Dodávateľ

nanoTECH s.r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: nanoTECH s.r.o.

IČO: 43798608

Adresa: Zemplínska 15, Prešov

Registračné číslo: 2021/4-PO-D6876

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Apríl 2021

Záznam platný do: 27. Apríl 2024

Posledná zmena: 1. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 102 818,50 EUR 118 118
2017 59 591,52 EUR 89 89
2018 35 658,04 EUR 42 42
2019 156 597,65 EUR 69 69
2020 139 407,39 EUR 65 65
2021 2 900,83 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 102 818,50 EUR 118 118
2017 59 591,52 EUR 89 89
2018 77 741,37 EUR 43 43
2019 114 514,32 EUR 68 68
2020 139 407,39 EUR 65 65
2021 2 900,83 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 116 70 880,83 70880.83 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 2 010,00 2010.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 690,00 690.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 5 7 354,54 7354.54 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 2 747,50 2747.50 EUR
Mesto Prešov 2 3 507,50 3507.50 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 3 871,66 3871.66 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 2 787,00 2787.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 1 579,90 1579.90 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 635,00 635.00 EUR
Mesto Trnava 1 812,50 812.50 EUR
DataCentrum 1 9 916,67 9916.67 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 30 33 663,31 33663.31 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 366,67 366.67 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 379,20 379.20 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 500,00 500.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 994,00 994.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 1 013,07 1013.07 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 6 072,50 6072.50 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 82,19 82.19 EUR
Mesto Medzilaborce 1 2 833,32 2833.32 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 227,00 227.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 1 001,00 1001.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 11 608,90 11608.90 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 8 32 800,82 32800.82 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 694,17 694.17 EUR
Technická univerzita v Košiciach 6 1 197,35 1197.35 EUR
HOREZZA, a.s. 2 1 196,99 1196.99 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 599,17 599.17 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 150,00 150.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 0,00 0.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 2 804,48 2804.48 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 758,98 758.98 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 12 800,57 12800.57 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 191,65 191.65 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 1 715,84 1715.84 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 17 675,40 17675.40 EUR
Obec Zuberec 1 265,83 265.83 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Slovenské národné múzeum 6 2 019,00 2019.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 279,03 279.03 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30 11 422,98 11422.98 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 1 025,00 1025.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 1 916,63 1916.63 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 70 833,33 70833.33 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 3 283,34 3283.34 EUR
Mesto Ilava 1 779,17 779.17 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 8 523,62 8523.62 EUR
Mesto Tornaľa 1 0,00 0.00 EUR
Záchranná služba 3 1 750,00 1750.00 EUR
MH Invest, s.r.o. 1 1 236,00 1236.00 EUR
Mesto Trenčín 1 9 400,00 9400.00 EUR
Mesto Handlová 1 8 040,00 8040.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 282,49 282.49 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 698,33 698.33 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 42 083,33 42083.33 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 992,29 992.29 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 4 1 759,08 1759.08 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 4 842,66 4842.66 EUR
Horská záchranná služba 2 5 233,33 5233.33 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 6 3 113,95 3113.95 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 4 1 773,25 1773.25 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 5 366,67 5366.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 390,83 390.83 EUR
Krajská prokuratúra 1 132,49 132.49 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2 139,06 139.06 EUR
Ústav polymérov SAV 1 3 520,83 3520.83 EUR
Národný onkologický ústav 8 23 762,99 23762.99 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 3 579,17 3579.17 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 303,99 303.99 EUR
Mesto Spišské Vlachy 1 12,47 12.47 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 584,17 584.17 EUR
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 1 38,19 38.19 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 1 265,83 1265.83 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 583,33 583.33 EUR
Výskumná agentúra 1 14 583,33 14583.33 EUR
Hudobné centrum 1 566,67 566.67 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 45,58 45.58 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 662,50 662.50 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 128,33 128.33 EUR
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 1 112,50 112.50 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 187,50 187.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 249,99 249.99 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 699,99 699.99 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 3 974,74 3974.74 EUR
Ústav merania SAV 1 97,50 97.50 EUR
Domov sociálnych služieb 1 247,50 247.50 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 1 519,17 519.17 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 148,33 148.33 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 1 774,17 774.17 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 200,00 200.00 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 2 202,91 202.91 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 550,00 550.00 EUR
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 1 283,32 283.32 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 318,33 318.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 967,50 967.50 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 333,33 333.33 EUR
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 200,83 200.83 EUR
VIPO a.s. 1 635,90 635.90 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 2 1 307,33 1307.33 EUR
Stredná odborná škola technická 1 4 583,34 4583.34 EUR
Slovenský ľudový umelecký kolektív 1 3 000,00 3000.00 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 416,00 416.00 EUR
Mestská knižnica Ružomberok 1 82,50 82.50 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 1 1 375,00 1375.00 EUR
Ústav na výkon väzby 1 167,50 167.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Licencia pre Cisco switch Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoaparát, megafón, hudobný mikrosystém Technická univerzita v Košiciach 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie tonerov do tlačiarní Mesto Handlová 19 560,00 19560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 160118 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server Dell PowerEdge T110 II, Monitor Acer K222HQLbd Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mesto Tornaľa 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
alkalické batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stropný držiak projektoru s teleskopickou tyčou Technická univerzita v Košiciach 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačová struna Technická univerzita v Košiciach 125,00 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
softvér na úpravu naskenovaného textu a videa. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 583,33 583.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska zostava IKT Mesto Ilava 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
