzita Komenského v Bratislave 990,00 990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 315,00 315.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 694,00 2694.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Varná kanvica 4 ks Univerzita Komenského v Bratislave 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT - počítač, príslušenstvo, laserová tlačiareň, notebook Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 107,00 2107.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 662,00 662.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň, prenosný počítač a počítačový monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
prenosný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 875,00 875.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
NAS Dátové úložisko Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 460,00 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosné počítače (notebooky) s SSD diskom a príslušenstvo Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 231,00 1231.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Externé disky HDD Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 130,00 130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň v kvalite SAMSUNG SL-C430W Mesto Komárno 155,00 155.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 213,00 213.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvér Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 101,03 101.03 EUR 2019 Tovary Nie 1
Okuliare pre virtuálnu realitu s príslušenstvom a stojan Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory 24“ Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SW a HW príslušenstvo Univerzitná nemocnica Bratislava 11 420,00 11420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LED televízor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 399,00 399.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka výpočtovej techniky a softvéru Centrum výcviku Lešť 38 750,00 38750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosné počítače, časti počítačov a príslušenstvo, mobilný telefón Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 262,00 2262.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamerový systém s možnosťou živého sledovania a archivácie záznamu Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 610,00 610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítaču a telefónu Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 45,00 45.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plnoautomatický voľne stojaci elektrický kávovar - espresso Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 448,00 2448.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upgrade 3D tlačiarne s náhradným príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 897,52 897.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo počítačov Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 525,00 525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné počítače Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 13 230,00 13230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotografické zariadenie 4 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 430,00 430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT - USB prepojovací kábel Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 15,61 15.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet Katolícka univerzita v Ružomberku 1 031,66 1031.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička kombinovaná, vysávač, elektrická rúra s dvojplatničkou Univerzita Komenského v Bratislave 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 440,00 440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mraziace zariadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysielačky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 14" s SSD diskom pre firemné účely s príslušenstvom Ústav polymérov SAV 1 680,00 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 732,00 732.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 040,00 3040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednodoskový Mini počítač Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 80,00 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor 27" Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 541,67 541.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Router Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 375,00 375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alza TopOffice i5 SSD alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC komponenty 34/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 643,00 1643.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 225,89 225.89 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
24 portový switch FEI Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 495,00 1495.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň, dataprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SFP moduly Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
príslušenstvo k výpočtovej technike Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 670,00 670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 425,00 1425.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Duplexná sieťová čierno-biela laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 265,00 2265.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafický tablet Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 332,50 332.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" s SSD diskom, dokovacia stanica, tlačiareň a príslušenstvo. Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 116,00 1116.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektronické súčiastky a komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Audiovideo technika Prešovský samosprávny kraj 5 243,77 5243.77 EUR 2019 Tovary Áno 1
Serverové HDD Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 231,00 231.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 550,00 3550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Access point VS Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 626,00 2626.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Epson L565 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 260,00 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladiacia podložka pod NTB Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 70,00 70.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 472,00 2472.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 550,00 1550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Národné lesnícke centrum (NLC) 1 083,34 1083.34 EUR 2019 Tovary Áno 1
Počítačová zostava 33/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 475,00 475.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava s príslušenstvom 36/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 154,00 1154.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 39/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 880,00 880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 375,00 375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 8 512,18 8512.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Wi-Fi routre pre konferenčnú miestnosť Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Katolícka univerzita v Ružomberku 658,08 658.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD Televízory Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 226,00 1226.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Mesto Zlaté Moravce 330,00 330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička a umývačka riadu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 515,00 515.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 665,00 6665.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 290,00 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo, pevné disky (HDD) pre dátové úložisko Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 850,00 2850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a Tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 852,00 2852.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 833,33 833.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 263,85 5263.