Dodávateľ

Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO

Brezovica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO

IČO: 47880775

Adresa: Pekárenská 277, Brezovica

Registračné číslo: 2021/4-FO-F6193

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Apríl 2021

Záznam platný do: 16. Apríl 2024

Posledná zmena: 17. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 237 085,46 EUR 87 87
2017 291 823,46 EUR 83 83
2018 350 352,40 EUR 79 79
2019 164 507,74 EUR 67 67
2020 314 559,41 EUR 65 65
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 238 078,46 EUR 88 88
2017 290 830,46 EUR 82 82
2018 350 352,40 EUR 79 79
2019 168 330,24 EUR 68 68
2020 310 736,91 EUR 64 64

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 37 230,00 37230.00 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 16 630,00 16630.00 EUR
Mesto Malacky 1 5 248,00 5248.00 EUR
Mesto Prešov 1 3 365,83 3365.83 EUR
Mesto Poprad 1 2 278,33 2278.33 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 41 439,09 41439.09 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 20 41 293,99 41293.99 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 25 566,67 25566.67 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 3 720,00 3720.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 1 751,70 1751.70 EUR
Mesto Kolárovo 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 5 241,67 5241.67 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 38 715,31 38715.31 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 3 950,00 3950.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 845,83 845.83 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 845,87 845.87 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 655,00 655.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 16 953,00 16953.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 17 32 683,90 32683.90 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 13 575,00 13575.00 EUR
Mesto Prievidza 1 1 740,83 1740.83 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 12 051,00 12051.00 EUR
Stredná priemyselná škola strojnícka 1 15 316,67 15316.67 EUR
Košický samosprávny kraj 2 13 666,66 13666.66 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 10 308,25 10308.25 EUR
Technická univerzita v Košiciach 11 36 421,00 36421.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 7 301,67 7301.67 EUR
Dopravný úrad 5 7 040,00 7040.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 47 134,17 47134.17 EUR
Mesto Komárno 4 1 845,78 1845.78 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 7 656,67 7656.67 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 9 532,50 9532.50 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 2 375,00 2375.00 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 7 12 651,63 12651.63 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 2 683,34 2683.34 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 1 065,00 1065.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 9 325,00 9325.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 10 252,39 10252.39 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 124,90 124.90 EUR
Slovenské národné múzeum 11 13 099,40 13099.40 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 6 090,00 6090.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 12 764,90 12764.90 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 9 182,07 9182.07 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 10 684,90 10684.90 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 3 990,83 3990.83 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 15 498,33 15498.33 EUR
Mesto Pezinok 2 50 195,00 50195.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 3 16 629,16 16629.16 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 620,00 620.00 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 1 5 800,00 5800.00 EUR
Mesto Michalovce 3 12 889,99 12889.99 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 4 2 203,33 2203.33 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 7 241,67 7241.67 EUR
Mesto Kežmarok 1 3 162,50 3162.50 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 51 291,00 51291.00 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 1 4 249,17 4249.17 EUR
Obec Varhaňovce 1 2 120,83 2120.83 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 50 833,33 50833.33 EUR
Mesto Púchov 1 3 822,50 3822.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 5 376,00 5376.00 EUR
Obec Ostrovany 1 11 995,83 11995.83 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 11 18 740,00 18740.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 12 772,50 12772.50 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 6 912,00 6912.00 EUR
Domov dôchodcov 3 3 740,83 3740.83 EUR
Horská záchranná služba 1 2 658,25 2658.25 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 3 506,50 3506.50 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 4 15 537,38 15537.38 EUR
Obec Rudina 1 2 082,50 2082.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 5 536,67 5536.67 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 215,83 215.83 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 1 500,00 500.00 EUR
Stredná priemyselná škola 7 9 944,64 9944.64 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 4 083,33 4083.33 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 1 439,60 1439.60 EUR
Gymnázium V. B. Nedožerského 1 16 831,67 16831.67 EUR
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 2 3 933,33 3933.33 EUR
Obec Pruské 1 2 100,00 2100.00 EUR
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 2 13 953,33 13953.33 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 1 608,33 1608.33 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 1 638,33 1638.33 EUR
Spojená škola 1 6 169,00 6169.00 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 12 686,67 12686.67 EUR
Stredná odborná škola technická 2 7 518,34 7518.34 EUR
Športové gymnázium 2 15 720,00 15720.00 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 13 166,67 13166.67 EUR
Centrum účelových zariadení 2 3 865,00 3865.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 16 524,42 16524.42 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 5 401,30 5401.30 EUR
Obec Parchovany 1 3 750,00 3750.00 EUR
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava 1 28 583,33 28583.33 EUR
Základná škola Jana Amosa Komenského 3 14 490,82 14490.82 EUR
Zdravé regióny 1 1 248,33 1248.33 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 1 8 330,83 8330.83 EUR
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 1 1 958,74 1958.74 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 1 991,67 1991.67 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 100,00 1100.00 EUR