180 kusov laserových, čiernobielych tlačiarní Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 19 440,00 19440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
alkalické batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 453,00 453.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
repasované tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 850,00 1850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie ABBYY Finereader 12 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 108,33 108.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 315,00 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová farebná tlačiareň/scanner/kopírka Brother DCP-9020 CDW Domov sociálnych služieb 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Li-on nabíjateľná batéria Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojprocesorový server vo formáte 1U s výbavou na prevádzku podnikových sietí Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
32 ks RAM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 800,00 13800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie Slovenské národné múzeum 95,33 95.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner pre HP Mesto Spišské Vlachy 16,00 16.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samolepiace štítky do tlačiarne Brother PT-E300VP alebo ekvivalent BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 65,00 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a PC príslušenstvo Stredná odborná škola polytechnická 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diskové pole Ústav na výkon trestu odňatia slobody 250,51 250.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdroj nepretržitého napájania 1400 VA / 700 W Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor , tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 075,86 1075.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitory k PC Mesto Považská Bystrica 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
4 ks switch Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP Q2613A LaserJet UNIVERZITA J. SELYEHO 27,60 27.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístupové body bezdrôtovej siete pre centrálne riadenú sieť Cisco Aironet Access point AIR-CAP3502E-E-K9 alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16 558,00 16558.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet, adaptér, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Philips 243V5LHAB alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkalické batérie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ploter Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DELL U2412M alebo ekvivalent - 3 kusy VIPO a.s. 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sony Movie Studio 13 PLATINUM, krabicové balenie BOX Technická univerzita v Košiciach 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
alkalické batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Visual Studio Professional Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač - HP Pavilion 550 - 175 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 885,00 885.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 370,00 1370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup technických zariadení Mesto Prešov 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple iPad a Lenovo a Lenovo Yoga Tablet Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitor k osobnému počítaču Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný material pre tlačiarne Hudobné centrum 820,00 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet 32GB + kryt s klávesnicou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery, MFZ, myš. káble Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC a Multifunkčná tlačiareň Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový zdroj, externý disk Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Printable médiá CD/DVD + obaly Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 867,00 867.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k dronu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 646,00 4646.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevné disky HDD HOREZZA, a.s. 1 204,00 1204.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- notebook, tlačiareň, kamera, čítačka kníh, puzdro na čítačku kníh alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 964,00 2964.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamera do extremných podmienok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 730,00 1730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamera do auta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC-pracovné stanice Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre ručné rádiostanice Horská záchranná služba 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie s kopírkou Brother MFC-L2700DW, A4, 26ppm, LAN, WiFi, ADF alebo ekvivalent Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné (repasované) tonery Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 008,05 1008.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videokamera JVC GZ-R315 alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Galvanický članok nenabíjateľný - tužka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48,00 48.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Galvanický članok nenabíjateľný - mikrotužka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32,00 32.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Galvanický članok nenabíjateľný - velký Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Galvanický članok nenabíjateľný - malý Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 96,00 96.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Original USB myš HP s kolieskom (PN: QY777AA) Národný onkologický ústav 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
powerline LAN cez zásuvku 230V Wi-Fi Kit (powerline LAN + wifi extender) Ústav experimentálnej fyziky SAV 91,76 91.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika UNIVERZITA J. SELYEHO 174,04 174.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 740,00 740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobné počítače s monitorom a notebooky pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 4 474,00 4474.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika (notebook, monitor) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 055,00 1055.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkalické batérie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 305,00 305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nabíjače batérií, CTEK, Multi XS 10, 12 V, 10 A Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 127,36 127.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion x360 11-u000nc Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 549,60 549.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Galvanické články, predlžovacie káble Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 358,00 358.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň a PC kancelársky s príslušenstvom Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 890,00 1890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie, alkalické batérie, nabíjateľné batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 323,00 323.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Programovateľný laboratórny DC zdroj, s tromi výstupnými kanálmi Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 577,00 577.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Printable médiá CD/DVD + obaly Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 829,00 829.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Menič napätia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šnúra elektrická predlžovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkalické batérie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 690,00 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šnúra elektrická predlžovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55,00 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Galvanické články nenabijateľné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 128,00 128.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 747,00 1747.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Menič napätia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkalické batérie - nenabíjateľné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 192,00 192.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 437,40 437.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny - Samsung Galaxy A3 alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 828,00 828.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena videoprojektora Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700,00 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Galvanické batérie, galvanické články, batérie, alkalické batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 236,00 236.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie k fotoaparátu OLYMPUS TOUGH TG - 2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nabíjateľné monočlánky, batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 160,00 3160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtové slúchadlá Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 70,50 70.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej techniky-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 714,29 714.29 EUR 2016 Tovary Nie 1