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory, IT technika a príslušenstvo Výskumná agentúra 22 000,00 22000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Externý HDD disk 2TB Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 85,00 85.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný PC vyskladaný z komponentov podľa vlastného výberu. Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 520,00 520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 950,00 2950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skener, dataprojektor, VGA kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 865,00 865.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná stanica a monitor 41/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 396,00 1396.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 071,00 1071.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač a príslušenstvo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 762,00 4762.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolové počítače, sieťový disk a externé disky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 855,00 1855.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 131,00 1131.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatická práčka a chladnička Mesto Komárno 875,00 875.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 350,00 2350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
osobné počítače, stolový počítač, pamäťové médiá, externý pevný disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 830,40 830.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a dátové úložisko s HDD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 181,80 1181.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracia karta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 14 130,00 14130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 8 000,00 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC komponenty a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 540,00 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezpečnostná koncová brána Záchranná služba 7 383,95 7383.95 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 855,60 855.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a SW Abby Finereader 15 Corporate Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 169,00 1169.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Software pre PC 2 Slovenský ľudový umelecký kolektív 6 250,00 6250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
UPS EATON 5SC1000i alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, monitor, skartovačka, vybavenie PC Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 600,00 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 15 100,00 15100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 599,00 599.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručný šľahač v kvalite KitchenAid 5KHM9212 Mesto Komárno 149,00 149.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - 24" LCD monitory Výskumný ústav vodného hospodárstva 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický bojler v kvalite MORA komfort EOMK 150 SMSM Mesto Komárno 335,00 335.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednodverová chladnička Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 190,00 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USB kľúč Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini PC zostavy a monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 475,00 6475.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava HP ProDesk 400G5 MT alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 680,00 680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro M203dn alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
APC Smart- UPS SC420I 420VA alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatický kávovar a mikrovlnná rúra Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 357,00 357.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Lenovo ThinkPad E480, 20KN0067MC Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 850,00 850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dvojplatnička Univerzita Komenského v Bratislave 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 150,00 2150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
výpočtové USB zariadenie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Externý pevný disk 4TB Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 570,00 570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 15.6“ s puzdrom a myšou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tabletový počítač 10“ s puzdrom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky 44/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 052,00 4052.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dátové úložisko - súborový server Stredná zdravotnícka škola 475,00 475.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook HP Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 850,00 850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pevné disky SSD, HDD Stredná zdravotnícka škola 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiarne pre administratívnu prácu a tlač vysvedčení Stredná zdravotnícka škola 780,00 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USB kľúče Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 347,00 347.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - vysávač, automatická práčka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 370,00 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory,osobné počítače Mesto Malacky 1 890,00 1890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 780,00 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zostava desktop PC Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 83 628,00 83628.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 416,66 416.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia pre chladenie, mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 996,00 2996.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 4 328,14 4328.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 289,00 289.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač s monitorom 45/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 852,00 852.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový osobný počítač do kancelárie s klávesnicou a ovládacou myškou Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s taškou 47/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 256,00 1256.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor, prezentačné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie 42/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 538,00 538.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
48 portový sieťový L3 prepínač switch original Cisco Catalyst 3650 Semi PoE (PN: WS-C3650-48PQ-L) Národný onkologický ústav 14 999,00 14999.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cisco Catalyst 3650 Stack Module spare (PN: C3650-STACK-KIT=) + Cisco StackWise-160 1M Stacking Cable Spare (PN: STACK-T2-1M=) + napájaci zdroj 640 WAC (PN: PWR-C2-640WAC=) pre sieťový L3 prepínač switch Cisco Catalyst 3650 Semi PoE Národný onkologický ústav 4 200,00 4200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
original Cisco licencia 25x Access Pointov pre 5508 Controller (PN: LIC-CT5508-25A) Národný onkologický ústav 5 550,00 5550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originál Cisco Aironet WiFi access point (PN: AIR-CAP2802I-E-K9) Národný onkologický ústav 2 600,00 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobný nákup IT potrieb Slovenská správa ciest 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektor s držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 445,00 445.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