Základná škola 2 6 187,50 6187.50 EUR
Základná škola Juraja Fándlyho 1 16 015,00 16015.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 916,67 916.67 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 2 924,92 2924.92 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 5 633,33 5633.33 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 800,00 800.00 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 2 583,33 2583.33 EUR
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 2 5 541,67 5541.67 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 600,00 600.00 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 2 583,33 2583.33 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 5 10 653,90 10653.90 EUR
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3 5 708,33 5708.33 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 478,33 478.33 EUR
Základná škola s materskou školou Cinobaňa 1 1 306,50 1306.50 EUR
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským 1 1 745,83 1745.83 EUR
Základná škola, Seňa 507 2 3 265,38 3265.38 EUR
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 916,66 916.66 EUR
Spojená škola 1 1 970,00 1970.00 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 5 6 587,50 6587.50 EUR
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 2 1 023,17 1023.17 EUR
Obchodná akadémia 1 2 079,17 2079.17 EUR
Spojená škola 1 2 197,90 2197.90 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 4 500,04 4500.04 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 3 971,90 3971.90 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 3 14 568,33 14568.33 EUR
Športové gymnázium 1 438,00 438.00 EUR
Základná škola - Alapiskola 2 2 625,00 2625.00 EUR
Základná škola Parchovany 1 1 329,17 1329.17 EUR
Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 2 10 833,33 10833.33 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 1 4 150,00 4150.00 EUR
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 9 683,32 9683.32 EUR
Základná škola 1 3 663,60 3663.60 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 2 5 215,00 5215.00 EUR
Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici 1 7 833,33 7833.33 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 8 119,16 8119.16 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 1 899,17 1899.17 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 2 4 808,33 4808.33 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 4 21 721,50 21721.50 EUR
Stredná odborná škola 2 3 987,50 3987.50 EUR
Gymnázium Milana Rúfusa 1 1 825,00 1825.00 EUR
Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 1 1 404,00 1404.00 EUR
Školský internát 3 22 947,16 22947.16 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 1 8 102,00 8102.00 EUR
Gymnázium Dubnica nad Váhom 1 3 125,00 3125.00 EUR
Športové gymnázium 1 15 337,08 15337.08 EUR
Hotelová akadémia 2 1 664,17 1664.17 EUR
Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 2 6 883,33 6883.33 EUR
Stredná zdravotnícka škola 4 4 395,61 4395.61 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 0,00 0.00 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 1 593,33 593.33 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 2 914,17 2914.17 EUR
Turčianska knižnica v Martine 1 5 210,83 5210.83 EUR
Spojená škola 2 7 448,33 7448.33 EUR
Stredná odborná škola 1 958,33 958.33 EUR
CONSULTING, s.r.o. 1 620,00 620.00 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 3 958,33 3958.33 EUR
Obec Šarišské Bohdanovce 1 4 247,50 4247.50 EUR
Školský internát 1 5 166,67 5166.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nábytok do laboratória Technická univerzita v Košiciach 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok, počítačový stôl - katedra na notebook Základná škola Juraja Fándlyho 28 500,00 28500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská konsolidačná, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita v Košiciach 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 2 655,20 2655.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Jana Amosa Komenského 18 589,00 18589.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Gymnázium Andreja Kmeťa 1 280,00 1280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok a skrine Základná škola Jana Amosa Komenského 5 689,01 5689.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička školská pre deti Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 345,00 345.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do zborovne Základná škola, Seňa 507 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Policová skrinka s dvierkami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok-konferenčný stolík Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stôl Vigo Základná škola, Seňa 507 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok a skrine Základná škola Jana Amosa Komenského 3 439,01 3439.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky Národné lesnícke centrum (NLC) 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 118,00 4118.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok – vybavenie kancelárskych a učebných priestorov Technická univerzita v Košiciach 31 780,00 31780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 1 420,00 1420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 817,00 2817.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školská stolička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 190,00 1190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - nákup kancelárskeho nábytku Hlavné mesto SR Bratislava 2 452,65 2452.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska regálová skriňa Katolícka univerzita v Ružomberku 141,00 141.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne stoly Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zostava skríň Technická univerzita v Košiciach 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytok do kancelárie na mieru Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 1 760,00 1760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
školská stolička 100 ks, školská lavica 50 ks Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 6 142,00 6142.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
jedálenské stoličky do školskej jedálne Mesto Kolárovo 6 130,00 6130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok výškovo nastaviteľný - set - lavica dvojmiestna, stolička, katedra pevná, stolička pre učiteľa pevná) Základná škola Parchovany 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
