Dodávateľ

Ib-elektro s.r.o.

Rimavská Sobota
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: IB-Elektro s.r.o.

IČO: 46375210

Adresa: Železničiarska 48, Rimavská Sobota

Registračné číslo: 2021/7-PO-E8505

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Júl 2021

Záznam platný do: 16. Júl 2024

Posledná zmena: 17. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 64 526,88 EUR 99 99
2017 108 726,10 EUR 89 89
2018 104 184,25 EUR 88 88
2019 128 854,93 EUR 93 93
2020 175 748,32 EUR 117 117
2021 81 649,99 EUR 26 26
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 0,00 EUR 1 1
2016 64 526,88 EUR 98 98
2017 108 726,10 EUR 89 89
2018 137 159,92 EUR 90 90
2019 95 879,26 EUR 91 91
2020 175 748,32 EUR 117 117
2021 81 649,99 EUR 26 26

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 127 155 083,48 155083.48 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 1 319,00 1319.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 32 906,67 32906.67 EUR
Mesto Žilina 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 2 908,17 2908.17 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 10 885,98 10885.98 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 31 232,34 31232.34 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 26 172,50 26172.50 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 2 199,00 2199.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 2 6 956,67 6956.67 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 553,34 553.34 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 132,00 132.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 4 12 985,94 12985.94 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30 6 919,12 6919.12 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 274,91 274.91 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 3 469,00 3469.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 8 450,00 8450.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 10 10 231,70 10231.70 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 3 053,00 3053.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 4 924,34 4924.34 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 4 533,33 4533.33 EUR
Technická univerzita v Košiciach 5 1 809,92 1809.92 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 608,33 608.33 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 1 155,00 1155.00 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2 4 340,00 4340.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Komárno 6 1 417,77 1417.77 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 13 16 647,50 16647.50 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 5 490,00 5490.00 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 705,00 705.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 4 389,17 4389.17 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 62 000,00 62000.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 6 655,83 6655.83 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 1 580,26 1580.26 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 310,83 310.83 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 250,00 250.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 1 583,33 1583.33 EUR
Mesto Košice 3 16 858,34 16858.34 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 11 9 965,92 9965.92 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 4 273,33 4273.33 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 18 141,67 18141.67 EUR
Mesto Nové Zámky 1 141,67 141.67 EUR
Slovenské národné múzeum 4 735,90 735.90 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 325,00 325.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 3 207,33 3207.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 33 27 192,80 27192.80 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 931,83 931.83 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 29 929,16 29929.16 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 3 375,00 3375.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 602,00 602.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 31 39 125,98 39125.98 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 2 631,67 631.67 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 1 400,00 1400.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 2 276,67 2276.67 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 2 516,00 2516.00 EUR
Záchranná služba 1 425,00 425.00 EUR
Slovenské národné divadlo 4 1 776,67 1776.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 2 060,00 2060.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 2 442,00 2442.00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 171,00 171.00 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 313,33 313.33 EUR
Spišská katolícka charita 2 1 498,00 1498.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 931,00 931.00 EUR
Zoologická záhrada 1 541,67 541.67 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 1 038,00 1038.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 8 485,84 8485.84 EUR
Mesto Snina 1 3 096,00 3096.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 1 964,17 1964.17 EUR
Ústav polymérov SAV 1 500,00 500.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 510,00 510.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 312,33 312.33 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 83,33 83.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 393,33 393.33 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 106,67 106.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 9 117,50 9117.50 EUR
LUNA, n.o. 1 7 470,00 7470.00 EUR
Divadlo Nová scéna 1 391,66 391.66 EUR
MH Invest II, s.r.o. 2 12 522,00 12522.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 4 393,00 393.00 EUR
Športové centrum polície 1 999,95 999.95 EUR
Základná škola Veľký Šariš 1 575,00 575.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 325,00 325.00 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 1 4 397,00 4397.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 235,00 235.00 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 64,17 64.17 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 683,17 683.17 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 1 558,33 1558.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 293,33 293.33 EUR
Stredná odborná škola 2 547,00 547.00 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 180,00 180.00 EUR
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 1 305,00 305.00 EUR
Slovenský ľudový umelecký kolektív 1 37,50 37.50 EUR
Domov MÁRIE 1 586,67 586.67 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 78,32 78.32 EUR
Spojená škola 2 199,66 199.66 EUR
Spojená škola 1 319,17 319.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Elektrická varná kanvica SWK 1780 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teplovzdušný konvektor SENCOR SCF 2003 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Whirlpool WM1550 A+W alebo ekvivalent, Umývačka riadu Electrolux ESF4700ROW alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička uzamykateľná Výskumný ústav vodného hospodárstva 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízor MH Invest II, s.r.o. 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač Ústav na výkon trestu odňatia slobody 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup parných generátorov, naparovacích žehličiek, dosiek na žehlenie a sušičov vlasov Úrad vlády Slovenskej republiky 1 680,47 1680.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický sporák MORA, typ 3514.10, ES 130 MW - alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatické práčky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 864,00 3864.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické domáce spotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 942,50 1942.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antikorové varnice Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 995,00 995.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička, umývačka riadu, mikrovlná rúra Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 940,00 940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladničky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 5 260,00 5260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED stropné tanierové svietidlo - 40 ks Fakultná nemocnica Nitra 830,00 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Absorbčný minibar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Domáce elektrospotrebiče Spišská katolícka charita 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlná rúra a chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 861,70 861.