Dodávateľ

ABAMET, s.r.o.

Sládkovičovo
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ABAmet, s.r.o.

IČO: 47966947

Adresa: Mierové nám. 4, Galanta

Registračné číslo: 2021/7-PO-F6966

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Júl 2021

Záznam platný do: 9. Júl 2024

Posledná zmena: 13. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 61 806,32 EUR 22 22
2017 67 530,17 EUR 14 14
2018 155 870,41 EUR 72 72
2019 173 978,07 EUR 63 63
2020 130 955,33 EUR 51 51
2021 65 876,32 EUR 19 19
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 61 806,32 EUR 22 22
2017 67 530,17 EUR 14 14
2018 157 118,81 EUR 73 73
2019 172 729,67 EUR 62 62
2020 130 955,33 EUR 51 51
2021 65 876,32 EUR 19 19

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 33 482,08 33482.08 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 250,00 250.00 EUR
Slovenská správa ciest 1 916,00 916.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 989,10 989.10 EUR
Mesto Prešov 3 8 374,16 8374.16 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 4 593,46 4593.46 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 2 547,00 2547.00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 2 100,00 2100.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 18 083,38 18083.38 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 375,00 375.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 1 008,00 1008.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 1 098,33 1098.33 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 790,00 790.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 535,00 535.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 15 889,00 15889.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 270,90 270.90 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 8 499,00 8499.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 480,00 480.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 7 150,00 7150.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 13 018,00 13018.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 2 625,00 2625.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 929,17 929.17 EUR
Dopravný úrad 1 1 224,00 1224.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 500,00 500.00 EUR
Mesto Komárno 4 3 640,30 3640.30 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 400,00 1400.00 EUR
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 1 0,00 0.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 3 826,00 3826.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 4 491,67 4491.67 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 6 163,69 6163.69 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 13 333,33 13333.33 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 3 67 208,33 67208.33 EUR
Slovenské národné múzeum 2 4 129,00 4129.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 2 544,17 2544.17 EUR
Stredná odborná škola 2 6 324,16 6324.16 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 5 934,30 5934.30 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 6 552,50 6552.50 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 55 117 882,98 117882.98 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 125,90 1125.90 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 1 4 790,83 4790.83 EUR
IUVENTA 1 4 250,00 4250.00 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 1 600,00 600.00 EUR
Mesto Michalovce 1 2 130,00 2130.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 10 345,35 10345.35 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11 16 959,90 16959.90 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 254,00 254.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 298,00 298.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 4 738,00 4738.00 EUR
Zoologická záhrada 2 2 230,00 2230.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 3 1 028,33 1028.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 11 916,67 11916.67 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 1 2 916,00 2916.00 EUR
Okresný súd Levice 1 0,00 0.00 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 13 400,00 13400.00 EUR
Stredná priemyselná škola 1 7 908,33 7908.33 EUR
Národný onkologický ústav 9 33 899,00 33899.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 416,67 416.67 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 415,83 415.83 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 10 166,66 10166.66 EUR
Centrum účelových zariadení 1 4 458,00 4458.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 798,58 798.58 EUR
Stredná odborná škola 1 4 166,25 4166.25 EUR
NOVOVITAL 1 12 075,00 12075.00 EUR
VITALITA n.o. 1 3 362,00 3362.00 EUR
Múzeum v Kežmarku 1 95,83 95.83 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 8 297,50 8297.50 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 1 278,33 1278.33 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 8 632,50 8632.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 1 149,17 1149.17 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 2 473,33 2473.33 EUR
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 1 2 646,67 2646.67 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 791,60 791.60 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 1 366,67 1366.67 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 1 3 599,25 3599.25 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 3 845,83 3845.83 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 1 2 578,00 2578.00 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 1 153,00 1153.00 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 2 437,50 2437.50 EUR
Evanjelická spojená škola 2 2 345,17 2345.17 EUR
Základná škola, Krosnianska 4, Košice 1 16 658,33 16658.33 EUR
Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 1 6 333,33 6333.33 EUR
Základná škola - Alapiskola 1 1 958,33 1958.33 EUR
Základná škola 1 915,00 915.00 EUR
"BENEFIT", Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová 1 6 700,00 6700.00 EUR
Banícke múzeum v Rožňave 1 3 398,00 3398.00 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 2 1 416,66 1416.66 EUR
Pohronské múzeum v Novej Bani 1 5 000,00 5000.00 EUR
"Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 1 3 920,83 3920.83 EUR
Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka 1 12 491,25 12491.25 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 17 657,03 17657.03 EUR
Základná škola s materskou školou Kuzmice 1 5 581,00 5581.00 EUR
Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 1 4 950,00 4950.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPA 1 2 540,20 2540.20 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Jedálenský stôl v 3 rozmeroch Centrum účelových zariadení 4 460,00 4460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačné skrine, regál, kartotéky Zoologická záhrada 1 628,75 1628.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skrinka Ekonomik - dvojdverová "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná oceľová skriňa Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
oceľová skriňa Okresný súd Levice 735,00 735.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostné skrine na skladovanie horľavých látok Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 997,80 997.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kovové skrine a kartotéková skrinka Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 908,00 1908.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná oceľová skriňa Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostné skrine Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kartotečné skrine Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 436,00 2436.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie pre sociálnu starostlivosť "BENEFIT", Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová 8 100,00 8100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kartotéková skriňa Národný onkologický ústav 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine s prepážkou a policou na obuv Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 5 814,00 5814.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
školské šatňové skrine Stredná odborná škola 6 228,00 6228.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálne skrine (plech), regál univerzálny (kov), skrine (laminovaná drevotrieska, skrinky na listinný a výkresový materiál, skrinky šuflíkové (kov) Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 7 688,00 7688.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kartotékové kovové skrinky so zásuvkami Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 029,96 1029.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske kovové skrine, výkresová skriňa, zásuvková skriňa, kartotéka Pohronské múzeum v Novej Bani 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skrine a regále Banícke múzeum v Rožňave 3 480,00 3480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské šatňové skrine dvojdverové Stredná odborná škola 2 542,00 2542.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatňové skrinky Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka EUR 2016 Tovary Nie 1