KANCELÁRSKY NÁBYTOK - zostava Mesto Malacky 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice,katedra Spojená škola 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa dvojdverová uzamykateľná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 184,00 184.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola 5 250,00 5250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku 4 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 390,00 4390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice,školské stoličky Základná škola s materskou školou Cinobaňa 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská s keramickým povrchom jednodielna Športové gymnázium 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Stredná odborná škola technická 8 200,00 8200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a stoličky Gymnázium Milana Rúfusa 2 999,00 2999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba kancelárskeho nábytku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 020,00 12020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky stôl rohový s výsuvnou doskou pre klávesnicu Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do multimediálnej učebne Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 225,00 3225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice, školský nábytok Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 1 845,00 1845.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Gymnázium Andreja Kmeťa 2 882,10 2882.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 920,00 19920.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nábytok pre potreby vyučovacieho procesu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 857,60 1857.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup detských šatňových zostáv Mesto Prievidza 2 160,00 2160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárii II. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 11 300,00 11300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola technická 2 850,00 2850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 544,00 544.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný kancelársky stôl Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 667,00 1667.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava školského nábytku (1 x dvojmiestny stôl a 2 x stolička) Športové gymnázium 20 500,00 20500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skrinka zásuvková,uzamykateľná Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníková skriňa, dvojkrídlové dvierka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok a kancelárske kreslá Bratislavský samosprávny kraj 4 300,00 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok a kancelárske kreslá Horská záchranná služba 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie kancelárií a priestorov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Štátna školská inšpekcia 14 000,00 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok-kancelársky stôl, kancelárska skriňa, kancelársky kontajner Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 656,22 656.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárii II. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie učebne a laboratória Technická univerzita v Košiciach 3 896,00 3896.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoly do izieb klientov "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 2 695,00 2695.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 7 800,00 7800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učiteľský pracovný stôl - Katedra Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynská linka Slovenské národné múzeum 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nočný stolík Spojená škola 3 550,00 3550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - skriňa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 238,00 238.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola - Alapiskola 1 630,00 1630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych stolov "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 698,40 698.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a katedra ,školské stoličky Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 2 730,00 2730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Gymnázium Andreja Kmeťa 6 512,00 6512.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky stôl Gymnázium Andreja Kmeťa 3 180,60 3180.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok- kancelárske/jedálenske stoly a konferenčné stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 909,00 2909.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici 11 700,00 11700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skriňa šatníková dvojdverová 1 ks,skrińa delená poličky + dvierka 1 ks,skrinka dvojdverová nízka 1 ks,stôl písací +kontajner 1 ks Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Schránky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 491,00 491.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 3 494,40 3494.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok a kancelárske kreslá Bratislavský samosprávny kraj 14 136,00 14136.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok do jazykového laboratória Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 440,00 2440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Hotelová akadémia 221,00 221.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Hotelová akadémia 1 920,00 1920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok - nákup Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 23 800,00 23800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita v Košiciach 5 500,00 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 28 420,00 28420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita v Košiciach 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba kancelárskeho nábytku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 575,00 2575.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 327,20 1327.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skrinky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 284,00 1284.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 634,00 2634.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine delené Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 920,00 1920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa jednokrídlová Domov dôchodcov 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - skrine Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
