Dodávateľ

LINEA SK spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LINEA SK spol. s r.o.

IČO: 35716932

Adresa: Bojnická 10, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Registračné číslo: 2019/12-PO-F1764

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. December 2019

Záznam platný do: 5. December 2022

Posledná zmena: 23. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 70 992,57 EUR 35 35
2017 116 202,42 EUR 28 28
2018 49 011,51 EUR 19 19
2019 7 688,83 EUR 6 6
2020 15 838,33 EUR 5 5
2021 8 298,84 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 70 992,57 EUR 35 35
2017 120 119,09 EUR 29 29
2018 45 094,84 EUR 18 18
2019 7 688,83 EUR 6 6
2020 15 838,33 EUR 5 5
2021 8 298,84 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 1 130,50 1130.50 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 49 916,67 49916.67 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 1 080,00 1080.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 216,67 216.67 EUR
Technická univerzita v Košiciach 4 4 833,33 4833.33 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 997,50 997.50 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 14 015,84 14015.84 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 4 614,66 4614.66 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 1 298,00 1298.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 958,00 958.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 916,67 916.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 875,00 875.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 5 25 237,49 25237.49 EUR
Mesto Michalovce 1 833,00 833.00 EUR
Mesto Trenčín 1 1 054,17 1054.17 EUR
Obec Varhaňovce 2 977,50 977.50 EUR
Spojená škola 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 3 370,00 3370.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 1 950,00 1950.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 241,67 241.67 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 4 900,00 4900.00 EUR
Stredná priemyselná škola 1 0,00 0.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 2 010,00 2010.00 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 10 433,33 10433.33 EUR
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 1 4 125,00 4125.00 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 1 10 283,25 10283.25 EUR
Základná škola Jana Amosa Komenského 1 11 958,33 11958.33 EUR
Základná škola Horný Vadičov 1 3 916,67 3916.67 EUR
Základná škola 3 1 604,10 1604.10 EUR
Spojená škola Kráľovnej pokoja 1 540,00 540.00 EUR
Základná škola Šrobárova 1 598,50 598.50 EUR
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 1 3 233,33 3233.33 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 2 5 390,00 5390.00 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 500,00 500.00 EUR
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským 2 5 958,33 5958.33 EUR
Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 1 699,00 699.00 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 2 6 507,50 6507.50 EUR
Základná škola s materskou školou Gbely 1 1 749,17 1749.17 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 5 5 664,00 5664.00 EUR
Spojená škola 1 2 420,83 2420.83 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 2 125,00 2125.00 EUR
Základná škola 2 13 447,33 13447.33 EUR
Športové gymnázium 1 2 390,83 2390.83 EUR
Základná škola 1 4 833,33 4833.33 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 4 2 631,00 2631.00 EUR
Základná škola Michalovce Okružná 17 1 0,00 0.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 7 366,67 7366.67 EUR
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Közepiskola 1 1 570,00 1570.00 EUR
Základná škola Teodora Jozefa Moussona, T.J.Moussona 4, Michalovce 2 0,00 0.00 EUR
Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 4 25 085,33 25085.33 EUR
Centrum právnej pomoci 1 4 033,33 4033.33 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 450,00 450.00 EUR
Obchodná akadémia Považská Bystrica 1 7 091,67 7091.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Školský nábytok Základná škola Jana Amosa Komenského 18 589,00 18589.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre dovybavenie kancelárie Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Keramická tabuľa s notovou osnovou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 327,00 1327.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojdielna keramická magnetická tabuľa so zdvíhacím stojanom. Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa 860,00 860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojdielna keramická magnetická tabuľa so zdvíhacím stojanom. alebo ekvivalent Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 3 775,00 3775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoly a konferenčné stoličky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa ProOffice 80 x 45 x178 UNIVERZITA J. SELYEHO 351,00 351.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice,katedra, počítačové stoly, stoličky Spojená škola 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plagátové kliprámy A2 Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školská katedra 30 ks, stolička tapacírovaná 30 ks Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 4 430,00 4430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre dovybavenie kancelárie alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojdielna keramická tabuľa s kombinovaným povrchom typu Triptych Štandard 400x120 Základná škola 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nábytku do tried Stredná priemyselná škola 2 043,81 2043.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské lavice a stoličky Základná škola 6 261,00 6261.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzamykateľná nástenka - AJ Národný onkologický ústav 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojdielna keramická magnetická tabuľa so zdvíhacím stojanom. Základná škola Michalovce Okružná 17 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojdielna keramická tabuľa s kombinovaným povrchom typu Triptych Štandard 400x120 Základná škola 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa pylónová Základná škola 9 600,00 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 957,00 4957.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Spojená škola 5 302,80 5302.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojdielna keramická magnetická tabuľa so zdvíhacím stojanom. alebo ekvivalent Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 3 770,00 3770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským 5 400,00 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojdielna keramická magnetická tabuľa so zdvíhacím mechanizmom Základná škola Teodora Jozefa Moussona, T.J.Moussona 4, Michalovce 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela keramická tabuľa Standard alebo ekvivalent Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Közepiskola 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok do strednej školy Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 16 900,00 16900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske tabule Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 703,20 703.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školská keramická tabuľa zelená Základná škola Michalovce Krymská 5 1 051,62 1051.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 8 900,00 8900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