24 portový switch Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 440,00 1440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky a stolové PC Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 448,90 3448.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor, klávesnica, myš Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 420,00 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 710,00 710.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skartovačka Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 890,00 890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre knižničné služby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 600,00 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 252,40 252.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor 46/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 88,00 88.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mraziacim boxom Univerzita Komenského v Bratislave 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nerezová rýchlovarná kanvica Univerzita Komenského v Bratislave 25,00 25.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sluchadlá Panasonic RP-HF100-P alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 75,00 75.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad L480 /Intel Core i5 8250U Kaby Lake R /14" antireflexný 1920×1080 /RAM 8GB DDR4 /Intel UHD Graphics 620 /SSD 256GB /webkamera /USB 3.2 Gen 1, USB-C /čítačka odtlačkov prstov /WiFi 802.11ac /3-článková batéria 45 Wh /Win 10 Pro alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT - zdroj, príslušenstvo, reproduktory Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 265,00 1265.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC- kancelárska pracovná stanica s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batéria pre UPS APC SUA 1500l Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 196,00 196.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k mobilným telefónom Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň, externé disky Slovenské národné divadlo 640,00 640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 156,36 1156.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Atramentová tlačiareň Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 269,50 2269.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
1.Tablet2.Monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 780,00 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 961,64 961.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 619,00 619.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 166,67 166.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom/ Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a prezentér Katolícka univerzita v Ružomberku 796,49 796.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň, externý disk a diktafón Katolícka univerzita v Ružomberku 1 472,66 1472.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – PC a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 150,00 5150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 906,00 906.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia pre chladenie, mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 014,00 1014.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Xerox VersaLink B605S alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 510,00 1510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory pre osobné počítače Mesto Nové Zámky 3 200,00 3200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty, príslušenstvo počítača, laserová tlačiareň, projektor, sieťové prvky Základná škola s materskou školou Župkov 2 150,00 2150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 3 660,00 3660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 35 707,00 35707.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 400 G6 MT /Intel Core i7-9700 Coffee Lake 4.7 GHz /Intel UHD Graphics 630 /RAM 8GB DDR4/ SSD 256GB/ DVD/ VGA D-SUB, DisplayPort, 4× USB 3.2, 4× USB 2.0 /bez OS alebo ekvivalent a redukcia DisplayPort na VGA Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HDD Seagate Exos 7E2 3.5" 2TB SATA III 6Gb/s 7.2K RPM 128MB, pamäťová karta SanDisk Extreme Plus microSDXC 128GB 170MB/s + adaptér a počítačový zdroj Seasonic S12II-520 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 435,00 435.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby H6HD6PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 213,08 1213.08 EUR 2019 Služby Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 311,00 1311.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie a príslušenstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 803,83 9803.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - multifunkčné zariadenie, osobný počítač Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 264,00 1264.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička, chladnička s mrazničkou, televízor Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 744,00 744.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čítačky čiarových kódov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 100,00 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a mobilné zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 120,30 7120.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 583,00 583.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup počítača a pevného disku Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 986,23 986.23 EUR 2019 Tovary Nie 1
10-Gigabitový sieťový prepínač a sieťové karty Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 150,00 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 592,05 1592.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálny notebook na vedeckotechnické výpočty Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 630,00 1630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej kancelárskej techniky a príslušenstva Stredisko sociálnej starostlivosti 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Smart hodinky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 195,00 195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítače a notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 915,00 4915.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Katolícka univerzita v Ružomberku 680,70 680.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske a počítacie stroje Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 756,20 1756.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozhlasové a televízne prijímače a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 526,00 2526.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook – Typ 3 – Minimálna technická špecifikácia / Minimálne požadované hodnoty – odporučaný Lenovo ThinkPad X390 (PN: 20Q0003NXS, EAN: 193386440109) Národný onkologický ústav 9 999,00 9999.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
originál 23" IPS, matný, antireflexný, LED podsvietenie, Flicker Free monitor HP EliteDisplay E233 (PN: 1FH46AA#ABB) Národný onkologický ústav 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Original stolný počítače HP ProDesk 400 G6 SFF (P/N: 7EL86EA#BCM) / Intel® Core i3-9100 / 4GB / 1TB / Intel UHD / DVDRW / Windows 10 Pro 64bit, SVK USB klávesnica HP (PN: QY776AA#AKR), USB myš HP s kolieskom (PN: QY777AA) Národný onkologický ústav 4 450,00 4450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
originál 43'' UHD 4K Smart LED TV UE43RU7172UXXH, Série 7, 108 cm, PQI 1400, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3x HDMI, 2x USB, CI+, LAN, WiFi, DLNA, HbbTV 1.5, Steam Link, VESA, reproduktory 20 W, čierná farba, A, + výsuvný poloh. držiak slim Stell SHO2050 + montáž na stenu na viacerých miestach Národný onkologický ústav 5 500,00 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Panasonic KX-TGK210 alebo ekvivalent, plátno na stojane Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 190,00 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia, príslušenstvo k počítaču Výskumný ústav vodného hospodárstva 780,00 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 4 814,00 4814.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a spotrebný materiál do tlačiarne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 969,00 2969.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zostava desktop PC Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 229,00 5229.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upgrade kit k 3D tlačiarni Original Prusa i3 MK3S alebo ekvivalent Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Notebook Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 1 558,00 1558.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DeLonghi Vodný filter DLS C002 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 229,36 229.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
