Dodávateľ

ATECH.NET s.r.o.

Kolárovo
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: furbify s.r.o.

IČO: 44827385

Adresa: Osada Reviczkého 3869/38, Kolárovo

Registračné číslo: 2018/6-PO-E8380

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Jún 2018

Záznam platný do: 29. Jún 2021

Posledná zmena: 24. Február 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 132 774,17 EUR 55 55
2017 44 160,53 EUR 9 9
2018 2 670,00 EUR 1 1
2020 530,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 132 774,17 EUR 55 55
2017 44 160,53 EUR 9 9
2018 2 670,00 EUR 1 1
2020 530,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 17 322,50 17322.50 EUR
Mesto Kolárovo 2 408,33 408.33 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 304,17 304.17 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 1 670,00 1670.00 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1 665,00 1665.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 3 650,00 3650.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 26 273,99 26273.99 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 9 603,34 9603.34 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 1 969,84 1969.84 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 1 828,54 1828.54 EUR
Mesto Humenné 1 4 178,33 4178.33 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 959,98 959.98 EUR
Stredná odborná škola 1 1 999,38 1999.38 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 13 999,00 13999.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 331,67 331.67 EUR
Mesto Tornaľa 3 1 939,16 1939.16 EUR
Mesto Kežmarok 1 925,00 925.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 2 670,00 2670.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 530,00 530.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 4 999,67 4999.67 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 6 5 853,94 5853.94 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 2 0,00 0.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 9 686,99 9686.99 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 1 0,00 0.00 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 6 497,50 6497.50 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 813,91 813.91 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 1 150,00 1150.00 EUR
Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 1 920,00 920.00 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 2 143,33 2143.33 EUR
Centrum účelových zariadení 1 1 520,00 1520.00 EUR
Stredná odborná škola 1 6 722,52 6722.52 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 1 056,67 1056.67 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 1 230,00 1230.00 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 916,66 916.66 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 7 981,67 7981.67 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 650,00 650.00 EUR
Národná transplantačná organizácia 1 0,00 0.00 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 7 125,83 7125.83 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 1 072,49 1072.49 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 1 290,83 1290.83 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 119,56 119.56 EUR
Spojená škola 2 11 583,32 11583.32 EUR
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 2 7 235,00 7235.00 EUR
Stredná odborná škola 1 3 133,25 3133.25 EUR
Základná škola - Alapiskola 1 1 537,50 1537.50 EUR
Stredná odborná škola 1 2 665,83 2665.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlačiareň HP LaserJet Pro M127fn A4 /alebo ekvivalent/ a disky WD Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom Národná transplantačná organizácia 11 125,00 11125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Mesto Kežmarok 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC-pracovné stanice Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserové čiernobiele multifunkčné zariadenie 1ks, pevný disk 3,5“ 6000GB 1ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 960,00 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Údržba a opravy výpočtovej techniky a počítačovej siete Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 803,00 3803.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Osobné počítače repasované Fakultná nemocnica Trenčín 19 690,00 19690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 8 ks HP LaserJet Pro 400 M401dne Generálna prokuratúra SR 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná stanica - PC repas - HP Compaq 8100 Elite - 27 ks Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 023,00 4023.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 17,3" Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná stanica - PC repas - HP Compaq 7900 Elite - 42 ks Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 158,00 4158.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač PC HP ProDesk 400 G2.5+ Monitor HP P242va 24" + Tlačiareň HP LJ M125+Kopírka Canon iR2520+Technická podpora alebo ekvivalent Centrum účelových zariadení 1 520,00 1520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektronické zariadenia Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 270,00 1270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súčiastky do systémov IKT UNIVERZITA J. SELYEHO 3 232,00 3232.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fujitsu Lifebook E556 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 720,00 2720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kľúč Štatistický úrad Slovenskej republiky 596,40 596.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Mesto Humenné 6 716,00 6716.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačný systém UNIVERZITA J. SELYEHO 305,00 305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 9 480,00 9480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky stolový počítač Mesto Tornaľa 695,00 695.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie - repasované s 24 mesačnou zárukou Spojená škola Banská Bystrica 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný počítač notebook Mesto Kolárovo 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samsung Notebook 9 (15" LED Full HD / Core™ i7) Centrum spoločenských a psychologických vied SAV EUR 2016 Tovary Áno 1