monočlánky, flash pamäť Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 810,00 810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovládacia myš k osobnému počítaču, USB klávesnica SK/US, podložka pod myš, taška na NTB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Wifi router UBNT UniFi AP AC LR Mestská knižnica Ružomberok 107,00 107.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvér Technická univerzita v Košiciach 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 102,00 102.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 190,20 190.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová LED farebná tlačiareň Brother DCP 9020 CDW Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery Fakultná nemocnica Trenčín 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň, A4 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
alkalické batérie, nabijateľné batérie NiMH Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Galvanické články Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 481,00 481.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie s kopírkou Brother MFC-L2700DW, A4, 26ppm, LAN, WiFi, ADF alebo ekvivalent Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 960,00 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Brother DCP-L6600DW alebo ekvivalent Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Alkalické batérie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 205,00 205.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre bezdrôtovú sieť Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 810,00 1810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 056,00 1056.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pásky popisovacie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 202,32 202.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery TN2220Bk a TN2320Bk do tlačiarní Brother DCP-7055 a MFC-L2740DW Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 83,10 83.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný reproduktor Lamax Beat Sphere SP-1 Slovenské národné múzeum 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre Canon iR2800 - kompatibilné HOREZZA, a.s. 49,84 49.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konektory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 534,00 2534.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 048,00 7048.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkalické batérie - nenabíjateľné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 222,00 222.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externý HDD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola lesnícka 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálna kamera Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 249,00 249.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pamäťových médií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 170,00 4170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 675,79 1675.79 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplňe do tlačiarní a fotokopírovacích strojov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 611,77 611.77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarne kariet Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup licencií MH Invest, s.r.o. 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mesto Trnava 975,00 975.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
All in One PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
alkalické batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mobilný telefón Ekonomická univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup napájacieho zdroja do diskového poľa Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 305,00 305.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekčné plátno Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 145,00 145.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 530,00 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástenný držiak Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lampa LED stolná IMMAX HERON s displejom alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne repasované Mesto Medzilaborce 5 324,00 5324.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Galvanické články, monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 996,00 996.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 300,00 4300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k 3D tlačiarni Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Galvanické batérie, galvanické články, batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 454,66 454.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada príslušenstva na čistenie optických a vizuálnych systémov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 92,00 92.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysokorýchlostná USB kamera Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, optický valec Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne Tonery do multifunkčného zariadenia OKI MC873 Obec Zuberec 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batéria galvanická bat. 9 V nenab. batéria 1,2 V AA, 1,5 V AA ,batéria gombíková, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné batérie do záložných zdrojov Záchranná služba 173,94 173.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysielačka Slovenské národné múzeum 519,00 519.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HW pre detašované pracovisko Národné centrum zdravotníckych informácií 3 868,96 3868.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkalické batérie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 216,20 216.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné tvrdené/temperované sklo pre Microsoft Lumia 640 LTE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre tlačiarne Ústav na výkon trestu odňatia slobody 630,00 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 842,28 842.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 736,80 736.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery 2. Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné komunikačné zariadenie s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dátové úložisko 8TB Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 912,00 912.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CD/DVD/BluRay médiá Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 665,00 665.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál cisco rack mount kit pre switch Cisco Catalyst C3850 (PN: C3850-RACK-KIT=) Národný onkologický ústav 190,00 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkalické batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 698,00 698.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne batérie do UPS Národné rehabilitačné centrum 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
VisionBook 9Wi Pro + odnímateľná klávesnica CZ/US layout alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu a komponentov pre potrebu sekcie informatiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 210,00 2210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vertikálna ergonomická laserová bezdrôtová počítačová myš Tracer Flipper RF 800/1200/1600DPI alebo jej ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 17,00 17.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačná pamäť Ústav merania SAV 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 565,00 1565.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monočlánok nabíjateľný AA a AAA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 213,00 213.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autokamery Záchranná služba 1 968,00 1968.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