školský nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok-uzamykateľné skrinky z dreva Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 517,54 5517.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské stoličky a školské lavice Stredná odborná škola elektrotechnická 8 832,00 8832.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky stôl Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela tabuľa Economy plus alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 145 200,00 145200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela tabuľa Mantab keramic Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola polytechnická 11 100,00 11100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena nábytku v izbách na jednom poschodí školského internátu Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 6 068,00 6068.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 836,00 836.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 702,50 702.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Múzeum vo Svätom Antone 870,00 870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho nábytku vrátane montáže na mieste Mesto Kežmarok 3 900,00 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Domov dôchodcov 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Mesto Komárno 510,00 510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 18 400,00 18400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup školského nábytku Stredná priemyselná škola 1 988,25 1988.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava školského rastúceho nábytku Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 6 600,00 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok – pracovné stoly, kontajnery pod stôl, skrine, pracovné kreslá Technická univerzita v Košiciach 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44 399,64 44399.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa otvorená - čerešňa Krajská prokuratúra v Prešove 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 1 188,00 1188.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž kancelárskeho nábytku Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 27 373,19 27373.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačový stôl Základná škola s materskou školou Župkov 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 040,00 2040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 13 280,00 13280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku pre potreby objednávateľa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 13 680,00 13680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Gymnázium Andreja Kmeťa 3 590,00 3590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské lavice, učiteľské katedry Stredná odborná škola elektrotechnická 12 750,00 12750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 341,00 1341.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské lavice, učiteľské katedry Stredná odborná škola elektrotechnická 8 280,00 8280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 550,00 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup jedálenských stolov, stoličiek a šatníkových skríň Stredná odborná škola elektrotechnická 6 416,00 6416.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok pre MŠ_99 Mesto Komárno 490,00 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Policová skriňa pre MŠ_100 Mesto Komárno 90,00 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 846,35 846.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 3 140,28 3140.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 1 510,92 1510.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 4 789,60 4789.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 1 586,52 1586.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Dopravný úrad 906,60 906.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - Skriňa policová s dverami Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 240,31 240.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Trenčianske múzeum v Trenčíne 5 922,91 5922.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie kancelárskych stolov Národné centrum zdravotníckych informácií 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie kancelárskeho nábytku Národné centrum zdravotníckych informácií 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské lavice a katedra , kancelárske stoly Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie kabinetu Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 396,45 2396.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 289,00 1289.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skrinka závesná Elektrotechnický ústav SAV 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok do školy Stredná odborná škola - Szakközépiskola 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava školského rastúceho nábytku Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Mesto Prešov 6 500,00 6500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena nábytku v izbách na troch poschodiach Školského internátu Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 11 496,90 11496.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
školský set - 1lavica + 2 stoličky (výškovo nastaviteľná) Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský set -1 lavica a 2 stoličky Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 16 700,00 16700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1 956,60 1956.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
"Rôzny nábytok a vybavenie" v tom Školský nábytok Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 5 961,12 5961.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úložný kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 5 298,00 5298.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoly so zásuvkovým kontajnerom Slovenské národné múzeum 1 780,00 1780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-školský nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 847,70 1847.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 575,00 575.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do školskej triedy Obchodná akadémia 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské lavice a stoličky Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 18 000,00 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské PC stoličky Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 4 450,00 4450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie kancelárskych stolov a príslušenstva Národné centrum zdravotníckych informácií 2 379,00 2379.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky pre žiakov strednej školy Spojená škola Banská Bystrica 2 540,00 2540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky a pracovné stoly Technická univerzita v Košiciach 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské lavice,stoličky a katedra Obec Varhaňovce 3 182,30 3182.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
