Dodávateľ

LUKA Centrum s.r.o.

Tornaľa
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LUKA Centrum s.r.o.

IČO: 47536756

Adresa: Šafárikova 1967/72, Tornaľa

Registračné číslo: 2015/5-PO-D7053

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Máj 2015

Záznam platný do: 11. Máj 2018

Posledná zmena: 19. August 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 105 818,30 EUR 31 31
2017 4 780,90 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 105 818,30 EUR 31 31
2017 4 780,90 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 15 219,84 15219.84 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 10 000,00 10000.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 2 000,00 2000.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 2 678,90 2678.90 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 8 239,00 8239.00 EUR
Mesto Komárno 1 270,80 270.80 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 1 683,33 1683.33 EUR
Mesto Krompachy 2 0,00 0.00 EUR
Mesto Detva 1 11 999,00 11999.00 EUR
Obec Prenčov 1 12 500,00 12500.00 EUR
Obec Bešeňová 1 12 100,00 12100.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 2 691,00 2691.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 1 407,00 1407.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 425,00 3425.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 15 750,00 15750.00 EUR
Obec Rimavská Seč 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 2 1 866,33 1866.33 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 1 1 122,00 1122.00 EUR
Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 1 2 058,00 2058.00 EUR
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 1 0,00 0.00 EUR
FEMINA Domov sociálnych služieb 1 2 540,00 2540.00 EUR
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 1 2 300,00 2300.00 EUR
Spojená škola 1 749,00 749.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace a hygienické potreby Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 255,00 255.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor DLP s možnosťou 3D projekcie na krátku vzdialenosť Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 2 050,00 2050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Preglejková doska Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 21 270,00 21270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie športoviska Obec Prenčov 23 976,00 23976.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zemné trampolíny do parku Mesto Krompachy 7 320,00 7320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tavné lepidlo pre knihársku dielňu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lepidlo pre knihársku dielňu – ručné lepenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 331,50 331.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstavné panely Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 8 900,00 8900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie drviča a vysávača na lístie Národný bezpečnostný úrad 1 689,30 1689.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál a farby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 520,00 5520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronická plošinová váha - prenosná, Elektronická cestná váha nadúrovňová - demontovateľná Obec Bešeňová 27 456,00 27456.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zemné trampolíny do parku Mesto Krompachy 7 320,00 7320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie detského ihriska Mesto Detva 14 400,00 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fólia na laminovanie potlačených hárkov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislá schodisková plošina Centrum sociálnych služieb Dúbrava 14 604,00 14604.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Műszaki,Mezőgazdasági és Élelmisz.Szakközépiskol 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posteľ jednolôžková s roštom a matracom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 999,00 2999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie technológia pre zberný dvor Obec Rimavská Seč 156 558,00 156558.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zahradzovacia mreža Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bežecký pás Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 600,00 12600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fľaše na víno a plastové zátky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zahradzovacia mreža - nožnicová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 400,00 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérový stojan na vlajku kovový jednoramenný s podstavou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 080,00 2080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťka na pieskovisko Mesto Komárno 325,00 325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Železobetónové rúry priame bezhrdlové Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja EUR 2016 Tovary Nie 1
Opaľovací krém Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nástenné didaktické pomôcky Metodicko-pedagogické centrum 2 170,00 2170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostná skrinka Základná škola, SNP 5, Šurany 1 347,00 1347.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fólia baliaca, fólia zmršťovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Závesný systém na účely výstavy Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 2 470,00 2470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička čalunená FEMINA Domov sociálnych služieb 3 049,20 3049.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Siete proti vtákom na slnečnicu DUS a VCU,repka Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky Spojená škola 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminovacia fólia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stojany na vlajky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 61 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ľubomír Kamenský
Adresa:
Šafárikova 1967/72 Tornaľa 98201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×