1. PC2. Webová kamera k PC 3. USB 3.0 hub k PC4. NUTS (mini počítač) 1 5. NUTS (mini počítač) 26. Pamäť RAM 7. Hardisk (SSD disk) 18. Hardisk (SSD disk) 29. Prenosný data projektor Výpočtová technika a mobilné zariadenia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 655,00 2655.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Bratislavský samosprávny kraj 24 924,82 24924.82 EUR 2019 Tovary Áno 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafická karta a SSD disk Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 367,00 1367.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ultrabook TOSHIBA Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 011,00 1011.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC, monitory Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 768,00 2768.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička -Chladnička s mrazničkou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 299,00 299.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 27 641,00 27641.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Datalogger s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 012,08 1012.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektory Stredná priemyselná škola 1 041,80 1041.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafický tablet Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 313,00 313.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
skartovačka, skartovačka basic, kávovar Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 473,00 473.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory a notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 5 370,00 5370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
tlačiarne, mini PC, projektory, monitory a komponenty Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 300,00 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky (pre Projekt) Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava 9 900,00 9900.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Čítačka e-kníh s príslušenstvom a diktafón Katolícka univerzita v Ružomberku 294,40 294.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
prenosné počítače, notebooky Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 21 000,00 21000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Záchranná zdravotná služba Bratislava 10 382,58 10382.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítač s operačným systémom a príslušenstvom Záchranná zdravotná služba Bratislava 25 362,17 25362.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Počítače a 23,8" monitory Výskumný ústav vodného hospodárstva 8 888,00 8888.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup doplnkov k výpočtovej technike Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 514,96 2514.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrosystém audio Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 132,50 132.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mraziaci box Ústav na výkon trestu odňatia slobody 540,00 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Mesto Komárno 374,90 374.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini PC zostavy a monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 5 222,00 5222.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC, príslušenstvo a spotrebný materiál Mesto Holíč 816,00 816.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor, router Mesto Holíč 630,00 630.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
IT spotrebný materiál Rozhlas a televízia Slovenska 11 000,00 11000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská správa ciest 110,00 110.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 298,00 2298.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
prenosné počítače, notebooky, displeje Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 2 300,00 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ipad + príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 498,00 1498.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stolových počítačov Slovenské národné múzeum 7 666,67 7666.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednodverová chladnička Zanussi ZRA25100WA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210,00 210.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Varná kanvica Orava VK-3717 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45,00 45.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač ELECTROLUX EEG44IGM LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180,00 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra MORA MT 120W LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné počítače a monitor Slovenské národné divadlo 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolový počítač Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 360,00 3360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Canon i-SENSYS MF421dw Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet 10,5 LTE, originálne puzdro k tabletu, pamäťová karta Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC ALL IN-ONE Acer Aspire C24-865 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 5 600,00 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hardware - Interný SSD Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 150,00 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná stanica s monitormi Štátny veterinárny a potravinový ústav 14 400,00 14400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook 17,3" Štátny veterinárny a potravinový ústav 9 000,00 9000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batoh, sluchátka, tablet Katolícka univerzita v Ružomberku 252,19 252.19 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup IT vybavenia pre školský internát Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LCD monitor Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 933,17 5933.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lenovo Yoga C740-14IML Mica alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 58,00 58.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablety a príslušenstvo Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 13 777,00 13777.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
CorelDRAW Graphics Suite 2019 Business WIN UPGRADE Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 333,90 333.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu sieťovej infraštruktúry Ústav polymérov SAV 190,00 190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 700,00 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty k počítačom a notebookom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 302,68 302.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie kancelárskych zariadení a vybavenia školiacej miestnosti I. Prešovský samosprávny kraj 10 478,34 10478.34 EUR 2020 Tovary Áno 1
Stolový počítač a monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 282,00 1282.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 959,36 959.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 872,00 872.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 303,00 303.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Slovenské národné divadlo 2 730,00 2730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
CorelDRAW Graphics Suite 2019 Business WIN UPGRADE Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 333,90 333.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 230,00 2230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - osobný počítač, časti počítačov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 199,45 5199.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 475,80 475.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT - príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 402,80 4402.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hotelová televízia 43" Samsung HG43EJ690UBXEN, LED, 4K Ultra HD, PQI 1300, HDR+, DVB-T2CS2, EPG, 3x HDMI, 2x USB, LAN, Wifi, DLNA, HbbTV 2.0.1, CI+(1.4), VESA 200x200 M8 43-45 + výsuvný poloh. držiak slim Stell SHO2050 + montáž na stenu na viacerých miestach Národný onkologický ústav 13 200,00 13200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 4 653,00 4653.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pamäť RAM, pevný disk SSD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 770,00 770.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 1 290,00 1290.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