otočná stolička Soliwood alebo ekvivalent Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela tabuľa keramická Technická univerzita v Košiciach 623,00 623.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojdielna keramická magnetická tabuľa so zdvíhacím mechanizmom Základná škola Teodora Jozefa Moussona, T.J.Moussona 4, Michalovce 4 900,00 4900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Keramická tabuľa - trojdielna krídlová so zdvíhacím mechanizmom Spojená škola Kráľovnej pokoja 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Napichovacia textilná nástenka v hliníkovom ráme Základná škola s materskou školou Gbely 3 300,00 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabuľa pylónová Základná škola 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Keramická tabuľa - trojdielna krídlová so zdvíhacím mechanizmom Technická univerzita v Košiciach 3 900,00 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Keramická tabuľa - trojdielna krídlová so zdvíhacím mechanizmom Obec Varhaňovce 660,00 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske stoly Centrum právnej pomoci 7 705,00 7705.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela tabuľa s keramickým povrchom Základná škola Šrobárova 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Moderačná plstená tabuľa Štatistický úrad Slovenskej republiky 387,60 387.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
školský nábytok Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským 2 550,00 2550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vitríny Technická univerzita v Košiciach 840,00 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nehorľavé textilné vitríny AL rám, nástenky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 127,00 127.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stoly a stoličky do školskej jedálne alebo ekvivalent Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 14 000,00 14000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky-magnetická keramická tabuľa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 383,48 383.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 6 300,00 6300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trojdielna keramická tabuľa s kombinovaným povrchom typu Triptych Štandard 400x120 Základná škola 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup plastových lavíc Stredisko sociálnej starostlivosti 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 8 815,56 8815.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Športové gymnázium 2 870,00 2870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školská keramická tabuľa zelená Základná škola Michalovce Krymská 5 1 051,62 1051.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 380,00 3380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súbor sedení do nemocníc Univerzitná nemocnica Bratislava 110 445,60 110445.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie vonkajších vitrín "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 684,00 684.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školská keramická tabuľa zelená Základná škola Michalovce Krymská 5 530,00 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stoly do dielní Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 5 901,60 5901.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skladacie konferenčné stoly Mesto Trenčín 1 440,00 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Keramická tabuľa - trojdielna krídlová so zdvíhacím mechanizmom Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola Horný Vadičov 5 804,60 5804.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nehorľavé textilné vitríny AL rám, nástenky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 651,00 651.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych stolov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 974,00 1974.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne stoly do odborných učební elektro dvojmiestny, trojmiestny, štvormiestny Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 3 112,95 3112.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Keramická tabuľa - trojdielna krídlová so zdvíhacím mechanizmom Obec Varhaňovce 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Keramická tabuľa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Keramická tabuľa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 204,00 204.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 250,00 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
moderačné tabule Ekonomická univerzita v Bratislave 4 516,00 4516.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie študovní v ŠD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 14 919,00 14919.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zelená magnetická tabuľa pre popis kriedou, linky 120 mm Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 625,00 625.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uzamykateľná korková vitrína AL rám, nástenka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 303,00 303.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Rokovací stôl, 2. Konferenčná stolička, 3. Kancelárska stolička -ergonomická Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 446,46 3446.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela keramická tabuľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
školské lavice Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 950,00 1950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky Mesto Michalovce 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a zariadenia - školské tabule Ekonomická univerzita v Bratislave 17 052,00 17052.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lavice s plastovým sedákom - 4 miestne Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 9 072,96 9072.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Keramická tabuľa - trojdielna krídlová so zdvíhacím mechanizmom vrátane montáže Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 3 840,80 3840.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zaklapávací rám - hliníkový Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 442,80 442.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biele keramické tabule Technická univerzita v Košiciach 1 844,00 1844.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školská keramická tabuľa zelená Základná škola Michalovce Krymská 5 606,00 606.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stoličky s pultíkom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výškovo nastaviteľný stôl - bezbariérový nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - školské lavice a školské stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 748,00 748.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ergonomické stoličky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 205,00 2205.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok kancelársky 86 Ekonomická univerzita v Bratislave 7 901,60 7901.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok 3 Ekonomická univerzita v Bratislave 14 360,00 14360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Magnetické tabule biele Obchodná akadémia Považská Bystrica 10 387,00 10387.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Biela magnetická tabuľa Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 322,00 322.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavský samosprávny kraj 958,00 958.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

linea@lineasro.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 153 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Vladimír Krajča
Adresa:
Nová 1657/38 Dunajská Lužná 900 42
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ernest Szabo
Adresa:
Na križovatkách 16210/39 Bratislava 821 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×