Dodávateľ

KRIDLA s.r.o

Humenne
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KRÍDLA, s.r.o.

IČO: 36466778

Adresa: Mierova 94, Humenné

Registračné číslo: 2020/8-PO-F4018

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. August 2020

Záznam platný do: 4. August 2023

Posledná zmena: 8. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 85 339,40 EUR 125 125
2017 98 664,97 EUR 83 83
2018 60 184,95 EUR 66 66
2019 62 784,79 EUR 36 36
2020 12 811,38 EUR 13 13
2021 5 790,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 525,00 EUR 1 1
2016 84 814,40 EUR 124 124
2017 98 664,97 EUR 83 83
2018 60 184,95 EUR 66 66
2019 62 943,12 EUR 37 37
2020 12 653,05 EUR 12 12
2021 5 790,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 4 262,97 4262.97 EUR
Obec Valaliky 1 2 420,83 2420.83 EUR
Slovenská správa ciest 1 427,50 427.50 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 40 220,35 40220.35 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 230,00 230.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 818,49 818.49 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 299,33 299.33 EUR
Prešovský samosprávny kraj 3 6 370,93 6370.93 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 21 4 004,53 4004.53 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 91,01 91.01 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 152,48 152.48 EUR
Mesto Medzilaborce 4 3 868,20 3868.20 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 226,40 1226.40 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 2 337,49 2337.49 EUR
Mesto Lipany 5 33 193,30 33193.30 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 836,00 836.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 432,90 1432.90 EUR
Mesto Humenné 1 3 726,95 3726.95 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 5 1 752,83 1752.83 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 1 008,22 1008.22 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 437,11 437.11 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 2 1 580,00 1580.00 EUR
Mesto Partizánske 1 125,00 125.00 EUR
Slovenské národné múzeum 2 673,99 673.99 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 228,92 228.92 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 2 1 065,99 1065.99 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 22 070,17 22070.17 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 239,15 239.15 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 23 24 275,87 24275.87 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 307,40 307.40 EUR
Mesto Michalovce 6 989,47 989.47 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 2 641,66 2641.66 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 7 462,29 7462.29 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 5 2 067,33 2067.33 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 274,04 274.04 EUR
Záchranná služba 2 13 041,67 13041.67 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 3 310,09 310.09 EUR
Slovenské národné divadlo 1 615,00 615.00 EUR
Obec Varhaňovce 2 1 409,97 1409.97 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 433,33 1433.33 EUR
Mesto Svätý Jur 1 172,50 172.50 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 5 18 969,06 18969.06 EUR
Obec Čachtice 1 0,00 0.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 1 009,06 1009.06 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 6 404,56 6404.56 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 13 1 994,92 1994.92 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 52,42 52.42 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 159,00 159.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 4 992,24 992.24 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 450,00 450.00 EUR
Obec Záhorská Ves 1 116,30 116.30 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 0,00 0.00 EUR
Mestská časť Košice - Západ 7 7 259,14 7259.14 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 2 2 540,67 2540.67 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 18 10 163,28 10163.28 EUR
Spojená škola 1 290,83 290.83 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 35,00 35.00 EUR
Krajská prokuratúra 4 869,68 869.68 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 916,67 916.67 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 5 4 451,19 4451.19 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 536,50 536.50 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 108,33 108.33 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 1 570,00 1570.00 EUR
Vojenský historický ústav 3 1 245,83 1245.83 EUR
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 1 16,80 16.80 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 2 494,90 494.90 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 6 3 231,61 3231.61 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 1 433,33 1433.33 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 7 1 047,92 1047.92 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 39,98 39.98 EUR
Správa telovýchovných zariadeni 2 2 599,88 2599.88 EUR
Spojená škola 1 142,51 142.51 EUR
Technické služby mesta Humenné 1 1 200,00 1200.00 EUR
Základná škola 2 575,00 575.00 EUR
Hlavný banský úrad 2 865,28 865.28 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 948,74 1948.74 EUR
Spojená škola 1 60,00 60.00 EUR
Teresa Benedicta 12 1 194,99 1194.99 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 0,00 0.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 172,93 172.93 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 7 065,04 7065.04 EUR
Cirkevná spojená škola 3 3 575,00 3575.00 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 1 362,50 362.50 EUR
Základná škola, Laborecká 66, Humenné 1 250,00 250.00 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 820,00 820.00 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 2 1 354,74 1354.74 EUR
Centrum sociálnych služieb 7 41 204,27 41204.27 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 1 850,00 1850.00 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 1 49,10 49.10 EUR
S.O.S. n.o. 1 815,75 815.75 EUR
Atrium n.o. 2 1 700,18 1700.18 EUR
Základná škola 2 239,97 239.97 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 74,08 74.08 EUR
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 2 201,50 201.50 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 1 0,00 0.00 EUR
Zemplínske múzeum 2 753,15 753.15 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelárske potreby NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 645,31 645.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 275,00 275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 385,00 385.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 976,00 976.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 043,00 2043.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 082,05 1082.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predlžovacie káble s vypínačom Štatistický úrad Slovenskej republiky 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
drogistický tovar Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 380,00 7380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 790,00 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nabíjacie svietidlo halogénové Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 104,40 1104.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové servitky, kancelárské potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Euroobal Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 20,00 20.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 575,00 575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