PC príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 235,00 235.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
RAM do notebooku, set bezdrôtovej klávesnice a myši Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 70,00 70.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 248,54 248.54 EUR 2021 Tovary Áno 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 459,00 459.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 132,60 1132.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Externý disk Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 225,00 225.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
pevný disk 3.5" Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 398,00 398.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 215,00 215.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 340,00 340.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prenosné počítače s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 519,39 5519.39 EUR 2021 Tovary Nie 1
počítačové vybavenie Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 20 788,27 20788.27 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laptop Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 660,00 1660.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Upgrade náhradných dielov - HW komponentov PC. Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 23 200,00 23200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - mikrofón, webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 109,32 109.32 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kamera a tablet Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 800,00 1800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiareň laserová Ústav merania SAV 308,00 308.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kamera GoPro Hero 7 Black edition s príslušenstvom alebo ekvivalentná súprava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60 000,00 60000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 304,50 1304.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladiace zariadenia Trenčiansky samosprávny kraj 744,77 744.77 EUR 2021 Tovary Nie 1
25 ks tlačiarní, tonerov, USB káblov, čítačiek, PC myší a podložiek pod myši pre vakcinačné centrum Trenčiansky samosprávny kraj 9 743,00 9743.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 71 025,79 71025.79 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo Thinkpad P15v Gen 1 Obec Orechová Potôň 1 700,00 1700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zariadenie na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 149,19 149.19 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT - prenosný počítač (notebook) Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 681,92 681.92 EUR 2021 Tovary Nie 1
počítač - laptop s operačnou pamäťou a OS Windows 10 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 980,00 1980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítače s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 707,58 5707.58 EUR 2021 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 515,00 515.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 145,00 1145.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
stolový počítač s SSD diskom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 790,00 790.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 630,50 1630.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Komponenty IKT Národné lesnícke centrum (NLC) 23 195,00 23195.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 975,00 4975.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 853,00 853.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup pevných diskov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 195,00 195.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook 15" s príslušenstvom Trenčiansky samosprávny kraj 735,38 735.38 EUR 2021 Tovary Áno 1
Autokamery s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 762,00 762.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Trenčiansky samosprávny kraj 1 661,50 1661.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Nemocnica svätého Michala, a. s. 35 087,13 35087.13 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná priemyselná škola 7 080,01 7080.01 EUR 2021 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 952,95 1952.95 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tablet Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 408,34 408.34 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 10 966,00 10966.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup stolných počítačov Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 2 712,00 2712.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Grafický tablet s perom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 170,00 170.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Grafický tablet s perom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 660,00 660.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tablet Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 540,80 3540.8 EUR 2021 Tovary Áno 1
Externý disk SSD Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 169,00 169.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 350,00 1350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Biela technika - chladnička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 131,48 131.48 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Obec Streda nad Bodrogom 700,00 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítače 8 ks Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 370,00 3370.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tablety pre žiakov Základná škola Michalovce Krymská 5 3 668,90 3668.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie notebookov Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 13 844,39 13844.39 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 392,74 1392.74 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 140,83 140.83 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitor, batéria Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 311,00 311.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
notebook a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 5 982,00 5982.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
1. Notebook Lenovo ThinkPad E15 Gen2 alebo ekvivalent, 2. konferenčná kamera JABRA PanaCast alebo ekvivalent s príslušenstvom Spojená škola 7 730,00 7730.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Grafické tablety a drobná výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 790,00 790.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolový počítač, tlačiareň Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 800,00 1800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 448,00 2448.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 320,00 1320.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítače pre škôlky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 11 059,00 11059.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dátové úložisko, pevné disky a SSD disky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 602,00 2602.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka 20 ks prenosných počítačov - notebookov Centrum výcviku Lešť 13 000,00 13000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva I /2021 Mesto Trenčín 25 622,52 25622.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 2 400,00 2400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 219,00 2219.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrických spotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave 2 515,00 2515.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Switch HP 2530-24G alebo ekvivalent s príslušenstvom Mesto Hlohovec 1 040,00 1040.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