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ventilátor elektrický stojanový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 289,92 289.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ventilátor elektrický stolný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 696,00 696.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mraznička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický sporák s elektrickou rúrou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Domáce elektrospotrebiče Spišská katolícka charita 1 010,00 1010.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektrospotrebiče Ekonomická univerzita v Bratislave 191,00 191.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žehlička naparovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 331,92 331.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žehlička naparovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 33,96 33.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecká do vysávača Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 288,00 288.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica II Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 049,92 3049.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar espresso pre domácnosť Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 399,00 399.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 739,96 2739.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu pre domácnosť Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 498,00 498.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica V Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 498,00 498.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela technika LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica IV Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Voľne stojaca jednodverová chladnička s mraziacim boxom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 175,00 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 239,00 239.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický zásobníkový ohrievač vody Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarné kanvice Ekonomická univerzita v Bratislave 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzitná nemocnica Bratislava 3 700,00 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Voľne stojaca chladnička s mrazničkou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Whirlpool ARC2353 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 152,00 1152.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
sáčky do vysávača Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektircký sporák MORA ES 823 MW biely, chladnička Zanussi ZRA21600WA biela , mikrovlnná rúra Samsung MS 23F301TAS, elektrický varič alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 224,00 1224.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ventilátor stolný Najvyšší súd Slovenskej republiky 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlo vreckové nabíjacie akumulátorové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 266,00 266.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 008,00 1008.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač na mokré a suché vysávanie Ekonomická univerzita v Bratislave 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Fs2380 - ventilovaná dvojdverová presklená Národný onkologický ústav 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička BEKO TSE 1283 Technická univerzita v Košiciach 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
rychlovarné kanvice, mikrovlné rúry Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Olejový radiátor Technická univerzita v Košiciach 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný mixér a šľahač Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mraznička Stredná odborná škola 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebný televízny prijímač LED II. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický sporák s elektrickou smaltovanou rúrou Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chladničky a mrazničky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 468,00 468.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
sáčky do vysávača Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Voľne stojaca chladnička s mrazničkou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička kombinovaná Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Daewoo KOR 8B4R alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 72,00 72.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné svietidlá - nabíjateľné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 246,00 7246.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - Vysávač ručný a mikrovlnná rúra Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 131,17 131.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička, biela technika Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 242,00 242.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup bezvreckových vysávačov Základná škola Matky Alexie 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlynček na mäso Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička BEKO TSE 1283 resp. ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra MORA MT 120 W Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 64,00 64.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
televízor Sony Bravia KD-49XD8305 alebo ekvivalent; bezdrôtová klávesnica Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus CZ alebo ekvivalent Športové centrum polície 1 238,00 1238.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladničky a sporáky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 4 850,00 4850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač pre materskú školu_136 Mesto Komárno 145,00 145.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
sáčky do vysávača Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 218,00 218.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43,20 43.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiaca vitrína Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná kanvica na vodu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 218,00 218.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné LCD televízory a držiaky na stenu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 252,00 252.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné televízory Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 157,00 2157.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízory Nemocnica Poprad a. s. 6 200,00 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednodverová monoklimatická chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Bosch SMS 57L12 alebo ekvivalent Domov MÁRIE 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED stropné tanierové svietidlo - 40 ks Fakultná nemocnica Nitra 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče pre materskú školu_169 Mesto Komárno 337,00 337.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronika do materskej školy_166 Mesto Komárno 422,00 422.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
predlžovačky, batérie, kanvica, prenosný halogén Slovenské národné múzeum 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Ministerstvo financií Slovenskej republiky 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče LUNA, n.o. 8 970,17 8970.17 EUR 2017 Tovary Áno 1
Automatická práčka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač vreckový na suché vysávanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač Slovenské národné múzeum 45,00 45.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské spotrebiče Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 530,00 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED televízor SONY KDL-40RD450 alebo kompatibilný ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup plnoautomatických kávovarov alebo ekvivalent Ústav polymérov SAV 758,00 758.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Slovenské národné divadlo 510,00 510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický kávovar a chladnička Technická univerzita v Košiciach 440,00 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička s mrazničkou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 208,33 208.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička, práčka Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup chladničiek Divadlo Nová scéna 470,00 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 731,25 731.25 EUR 2017 Tovary Áno 1
