Dodávateľ

SARSTEDT spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.4

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SARSTEDT spol. s r.o.

IČO: 31359825

Adresa: Údernícka 11, Bratislava

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3052

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Máj 2020

Záznam platný do: 14. Máj 2023

Posledná zmena: 1. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 79 811,35 EUR 92 92
2017 208 867,85 EUR 83 83
2018 91 380,08 EUR 65 65
2019 66 220,86 EUR 17 17
2020 79 687,39 EUR 10 10
2021 204 151,03 EUR 9 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 80 653,02 EUR 93 93
2017 208 916,81 EUR 83 83
2018 90 489,45 EUR 64 64
2019 66 220,86 EUR 17 17
2020 79 687,39 EUR 10 10
2021 179 409,03 EUR 8 9
2022 24 742,00 EUR 1 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 4 442,66 4442.66 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 21 800,00 21800.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 1 242,08 1242.08 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 4 189,43 4189.43 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 69 799,11 69799.11 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 7 583,33 7583.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 32 871,00 32871.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 2 507,11 2507.11 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 13 532,80 13532.80 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 3 1 375,99 1375.99 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 239 462,17 239462.17 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 3 707,20 3707.20 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 144,17 144.17 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 11 340,00 11340.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 3 678,00 3678.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 525,62 525.62 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 5 178,00 5178.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 299,00 299.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 19 38 914,84 38914.84 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 3 315,83 3315.83 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 982,00 982.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 86 47 150,66 47150.66 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 17 21 698,89 21698.89 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 80 148,74 80148.74 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 4 305,33 305.33 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 3 412,01 412.01 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 4 601,54 4601.54 EUR
Neurobiologický ústav SAV 2 974,00 974.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 4 000,00 4000.00 EUR
Ústav zoológie SAV 12 7 634,97 7634.97 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 2 333,29 2333.29 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 10 845,19 10845.19 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 647,07 647.07 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 10 4 570,55 4570.55 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 2 083,33 2083.33 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 2 34 090,82 34090.82 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 16 7 557,29 7557.29 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 159,86 159.86 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 13 2 059,81 2059.81 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 2 31 954,87 31954.87 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nádoba na nemocničný odpad Detská fakultná nemocnica Košice 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoby na biologický odpad Fakultná nemocnica Trnava 6 154,00 6154.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 8 080,61 8080.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový spotrebný materiál Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 3 204,00 3204.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Petriho misky aseptické, sterilné, s vetracími otvormi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na medicínsky odpad Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným-zdravotnícky spotrebný materiál Univerzitná nemocnica Martin 521,90 521.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavky so závitom, multiadaptér Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 207,28 1207.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný odpad Detská fakultná nemocnica Košice 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipetové hroty / špičky Ústav experimentálnej fyziky SAV 100,61 100.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový nechemický materiál z plastov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavky so závitom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 538,06 1538.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný odpad Detská fakultná nemocnica Košice 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Eppendorf® Safe-Lock microcentrifuge tubes alebo ekvivalent Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 59,00 59.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným-zdravotnícky spotrebný materiál Univerzitná nemocnica Martin 630,80 630.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
6 jamkove kultivacne platne, sterilné Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 267,00 267.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - centrifugačné skúmavky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Petriho misky (90x16mm) Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipetové špičky Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 445,00 445.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na nemocničný odpad Detská fakultná nemocnica Košice 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj na suché temperovanie krvných zložiek Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sérologické pipety Ústav experimentálnej fyziky SAV 145,68 145.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - centrifugačné skúmavky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavky so závitom, Ihly odberové, Multiadaptér Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 305,54 1305.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Striekačkové filtre Neurobiologický ústav SAV 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plasty pre prácu s bunkovými líniami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 038,00 2038.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plasty - Skúmavky, špičky, platnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 380,09 1380.09 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 254,96 254.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným-zdravotnícky spotrebný materiál Univerzitná nemocnica Martin 767,50 767.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastový materiál pre mikrobiológiu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 670,00 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 435,00 3435.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Ústav zoológie SAV 1 510,00 1510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2816 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 536,00 536.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špičky na mikropipety, 10 ul Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 28,00 28.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
sterilné sérologické pipety 25ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 67,00 67.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špičky na mikropipety, 200 ul Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 24,00 24.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
sterilné skúmavky 15ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 92,00 92.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špičky na mikropipety, 1000 ul Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 25,00 25.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikroskúmavky 1,5ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 20,00 20.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty pre molekulárne metódy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 131,00 131.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - injekčné ihly (odberový materiál) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 790,00 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavky so závitom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 499,12 1499.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál – plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 782,40 782.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tromboagitátor Fakultná nemocnica Nitra 5 180,00 5180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové mikroskúmavky Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Adhezívna fólia pre prekrytie platničiek pre HRMA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polypropylénová platnička pre HRMA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre skladovanie biologického materiálu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavky so závitom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 558,08 558.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 188,00 188.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové špičky na pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 121,43 121.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál – plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 203,00 203.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
