Dodávateľ

Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB

Kapušany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB

IČO: 10955216

Adresa: Hlavná 127/54, Kapušany

Registračné číslo: 2021/9-FO-F7496

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. September 2021

Záznam platný do: 21. September 2024

Posledná zmena: 22. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 59 539,55 EUR 54 54
2017 91 800,98 EUR 45 45
2018 12 956,61 EUR 16 16
2019 37 516,30 EUR 20 20
2020 22 975,51 EUR 23 23
2021 22 041,38 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 59 539,55 EUR 54 54
2017 91 800,98 EUR 45 45
2018 12 956,61 EUR 16 16
2019 37 516,30 EUR 20 20
2020 22 975,51 EUR 23 23
2021 22 041,38 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 14 520,02 14520.02 EUR
Slovenská správa ciest 2 2 200,00 2200.00 EUR
Mesto Poprad 1 5 403,00 5403.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 1 704,64 1704.64 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 2 613,20 2613.20 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 13 332,50 13332.50 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 1 516,00 1516.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 729,00 729.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 35 31 342,89 31342.89 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 10 364,82 10364.82 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 6 000,00 6000.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 3 070,00 3070.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 166,66 166.66 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 18 5 957,56 5957.56 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 191,66 191.66 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 23 495,88 23495.88 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 17 500,00 17500.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 48,00 48.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 9 705,80 9705.80 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 12 532,82 12532.82 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1 599,16 1599.16 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 6 389,55 6389.55 EUR
Slovenské národné múzeum 8 1 967,24 1967.24 EUR
Stredná odborná škola 1 1 819,00 1819.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 215,00 215.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 2 069,00 2069.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 451,60 451.60 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 1 157,10 1157.10 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6 0,00 0.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 100,00 100.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 1 631,00 1631.00 EUR
Národné rehabilitačné centrum 2 1 735,00 1735.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 7 1 791,29 1791.29 EUR
Spišská katolícka charita 1 949,99 949.99 EUR
Zoologická záhrada 1 207,50 207.50 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 423,60 423.60 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 787,75 787.75 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 3 291,65 291.65 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 251,66 251.66 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 1 166,66 1166.66 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 112,00 1112.00 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 3 167,99 3167.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 316,66 1316.66 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 1 415,00 1415.00 EUR
Centrum účelových zariadení 1 36 500,00 36500.00 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 260,00 260.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 383,99 383.99 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 6 531,00 6531.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 233,33 233.33 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 175,00 175.00 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 55,00 55.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 5 6 452,16 6452.16 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 1 1 830,00 1830.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zateplené zimné odevy výstražné s reflexnými pásmi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací latexové pudrované M evercare, s kukuřičným škrobem Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetřovací vinylové pudrované L evercare Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 143,00 143.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 50,28 50.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Obec Jaslovské Bohunice 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Prostriedky a Odevy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 257,00 257.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 495,25 7495.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 154,00 154.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pánske pracovné montérky Slovenský hydrometeorologický ústav 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 046,38 1046.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtračná polomaska, štít ochranný náhradný číry, respirátor-ochrana dýchania, držiak filtra, predfilter do držiaka filtra, náhradný filter do celotvárovej masky, náhradný zorník do celotvárovej masky, náhradná fólia na celotvárovú masku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 409,00 2409.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP- ochranný pracovný odev- bavlna Zoologická záhrada 249,80 249.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 970,00 970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov – OOPP Slovenská správa ciest 2 640,00 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, obuv, pracovné doplnky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 223,97 223.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polomaska pre viacnásobné použitie Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 71,00 71.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná obuv, odev, terénne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 370,00 2370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 084,13 1084.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranný odev pracovný Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pracovná obuv Slovenské národné múzeum 71,25 71.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 90,60 90.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Stredná odborná škola 2 183,00 2183.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 138,43 1138.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 811,00 1811.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Slovenské národné múzeum 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tričko béžové s krátkymi rukávmi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 300,00 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pomôcky a pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 176,00 176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 168,00 168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 871,68 871.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poľovnícka bunda Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a doplnky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 76,00 76.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rybárske čižmy, záchranná vesta Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, ochranné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 94,90 94.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné čižmy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Poprad 6 484,08 6484.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pracovného odevu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 434,60 434.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hubka na riad Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 45,00 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a doplnky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 48,50 48.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 180,70 2180.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pracovného odevu-Rybárske vybavenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 485,00 1485.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 424,00 424.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy, pracovná obuv Slovenské národné múzeum 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 479,50 479.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranná prilba Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25,00 25.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup ochranných pracovných prostriedkov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 343,13 343.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - antistatický ochranný odev, obuv a doplnky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 21 000,00 21000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 472,56 472.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Ľubovnianska nemocnica, n. o. 11 114,97 11114.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 397,00 397.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranná kombinéza s kapucňou, ochranný tvárový štít, ochranné okuliare Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 58,60 58.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranná pracovná obuv - dámske zateplené gumáky, zateplené vložky do gumákov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 67,03 67.