sprej na vši, tekuté mydlo Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 983,00 983.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiletky na holenie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 59,00 59.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablety do pisoárov Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 91,00 91.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 20,00 20.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zošity Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum sociálnych služieb 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šanón, Zakladač Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 6 500,00 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Holiaci strojček jednorázový Univerzitná nemocnica Bratislava 5 720,00 5720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Mesto Medzilaborce 2 818,00 2818.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hubka na riad Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 63,00 63.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na separovaný odpad Mesto Humenné 4 560,00 4560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Záchranná služba 626,70 626.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 735,38 1735.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 8 665,35 8665.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
alkalické baterie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 870,00 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, perá, obalky, lepiace pásky atď. Ústav experimentálnej fyziky SAV 154,15 154.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier krepovaný alebo ekvivalent Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 870,00 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (3). Katolícka univerzita v Ružomberku 770,00 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby, batérie Centrum sociálnych služieb 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papierníctvo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 1 083,00 1083.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky alebo ekvivalent Obec Čachtice 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 65,00 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačivá Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 335,00 335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Krajská prokuratúra v Prešove 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 500,00 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uteráky, utierky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 98,40 98.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky (VI). Katolícka univerzita v Ružomberku 916,66 916.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Základná škola, SNP 5, Šurany 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica Košice 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia Mesto Medzilaborce 758,16 758.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie Technická univerzita v Košiciach 3 900,00 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Utierky v roliach a toaletný tovar Prešovský samosprávny kraj 2 778,80 2778.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zakrývacia fólia a lepiace pásky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 785,00 785.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 520,00 1520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
papierové utierky, čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 69,83 69.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 680,00 7680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby do dávkovačov TORK Národný ústav reumatických chorôb 1 351,00 1351.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Základná škola s materskou školou Babín 63,00 63.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa telovýchovných zariadeni 1 690,00 1690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 770,00 1770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mydlo do zasobnikov TORK 421502 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovací vozík Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 155,00 155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Mesto Svätý Jur 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 440,00 2440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové servitky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby, alkalické batérie Centrum sociálnych služieb 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 600,00 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela smaltovaná magnetická tabuľa 120 x 200 cm, popisovače na biele tabule Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 162,00 162.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky II. UNIVERZITA J. SELYEHO 596,77 596.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky III. UNIVERZITA J. SELYEHO 339,44 339.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky VI. UNIVERZITA J. SELYEHO 395,14 395.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a čistiace potreby Hlavný banský úrad 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerox papier Mesto Michalovce EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby - tekuté mydlo Štatistický úrad Slovenskej republiky 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 105,60 105.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Mesto Lipany 4 279,00 4279.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 672,00 3672.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a drogéria Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
páska do štitkovača Ústav experimentálnej fyziky SAV 96,12 96.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
predlžovacie káble Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papier Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 635,00 635.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
sóda kryštalická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 030,00 1030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace a hygienické potreby Spojená škola Juraja Henischa 880,00 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky a školský materiál Spojená škola Juraja Henischa 770,00 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
prenosný halogénový reflektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 133,00 133.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlo vreckové nabíjacie akumulátorové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 266,00 266.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
žiarovky, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 531,48 531.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a papierníctvo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 616,00 2616.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup drogistického materiálu Stredná odborná škola obchodu a služieb 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa prenosná LED Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci materiál Technická inšpekcia, a.s. 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent S.O.S. n.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent Atrium n.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent Atrium n.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 108,00 108.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obálky alebo ekvivalent Obec Streda nad Bodrogom 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Mesto Partizánske 216,30 216.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 950,00 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 080,00 4080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 545,00 545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes do ostrekovačov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier. Katolícka univerzita v Ružomberku 126,00 126.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lepidlá a špagáty Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 410,00 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 990,00 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 720,00 3720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 104,00 1104.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby-PREVEZA Správa telovýchovných zariadeni 1 325,00 1325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 185,00 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Cirkevná spojená škola EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabelačný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-obojstranne popisovateľná a stierateľná tabuľka s fixami a stieracou textíliou, farebné papiere Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 168,40 168.