Dodávateľ

Ecoli s.r.o.

Bratislava 47
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ecoli s.r.o.

IČO: 35815906

Adresa: Studenohorská 12, Bratislava

Registračné číslo: 2019/10-PO-E2562

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Október 2019

Záznam platný do: 14. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 61 996,97 EUR 38 38
2017 44 565,82 EUR 32 32
2018 53 462,50 EUR 52 52
2019 2 350,88 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 61 996,97 EUR 38 38
2017 44 565,82 EUR 32 32
2018 53 462,50 EUR 52 52
2019 2 350,88 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 22 4 862,71 4862.71 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 18 810,83 18810.83 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 9 6 707,10 6707.10 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 606,00 606.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 857,27 857.27 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 8 69 253,00 69253.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 2 459,00 2459.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 7 076,80 7076.80 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 28 25 817,14 25817.14 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 6 475,00 6475.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 2 245,00 2245.00 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 308,33 308.33 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 1 375,00 1375.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 25 10 163,91 10163.91 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 4 5 359,08 5359.08 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „Multi Channel Automatic Luminescence Analyser (Mult ALA 1/4)“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 12 190,00 12190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „Rotorgene 3000“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 320,00 2320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolácia nukleových kyselín DNA/RNA a prepis RNA do cDNA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Amplex® UltraRed Reagent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na fragmentačnú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA polymerázy, GelRed Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 476,00 476.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR Master Mix Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 262,00 1262.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA sorb-B izolačný kit variant 100 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 336,00 336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolácia nukleových kyselín DNA/RNA a prepis RNA do cDNA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5x HotFirepol Blend Master Mix Ready to Load with BSA and 10mM MgCl2 Solis Biodyne (1 ml) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA POLYMERÁZA: FIREPol DNA Polymerase, Zmesi nukleotidov pre PCR: 20mM DNA Polymerization Mix. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 491,00 491.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA kit alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 279,00 279.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microplate Fluorometer and Luminometer Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 641,40 1641.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipetovací systém pre Fluoroskan Ascent FL Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 649,90 649.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Excitačné a emisné filtre pre Fluoroskan Ascent FL Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 458,70 1458.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické systémy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 830,00 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dehydratované kultivačné médiá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 632,50 632.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzu molekulovými metódami Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 600,00 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 410,80 410.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fasciola hepatica ELISA kit Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 305,00 305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA polymeráza HOT FIREPol Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 930,00 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
MULTI ORBITÁLNA TREPAČKA PSU-20i s plošinami Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 310,00 1310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
restrikčné enzýmy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 427,00 1427.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ecoli GoodView Nucleic Acid Stain Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
agarose SeaKem LE Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 990,00 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie - špeciálny laboratórny tovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 316,00 316.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 635,00 635.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Orbitálna trepačka PSU-10i a plošina Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 615,00 615.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5x HotFirepol Blend Master Mix Ready to Load with BSA and 10mM MgCl2 Solis Biodyne (1 ml) - alebo ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 528,00 528.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DNA polymeráza Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 108,00 108.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DAF-2 DA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 396,00 396.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na PCR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 328,00 328.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál pre molekulovú analýzu DNA pomocou HRM analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 750,00 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 19 800,00 19800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na identifikáciu delécií a duplikácií v géne NF1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 720,00 1720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulárne analýzy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 968,00 968.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3 800,00 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostiká mykotoxínov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 797,00 797.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie pre qPCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR Master Mix Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 715,00 715.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fluorescenčné farbenie Biot41003 Gel Red Biotium Nucleic acid Stain Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Amplex® UltraRed Reagent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Myelínový oligodendrocytový glykoproteín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 200,00 5200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, roztoky, reagenty na PCR reakcie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 272,33 2272.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA polymeráza Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 352,00 352.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ni-NTA Agaróza Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 320,00 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primery a IAA (C1´) immunoassay kit podľa špecifikácii Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Proteíny a enzýmy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 753,00 753.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolácia DNA z bukálneho steru Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 409,10 409.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 426,00 426.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie používané na molekulárno-genetické analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 444,00 444.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy, DNA ladder, polymeráza Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 159,00 159.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Receptorový peptid AD2 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 370,00 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primery pre identifikáciu mikromycét pomocou robustnej PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 113,00 113.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polymér POP-7 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 775,00 2775.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 964,00 5964.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
