Dodávateľ

SURVEYE, s. r. o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SURVEYE, s. r. o.

IČO: 47619651

Adresa: Kapitulská 12, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2021/8-PO-F7313

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. August 2021

Záznam platný do: 26. August 2024

Posledná zmena: 28. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 52 014,67 EUR 8 8
2017 188 220,00 EUR 9 9
2018 29 170,00 EUR 2 2
2019 76 530,00 EUR 3 3
2020 89 777,00 EUR 4 4
2021 105 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 52 014,67 EUR 8 8
2017 188 220,00 EUR 9 9
2018 29 170,00 EUR 2 2
2019 76 530,00 EUR 3 3
2020 89 777,00 EUR 4 4
2021 105 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 8 440,00 8440.00 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 72 300,00 72300.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 2 500,00 2500.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 105 000,00 105000.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 83 390,00 83390.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 36 372,00 36372.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 52 000,00 52000.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 9 438,00 9438.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 1 7 890,00 7890.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 20 791,67 20791.67 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 100 590,00 100590.00 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 42 000,00 42000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Automatický keratorefraktometer Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10 280,00 10280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický bezkontaktný tonometer s pachymetriou Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 9 700,00 9700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set na vyšetrenie očného pozadia Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 851,00 2851.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový LCD Optotyp Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 280,00 2280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny laserový merač dĺžok, plôch a objemov a nepriamych dĺžok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Geodetický GNSS RTK rover s príslušenstvom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezkontaktný tonometer s pachymetrom s dotykovým ovládacím panelom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 400,00 11400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezkontaktný tonometer s pachymetrom s dotykovým ovládacím panelom Nemocnica Poprad a. s. 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie očnej ambulancie Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 91 380,00 91380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf - OCT s nemydriatickou kamerou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 58 853,00 58853.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nemydriatická fundus kamera Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 25 286,00 25286.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Binokulárny autorefraktometer a zrakový analyzátor Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 274,00 8274.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny fokometer s tlačiarňou Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 794,00 2794.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optická bezkontaktná biometria s rohovkovým topografom a integrovanou pupilometriou Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 23 000,00 23000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvuk (A/B scan) Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 18 815,00 18815.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LCD Optotyp s diaľkovým ovládaním Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 134,00 5134.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skúšobný rám + sada skúšobných skiel Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oftalmologický operačný stôl, stoličky pre operatéra a pre asistenta. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 27 417,00 27417.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pachymeter Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Štrbinová lampa s digitálnym zobrazením Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 960,00 27960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diodový laser s integrovanou štrbinovou lampou a elektrickým ergonomickým stolíkom. Nemocnica svätého Michala, a. s. 64 400,00 64400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD Optotyp s diaľkovým ovládaním Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 300,00 4300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Navigačná a zememeračská technika s príslušenstvom určená pre pozemný a diaľkový zber geopriestorových údajov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 75 922,01 75922.01 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zdravotnícke zariadenia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 651 195,00 651195.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Oprava geodetických a topografických prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Štrbinová lampa Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 7 250,00 7250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
OBSTARANIE A MODERNIZÁCIA MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ A LABORATÓRIÍ Žilinský samosprávny kraj 172 249,00 172249.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

poljovkova@surveye.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 27 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Michal Poljovka
Adresa:
Pánska 28 Králiky 97634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Zuzana Poljovková
Adresa:
Pánska 28 Králiky 94634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Zuzana Poljovková
Adresa:
Pánska 28 Králiky 94634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Poljovka
Adresa:
Pánska 28 Králiky 97634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Fridrich Lawyers, s.r.o.
Adresa:
Dunajská 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×