Rýchlovarná kanvica, teplovzdušný konvektor s ventilátorom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 672,00 672.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup bielej techniky s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 142,10 5142.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mraznička šuflíková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 312,00 312.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
televízny prijímač SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 4 650,00 4650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka riadu do laboratória Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 275,00 275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarné kanvice a mikrovlnka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 298,00 298.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup bielej a čiernej techniky s príslušenstvom MH Invest II, s.r.o. 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny záznamník - diktafón Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 66,00 66.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Práčky automatické a sušičky bielizne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 300,00 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatické práčky a sušičky bielizne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 784,00 2784.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička skriňová Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 115,00 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priamovýhrevný elektrický konvektor, jednoplatničkový varič Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 220,00 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladničky a mikrovlnné rúry Slovenské národné divadlo 820,00 820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 544,00 4544.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilátor stĺpový Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný plynový sporák s elektrickou smaltovanou rúrou Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 4 124,00 4124.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladiace zariadenia - chladničky, chladničky s mrazničkou Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 44 353,00 44353.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kombinovaný sporák s príslušenstvom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220,00 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačky riadu NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 417,00 1417.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladničky s výparníkom, jednodverové chladničky a kombinované chladničky NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 226,00 4226.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 770,00 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka riadu pre školskú jedáleň Mesto Komárno 349,00 349.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stojanový ventilátor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Slovenské národné divadlo 525,00 525.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mini rúra na pečenie s dvojplatničkou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 293,00 293.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička ELECTROLUX ERN1200 FOW,vstavaná, kombinovaná, respektíve ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák AEG 47995VD-MN alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 383,00 383.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Spojená škola 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčný stolný mixer Spojená škola 190,00 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Výskumný ústav vodného hospodárstva 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 26,00 26.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička kombinovaná RK6192LX - Gorenje LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 430,00 430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička s mrazničkou Zanussi ZRA17800WA (alebo ekvivalent), voľne stojaca truhlicová mraznička Whirlpool WHM4611 (alebo ekvivalent) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 515,00 515.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička kombinovaná SAMSUNG RB 3xxxxxxxx alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 810,00 810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Televízne prijímače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 580,00 3580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebiče - vysávač, práčka, sušiak na bielizeň Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička Philco PCF 1452 i Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 290,00 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mikrovlnná rúra MORA MT 120 W alebo ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
umývačka na laboratórne sklo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 312,00 312.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladničky, mikrovlné rúry, LCD TV, batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 550,00 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
sáčky do vysávača Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák Elektrolux EKC 6450 AOX alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 433,00 433.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 359,00 359.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebný televízny prijímač LED Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 2 840,00 2840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 375,00 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 862,00 862.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mraznička zásuvková Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 342,00 342.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sáčky a filtre do vysávačov Mesto Nové Zámky 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 319,00 319.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče - chladnička Trenčianske múzeum v Trenčíne 124,19 124.19 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED svietidlo ručné M-FIRE AG alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 8 970,00 8970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mraznička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 336,00 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebiče pre domácnosť Záchranná služba 540,40 540.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela technika Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 375,00 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou kombinovaná Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 743,33 1743.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Technická univerzita v Košiciach 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 319,00 319.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Voľne stojaca práčka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlná rúra, mobilná klimatizácia,rýchlovarná kanvica, chladnička s výparníkom, monočlánky, stolové lampy, alkalické batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Romo CR350A++ Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 387,40 387.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD TV prijímač 32"/80 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný plynový sporák s elektrickou smaltovanou rúrou, Model MORA KS 142 MW1 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízor 32" + držiak na stenu Stredná odborná škola 625,00 625.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť - umývačka riadu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sporák kombinovaný Beko FSM 62320 DWS alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 310,00 310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička kombinovaná Beko RCSA 210 K20W alebo ekvevalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče ES Šašovské Podhradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička 500 l Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 270,00 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k vysávačom a kávovarom Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 536,12 536.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