alkalické batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 710,00 710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické konvektory, elektrické vysúšače obuvi Slovenské národné múzeum 866,00 866.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 154,00 154.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batéria alkalická alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 47,00 47.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laserová tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batéria galvanická bat. 9 V nenab. batéria 1,2 V AA, 1,5 V AA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 382,00 382.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 3D tlačiarne s modulom Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 248,00 1248.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lampa stolová Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednodoskový mikropočítač s pripojením na Wifi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre ručné rádiostanice Horská záchranná služba 2 639,00 2639.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Galvanické články, monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 426,00 2426.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Regulovateľný oddeľovací transformátor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 720,00 1720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny papier do atramentovej tlačiarne EPSON Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
48 portový sieťový L3 prepínač switch original Cisco Catalyst 3650 Semi PoE (PN: WS-C3650-48PQ-L), doplnenie druhého napájacieho zdroja 640 WAC (PN: PWR-C2-640WAC=) Národný onkologický ústav 4 900,00 4900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 590,00 4590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záložný zdroj UPS so sieťovou kartou Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 510,75 2510.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkalické batérie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systém pre zber údajov Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 110,78 1110.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov a valcov do tlačiarní Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 285,00 285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 710-14IKB Pearl Black alebo ekvivalent Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 710-14IKB Pearl Black alebo ekvivalent Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skener Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkalické batérie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 383,00 383.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
monočlánky alkalické. izbová anténa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 245,00 245.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre výpočtovú techniku a 3D tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkalické batérie Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 375,70 2375.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
monočlánky alkalické, nabijateľné 12V Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 832,00 832.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner-Kompatibilný laserový toner Brother TN-2320 čierny Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 34,52 34.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrazvuková čistička – 2 litre Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva I /2018 Mesto Trenčín 13 109,06 13109.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
monočlánky alkalické. izbová anténa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 260,00 1260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery kompatibilné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
monočlánky alkalické Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 140,00 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pásky pre tvorbu štítkov a laminovacia lepiaca páska Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
USB disky, tonery a náplne do laserových fotokopírovacích zariadení a tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pamäťových médií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 639,71 8639.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pásky do tlačiarne pre tvorbu štítkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 90,00 90.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monočlánok nenabíjateľný AA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 62,00 62.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šnúra elektrická predlžovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 165,00 165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batérie, alkalické batérie, nenabíjateľné batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery-alternatívne/kompatibilné tonery a náplne Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 434,63 4434.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup komponentov na údržbu a úpravy počítačových sietí Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 898,00 8898.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batérie, alkalické batérie, nabíjacie batérie, mikrovlná rúra Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batérie, žiarovky, alkoholtester Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 553,00 553.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batérie, alkalické batérie, nabíjateľné batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 612,86 612.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batérie II Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 106,00 106.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monočlánky alkalické - nákup Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 328,00 1328.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monočlánky alkalické - nákup Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 019,00 3019.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
rýchlovarná kanvica, mikrovlná rúra, predlžovacie šnúry, gombíkové batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 181,00 181.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monočlánky alkalické - nákup Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 280,00 1280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pásky do P-touch Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 634,50 634.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monočlánok nenabíjateľný AA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31,00 31.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plošný skener Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 660,00 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pamäť RAM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 487,00 487.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monočlánky alkalické - nákup Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 419,00 419.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externý disk HDD-USB Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD disk Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 312,00 312.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Akumulátory do UPS a patch káble Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CorelDRAW 2018 EDU licencie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 640,00 640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo počítačov- softvérový balík Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 87,42 87.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo počítačov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 102,33 102.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skener UNIVERZITA J. SELYEHO 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
