Dodávateľ

REVIS-SERVIS spol. s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: REVIS-SERVIS spol. s r.o.

IČO: 36657719

Adresa: Na Priehon 875/2A, Nitra - Dolné Krškany

Registračné číslo: 2021/3-PO-F5886

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Marec 2021

Záznam platný do: 15. Marec 2024

Posledná zmena: 16. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 60 242,12 EUR 26 26
2017 145 384,24 EUR 17 17
2018 47 995,84 EUR 10 10
2019 137 788,82 EUR 7 7
2020 46 640,54 EUR 10 10
2021 29 306,66 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 60 242,12 EUR 26 26
2017 145 384,24 EUR 17 17
2018 47 995,84 EUR 10 10
2019 137 788,82 EUR 7 7
2020 46 640,54 EUR 10 10
2021 29 306,66 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 830,83 830.83 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 3 42 643,33 42643.33 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 15 990,00 15990.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 1 608,33 1608.33 EUR
Psychiatrická nemocnica 1 5 000,00 5000.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 16 556,66 16556.66 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 11 902,18 11902.18 EUR
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 2 12 501,22 12501.22 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 4 53 890,00 53890.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 21 245 207,95 245207.95 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 7 783,33 7783.33 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 1 779,17 779.17 EUR
Krajský súd v Nitre 2 0,00 0.00 EUR
Mesto Zlaté Moravce 2 1 339,17 1339.17 EUR
Archeologický ústav SAV 1 11 499,08 11499.08 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 2 370,83 2370.83 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 2 16 449,99 16449.99 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 0,00 0.00 EUR
"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 1 14 687,00 14687.00 EUR
Stredná odborná škola 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 1 086,66 1086.66 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 3 5 232,49 5232.49 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Farebný laserový kopírovací stroj, farebné laserové multifunkčné zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd v Nitre 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upratovací vozík Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebný laserový kopírovací stroj, farebné laserové multifunkčné zariadenie v počte 2 ks Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 315,00 4315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 18 430,00 18430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 805,00 805.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rolky do plotera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 955,00 3955.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Krajská prokuratúra Nitra 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 580,00 1580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 1 280,00 1280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Fakultná nemocnica Nitra 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 25 300,00 25300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Stredná odborná škola 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátor, rezačka papiera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do kopírovacieho stroja SHARP DX-2500 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čiernobiela multifunkčná laserová tlačiareň A4 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 193,98 193.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Nitra 1 030,00 1030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka komunálnych čistiacich prostriedkov Psychiatrická nemocnica 11 537,54 11537.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Nitra 530,00 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Službyt Nitra, s.r.o. 14 271,68 14271.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné tonery Mesto Zlaté Moravce 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Službyt Nitra, s.r.o. 19 102,10 19102.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 26 500,00 26500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a atrament do atramentovej tlačiarne "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 5 300,00 5300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie a dezinfekčné prostriedky "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 17 624,76 17624.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie - kopírka, tlačiareň, skener Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň pre materskú školu Mesto Zlaté Moravce 135,00 135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 5 250,00 5250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 6 077,92 6077.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 4 441,40 4441.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 5 340,00 5340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál Archeologický ústav SAV 13 800,00 13800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 25 700,00 25700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny a kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 68 412,43 68412.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 916,15 916.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
tonery a atramentové náplne do tlačiarní Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd v Nitre 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rolky do plotera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 256,00 2256.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farebná tlačiareň A4 + 5 m USB kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier, originálne tonery Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 140,00 1140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Kopírka A3, 2.Kopírka A4, 3.LCD zobrazovacie zariadenie, 4.Pohyblivý stojan k LCD zobr. zar., 5.Prezentér, 6.Externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 448,00 11448.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica Nitra 14 235,75 14235.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 29 000,00 29000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Fakultná nemocnica Nitra 13 576,00 13576.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner originálny a renovovaný Fakultná nemocnica Nitra 85 893,57 85893.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery Nitriansky samosprávny kraj 19 200,00 19200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie 4-v-1, laserové, A4, farebné, obojstranné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 350,00 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolný skener formát A3 s podávačom listov a konvertorom USB na ETH Národný bezpečnostný úrad 11 087,76 11087.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica Nitra 39 925,25 39925.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
rýchlovarná kanvica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 934,00 934.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
papier na fotokopírovanie, tlač na laserových tlačiarňach, fotokopírovacích strojoch, monitor, zobrazovacia jednotka,dotykový monitor pre vzdelávacie miestnosti, notebook, prenosný počítač, aku čistič okien Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 6 000,00 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Akumulátorový ručný vysávač na suché plochy Karcher VC 5 Premium Cordless Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 350,00 350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originál tonery Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 249,42 2249.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač, tlačiareň Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 450,00 1450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pákový kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 491,00 491.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov Nitriansky samosprávny kraj 21 894,00 21894.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica Nitra 22 039,00 22039.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farebná multifunkčná laserová tlačiareň s tonermi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 698,00 1698.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kopírovací stroj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 828,00 828.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 260,00 2260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov do tlačiarní pre VKOC NSK. Nitriansky samosprávny kraj 19 200,00 19200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Fakultná nemocnica Nitra 20 401,60 20401.6 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 132 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Daniela Glendová
Adresa:
č.d. 409 Alekšince 95122
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tibor Glenda
Adresa:
č.d. 409 Alekšince 95122
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jarmila Kováčová
Adresa:
Boženy Němcovej 13 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.05.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×