Kartotékové skrine Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatňová skriňa kovová alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou Kuzmice 6 700,00 6700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojdverová šatňová skriňa kovová Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 962,00 962.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotéka dvojradová A5 biela Národný onkologický ústav 670,00 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Liekové skrinky, kovové skrine Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 617,72 2617.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatňové skrine a lavice do vodného sveta Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 5 500,00 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovová nízka skriňa uzamykateľná do kancelárskych priestorov Múzeum v Kežmarku 155,00 155.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 188,00 188.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
regále, lavice na sedenie, šatníkové skrine plechové Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Masívna kovová skriňa na spisy so 4 policami SZRB Asset Management, a.s. 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oceľové zakladacie kartotéky Sociálna poisťovňa, ústredie 91 779,00 91779.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovový regál do archívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Masívna kovová skriňa na spisy so 4 policami Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne interiérové vybavenie Mesto Michalovce 2 565,00 2565.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Masívna kovová skriňa na spisy so 4 policami Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 575,00 1575.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotékové skrinky UNIVERZITA J. SELYEHO 669,60 669.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovový regál do kancelárie biely Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 204,00 204.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Archívne skrine, plošinové vozíky, schodíky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 24 276,00 24276.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kartotečná skrinka kovová 6 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 550,00 2550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lavica 4-sedadlová ( OKO-D ) Národný onkologický ústav 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skriňa na chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 163,20 6163.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Archivačné skrine Evanjelická spojená škola 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové šatňové skrine Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 044,00 1044.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oceľové zakladacie kartotéky Sociálna poisťovňa, ústredie 13 200,00 13200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Archívne oceľové 5 - policové regály Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskych stoličiek "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 619,20 619.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová- 4 zásuvková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 410,00 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nočný stolík kovový Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 970,00 2970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok kovový Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 265,90 2265.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky otočné LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 430,00 430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skriňa lieková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 620,00 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie skrine na chemikálie "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 766,80 766.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chodbové sedadlá Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Elektrotechnický ústav SAV 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok kovový Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 359,00 359.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna stolička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 126,00 1126.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Archívne plechové skrine. Pôdohospodárska platobná agentúra 960,00 960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lavica 2-3-4-sedadlová Národný onkologický ústav 3 585,00 3585.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skriňa kovová -spisová ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoly svetlo-sivé Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 828,00 828.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatníková skriňa kovová vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 7 900,00 7900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skriňa kovová -spisová ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatňové skrinky pre THP pre MŠ Mesto Komárno 415,20 415.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatňové skrine Stredná odborná škola obchodu a služieb 7 665,00 7665.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plechové interiérové vybavenie "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 4 620,00 4620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovová skriňa na uskladnenie chemických látok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 589,00 589.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovová skriňa na uskladnenie chemických látok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 950,00 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovová skriňa na uskladnenie chemických látok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 344,00 1344.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plechové kancelárske skrine VITALITA n.o. 4 035,00 4035.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-kovová skriňa s cylindrickým zámkom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 298,60 298.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatňové skrine Stredná odborná škola obchodu a služieb 7 665,00 7665.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová- 4 zásuvková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 410,00 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
šatníkové skrinky a lavice NOVOVITAL 12 075,00 12075.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie pre skladové a karanténne priestory Zoologická záhrada 1 240,32 1240.32 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stoly čierne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plechová šatníková skriňa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 682,45 1682.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - zásuvková kartotéka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 354,00 354.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nočný stolík kovový Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 405,00 2405.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Regál Výskumný ústav vodného hospodárstva 255,00 255.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - zásuvková kartotéka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 354,00 354.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 750,00 1750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Kovová kartotéka pre závesné kapsy A4, 4 jednoradové zásuvky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 461,50 461.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové šatňové skrinky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 640,00 11640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plechová skriňa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 460,00 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastová stolička s vysokou nosnosťou do vlhkých priestorov, Bora alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Extra veľká úložná skriňa - uzamykateľná Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 950,00 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rokovacie stoly a stoličky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 140,00 1140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok- šatňové a chodbové lavičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 332,88 3332.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dielenská skriňa Základná škola 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovová skriňa na spisy uzamykateľná Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Kovová kartotéka pre závesné kapsy A4, 4 jednoradové zásuvky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 399,60 399.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové skrine a regály Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 27 950,00 27950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Štvorzásuvková kovová kartotéka na spisy A4 - uzamykateľná Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plechová skriňa Slovenské národné múzeum 365,00 365.