učiteľský nábytok Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 4 076,00 4076.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 6 696,00 6696.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok – skrine Technická univerzita v Košiciach 170,00 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Obec Ostrovany 19 000,00 19000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 123,00 123.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 18 150,00 18150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 722,00 3722.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 6 527,00 6527.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 243,00 3243.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do kuchyne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do kancelárie a ubytovne Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 9 160,80 9160.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 073,00 2073.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-nastaviteľná žiacka stolička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 296,88 296.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
nábytok do prednáškovej miestnosti Spojená škola 8 960,00 8960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25 000,00 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 280,00 1280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 125,00 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 857,00 2857.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-set dvojmiestnej školskej lavice a dvoch stoličiek Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 556,54 556.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok – kancelárske skrine vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 998,07 998.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do zborovne Stredná odborná škola polytechnická 3 225,00 3225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 424,80 9424.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Žilinský samosprávny kraj 22 755,65 22755.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Pôdohospodárska platobná agentúra 17 617,19 17617.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 384,00 2384.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 961,74 3961.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 21 ks skríň a 15 ks stolov Centrum sociálnych služieb - AVE 10 011,00 10011.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Spojená škola 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 540,00 540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do kancelárií Domov dôchodcov 2 800,00 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok set 1 stôl a 2 stoličky Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 800,00 3800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 980,00 980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 5 258,00 5258.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Komunitného centra - nábytok Obec Parchovany 7 811,37 7811.37 EUR 2018 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie Hlavné mesto SR Bratislava 9 790,25 9790.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre študentské domovy Katolícka univerzita v Ružomberku 50 708,10 50708.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Postele a šatníkové skrine "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 2 920,00 2920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 036,00 3036.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárie Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 4 380,00 4380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Postele a šatníkové skrine "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 2 920,00 2920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské lavice dvojmiestne, školské stoličky Gymnázium Dubnica nad Váhom 4 663,44 4663.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup školských stolov a stoličiek Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava 50 731,80 50731.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 340,00 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Žilinský samosprávny kraj 22 755,64 22755.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 284,00 1284.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 700,00 4700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 300,00 8300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske nábytok Stredná odborná škola, Prakovce 282 3 100,00 3100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polokreslo so sklápacim pultom Katolícka univerzita v Ružomberku 7 600,00 7600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roletová skrinka uzamykateľná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 351,00 351.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 4 560,00 4560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-školský nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 148,14 2148.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenské národné múzeum 1 169,00 1169.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
školský nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 42 027,72 42027.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 16 305,10 16305.1 EUR 2018 Tovary Áno 1
Školský nábytok Mesto Brezová pod Bradlom 6 266,22 6266.22 EUR 2018 Tovary Áno 1
Školský nábytok Košický samosprávny kraj 16 682,00 16682.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské lavice dvojmiestne, školské stoličky, školská katedra, učiteľská stolička Stredná odborná škola 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské lavice dvojmiestne, školské stoličky , školská katedra, učiteľská stolička Spojená škola 7 403,00 7403.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 720,00 1720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárie strážcov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 043,23 1043.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok set 1 stôl a 2 stoličky a učiteľské stoly a učiteľské stoličky Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 5 500,00 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne stoly pod mikroskopy Univerzita Komenského v Bratislave 1 540,00 1540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Zdravé regióny 2 713,81 2713.81 EUR 2019 Tovary Áno 1
Šatníková skriňa, regál so skrinkou, konferenčný stolík, kancelársky stôl Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 940,00 4940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Ekonomická univerzita v Bratislave 5 835,60 5835.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 340,00 3340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky písací stôl s kontajnerom, skriňa na spisy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok výškovo nastaviteľný - dodávka vrátane dopravy Základná škola 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie - Nábytok Obec Pruské 7 215,00 7215.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