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 176,00 176.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Štvorzásuvková kovová kartotéka A4 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Destilovaná voda Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 19 500,00 19500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky ZZ Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 820,00 1820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 720,00 8720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detský šampón, tekuté mydlo- antibakteriálne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky a pomôcky na upratovanie Katolícka univerzita v Ružomberku 116,66 116.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Záchranná služba 15 177,05 15177.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier a kancelárske potreby Mesto Lipany 21 529,74 21529.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela tabuľa PREMIUM plus Legamaster alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 121,00 121.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Spojená škola 470,00 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Gréckokatolícka charita Prešov 65,00 65.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štátny ústav pre kontrolu liečiv 48,00 48.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zásobník na skladaný papier ZZ Spojená škola 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A4 K13-Košické kultúrne centrá 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tekuté mydlo do zásobníkov typu TORK (421501 S1) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 243,00 243.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nabíjacie halogénové ručné svietidlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 187,00 187.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 980,00 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Listové obálky C5, C6 Štatistický úrad Slovenskej republiky 40,00 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Mesto Medzilaborce 2 127,00 2127.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED svietidlo nabíjatelné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 906,00 7906.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 287,00 287.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové servítky, kancelársky papier Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Prešovský samosprávny kraj 264,00 264.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky Základná škola 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xerografický papier Mestská časť Košice - Západ 990,00 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krémy na ruky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 210,00 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 161,00 161.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Základná škola, Laborecká 66, Humenné 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a vybavenie Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 210,00 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Cirkevná spojená škola 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 973,76 973.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabelačný papier 25x12 "(1+0) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové plastové poháre Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 135,00 1135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienický a čistiaci tovar Slovenské národné múzeum 548,00 548.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskeho materiálu Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 766,00 766.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 190,00 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 205,00 205.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 310,00 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 190,00 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samolepiace etikety Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 555,00 555.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obálky alebo ekvivalent Obec Streda nad Bodrogom 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 482,00 482.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a hygienické potreby, tonery Hlavný banský úrad 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabelačný papier 25x12 "(1+0) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 040,00 1040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier veľkosti A3 K13-Košické kultúrne centrá 45,00 45.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 11 050,50 11050.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potreby osobnej hygieny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 610,00 2610.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 125,00 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 17 000,00 17000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Technické služby mesta Humenné 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 130,00 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 980,00 980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 105,00 1105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 1 150,00 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský historický ústav 950,00 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace výrobky Mestská časť Košice - Západ 1 230,00 1230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 951,70 1951.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Obec Valaliky 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabelačný papier 25x12 "(1+0) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 760,00 1760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 035,00 1035.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Teresa Benedicta 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 930,00 930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 471,00 471.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 435,00 435.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Etikety samolepiace Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 770,00 1770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 1 499,00 1499.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Nemocnica Poprad a. s. 1 073,75 1073.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, obaly, cerzky, gumy a perá Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drogistický tovar Slovenská správa ciest 580,00 580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 732,00 1732.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier biely Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 055,00 1055.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela magnetická tabuľa lakovaná Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 49,48 49.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 165,00 165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 234,26 234.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