TN 1400 UNIVERZÁLNA NEREZOVÁ CHLADIACA SKRIŇA Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 985,00 1985.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízny prijímač s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 440,40 440.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednodverová chladnička Candy CCODS 5142WH respektíve ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 575,00 575.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 290,00 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička – malá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 382,00 382.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladničky s mrazničkou, chladničky. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 35 400,00 35400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák Elektrolux EKC 6450 AOX alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 299,00 1299.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatická práčka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 190,00 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Amica KGC 15686W a dvojplatnička SENCOR SCP 2250 WH alebo ich ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou (2 ks) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická varná kanvica SWK 1780 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 315,00 315.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 000,80 4000.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Smart televízor ORAVA LT-1099 LED s držiakom na stenu Obec Streda nad Bodrogom 340,00 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gorenje MO 17 MW alebo ekvivalent Slovenský ľudový umelecký kolektív 90,00 90.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 377,00 377.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CHLADNIČKA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
AUTOMATICKÁ PRÁČKA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 225,00 5225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mraznička šuflíková Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatický kávovar s vodným filtrom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monočlánok nenabíjateľný AA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 62,00 62.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Voľne stojaca chladnička jednodverová s mraziacim priestorom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 460,00 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 751,00 4751.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup mikrovlnných rúr a rýchlovarných kanvíc Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 177,00 177.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chladnička, alkalické batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 580,00 2580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička Whirlpool WHE 31352 F , alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 288,00 288.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stojatá chladnička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 860,00 860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnička samostatne voľne stojaca Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 993,00 993.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra voľne stojaca Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 441,00 441.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 500,00 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 751,00 4751.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž samostatne stojacich sporákov Mesto Žilina 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Zoologická záhrada 1 029,23 1029.23 EUR 2018 Tovary Áno 1
Infračervená lampa Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 75,00 75.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezvreckový vysávač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 69,40 69.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lampa čelová diódová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízor, chladnička, nabíjateľné batérie HR03 AAA Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60,00 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Práčka, sušička, žehlička Slovenské národné múzeum 617,20 617.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladničky a mrazničky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 675,20 7675.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup batérií a monočlánkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 494,00 494.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 699,00 699.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Smart LED televízor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 389,00 389.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobné spotrebiče Univerzitná nemocnica Bratislava 6 960,00 6960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladničky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízor SMART LED, 108 cm, Full HD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 343,00 5343.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
rýchlovarná kanvica, mraznička (malá), batérie 9V Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladničky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 683,33 1683.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 206,40 206.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačky riadu pre materské školy Mesto Košice 11 475,00 11475.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mraznička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 115,00 115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 560,00 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zásuvkový skriňový mraziaci box Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 564,00 564.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pákový kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 220,50 5220.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
televízor SMART LED Spojená škola 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladničky bez mraziaceho boxu (monoklimatické) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízor s DVB-T2 a H.265 HEVC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 813,64 813.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Voľne stojacia chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 664,00 664.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické varné dosky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 950,00 2950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou, mikrovlnná rúra Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízor Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 430,00 1430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sporák – elektrický so sklokeramickou doskou MORA C 512 BW LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s multifunkčnou rúrou Mora K 561 AW LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sporák – s plynovou doskou a rúrou MORA P 151 BW 2 kusy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Gorenje RK 6192 AX LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 310,00 310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
GORENJE RK 6192 AW LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 310,00 310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Whirlpool BLF 5001 W LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chladnička, varič jedno platnička, batérie, predlžovacie šnúry , Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 602,00 602.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žiarovky LED Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 195,00 195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 48 787,20 48787.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mranička pultová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 320,00 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sklokeramický sporák Elektrolux EKC 6450 AOX alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 433,00 433.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatická práčka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Práčka a mikrovlnné rúry Slovenské národné divadlo 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biela technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 600,00 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čajník nerezový Ústav na výkon trestu odňatia slobody 168,00 168.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatická práčka Univerzita Komenského v Bratislave 246,00 246.