školský nábytok Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3 840,00 3840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - skrinka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 85,00 85.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
školské stoličky Stredná odborná škola 3 750,00 3750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC stoly Stredná odborná škola 3 100,00 3100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne stoly Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 780,00 1780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - regál policový, kombinovaný regál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 321,00 321.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatníková skriňa, regál so skrinkou, konferenčný stolík, kancelársky stôl Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 940,00 4940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok - stoličky Stredná zdravotnícka škola 563,15 563.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 900,00 1900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 22 000,00 22000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolička okrúhla stohovateľná bez operadla Technická univerzita v Košiciach 2 565,00 2565.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 636,00 636.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prebaľovací pult z kvalitnej laminovanej drevotrieskovej dosky Univerzitná nemocnica Bratislava 4 260,00 4260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny stôl s policovými skrinkami Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 898,00 898.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Školský internát 10 500,00 10500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
školský nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 4 900,00 4900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok, sedací nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 685,00 14685.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 995,00 1995.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC stoly Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 232,00 5232.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Trenčiansky samosprávny kraj 4 283,50 4283.5 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 690,37 2690.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 407,50 407.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho vybavenia Košický samosprávny kraj 6 196,00 6196.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školské stoly, stoličky a katedra Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 970,84 1970.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školské tabule keramické/magnetické Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - stoly pracovné Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 12 050,00 12050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - nadstavbová skriňa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 198,27 198.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Obec Rudina 2 991,00 2991.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 943,00 943.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - skrinky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 767,00 767.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 535,00 535.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka nábytku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 300,00 4300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzamykateľná dvojdverová skrinka na knihy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 180,00 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok-Zostava školského nábytku Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 713,54 1713.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 677,00 677.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 153,76 11153.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 650,60 1650.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 882,00 1882.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - Rohový kancelársky stôl a uzamykateľný trojzásuvkový kancelársky kontajner Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 324,67 324.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 967,00 7967.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 165,00 1165.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Centrum účelových zariadení 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Knižničný regál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 810,00 810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Štatistický úrad Slovenskej republiky 790,00 790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Stredná zdravotnícka škola 331,60 331.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola 1 171,20 1171.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 3 600,00 3600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Policový nábytok Trenčiansky samosprávny kraj 988,20 988.2 EUR 2019 Tovary Áno 1
Jedálenské stoly a stoličky Stredná odborná škola polytechnická 9 078,00 9078.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Písací stôl Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 620,00 7620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske vybavenie Mesto Komárno 1 643,94 1643.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 780,96 780.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - Kancelársky nábytok Hlavné mesto SR Bratislava 13 200,00 13200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok (LA, stoličky, katedry, uč. stoličky) Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 9 773,00 9773.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Centrum účelových zariadení 3 750,00 3750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie učební Mesto Púchov 5 935,68 5935.68 EUR 2020 Tovary Áno 1
Školský nábytok Základná škola - Alapiskola 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Záchranná zdravotná služba Bratislava 9 499,20 9499.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 447,00 1447.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 19 200,00 19200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stoly do spoločenskej miestnosti Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 4 400,00 4400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 9 682,00 9682.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Knižničný regál obojstranný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 810,00 810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