96 jamková mikroplatnička, nesterilná Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 195,16 195.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipetové hroty, plastové výrobky Ústav zoológie SAV 294,00 294.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 149,82 149.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky s uzáverom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 84,00 84.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - mikroskúmavky s tesniacim šrobovacím viečkom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - (odberový materiál) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 792,00 792.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre do vzduchotechniky, dezinfekcia VZT Národný onkologický ústav 9 876,00 9876.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavky so závitom, Multiadaptér Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 718,01 718.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavky Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 38,00 38.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 950,00 2950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky, Petriho misky, krabice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 323,30 323.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj na suché rozmrazovanie a ohrievanie plazmy a krvných konzerv Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné pláty šesťjamkové Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
plastové centrifugačné tuby Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 805,00 805.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sérologické pipety Ústav experimentálnej fyziky SAV 499,53 499.53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plasty Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 749,00 749.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skúmavky vhodné na PCR Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 328,00 328.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtrácia injekčná Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Petriho misky, plastové, laboratórne, nedelené, číre, priemer 60 mm, sterilné Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 116,50 116.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostné lancety Nemocnica Poprad a. s. 4 900,00 4900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
laboratórny spotrebný materiál sérologické sterilné pipety plastové, kryonádobky sterilné, plastové, sterilné skúmavky plastové Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 96,00 96.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Platničky na bunkové kultúry 96 jamkové s rovným dnom (TC Plate 96 Well, Standard F ) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál do laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 110,00 2110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy, skúmavky, špičky, zátky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 633,60 633.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové špičky na pipety, transferpipety a mikroskúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 87,55 87.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav zoológie SAV 1 126,00 1126.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - (odberový materiál) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 625,00 625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tromboagitátor Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 631,22 2631.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové výrobky 2. časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 11 026,00 11026.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny a ambulantný spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 690,00 690.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 553,77 1553.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzatvorený odberový systém krvi Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavky so závitom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 310,48 1310.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny a ambulantný spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavky so závitom, Multiadaptér, ihla odberová Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 073,82 1073.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 242,00 242.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 23 228,00 23228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 221,37 2221.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skúmavky so závitom, ihly odberové, špičky pipetové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 118,64 1118.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 27 000,00 27000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 436,00 436.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špičky na mikropipety, 1000 ul Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 25,00 25.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špičky na mikropipety, 200 ul Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 24,00 24.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 281,00 9281.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - (odberový materiál) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazová odberová lanceta s voliteľnou hĺbkou vpich – 3 veľkosti Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 630,00 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pipetovacie špičky, úložné boxy na špičky, skúmavky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 135,00 135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mikroskúmavky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 43,00 43.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny tovar Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 490,00 3490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový nechemický materiál z plastov 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 446,24 446.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny tovar Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 583,00 583.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tip SystemBox-krabičky na pipetovacie špičky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 71,90 71.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 966,47 9966.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skúmavky so závitom, ihly odberové, multiadaptér Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 414,29 1414.29 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 238,00 1238.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skúmavky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 255,00 255.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 239,00 239.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 267,00 267.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uskladnenie vzoriek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 83,00 83.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 126,00 126.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - (odberový materiál) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 040,00 2040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odberová technika Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórny spotrebný materiál sérologické sterilné pipety plastové, sterilné 96-jamkové platničky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 76,00 76.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný jednorazový odberový materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 261,00 261.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne plastové pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 234,00 234.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plasty, krabičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 375,00 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špičky - laboratórne plastové výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 78,00 78.