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávače pre potreby MŠ Mesto Komárno 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Samsung MS23F301TAS/EO alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický plnoautomatický kávovar Ekonomická univerzita v Bratislave 645,60 645.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývačka riadu, nabíjacie batérie, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 430,00 430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zásuvková mraznička Univerzita Komenského v Bratislave 540,00 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Samsung MS23F301TAS/EO alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78,00 78.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Beko TSE 1283 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 183,00 183.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biela technika - elektrospotrebiče Sociálna poisťovňa, ústredie 30 402,00 30402.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Televízory 43" a 55" Rozhlas a televízia Slovenska 9 400,00 9400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farebný LED Televizor, rýchlovarné kanvice Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 545,00 545.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plynový sporák Ústav na výkon trestu odňatia slobody 630,00 630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatická práčka Univerzita Komenského v Bratislave 315,00 315.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička, umývačka riadu, rýchlovarná kanvica, alkalické monočlánky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 670,00 670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Indukčný varič Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický sporák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 235,00 235.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup bielej techniky, kávovarov, televízora, izbovej antény a CD mikrosystému Prešovský samosprávny kraj 3 840,00 3840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče, kalkulačky Štatistický úrad Slovenskej republiky 470,80 470.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 85,00 85.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 797,00 797.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Televízor, automatická práčka , chladničky, rádio s CD prehrávačom, kanvice Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 547,00 3547.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický kávovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička, mraznička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 150,00 2150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LED televizor, stojan, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 210,00 3210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mraznička Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 302,57 1302.57 EUR 2019 Tovary Áno 1
Ventilátor Ústav na výkon trestu odňatia slobody 290,00 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 905,80 905.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
biela technika, batérie, TV prijímače, káble, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mraziaca truhlica, chladiaca skriňa a chladnička s mraziacim boxom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 166,73 3166.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plnoautomatický voľne stojaci elektrický kávovar - espresso Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 323,00 4323.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
monočlánky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 170,00 1170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
biela technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 760,00 1760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 579,50 579.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Televízne prijímače a držiak na televízor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 895,00 2895.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 846,40 3846.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra, elektrický sporák Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
viacúčelový vysávač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 134,00 134.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektrospotrebičov Hlavné mesto SR Bratislava 6 516,74 6516.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Voľne stojaca chladnička jednodverová s mraziacim priestorom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 389,00 1389.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chladnička, kanvica, Izbová anténa, držiak na TV, stojanový ventilátor Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 445,00 445.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
zariadenie pre chladenie, mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 689,00 689.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 69,01 69.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup zariadení pre chladenie a mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 520,00 1520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 955,87 955.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup bielej techniky Štatistický úrad Slovenskej republiky 465,00 465.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LED svietidlo nabíjateľné prenosné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 581,00 581.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 408,00 408.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchlo varná kanvica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 292,00 292.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pračka automatická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 191,00 2191.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biela technika - umývačka riadu (vstavaná) Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 429,48 429.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
montážne svietidlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 188,20 188.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra, kanvica rýchlovarná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 614,00 614.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
montážne svietidlo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 70,86 70.86 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pračka automatická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 780,00 780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladničky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 135,99 1135.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra, kanvica rýchlovarná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 125,00 125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skriňová mraznička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 279,00 279.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický ventilátor stojanový a stolný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 233,00 233.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče - práčka, mikrovlná rúra, chladnička s mrazničkou Katolícka univerzita v Ružomberku 2 516,66 2516.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Varič indukčný Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 351,00 351.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svietidlá, osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 190,00 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nerezová vstavaná multifunkčná elektrická rúra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 258,00 258.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita Komenského v Bratislave 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Komenského v Bratislave 5 500,00 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chladnička s mrazničkou Univerzita Komenského v Bratislave 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývačky riadu do materských škôl Mesto Košice 6 200,00 6200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor/ televízor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čierna a biela technika, , stolové lampy ,alkalické batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 890,00 1890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosné svietidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče Mesto Komárno 62,80 62.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 216,00 216.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra, chladnička, kanvice rýchlovarné Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 889,74 889.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