DNA polymeráza Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
SynergyT DNA Polymerase Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 285,00 285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
5x HotFirepol Blend Master Mix Ready to Load with BSA and 10mM MgCl2 Solis Biodyne (1 ml) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
HOT FIREPol® 5x Blend Master Mix Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 198,00 198.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne chemické látky pre experimentálne účely Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 950,00 2950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lyofilizovaný PCR mix Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekvenovanie1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 035,00 1035.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HOT FIREPol® a primery pre identifikáciu E. coli pomocou robustnej PCR Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 192,00 192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
voda pre molekulárnu biológiu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 216,00 216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 22 714,00 22714.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy na testovanie imunitnej odpovede pstruha dúhového Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 71,00 71.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veľkosný - dĺžkový štandard Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 218,00 1218.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA polymeráza Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 137,00 137.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polymeráza a agaroza Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 365,00 365.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Agaróza Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 331,00 331.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1018 Chemikálie - MLPA BRCA1 a BRCA2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 698,26 698.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - enzýmy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 930,00 930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lyofilizovaný PCR mix Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špecializované chemické výrobky a Plastové výrobky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA polymeráza, agaróza Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 528,00 528.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farbenie DNA Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 45,00 45.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA ladder Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 55,00 55.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzýmy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 061,00 1061.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
5 x koncentrovaný Hot Start PCR mix Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 136,00 136.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SeaKem LE agarose Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 275,00 275.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Master mix Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál - roztoky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 590,00 1590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na prečistenie sekvenačných reakcií Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 328,00 328.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HOT FIREPol® 5x Blend Master Mix Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 660,00 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 291,00 291.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzýmy - HOT FIREPol DNA polymeráza Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 528,00 528.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzýmy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 388,00 388.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA ladder Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 55,00 55.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primery a DNA polymeráza Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 37,00 37.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HOT FIREPol® 5x Blend Master Mix Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 132,00 132.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na prečistenie sekvenačných reakcií Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 328,00 328.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 643,00 3643.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 908,60 908.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre Sangerovu sekvenačnú analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický kit - Cryptosporidium antigen detection elisa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polymerase, oligonukleotidy a agarose Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 462,00 462.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický kit - anti-E.bieneusi (2x0,5ml) + anti-E.intestinalis (Microsporidia) (2x0,5ml) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
agarose SeaKem LE Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 850,00 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzu molekulovými metódami Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 200,00 2200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy, primery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enzýmy Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 388,00 388.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ms mlpa zd Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 948,18 948.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na izolaciu cDNA Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 290,00 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 210,80 210.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Primery na stanovenie imunitného statusu u lososov a DNA polymeráza 500 U Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
enzým do PCR reakcie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 102,00 102.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA polymeráza Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 198,00 198.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - knižnica FDA schválených liečiv Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 000,00 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNA polymeráza, Syntéza oligonukleotidov, Modifikácia oligonukleotidov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 275,00 1275.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
metylacie pz Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 294,18 1294.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
MLPA kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 294,18 1294.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
enzým pre PCR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 50,00 50.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie na sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 917,00 2917.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polymér Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 765,00 765.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Syntetický štandard Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 305,00 305.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Činidlá na molekulárnu analýzu Univerzita Komenského v Bratislave 2 459,00 2459.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 450,00 5450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fluorescenčné nekarcinogénne farbivo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 51,00 51.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikália - enzým pre PCR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 183,00 183.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická ELISA súprava Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 720,00 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne chemikálie na výskum Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 183,00 183.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polymér POP7 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 633,00 633.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikália - enzým pre PCR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 183,00 183.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polymér POP7 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 633,00 633.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 182 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Vanda Janitorová
Adresa:
Studenohorská 12 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr.,PhD. Martin Janitor
Adresa:
Studenohorská 12 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×