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrotitračné doštičky, polystyrénové s 96 jamkami typ P, nesterilné Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 30,00 30.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gyn_pipetové špičky a box Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 631,33 631.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovetky a opticky čisté tesniace fólie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 298,00 298.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skúmavky so závitom, multiadaptér, ihla odberová Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 338,40 1338.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 233,00 233.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 813,00 813.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 824,00 824.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klinix boxy, nádoby na drobné ostré predmety Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skúmavky so závitom, ihly odberové, multiadaptér Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 408,94 1408.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 485,42 485.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny tovar Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na suché temperovanie krvných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 980,00 3980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórne plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 981,00 981.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav zoológie SAV 728,00 728.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 72 758,33 72758.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - Sterilné špičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skúmavky so závitom, multiadaptér Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 247,71 1247.71 EUR 2017 Tovary Nie 1
plast do molekulárneho laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 775,13 3775.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - (odberový materiál) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 955,00 955.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav zoológie SAV 660,00 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroforéza na chipe Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 140,30 140.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Neurobiologický ústav SAV 809,00 809.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lab plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 697,17 697.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skúmavky so závitom, mikro skúmavka, ihla odberová, multi adaptér Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 792,90 792.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 14 090,00 14090.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 305,00 305.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 275,00 275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové misky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 790,00 790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 479,36 479.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
reakčné mikroskúmavky s viečkom SaveSeal, objem 2 ml Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 224,00 224.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál pre prácu v laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 403,76 403.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
4417 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 622,16 622.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
plastové petriho misky 150/20 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 845,00 845.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 193,34 193.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové výrobky Ústav zoológie SAV 90,00 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systém na sledovanie hodinovej diurézy Fakultná nemocnica Trnava 11 640,00 11640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 414,94 414.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové výrobky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 152,00 152.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórne plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 714,00 1714.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skúmavky so závitom, ihla odberová Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 202,91 1202.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav zoológie SAV 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 312,50 312.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál, boxy Ústav zoológie SAV 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazový laboratórny plast Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezpečnostné lancety Nemocnica Poprad a. s. 6 442,00 6442.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odberové skúmavky na krv, skúmavka výterová ušná, odberová skúmavka na moč, ihla odberová Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 967,10 967.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plasty pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 890,63 890.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 18 809,64 18809.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 179,00 179.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odberové skúmavky – K3EDTA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 62,00 62.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipetové špice zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 119,85 119.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav zoológie SAV 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odberové skúmavky a ďalší zdravotnícky materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 309,97 12309.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - (odberový materiál) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 774,00 774.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipetové špičky, PCR platnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 130,00 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
odberové skúmavky, multi adaptér Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 319,00 319.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skúmavky, špičky, transfer pipeta, PM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 180,56 180.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - (odberový materiál) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 367,00 367.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný plastový materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázový nechemický materiál z plastov 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 550,00 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Úložné krabičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 166,00 166.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 249,00 249.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoby na drobné ostré predmety Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 200,00 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové výrobky na bunkovú kultiváciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 345,00 345.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
reakčné mikroskúmavky s viečkom Multi®-Pro, objem 0,2 ml Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav zoológie SAV 975,00 975.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipetové hroty, špičky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 98,00 98.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál hematologický Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 256,50 256.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skúmavky, špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 409,38 409.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 059,00 1059.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
laboratórne plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 100,00 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný jednorazový odberový materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 485,00 485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný plastový materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 880,00 880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipety a skúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 924,00 924.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - (odberový materiál) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 570,00 1570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skúmavky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