PC, notebooky, multifunkčné zariadania, príslušenstvo Múzeum Slovenského národného povstania 5 500,00 5500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika 3/2021 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 998,00 1998.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Streamovací set Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 260,00 260.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 19 011,00 19011.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovný notebook Mesto Nové Zámky 4 080,00 4080.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tablet , dokovacie stanice, redukcie a prepojovacie káble Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 003,00 2003.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Server Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 188,00 6188.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 509,00 509.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitory 8 ks Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 780,00 1780.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 808,50 2808.5 EUR 2021 Tovary Áno 1
Multimediálna technika Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 790,00 790.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 5 818,77 5818.77 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 300,00 2300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
SSD disk do PC Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 116,00 116.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup notebookov v počte 3 ks METRO Bratislava, a.s. 2 655,00 2655.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
stolový počítač (HP ProDesk 400 G6 mini PC, 23H33EA) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 450,00 1450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laptop Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 540,00 1540.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 71 025,79 71025.79 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolový počítač Múzeum Slovenského národného povstania 7 200,00 7200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia, skener, príslušenstvo Múzeum Slovenského národného povstania 5 000,00 5000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 430 G7/ Intel® Core i3-10110U/ 33,8 cm (13,3") IPS Full HD AntiGlare (1920 × 1080)/ 8 GB DDR4/ 256 GB M.2 SSD/ Intel® UHD 620/ USB-C, USB 3.1, HDMI, WiFi 6 ax, LAN, Bluetooth, čítačka SD kariet, HD IR webkamera, čítačka odtlačkov prstov, podsvietená klávesnica (PN: 9HR42EA#BCM) Národný onkologický ústav 8 000,00 8000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 430 G7/ Intel® Core i5-10210U/ 33,8 cm (13,3") IPS Full HD AntiGlare (1920 × 1080)/ 8 GB DDR4/ 256 GB M.2 SSD/ Intel® UHD 620/ USB-C, USB 3.1, HDMI, WiFi 6 ax, LAN, Bluetooth, čítačka SD kariet, HD IR webkamera, čítačka odtlačkov prstov, podsvietená klávesnica (PN: 8MH51EA#BCM) Národný onkologický ústav 700,00 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 687,62 2687.62 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup informačno-komunikačnej infraštruktúry pre projekty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 107 939,67 107939.67 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup príslušenstva a technických prostriedkov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 239,00 1239.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup digitálnych fotoaparátov s príslušenstvom pre MsP Hlavné mesto SR Bratislava 3 366,67 3366.67 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dataprojektor Ekonomická univerzita v Bratislave 614,00 614.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 2 956,99 2956.99 EUR 2021 Tovary Nie 1
Externý SSD disk Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 614,00 614.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 345,00 4345.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebooky, monitory a externý harddisk Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 880,00 2880.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební - IKT 1 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 41 812,98 41812.98 EUR 2021 Tovary Áno 1
Počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 354,95 354.95 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vybavenie počítačov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 201,00 201.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Televízor,držiak na stenu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 236,86 236.86 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 936,00 936.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná odborná škola, Prakovce 282 40 300,00 40300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pamäťové karty 128 GB Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 235,00 235.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 480,00 3480.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 18,00 18.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IT technika - kábel, počítač Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 666,20 1666.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
LCD monitor s rozlíšením Full HD Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6 240,00 6240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 010,00 1010.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - sieťový adaptér USB Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 140,46 140.46 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 393,22 2393.22 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Výskumného centra DWC Slovakia a.s. 93 949,17 93949.17 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kávovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 419,00 419.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 912,00 1912.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IT 2021 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 300,00 1300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika NTB Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 35 204,00 35204.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika PC zostavy Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 26 150,00 26150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladnička, prenosný chladiaci box Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebooky, PC Office Bluetooth slúchadla s mikrofónom, tablet Katolícka univerzita v Ružomberku 1 640,76 1640.76 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - externá napaľovačka Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 130,11 130.11 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie softvéru Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 304,00 2304.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Canon image RUNNER 2206iF Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 100,00 1100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Interný bezdrôtový prístupový bod 802.11 ac, dvojpásmový a manažovateľné gigabitové Poe prepínače Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 228,00 11228.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Adobe Creative Cloud for teams All Apps with Adobe Stock MP ENG Commercial (elektronická licencia) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 998,00 2998.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiareň k PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zariadenie pre EFB s platformou iOS / iPadOS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 49 824,00 49824.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 890,00 890.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebiče malé Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 559,00 559.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Držiak na dataprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700,00 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Multifunkčný vysávač Ústav na výkon trestu odňatia slobody 150,00 150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Profesionálny mokro-suchý vysávač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 512,64 512.64 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 007,71 1007.71 EUR 2021 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 370,00 370.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
WEB kamery, tlačiarne a projektor Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 403,00 1403.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IT technika a batérie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 915,00 1915.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 300,87 1300.87 EUR 2021 Tovary Nie 1
Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 280,00 8280.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka počítačov na strihanie Centrum výcviku Lešť 7 000,00 7000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
káble, konektory a nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800,00 800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT a príslušenstvo počítačov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 200,00 6200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 400,00 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rozšírenie pamäte a monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 981,50 981.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook, prepojovací kábel, konferenčná webkamera, All-in-One Katolícka univerzita v Ružomberku 3 533,33 3533.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kamery, Wifi router, Switch, Mini PC zostava, Monitor, USB rozbočovač, Laserová tlačiareň, SFP optický modul, Sieťový kábel Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 346,00 6346.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Biela technika - truhlicová mraznička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 376,61 376.61 EUR 2021 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k IKT - externá CD/DVD mechanika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 41,02 41.02 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skartovačka Mesto Nové Zámky 60,00 60.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítaču a mobilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 164,00 164.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 75,00 75.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Práčka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 290,00 290.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolový počítač a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 922,00 8922.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 272,47 272.47 EUR 2021 Tovary Nie 1
Optická jednotka - valec pre tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 212,29 212.29 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tablet Lenovo Ústav merania SAV 397,00 397.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LCD monitor s rozlíšením Full HD Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 389,72 7389.72 EUR 2021 Tovary Nie 1
drobné počítačové vybavenie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 380,00 380.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 198,00 1198.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Acer Swift 3 Pure Silver celokovový – Intel Core i5 1135G7 Tiger Lake/ 14" IPS matný 1920 × 1080/ RAM 8GB LPDDR4/ Intel Iris Xe Graphics/ SSD 512GB/ podsvietená klávesnica/ webkamera/ USB 3.2 Gen 1/ WiFi 6/ hmotnosť 1.2kg/ Windows 10 Home (NX.A0MEC.009) alebo ekvivalent, púzdro Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 830,00 830.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektronika pre MŠ Mesto Komárno 502,00 502.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 673,50 673.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie serverov a záložných zdrojov. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 163 500,00 163500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitor a notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 4 250,00 4250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Automatická práčka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 664,00 1664.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pamäťové média Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 373,25 373.25 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook s vybavením Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 754,09 754.09 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a bezdrôtová myš Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 625,00 1625.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skartovač Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 179,11 179.11 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 17 125,00 17125.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kamera na záznam Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 328,55 328.55 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 794,42 1794.42 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21,00 21.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Mesto Komárno 219,00 219.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Káble s optickým vláknom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 321,93 1321.93 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup prenosných počítačov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 960,00 9960.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Konvektory, mikrovlnky, kávovary a iné elektrospotrebiče Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 104,89 3104.89 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 4 661,00 4661.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 5 107,00 5107.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Navigačný prístroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 235,35 235.35 EUR 2021 Tovary Áno 1
SSD disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 560,00 560.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Operačná pamäť Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 60,00 60.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tester akumulátorov s tlačiarňou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 164,33 164.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitory, tablet, príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 275,00 1275.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 520,00 2520.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobný počítač, monitor k PC, multifunkčné zariadenie, laserová tlačiareň, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 107,00 4107.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook, vizualizér Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 833,33 833.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobný počítač a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 900,00 900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Operačná pamäť Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zobrazovacej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 2 451,00 2451.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobný počítač vrátane príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 935,46 13935.46 EUR 2021 Tovary Nie 1
Operačné pamäte Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 810,00 810.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LCD monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 310,00 310.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 27 972,00 27972.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dataprojektory Ekonomická univerzita v Bratislave 2 413,50 2413.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné laptopy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 768,33 3768.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítaču Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 829,34 1829.34 EUR 2021 Tovary Nie 1
SSD disk Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 520,00 520.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
grafický tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 181,00 181.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
PC, tablet a príslušenstvo k PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 945,50 2945.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva Mesto Trenčín 54 245,32 54245.32 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Katolícka univerzita v Ružomberku 6 960,65 6960.65 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 12 812,50 12812.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitory 5 ks Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 632,56 632.56 EUR 2021 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň Mesto Senica 586,00 586.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Telekomunikačná technika Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 820,83 4820.83 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 320,00 1320.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Minichladnička, rychlovárna kanvica, ohrievač vzduchu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 210,00 210.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