recepčný pult s nadstavbou Slovenské národné múzeum 660,00 660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 633,00 633.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynská linka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720,00 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skriňa šedá do kancelárie Záchranná zdravotná služba Bratislava 228,72 228.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná doska Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 72,00 72.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Pôdohospodárska platobná agentúra 17 970,23 17970.23 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Mestská časť Bratislava - Petržalka 10 339,20 10339.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup školských lavíc a stoličiek Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 7 075,20 7075.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku v jazykovej učebni a v knižnici_5 Mesto Michalovce 10 695,00 10695.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž nábytku do jazykovej učebne_1 Mesto Michalovce 4 783,00 4783.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž nábytku do jazykovej učebne_6 Mesto Michalovce 2 157,00 2157.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nábytok - EKS stoly do internátnych izieb Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 11 160,00 11160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky, školský nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 11 058,00 11058.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola 1 376,88 1376.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 154,86 154.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná zdravotnícka škola 4 353,05 4353.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - školské lavice a školské stoličky pre 1. stupeň základných škôl CONSULTING, s.r.o. 750,00 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - školské lavice a školské stoličky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 720,00 2720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Knižničné regály Turčianska knižnica v Martine 21 148,91 21148.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ v meste - Obstaranie interiérového vybavenia pre odborné učebne dvoch základných škôl v meste Mesto Poprad 3 886,44 3886.44 EUR 2020 Tovary Áno 1
Konferenčný stôl so stoličkami Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola 5 498,28 5498.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie tried v elokovanom pracovisku ZŠ Mesto Pezinok 31 200,00 31200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie pavilónu - novostavba školy Mesto Pezinok 46 920,00 46920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 640,00 1640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok do zborovne Stredná priemyselná škola 3 986,40 3986.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
školský nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 700,00 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie učební - nábytok Stredná priemyselná škola strojnícka 22 668,49 22668.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 44 409,00 44409.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT učebne a jazykovej učebne - nábytok Obec Šarišské Bohdanovce 5 098,40 5098.4 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelársky stôl, Kancelárska stolička, Kontajner 4-zásuvkový s kolieskami, Skriňa šatníková , Skriňa dvojdverová policová, Skriňa otvorená policová, Konferenčná stolička, Kancelársky stôl do zasadačky, Vešiak na kabáty, Kuchynská linka s vybavením. Trenčiansky samosprávny kraj 14 186,02 14186.02 EUR 2020 Tovary Áno 1
Stoly do učebne Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 061,00 4061.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 16 785,00 16785.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola 2 433,60 2433.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok do tried Športové gymnázium 15 231,66 15231.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky stoličky a vybavenie učebne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 765,00 6765.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny a kancelársky nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 882,00 1882.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie kancelárie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 881,00 3881.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
policový regál Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - stoly, kontajnery, skrine, regály Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 12 024,00 12024.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školská stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 584,00 1584.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok Športové gymnázium 6 215,10 6215.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné kancelárske stoly Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - školské lavice a školské stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 315,20 2315.2 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 7 874,60 7874.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 435,48 27435.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školské stoly, katedry pre učiteľov Základná škola Michalovce Krymská 5 5 004,00 5004.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stôl jedálenský Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 560,66 2560.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok do triedy Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 6 000,00 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup školského nábytku Gymnázium V. B. Nedožerského 25 699,00 25699.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie kancelárie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 469,17 1469.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, zdravotnícky nábytok, stoličky Stredná zdravotnícka škola 1 424,10 1424.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola 2 473,08 2473.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok výškovo nastaviteľný - dodávka vrátane dopravy Základná škola 4 724,40 4724.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stôl písací Školský internát 9 100,00 9100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 480 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Lucia Hucíková
Adresa:
Pekárenská Brezovica 02801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lucia Hucíková
Adresa:
Pekárenská Brezovica 02801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Marián Zboja, notár
Adresa:
Radlinského 38 Dolný Kubín 02601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×