plasty pre uskladnenie vzoriek Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 790,00 790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednorázové plasty pre laboratórne potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 670,00 670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skúmavky, odberový materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 284,00 284.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný plastový materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 880,00 880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipetovacie špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 458,00 458.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR platnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 122,00 122.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odkladací box na mikroskúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 216,00 216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plastový materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 55,00 55.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 408,56 408.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plasty – spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 136,44 136.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
plastový laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 525,00 1525.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky, striekačky, stojany Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 341,22 341.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR platnička 96 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 121,00 121.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav zoológie SAV 998,00 998.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 12 551,00 12551.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 286,00 286.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 313,00 313.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 362,72 2362.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odberový spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filtre Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 266,00 266.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 846,00 2846.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pasteurove pipety Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 138,00 138.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, materiál – kryoskúmavky, kryobox Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 492,00 492.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 19 300,00 19300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrotitračné platničky a mikroskúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 474,00 474.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skúmavky a mikro-skúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lab plasty zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 541,79 541.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednorázové plasty pre laboratórne potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
špičky a úložné boxy IS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 318,62 318.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav zoológie SAV 690,00 690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
plasty pre laboratórne účely Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 234,50 234.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
plasty pz 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 799,17 799.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odberový systém krvi vákuový, uzatvorený, odberové ihly Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 712,00 712.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 503,27 1503.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odberový, zdravotnícky a laboratórny materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 990,00 14990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
jednorázové plasty pre laboratórne potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 210,00 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 19 096,07 19096.07 EUR 2019 Tovary Nie 1
plastový materiál, popisovače do laboratória Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 545,00 545.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
2 ml skúmavky so závitom a vrchnákmi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 184,00 184.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 313,00 313.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
plasty pre laboratórne účely Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 024,00 1024.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
plastový laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skúmavky 1.časť Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 13 106,20 13106.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzny laboratórny spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 201,26 201.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 558,00 558.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny tovar - Mikroskúmavky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 358,80 358.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál, odberové ihly a odberové skúmavky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kultivačný plast, pipety, skúmavky, stojany, boxy Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 943,00 1943.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
jednorázové plasty pre laboratórne potreby, popisovače na mikroskúmavky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 530,00 530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 12 549,00 12549.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzatvorené odberové súpravy s možnosťou odberu piestom alebo vákuom - hematológia... Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 247,17 3247.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 28 636,20 28636.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
plasty pre laboratórne účely Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 920,00 920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 16 045,90 16045.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odberový, zdravotnícky a laboratórny materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 936,50 14936.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 560,00 560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 392,00 392.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 12 545,00 12545.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 408,54 408.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzny spotrebný laboratórny materiál (špičky, nádoby, skúmavky) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 444,01 444.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tromboagitátor s inkubátorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 743,00 8743.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozmrazovač plazmy a ohrievač krvi a krvných derivátov Národná transfúzna služba SR 13 532,88 13532.88 EUR 2021 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 23 564,52 23564.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 895,00 1895.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 246,50 246.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál - plasty Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 234,00 3234.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plastové mikroskúmavky s viečkom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 297,98 297.98 EUR 2021 Tovary Nie 1
Horný filter na fľašu so skrutkovacím uzáverom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 313,00 313.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Uzatvorené odberové súpravy s možnosťou odberu piestom alebo vákuom - hematológia, koagulácia, získanie séra, sedimentácia vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 138 717,00 138717.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Uzatvorené odberové súpravy s možnosťou odberu piestom alebo vákuom - hematológia, koagulácia, získanie séra, sedimentácia vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 24 742,00 24742.0 EUR 2021 Tovary Nie 2

starstedt@starstedt.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 429 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Doris Sarstedt
Adresa:
Hau Windeck 51570
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jürgen Sarstedt
Adresa:
Malborough Street College Park SA 5060
Krajina:
Austrálsky zväz
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Božena Baumanová
Adresa:
Staromyjavská 687/19 Myjava 90701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Lurus legal, s. r. o.
Adresa:
Heyrovského 3 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Meno:
Mgr. Petra Štrbová Marková
Adresa:
Muškátová Zálesie 900 28

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.05.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 28.06.2017 do: 7.05.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×