dezinfekčné prostriedky, toaletné výrobky , čistiace výrobky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 462,00 462.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 170,00 1170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Obec Streda nad Bodrogom 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Etikety samolepiace Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 474,00 474.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, predmety osobnej starostlivosti, xerografický papier Mestská časť Košice - Západ 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénový odpad, odpadkové vrecká, vaky, predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace prostriedky, kancelárske potreby Mestská časť Košice - Západ 2 380,00 2380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky na ruky Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 2 160,00 2160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 505,00 505.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Mesto Medzilaborce 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky slúžiace na údržbu vozidiel Technická univerzita v Košiciach 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové uteráky , utierky, toaletný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 300,00 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky alebo ekvivalent Cirkevná spojená škola 1 789,00 1789.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Teresa Benedicta 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Obec Varhaňovce 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 140,00 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obálky C5 s doručenkou doporučene Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 030,00 1030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie stravovacích zariadení - jednorazový riad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 631,00 631.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 747,00 747.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Páska izolačná alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 39,96 39.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrece PVC na odpad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34,50 34.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lepidlo sekundové alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 102,00 102.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej fyziky SAV 165,00 165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - Flipchartová magnetická tabuľa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 66,97 66.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 495,00 495.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby - Kancelárske a papierové sáčky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 154,55 154.55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 465,00 1465.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, perá, obalky, lepiace pásky atď. Ústav experimentálnej fyziky SAV 127,57 127.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 630,00 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 10 413,00 10413.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 800,00 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 3 003,00 3003.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace pomôcky a hygienické pomôcky Zemplínske múzeum 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrece PVC na odpad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15,75 15.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Teresa Benedicta 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky Teresa Benedicta 722,00 722.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 053,00 2053.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb 17 500,00 17500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 185,00 185.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský historický ústav 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 018,00 1018.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola 60,00 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 650,00 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 75,00 75.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky UNIVERZITA J. SELYEHO 231,51 231.51 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 628,17 5628.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 525,00 1525.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 370,00 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sprej proti všiam Detská fakultná nemocnica Košice 1 388,16 1388.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mydlo tekuté, mydlo detské, mydlo jadrové, mazľavé mydlo Detská fakultná nemocnica Košice 2 283,00 2283.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace výrobky Mestská časť Košice - Západ 1 495,00 1495.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové plastové poháre Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 712,00 712.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spisová doska A4 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720,00 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Mesto Lipany 8 015,00 8015.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace pomôcky Detská fakultná nemocnica Košice 15 105,00 15105.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Detská fakultná nemocnica Košice 5 941,00 5941.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 190,00 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrece PVC na odpad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 62,00 62.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
fólia potravinárska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29,68 29.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obrus papierový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25,00 25.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 107,00 1107.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lepidlo sekundové alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 156,00 156.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Obec Streda nad Bodrogom 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné kancelárske potreby, kancelársky papier, obálky, obaly, cerzky, gumy a perá Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 560,00 560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace prostriedky, kancelárske potreby, polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky, predmety osobnej starostlivosti Mestská časť Košice - Západ 2 289,00 2289.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové obrúsky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 047,00 1047.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiaci a dezinfekčný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 483,00 5483.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace pomôcky a hygienické pomôcky Zemplínske múzeum 455,00 455.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti a xerografický papier Mestská časť Košice - Západ 834,00 834.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové plastové poháre Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 267,00 267.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Obec Streda nad Bodrogom 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školské pomôcky, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 50,00 50.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 260,00 260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Vojenský historický ústav 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Obec Varhaňovce 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby. Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 290,40 2290.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazový plastový riad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 321,77 321.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Mesto Lipany 8 015,00 8015.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny čistiaci materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 83,33 83.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kefa na čistenie obuvi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 146,17 146.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby, papier, perá, lepiace pásky atď. Ústav experimentálnej fyziky SAV 474,88 474.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 785,00 1785.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby Mesto Lipany 7 900,00 7900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 537 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. František Krídla
Adresa:
Sídlisko Poľana 131 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
František Krídla
Adresa:
Iljikčana 728/44 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Viktor Dubas
Adresa:
Štefánikova 22 Humenné 06601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×