LED svietidlo nabíjateľné prenosné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 126,00 126.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kávovar, kanvica Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 300,16 300.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,00 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Varič indukčný Ústav na výkon trestu odňatia slobody 310,00 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čelová lampa Záchranná zdravotná služba Bratislava 835,33 835.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 449,00 449.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 58,00 58.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 310,00 310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenia školiacej miestnosti Prešovský samosprávny kraj 5 629,34 5629.34 EUR 2020 Tovary Áno 1
Chladnička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 393,04 393.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Technická univerzita v Košiciach 1 180,00 1180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
žiarovky, svietidlá Slovenské národné múzeum 150,00 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 083,33 2083.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Automatická pračka, Kombinovaná chladnička s mrazničkou, Mikrovlnná rúra, Elektrický varič – dvojplatnička, Univerzita Komenského v Bratislave 950,00 950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátorový ručný vysávač s príslušenstvom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 149,83 149.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave 2 560,00 2560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička, mikrosystém audio a iné elektrospotrebiče Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 661,08 3661.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
LED televízor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kuchynské elektrické zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 600,00 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrocentrála Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 822,00 822.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Práčka automatická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 319,00 319.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 631,00 631.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Indukčný varič Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 90,00 90.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 037,00 1037.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 820,00 820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 210,00 210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilné prenosné klimatizácie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 300,00 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 472,00 472.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra, kanvica rýchlovarná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 941,74 2941.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický varič Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 175,90 175.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 080,72 4080.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre chladenie a mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 575,00 575.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 350,00 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kuchynského vybavenia pre domácnosť a kancelárie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 398,00 398.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pračka automatická, Sušička bielizne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 961,00 961.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra voľne stojaca Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 331,12 331.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra, kanvica rýchlovarná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 285,00 285.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 299,00 299.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladničky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 776,00 776.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický ventilátor stĺpový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 416,00 416.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 156,00 3156.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilné prenosné klimatizácie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 810,00 7810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Voľne stojaca chladnička jednodverová s mraziacim priestorom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 889,40 1889.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozhlasové a televízne prijímače a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 392,00 392.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup mikrovlnných rúr, varných kanvíc, elektrického sporáku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 697,35 697.35 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hasičské a záchranné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 186,46 186.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Automatická práčka so sušičkou spredu plnená Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 323,00 1323.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladničky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 366,68 2366.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 728,45 3728.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
kuchynské súpotrebiče Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 300,00 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre chladenie a mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 96,00 96.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Voľne stojaca chladnička s mrazničkou, mikrovlnná rúra Univerzita Komenského v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 009,00 4009.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biela technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 070,00 1070.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sušička potravín Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 35,00 35.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žehlička naparovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 591,00 591.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre chladenie a mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 700,00 5700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra, dvojplatnička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 564,92 564.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre klimatizáciu a cirkuláciu vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 121,00 4121.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilné prenosné klimatizácie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 710,00 710.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 495,00 495.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kuchynské súpotrebiče Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 606,00 1606.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Hlavné mesto SR Bratislava 30 000,00 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vysávač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 65,00 65.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Naparovacie žehličky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Televízor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 299,20 2299.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia na klimatizáciu a cirkuláciu vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 490,60 1490.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre klimatizáciu a cirkuláciu vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 922,00 922.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre chladenie, mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 568,00 2568.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladničky, chladničky s mrazničkou Univerzitná nemocnica Bratislava 14 675,00 14675.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 994,00 994.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žehlička naparovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 159,97 1159.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický ventilátor stĺpový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 139,00 139.