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine kovové dvojdielové Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 3 179,28 3179.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dvojdverová šatníková skriňa kovová s dlhými dverami, Jednodverová skriňa "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 4 710,90 4710.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kartotékové skrine Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 060,00 3060.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové šatníkové skrinky Gymnázium Andreja Kmeťa 3 094,00 3094.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plechové kancelárske skrine Dopravný úrad 1 468,80 1468.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok 2018 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 9 968,64 9968.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nočný stolík kovový Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 480,00 2480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový nábytok (skriňa, kovová kartotéka, regály) Fakultná nemocnica Nitra 3 828,15 3828.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie šatní a miestností pre zamestnancov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 700,00 3700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska skriňa UNIVERZITA J. SELYEHO 606,00 606.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Triediace skrine na poštu kovové Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok kovový Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 333,00 333.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatňové skrinky a príslušenstvo Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňová kovová dvojoddielová skriňa a nadstavba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 135,00 3135.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Stredná zdravotnícka škola 388,54 388.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odpadkový kôš na triedený odpad Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 966,00 6966.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nočný stolík kovový Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 700,00 3700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kartotéková skriňa Národný onkologický ústav 5 880,00 5880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňová skriňa kovová 8-dverová, šatňová lavička Základná škola - Alapiskola 2 350,00 2350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňová skrinka kovová dvojoddielová SAS 32A - respektíve jeho ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 410,00 410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kartotéky kovové Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 820,00 5820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňová skrinka Národný onkologický ústav 7 770,00 7770.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok kovový Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 991,14 991.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skriňa lieková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oceľové kartotéky a lístkovnice Sociálna poisťovňa, ústredie 17 400,00 17400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Univerzálna lavica s dreveným sedadlom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 326,88 326.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nočný stolík kovový Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 850,00 1850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Otočný regál na šanóny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 370,00 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lavica 2-3-4-sedadlová Národný onkologický ústav 3 050,00 3050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová- 4 zásuvková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 540,00 540.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - skrinka do šatne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 343,00 343.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - šatňové skrine, lavice do šatní a stojanové vešiaky Hlavné mesto SR Bratislava 3 584,64 3584.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňová skrinka Národný onkologický ústav 8 870,00 8870.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 575,00 1575.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová- 4 zásuvková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 640,00 640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 843,38 1843.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 192,00 192.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skladacie stoličky Click Slovenské národné múzeum 3 937,50 3937.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 932,00 1932.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup lavíc Stredisko sociálnej starostlivosti 14 166,00 14166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vešiak na šaty Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 720,00 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok kovový Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 730,00 5730.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záťažové kreslá NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 8 500,00 8500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 325,00 1325.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 752,00 752.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - skrinka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 168,00 168.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok kovový Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 398,00 2398.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 647,00 3647.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 358,28 1358.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 291,06 291.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny (zdravotnícky) nábytok a vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 934,51 5934.51 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovový nábytok - policový regál základné pole s policami Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 046,00 2046.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kartotéková skriňa UNIVERZITA J. SELYEHO 606,00 606.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kartotéková skrinka Evanjelická spojená škola 320,00 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
pracovný stôl pod mikroskop Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Archivačné skrine a trezor Mesto Prešov 4 300,00 4300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 10 361,21 10361.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok – chodbové a šatňové lavičky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 880,00 880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňová skrinka s lavičkou IUVENTA 5 600,00 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovová kartotéka 4 zásuvková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 266,85 266.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skriňa na chemikálie Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňová vešiaková zostava Trenčiansky samosprávny kraj 7 032,54 7032.54 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vešiaky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup skríň na mapy a plány Hlavné mesto SR Bratislava 5 765,00 5765.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lavice do čakárne Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok kovový Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 065,00 2065.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboké kovové skrine Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 990,00 990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie šatní a operátorov Mesto Prešov 4 880,00 4880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňové skrine Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 260,00 7260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňové skrine do ŠJ Mesto Komárno 2 097,60 2097.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatníková skriňa kovová dvojoddielová-26 ks Centrum sociálnych služieb - LIPA 3 050,06 3050.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovová šatníková skriňa Mesto Komárno 720,00 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie jedálne do materskej školy Mesto Komárno 1 136,40 1136.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - kartotéka Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 162,53 162.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Policový kovový regál biely Slovenská správa ciest 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňové skrine, šatňové lavičky Stredná zdravotnícka škola 25 447,10 25447.