UPS - záložný zdroj Štatistický úrad Slovenskej republiky 522,00 522.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DVD média, CD-média, obaly na CD Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradný diel disk/HDD Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 84 832,00 84832.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica, batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 924,62 924.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery do atramentových a laserových tlačiarní, multifunkčných zariadení a fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 193,00 13193.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
48 portový sieťový L3 prepínač switch original Cisco Catalyst 3650 Semi PoE (PN: WS-C3650-48PQ-L), doplnenie druhého napájacieho zdroja 640 WAC (PN: PWR-C2-640WAC=) Národný onkologický ústav 9 990,00 9990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
monočlánky alkalické Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 610,00 610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny toner - obj. č. 8/2019 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 330,00 1330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych alebo kompatibilných tonerov do multifunkčných zariadení Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
tonery, káble príslušenstvo k PC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 460,00 1460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálna pedagogická pomôcka - ručný skener Scan Marker Air Bluetooth Delux alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 760,00 760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysielačka Slovenské národné múzeum 595,80 595.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
monočlánky alkalické Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 184,00 184.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
48 portový sieťový L3 prepínač switch original Cisco Catalyst 3650 Semi PoE (PN: WS-C3650-48PQ-L), doplnenie druhého napájacieho zdroja 640 WAC (PN: PWR-C2-640WAC=) Národný onkologický ústav 9 999,00 9999.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátor Electrochem BCX -85 AA alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchlo varná kanvica z nerezovej ocele Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 823,00 823.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 155,00 155.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
alkalické a dobíjacie batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 042,00 1042.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 281,43 281.43 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov a USB kľúčov "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 4 527,24 4527.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batéria A0673-1 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 702,00 9702.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batéria A0701, pre G -spínač zariadenia Emergency Locator Transmitter ELT-503, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 854,00 7854.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DVD a CD média Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 846,00 1846.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom Záchranná služba 476,14 476.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
monočlánky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 120,00 1120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batéria Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 353,88 353.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra, kanvica rýchlovarná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 137,30 137.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batérie, alkalické batérie, nabíjateľné batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 667,60 2667.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 742,00 742.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Software pre OS a multimédiá Slovenský ľudový umelecký kolektív 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 805,00 805.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
RAM pre ITMS a interné servery DataCentrum 41 575,00 41575.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antivírusový program Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Šnúra elektrická predlžovacia, predlžovací kábel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 598,97 598.97 EUR 2019 Tovary Nie 1
batérie, monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 928,00 928.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 61,01 61.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup monočlánkov - batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 518,00 2518.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia pre vykurovanie a ohrev vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 127,00 127.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lítiová batéria SAFT LS 14250 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 234,00 234.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra, kanvica rýchlovarná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 86,00 86.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery-alternatívne/kompatibilné tonery a náplne Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 820,65 5820.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Aktívne a pasívne sieťové komponenty Priemyselný PoE Switch ULTIPOWER 311SFP-POE (1xGE, PoW, 1x SFP 1000Mbps) alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická 4 583,34 4583.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Software Wirecast Studio Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 560,00 1560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky, batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 235,00 235.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátorový ručný reflektor Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 278,80 278.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alkalické batérie, akumulátory, galvanické články a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 428,00 1428.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky alkalické, nenabíjateľné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 159,00 159.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 57,00 57.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alkalické batérie, akumulátory, galvanické články a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 501,60 501.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75,00 75.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky, batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 123,00 123.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 180,00 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Žiarovky a žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 101,35 101.35 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 317,01 317.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup monočlánkov a batérií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 472,04 472.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
NAS Dátové úložisko Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 620,00 620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup licencie na softvér pre kvalitatívny výskum Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 708,00 708.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektroinštalačného materiálu a alkalických batérií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 140,00 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ND do rádiovej techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 946,64 1946.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biela technika , alkalické batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 825,00 825.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozšírenie existujúcej IP telefónnej ústredne o 100ks IP telefónnych prístrojov s licenciou (CP-7821-K9= s licenciou UCL-UCM-UPG-K9) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 34 614,00 34614.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dataprojektory s držiakmi do učební Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Optický valec Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 85,81 85.81 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup laserových tonerov a atramentových náplní 3 Mesto Prešov 2 100,00 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo-čítačka e-kníh Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 254,29 254.