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 794,98 794.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 784,38 1784.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 20,90 20.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Televízor s DVB-T2 a H.265 HEVC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 807,00 807.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia na klimatizáciu a cirkuláciu vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 232,60 4232.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre klimatizáciu a cirkuláciu vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 960,00 960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie na klimatizáciu a cirkuláciu vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 518,00 1518.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 060,87 1060.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konvektor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre chladenie, mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 288,00 288.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 169,00 169.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 91,00 91.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biela technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Varič indukčný Ústav na výkon trestu odňatia slobody 330,00 330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biela technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička s mraziacim boxom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 331,67 331.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývačky riadu, umývačka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 631,94 631.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup televíznych prijímačov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 715,00 1715.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 289,00 289.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický kávovar Univerzita Komenského v Bratislave 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180,00 180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 220,00 1220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 89,00 89.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Umývačky riadu pre kuchynky v MŠ_2020 Mesto Košice 10 498,95 10498.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drobné spotrebiče Univerzitná nemocnica Bratislava 6 621,00 6621.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kuchynské spotrebiče, batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 630,00 2630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladiace zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 320,00 1320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Televízne prijímače a držiak na televízor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 063,83 2063.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický ohrievač vody Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 283,00 1283.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednodverová chladnička, Voľne stojaca chladnička jednodverová s mraziacim priestorom, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 728,69 1728.69 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 235,00 235.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 008,00 1008.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Televízne prijímače a držiak na televízor Základná škola Veľký Šariš 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozhlasové a televízne prijímače Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 711,14 16711.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Televízne a rozhlasové prijímače Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 170,00 1170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie na klimatizáciu a cirkuláciu vzduchu -mobilná klimatizácia a tesnenie okien Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 449,81 449.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 406,00 406.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre chladenie a mrazenie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 997,00 7997.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozhlasové a televízne prijímače a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 000,00 7000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozhlasové a televízne prijímače Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 489,00 489.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Práčka automatická, sušička bielizne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 977,98 2977.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 607,00 607.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biela technika, alkalické batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 618,00 618.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 570,00 570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladničky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 592,00 2592.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biela technika, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 420,00 1420.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou a batérie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450,00 450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 160,00 2160.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrický beztlakový ohrievač vody Stredná odborná škola, Prakovce 282 2 300,00 2300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Biela technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladničky s mrazničkou, chladničky a mraznička Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 32 194,67 32194.67 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kávovary, mikrovlnky, lampa, rýchlovarná kanvica Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 429,80 1429.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 168,00 2168.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Mesto Snina 3 097,00 3097.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mikrovlnné rúry a rýchlovarné kanvice Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 340,00 340.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Biela technika Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 200,00 200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladničky, filtre, kávovary a iné elektrospotrebiče Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 811,75 2811.75 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 221,00 221.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Svietidlá, osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 212,00 212.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rozhlasové a televízne prijímače Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 969,78 24969.78 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 32 200,40 32200.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
práčky, sušičky, žehličky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 332,00 332.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
práčky, sušičky, žehličky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 332,00 332.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
zariadenia pre chladenie a mrazenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 670,00 4670.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 945,80 4945.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 609,00 609.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrický prietokový ohrievač vody Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 801,00 801.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladnička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 255,17 2255.17 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chladnička dvojdverová Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 212,85 212.85 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup mikrovlnných rúr Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 247,68 247.68 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 652 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Anton Spodniak
Adresa:
Železničiarska 48 Rimavská Sobota 97901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Boris Spodniak
Adresa:
Černčany 147 Rimavská Sobota 97901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ivana Spodniaková
Adresa:
Čerenčany 147 Rimavská Sobota 97901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×