Dodávateľ

One Print s.r.o.

Pezinok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.9

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: One Print, s. r. o.

IČO: 47726989

Adresa: Gorkého 12, Pezinok

Registračné číslo: 2015/10-PO-D9284

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Október 2015

Záznam platný do: 9. Október 2018

Posledná zmena: 18. November 2015


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 50 975,73 EUR 55 55
2017 6 657,09 EUR 15 15
2018 478,89 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 50 975,73 EUR 55 55
2017 6 657,09 EUR 15 15
2018 478,89 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 319,97 319.97 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 863,99 863.99 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 685,00 685.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 112,31 112.31 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 3 340,83 3340.83 EUR
Mesto Medzilaborce 1 1 415,00 1415.00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 320,11 320.11 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 13 933,33 13933.33 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 719,00 719.00 EUR
Mesto Komárno 1 0,00 0.00 EUR
Domov pri kríži 1 1 416,67 1416.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 516,67 516.67 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 1 478,89 478.89 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 901,55 901.55 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 8 791,64 8791.64 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 115,82 115.82 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 300,11 300.11 EUR
Mesto Nové Zámky 1 666,65 666.65 EUR
Slovenské národné múzeum 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 318,50 318.50 EUR
Mesto Senec 1 238,00 238.00 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 859,17 859.17 EUR
Mesto Pezinok 1 666,60 666.60 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 2 104,16 2104.16 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 66,67 66.67 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 1 149,00 1149.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 0,00 0.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 1 466,66 1466.66 EUR
Mesto Svätý Jur 1 250,00 250.00 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 1 208,33 1208.33 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 48,24 48.24 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 1 333,33 1333.33 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3 520,67 520.67 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 635,49 635.49 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 4 773,18 773.18 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 4 833,32 4833.32 EUR
Obec Kráľová pri Senci 1 216,67 216.67 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 96,00 96.00 EUR
Výskumná agentúra 1 0,00 0.00 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 2 963,16 963.16 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 1 131,18 1131.18 EUR
Hlavný banský úrad 1 222,50 222.50 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 1 334,00 334.00 EUR
Okresný súd Bratislava II 1 403,40 403.40 EUR
Špecializované zariadenie Tereza 1 191,67 191.67 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 458,31 458.31 EUR
Základná škola s materskou školou 1 62,50 62.50 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 1 80,00 80.00 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 131,67 131.67 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 1 207,50 207.50 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 1 065,73 1065.73 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 1 933,28 933.28 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 245,28 245.28 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Materiály na voľby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 592,90 592.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 5 250,00 5250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Špecializované zariadenie Tereza 1 252,00 1252.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kompatibilných tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 021,00 1021.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Slovenské národné múzeum 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 432,00 432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 874,00 1874.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 873,00 873.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní 16020201 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier rolky Centrum vedecko-technických informácií SR 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, kancelárske potreby Hlavný banský úrad 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Krajský súd v Banskej Bystrici 4 440,00 4440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Centrum vedecko-technických informácií SR 5 259,00 5259.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lepiace štítky na označenie biologického materiálu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TONERY Výskumná agentúra 29 000,00 29000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Drobné kancelárske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
180 kusov laserových, čiernobielych tlačiarní Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 19 440,00 19440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby IV Mesto Pezinok 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP LaserJetPro500 M570dn Gréckokatolícka charita Prešov 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 247,35 1247.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky materiál Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne repasované Mesto Medzilaborce 2 775,00 2775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TONER Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 196,36 196.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 750,00 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do laserových tlačiarní - originál Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 183,00 183.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Okresný súd Bratislava II EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Ústav experimentálnej fyziky SAV 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner kompatibilný Fakultná nemocnica Nitra 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 116,00 116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 282,24 282.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 466,73 466.73 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske potreby Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 136,00 136.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne III. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 666,00 1666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby VIII Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier do veľkoplošného plottra Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb Mesto Nové Zámky 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Obec Kráľová pri Senci 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 14 800,00 14800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - opakovaná e-aukcia Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 507,95 507.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské a kancelárske potreby Základná škola s materskou školou 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 580,00 1580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a nosiče dát Mesto Svätý Jur 335,00 335.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby UNIVERZITA J. SELYEHO 189,00 189.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Domov pri kríži 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Národný ústav celoživotného vzdelávania 2 300,00 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 561,00 1561.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 710,00 710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske papier a evidenčné tlačivá Slovenská stavebná inšpekcia 1 565,00 1565.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výtvarné a kancelárske potreby Mesto Komárno 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych potrieb a papiera INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 91 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Lukáš Žvásta
Adresa:
Gorkého 12 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×