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 280,00 3280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lesnícke pracovné odevy, pracovná obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 890,00 1890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovná obuv Výskumný ústav vodného hospodárstva 105,00 105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Latexové pracovné rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 39,00 39.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rybárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 77,00 77.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 2 490,00 2490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné zdravotné odevy a obuv Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 495,00 495.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrece PVC modré, červené Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 363,20 363.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dámska spodná bielizeň Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 528,00 528.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice Cryo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 543,00 543.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv, rukavice Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nepremokavé pánske outdoorové nohavice Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 465,00 465.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nepremokavé dámske outdoorové nohavice Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 395,00 395.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rybárske čižmy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - ochranná obuv SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 854,60 854.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - ochranné rukavice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 591,00 2591.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - ochranné odevy SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 219,90 1219.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lesnícke čižmy Slovenské národné múzeum 116,00 116.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre SPdV - obuv SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 309,33 1309.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre SPdV SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 054,63 1054.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Letné a zimné funkčné ponožky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 684,00 3684.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné a pracovné prostriedky pre upratovačky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7 200,00 7200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 423,60 423.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Neoprénové čižmy-prsačky Výskumný ústav vodného hospodárstva 544,00 544.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 580,00 2580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 7 838,23 7838.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 814,00 814.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv - OOPP al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 36 500,00 36500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trailová obuv do terénu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 162,71 162.71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 998,70 998.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 540,00 2540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 220,00 1220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trailová obuv do terénu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 266,00 266.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 900,00 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rybárske čižmy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 159,00 159.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 998,51 998.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termooblečenie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 459,65 459.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 599,00 599.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP Ústav na výkon trestu odňatia slobody 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 215,00 215.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 552,00 2552.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné ochranné odevy Slovenské národné divadlo 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 967,50 1967.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 040,00 2040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 135,85 3135.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne pracovné odevy Trenčianske múzeum v Trenčíne 303,00 303.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 276,00 276.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 178,00 178.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trailová obuv do terénu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 603,00 603.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uteráky, utierky, spodná bielizeň pre ženy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 334,45 1334.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poľovnícke oblečenie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 679,05 679.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 559,00 559.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné a terénne vybavenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 813,00 813.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 19 951,17 19951.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 963,00 1963.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 160,00 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 150,00 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné a terénne vybavenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 433,98 4433.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rybárske potreby- pracovné odevy a doplnky Výskumný ústav vodného hospodárstva 246,72 246.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 555,00 555.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícka pracovná obuv OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 586,48 586.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 499,00 3499.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice, pracovný plášť Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 38,90 38.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drobné osobné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 641,28 4641.28 EUR 2019 Tovary Áno 1
zimná pracovná bunda a zimná obuv Slovenské národné múzeum 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 890,00 890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 216,00 216.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 020,00 1020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - LÚČ 2 199,90 2199.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky na práce s chemikáliami Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 945,30 945.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Spišská katolícka charita 1 150,00 1150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
mydlo antibakteriálne tekuté Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 664,64 664.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 470,00 1470.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 920,00 4920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Certifikovaný pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 440,00 440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 260,00 260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky pre kuchyňu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 860,53 860.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 1 603,50 1603.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obuv a osobné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 348,36 2348.36 EUR 2020 Tovary Áno 1
Osobné pracovné prostriedky - oblečenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 459,58 3459.58 EUR 2020 Tovary Áno 1
Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 3 180,00 3180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 462,87 462.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Certifikovaný pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 130,00 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 480,00 480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 283,00 283.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a ochranné okuliare Stredná odborná škola, Prakovce 282 210,00 210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne plášte Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 160,00 160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 130,00 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovný batoh a obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 187,00 187.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórna obuv Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 120,00 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov zariadenia školského stravovania Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice - upratovacie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 316,00 316.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovná a bezpečnostná obuv Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 108,21 16108.21 EUR 2021 Tovary Nie 1
JEDNORÁZOVÝ PRACOVNÝ OVERAL Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 12 000,00 12000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 260,00 6260.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do kuchyne Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 119,59 1119.59 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 156 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ladislav Kokoška
Adresa:
Hlavná 127/54 Kapušany 08212
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×