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup monočlánkov a batérií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 323,04 323.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Set na vitváranie vidozáznamu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 270,00 270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alkalické monočlánky, nabíjateľné batérie, lampy,držiaky na TV Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 160,00 1160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory, IT technika a príslušenstvo Výskumná agentúra 22 000,00 22000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Alkalické batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 730,00 730.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynská biela technika, monočlánky, svietidla, predlžovacie káble Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 193,00 1193.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ceny do súťaží Trenčiansky samosprávny kraj 1 102,66 1102.66 EUR 2020 Tovary Áno 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 2 448,60 2448.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup 2 ks Optických 10Gig switchov Hlavné mesto SR Bratislava 135 000,00 135000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynská biela technika, monočlánky, svietidla, predlžovacie káble Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Napájacie zdroje Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 340,00 340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Alkalické batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 360,00 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup monočlánkov - alkalické batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 857,00 857.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
monočlánky a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 573,54 573.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 333,33 333.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
zásuvky, vidlice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 903,65 903.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 994,45 994.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 148,00 148.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LED žiarovka E27/10W 4000K Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šnúra elektrická predlžovacia, predlžovací kábel Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 257,00 257.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
svietidlá a osvetľovacie zariadenie a svetelné zdroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110,00 110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky - Akumulátor ACCU-D/L Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
svietidlá a osvetľovacie zariadenie a svetelné zdroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 33,00 33.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 331,56 1331.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 285,60 285.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batéria Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 574,20 3574.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
káble, konektory a nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 635,00 635.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 980,00 2980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozhlasové a televízne príjmače a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 011,01 1011.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrofóny a ozvučovacie systémy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 405,08 1405.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 727,33 727.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
batérie, monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 352,00 352.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosná ozvučovacia súprava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 333,00 333.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prepínač, Wifi zásuvka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 586,32 586.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
káble, konektory a nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 396,02 396.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 184,00 184.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 636,16 636.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batéria, alkalické batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 310,00 310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 242,00 242.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
KVM prepínač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 776,00 776.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Satelitné súpravy a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 976,43 976.43 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 728,40 728.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
napájaci zdroj 715 WAC (PN: PWR-C1-715WAC=) pre sieťový L3 prepínač switch Cisco Catalyst 3850 Semi PoE Národný onkologický ústav 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cisco Catalyst 3650 Stack Module spare (PN: C3650-STACK-KIT=) Národný onkologický ústav 3 150,00 3150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia na klimatizáciu a cirkuláciu vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 167,36 167.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 335,60 1335.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdroj Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 208,33 208.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencia softvéru Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 252,00 1252.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
original Cisco optický 10GBASE-SR SFP Module (PN:SFP-10G-SR) Národný onkologický ústav 1 900,00 1900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
MONOČLÁNKY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 466,20 466.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Softvér na úpravu videa - strihový softvér 24/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 110,54 110.54 EUR 2020 Služby Nie 1
Výpočtová technika Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Switch a sieťová karta Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 5 133,33 5133.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Univerzálny externý zdroj energie - powerbanka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 69,00 69.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 182,00 182.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 115,00 4115.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
MOTOROLA TLKR T81 HUNTER, IPX4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monočlánky a batérie 3 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 149,50 149.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k lokálnej PC sieti Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sieťové prvky pre prístupovú vrstvu so systémovou nadstavbou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 269,00 20269.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ozvučovačka (aktívny reproduktor) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 329,00 329.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
káble, konektory a nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 538,86 538.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 525,00 1525.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 700,00 3700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Inštalačný a pomocný IKT materiál Národný bezpečnostný úrad 6 445,20 6445.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 585,11 1585.11 EUR 2020 Tovary Nie 1
DMX prevodník Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 175,00 175.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
SFP moduly Národné centrum zdravotníckych informácií 3 631,20 3631.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 1 917,00 1917.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Batérie, monočlánky Ústav na výkon väzby 204,00 204.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup batérií a monočlánkov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 353,30 1353.3 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 15 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Karol Činčera
Adresa:
Arm. gen. Svobodu 18 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×