počítač all in one Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 580,00 580.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vstavaná umývačka riadu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 459,00 459.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 13 410,10 13410.1 EUR 2021 Tovary Nie 1
Sieťové prvky UniFi a SSD pre PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 380,00 380.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítač a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 751,00 751.0 EUR 2021 Služby Nie 1
IKT Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 15 961,47 15961.47 EUR 2021 Tovary Áno 1
káble, konektory a nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 310,00 310.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 686,00 686.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 741,00 741.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 139,00 139.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 33 482,50 33482.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné počítače s monitormi pre prácu s grafickými programami Spojená škola 17 000,00 17000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook HP Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 815,00 815.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 810,00 810.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie a počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 140,00 2140.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika 5_9/2021 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 11 750,00 11750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC, notebook, monitor, set klávesnica a myš, HDMI kábel Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 600,00 1600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zariadenie na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 237,00 237.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie informačnej techniky Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 43 966,80 43966.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook a dokovacia stanica Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 160,00 1160.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka zobrazovacej techniky II Ekonomická univerzita v Bratislave 499,00 499.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 162,00 1162.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 593,00 593.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Sieťové komponenty Divadlo Nová scéna 1 450,00 1450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prístupový bod WiFi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tablety Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 2 208,00 2208.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Komponenty na upgrade a opravu PC Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LCD monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 265,00 265.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup tabletového zariadenia s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 600,75 1600.75 EUR 2021 Tovary Nie 1
LCD monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 700,00 1700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
HW Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 27 635,00 27635.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 2 723,80 2723.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Práčka so sušičkou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Žehlička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 59,35 59.35 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 956,08 1956.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné počítače, notebook, tlačiareň, dataprojektor Katolícka univerzita v Ružomberku 7 690,00 7690.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stĺpový ventilátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 225,00 225.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 450 G7 strieborný/ Intel Core i5 10210U Comet Lake/ 15.6" IPS antireflexný 1920 × 1080/ RAM 8GB DDR4/ Intel UHD Graphics / SSD 256GB/ numerická a podsvietená klávesnica/ webkamera/ USB 3.2 Gen 1 USB-C/ WiFi 6/ LAN/ HDMI/ Bluetooth v5.0/ Windows 10 Pro alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 700,00 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Príslušenstvo počítačov Ústav merania SAV 130,00 130.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Automatická práčka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 285,00 285.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook LENOVO V17 Iron Grey/ Intel Core i7-1065G7/ (1,30-3,90GHz) (BNCH-8979b)/ 17,3" FHD/ 1920x1080px Matný IPS LED LCD / 12GB DDR4 2666MHz/ M.2 PCIe SSD 512GB/ nVidia GeForce MX330 2GB DDR5/ WiFi / BT / USB 2.0 / USB 3.1 / HDMI / bez DVD/ bez OS/ kovovosivý Plast/ kláv. SK+CZ alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 900,00 900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika V Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 24 307,00 24307.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT - externá DVD mechanika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 29,28 29.28 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pevný disk 500 GB do PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 49,00 49.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrospotrebič SNN Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 926,38 1926.38 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilné klimatizačné zariadenie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 360,00 360.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 380,00 380.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítačová zostava, monitory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 000,00 16000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LED televízor, držiak televízora na stenu, anténny koaxiálny kábel Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 900,00 900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitory a PC príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 600,00 1600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT - laserové multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 515,50 515.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobný počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 150,00 2150.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre 3D tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 208,04 208.04 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nabíjačka, batéria pre notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 66,00 66.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Autochladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 249,00 249.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolové počítače Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 4 498,00 4498.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 12 083,00 12083.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika V Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 24 307,00 24307.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná priemyselná škola 2 610,62 2610.62 EUR 2021 Tovary Nie 1
Operačná pamäť a grafická karta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dockovacia stanica a taška na notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 180,00 180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Slúchadlá a webkamera Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260,00 260.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa Duálna akadémia,z.z.p.o. 2 525,00 2525.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup interiérového vybavenia učební ZŠ - IKT Mesto Humenné 102 568,57 102568.57 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1807 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Henrich Sonnenschein
Adresa:
Letná 4 Nitra 94905
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
a Audit, s.r.o.
Adresa:
Ul. 29 Augusta 2B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.06.2021 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×