Dodávateľ

SOLMO, s.r.o.

Brezno
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SOLMO, s.r.o.

IČO: 36044881

Adresa: Švermova 1030/12, Brezno

Registračné číslo: 2021/7-PO-F6972

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Júl 2021

Záznam platný do: 12. Júl 2024

Posledná zmena: 13. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 6 833,96 EUR 5 5
2017 4 624,67 EUR 6 6
2018 17 572,81 EUR 9 9
2019 30 449,58 EUR 4 4
2020 103 046,43 EUR 5 5
2021 9 299,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 6 833,96 EUR 5 5
2017 4 624,67 EUR 6 6
2018 17 572,81 EUR 9 9
2019 30 449,58 EUR 4 4
2020 103 046,43 EUR 5 5
2021 9 299,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 17 374,25 17374.25 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 6 299,00 6299.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 3 115,83 3115.83 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 1 338,30 1338.30 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 110,83 1110.83 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 9 299,00 9299.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 28 799,16 28799.16 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 65 999,00 65999.00 EUR
Zoologická záhrada 1 879,00 879.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 1 806,07 1806.07 EUR
Technické služby Brezno 2 27 391,00 27391.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 95,00 95.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 4 639,18 4639.18 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 595,83 595.83 EUR
Mestský podnik služieb s.r.o. 1 3 085,00 3085.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Soľ tabletovaná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 344,00 344.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 150,80 1150.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 510,00 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ posypová technická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 999,00 5999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 384,00 384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Morská soľ (79_2017) Zoologická záhrada 879,60 879.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ posypová technická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 406,00 406.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 565,00 565.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyseľná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Technické služby Brezno 9 240,00 9240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka posypovej soli Centrum výcviku Lešť 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ tabletovaná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 076,00 1076.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou-voľne ložená Mestský podnik služieb s.r.o. 3 400,00 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ posypová Ústav na výkon trestu odňatia slobody 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 096,00 1096.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie štrku Technické služby Brezno 22 000,00 22000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ tabletovaná regeneračná Univerzitná nemocnica Bratislava 7 560,00 7560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ posypová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 540,00 5540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ posypová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 652,00 1652.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tabletovaná soľ regeneračná Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 398,40 3398.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Posypová soľ Regionálne cesty Bratislava a.s. 69 954,00 69954.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál - priemyselná posypová soľ Mestská časť Bratislava - Petržalka 29 520,00 29520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál - priemyselná posypová soľ Mestská časť Bratislava - Petržalka 29 520,00 29520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Soľ posypová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 994,00 6994.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (KN_2021) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 250,00 10250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 47 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vladimír Strmeň
Adresa:
Horná 39 Brezno 97703
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×