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová- 4 zásuvková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 820,00 1820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová- 4 zásuvková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 540,00 1540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nočný stolík kovový Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová- 4 zásuvková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 680,00 1680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nočný stolík kovový Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 920,00 920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plechové šatňové skrinky pre žiakov Stredná odborná škola 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nočný stolík kovový Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 960,00 3960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok kovový Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 150,00 2150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovová kartotéka A4, 4 zásuvky Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 860,00 860.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plechová policová skriňa Mesto Prešov 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šatňová skrinka Základná škola, Krosnianska 4, Košice 23 520,00 23520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová- 4 zásuvková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 800,00 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová- 5 zásuvková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová- 4 zásuvková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 160,00 2160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová- 4 zásuvková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 440,00 1440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok do poľných podmienok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovová skriňa na šanóny dvojdverová so zámkom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 431,08 12431.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stôl do poľných podmienok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 200,00 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nočný stolík kovový s výklopnou doskou Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 350,00 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nočný stolík kovový Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 295,00 1295.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová- 5 zásuvková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 110,00 1110.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovová skriňa priehradková na úschovu cenností Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 836,09 1836.09 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skriňa šatníková kovová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 100,00 2100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 885,05 1885.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skriňa šatníková kovová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 600,00 5600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 497,48 5497.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nočný stolík kovový Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 700,00 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skriňa šatníková kovová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 760,00 760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,30 300.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nadstavec s roletovými dverami Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 468,90 468.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skriňa šatníková kovová- dvojdverová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 700,00 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nočný stolík kovový Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 900,00 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 360,00 1360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 320,00 1320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skriňa lieková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 520,00 520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová- 4 zásuvková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 013,00 3013.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine kovové Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 6 617,70 6617.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skriňa šatníková kovová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 300,00 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nočný stolík kovový Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 160,00 2160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovová skriňa archivačná dvojdverová so zámkom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 609,90 609.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lavica 3 - 4 sedadlová Národný onkologický ústav 6 550,00 6550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová- 4 zásuvková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skriňa lieková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 400,00 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skriňa kovová s posuvnými dverami Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 220,00 2220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 320,00 1320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skriňa kovová 2-dverová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skriňa kovová 2-dverová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nočné stolíky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 880,00 2880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok kovový Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 908,16 908.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Stredná priemyselná škola 15 843,60 15843.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skriňa kovová 2-dverová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 420,00 2420.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skriňa kovová 2-dverová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 400,00 4400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skriňa kovová 2-dverová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 880,00 880.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skriňa kovová 2-dverová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 650,00 1650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skriňa kovová 2-dverová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 100,00 1100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skriňa kovová 2-dverová na nožičkách Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 400,00 1400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skriňa kovová 2-dverová s medzistenou Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 850,00 5850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kovové šatníkové skrine Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 521,46 521.46 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nočné kovové stolíky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 12 532,00 12532.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kovová skriňa 2-dverová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 224,00 7224.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9 577,00 9577.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skriňa kovová 2-dverová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 200,00 2200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skriňa kovová 2-dverová s medzistenou Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 250,00 3250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lavice do čakárne s plastovým sedákom a plastovým operadlom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 7 230,00 7230.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Skriňa kovová 2-dverová na nožičkách Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 900,00 2900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kartotečná skrinka kovová- 4 zásuvková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 792,00 792.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Triediaca skriňa na poštu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 320,00 1320.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kovová skriňa na uskladnenie chemických látok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 415,00 415.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 311 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Krisztián Forró
Adresa:
200 Veľká Mača 92532
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
17. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Andrea Somogyi
Adresa:
Veľká Mača 92532
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
15. Máj 2017
Záznam do:
17. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Andrea Somogyi
Adresa:
Veľká Mača 92532
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Čibrik & Blazsek advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
Hlavná 14 Šaľa 92701
Meno:
LG Legal, s.r.o.
Adresa:
Seberíniho 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 3.07.2018 do: 20.01.2020

StiahniZáznam platný od: 17.01.2018 do: 3.07.2018

StiahniZáznam platný od: 15.05.2017 do: 17.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×