Príslušenstvo k počítačom: Nový zdroj, napaľovačka, sieťová karta UNIVERZITA J. SELYEHO 641,00 641.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s operačným systémom Vysoká škola výtvarných umení 725,00 725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítače Microtower HP 280 G1 (P/N: N0D97EA#BCM) / Intel Pentium G3250 (3,20 GHz) / RAM 4 GB / Disk 500 GB HDD / Intel HD / DVD-RW / VGA / USB 3.0 / Win7Pro-Win10Pro 64bit Slovak, SVK USB klávesnica HP (PN: QY776AA#AKR), USB myš HP s kolieskom (PN: QY777AA), monitor HP Z22i (PN: D7Q14A4#ABB) Národný onkologický ústav 9 999,00 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
original monitor HP Z22i (PN: D7Q14A4#ABB) 22", LED IPS, FullHD, VGA, DVI-D, DP, Pivot, USB Národný onkologický ústav 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Seagate Expansion Desktop 3000GB a externý SSD disk SanDisk Extreme 500 Portable SSD 240GB alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 327,72 327.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repasované PC Nemocnica Poprad a. s. 5 250,00 5250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“ ASUS F555UF-DM031T biely alebo ekvivalent + bluetooth myš Vysoká škola výtvarných umení 666,00 666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repasované PC SIEMENS E7936 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hardware (RAM + HDD) do notebooku HP EliteBook 8570p Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 235,00 235.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafické karty UNIVERZITA J. SELYEHO 252,00 252.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS ZENBOOK UX303UB-DQ019R Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 208,00 2208.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 3 950,00 3950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 450,00 6450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače HP Compaq dc7900 alebo ekvivalent - 10 ks Fakultná nemocnica Nitra 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná stanica - PC repas - HP Compaq 8000 Elite SFF 150 ks alebo ekvivalent Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 16 500,00 16500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky stolový počítač Mesto Tornaľa 896,00 896.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repasované PC Nemocnica Poprad a. s. 5 250,00 5250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dell Optiplex 760 USFF zostava alebo ekvivalent Stredná odborná škola 3 276,00 3276.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika UNIVERZITA J. SELYEHO 2 014,18 2014.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 968,00 968.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 430,00 1430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače, monitory a notebook Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Spojená škola 11 641,38 11641.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače, porgramy, súčiastky Mesto Kolárovo 7 990,00 7990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika UNIVERZITA J. SELYEHO 1 143,00 1143.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Spojená škola 11 641,38 11641.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky stolový počítač Mesto Tornaľa 1 111,00 1111.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup stolových počítačov a príslušenstva Stredná odborná škola 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s príslušenstvom - Refurbished, Notebook - Refurbished Základná škola - Alapiskola 2 430,00 2430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a monitorov Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 10 350,00 10350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom Mesto Moldava nad Bodvou 12 230,00 12230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Repasované PC Nemocnica Poprad a. s. 26 630,00 26630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor LCD HP - 24" LA2405x - 15 ks alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Repasované počítače pre diagnostické účely Fakultná nemocnica Trenčín 2 034,40 2034.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 6 600,00 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostavy s príslušenstvom (bez monitorov) Stredná odborná škola 8 073,00 8073.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Repasované PC a monitor Stredná odborná škola 4 960,00 4960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Repasované PC, LCD monitory a notebooky Katolícka univerzita v Ružomberku 3 774,16 3774.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 752,75 752.75 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 114 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Tomáš Angyal
Adresa:
Česká 2952/20 Kolárovo 94603
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ákos Keszeli
Adresa:
Mlynská 3145/32 Kolárovo 94603
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Roland Tóth
Adresa:
Pačérok 129 Kolárovo 94603
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×