Dodávateľ

Magdaléna Kokoruďová - REPROS

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS

IČO: 34906231

Adresa: Fintická 12521/107B, Prešov

Registračné číslo: 2021/3-FO-F5773

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Marec 2021

Záznam platný do: 3. Marec 2024

Posledná zmena: 4. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 67 436,71 EUR 52 52
2017 70 741,36 EUR 19 19
2018 38 164,99 EUR 9 9
2019 20 404,16 EUR 5 5
2020 63 204,60 EUR 6 6
2021 37 166,66 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 67 436,71 EUR 52 52
2017 70 741,36 EUR 19 19
2018 38 164,99 EUR 9 9
2019 20 404,16 EUR 5 5
2020 63 204,60 EUR 6 6
2021 37 166,66 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 3 577,48 3577.48 EUR
Mesto Prešov 5 97 676,27 97676.27 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 119,17 119.17 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 653,85 653.85 EUR
Technická univerzita v Košiciach 5 2 787,18 2787.18 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 471,90 471.90 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 373,65 373.65 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 2 997,50 2997.50 EUR
Slovenské národné múzeum 1 679,00 679.00 EUR
Mesto Hanušovce nad Topľou 2 7 241,66 7241.66 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 606,58 606.58 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 747,50 747.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 40 285,65 40285.65 EUR
Spišská katolícka charita 2 902,40 902.40 EUR
Mestská časť Košice - Západ 2 1 446,25 1446.25 EUR
Spojená škola 2 608,75 608.75 EUR
Obec Ľubotín 1 2 178,00 2178.00 EUR
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 1 2 490,63 2490.63 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 2 385,41 2385.41 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 785,75 785.75 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 11 11 909,58 11909.58 EUR
Stredná odborná škola 3 1 516,23 1516.23 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 88,93 88.93 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 569,50 569.50 EUR
Správa telovýchovných zariadeni 1 760,10 760.10 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 37 563,19 37563.19 EUR
IDEA - Domov sociálnych služieb 3 29 577,60 29577.60 EUR
Knižnica pre mládež mesta Košice 1 456,00 456.00 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 5 9 131,95 9131.95 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 36 530,82 36530.82 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Hygienické potreby a ďalšie poreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 750,00 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky alebo ekvivalent IDEA - Domov sociálnych služieb 23 900,00 23900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné rukavice Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 159,00 2159.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Mesto Hanušovce nad Topľou 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 670,00 1670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pomôcky, toaletný papier Knižnica pre mládež mesta Košice 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Spojená škola 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Obec Ľubotín 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola 760,00 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 3 490,00 3490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 943,00 943.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienickňe prostriedky alebo ekvivalent Správa telovýchovných zariadeni 825,00 825.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, pracie a hygienické prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 414,46 4414.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Jar Expert 5l Profesional, 2 SAVO 5l originál, 3. Domestos 24H Plus 750ml, 4. Jar kapsula do myčky "Expert" P&G Profesional, 5. Cif Cream tekutý prášok 500ml Obec Streda nad Bodrogom 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, pracie a hygienické výrobky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a predmety osobnej starostlivosti Mestská časť Košice - Západ 1 940,00 1940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 433,00 433.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 635,00 635.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 766,79 766.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
hygienické potreby a čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďalšie poreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 796,40 796.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostiedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 600,00 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedok na umývanie riadu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 221,76 221.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vapex - absorbent Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 310,40 1310.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 377,00 377.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostiedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 455,00 1455.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 193,64 1193.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a leštiace výrobky Spojená škola 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby, pracie prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 197,00 6197.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Spišská katolícka charita 577,07 577.07 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Technická univerzita v Košiciach 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostiedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná odborná škola 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jar Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti, čistiace a leštiace výrobky Mestská časť Košice - Západ 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Májové námestie 1, Prešov 3 970,00 3970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a pracie prostriedky IDEA - Domov sociálnych služieb 22 400,00 22400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti IDEA - Domov sociálnych služieb 9 200,00 9200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďalšie poreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 250,00 4250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, pracie a hygienické prostiedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 3 100,00 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné, umývacie a leštiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 800,00 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostiedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 438,00 438.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Mesto Prešov 21 155,00 21155.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, obuv a ochranné pracovné prostriedky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 449,00 4449.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 316,70 1316.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Mesto Hanušovce nad Topľou 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Respirátor 3 M AURA 9332 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 156,00 156.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Štátny ústav pre kontrolu liečiv 106,72 106.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 042,99 10042.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické rukavice alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 176,00 1176.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 707,00 1707.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vapex - absorbent Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 802,00 4802.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Májové námestie 1, Prešov 4 300,00 4300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 431,30 8431.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďalšie potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200,00 4200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné , pracie prostriedky Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 3 495,00 3495.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby 2018 Mesto Prešov 20 235,00 20235.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Preglejka a tmel na drevo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a ďalšie potreby osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 500,00 4500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 294,80 3294.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náterové, farby, laky a tmely, riedidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 450,00 3450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 966,36 3966.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farby – laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 310,00 3310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 949,00 12949.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farby – laky, maliarsky materiál, lepidlá a tmely Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 900,00 3900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 812,00 15812.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby na rok 2020 Mesto Prešov 35 503,53 35503.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky na rok 2020 Mesto Prešov 6 000,00 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drobný železiarsky tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 400,00 8400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Základná škola Májové námestie 1, Prešov 6 500,00 6500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby na rok 2021 Mesto Prešov 50 920,00 50920.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 880,00 11880.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 161 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Magdaléna Kokoruďová
Adresa:
Fintická 12521 /107B Prešov 08006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Patrik Kovalčík, advokát
Adresa:
Námestie sv. Mikuláša 20 Stará Ľubovňa 06401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.05.2020 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×