Dodávateľ

STEBERG s.r.o.

Topoľnica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: STEBERG s.r.o.

IČO: 46604049

Adresa: 292, Topoľnica

Registračné číslo: 2021/6-PO-F6874

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Jún 2021

Záznam platný do: 23. Jún 2024

Posledná zmena: 24. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 267 112,34 EUR 17 17
2017 639 171,26 EUR 16 16
2018 992 105,83 EUR 13 13
2019 358 311,60 EUR 11 11
2020 2 144 880,20 EUR 11 11
2021 265 780,00 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 267 112,34 EUR 17 17
2017 639 171,26 EUR 16 16
2018 992 105,83 EUR 13 13
2019 358 311,60 EUR 11 11
2020 2 144 880,20 EUR 11 11
2021 265 780,00 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 291 222,55 291222.55 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 490 000,00 490000.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 1 436 485,00 1436485.00 EUR
Mesto Trnava 3 58 005,00 58005.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 4 083,33 4083.33 EUR
Obec Drahovce 1 79 166,67 79166.67 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 276,50 276.50 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 2 948,33 2948.33 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 5 75 055,00 75055.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 142 700,00 142700.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 1 745,83 1745.83 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 35 158,34 35158.34 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 030,00 1030.00 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 6 000,00 6000.00 EUR
Obec Lisková 1 71 333,33 71333.33 EUR
Obec Abrahám 1 20 000,00 20000.00 EUR
Mesto Krompachy 1 1 800,00 1800.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 3 300,00 3300.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 3 5 175,00 5175.00 EUR
Obec Hrnčiarovce nad Parnou 1 102 908,33 102908.33 EUR
Mesto Nové Zámky 1 11 500,00 11500.00 EUR
Slovenská filharmónia 1 40 470,00 40470.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 450,00 450.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 86 333,33 86333.33 EUR
Mesto Šamorín 1 162 521,67 162521.67 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 5 000,00 5000.00 EUR
Mesto Hnúšťa 1 94 165,83 94165.83 EUR
Obec Varín 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 56 641,67 56641.67 EUR
Horská záchranná služba 4 239 484,33 239484.33 EUR
Obec Bátorove Kosihy 1 123 896,60 123896.60 EUR
Obec Diviacka Nová Ves 1 0,00 0.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 210,00 210.00 EUR
Obec Selec 1 0,00 0.00 EUR
Obec Kajal 1 21 040,00 21040.00 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 1 330,00 1330.00 EUR
Obec Veľké Úľany 1 105 000,00 105000.00 EUR
Mesto Strážske 1 77 582,50 77582.50 EUR
Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tökési ág Kistérség 1 187 233,33 187233.33 EUR
Obec Nesluša 1 120 752,10 120752.10 EUR
Obec Šuňava 1 73 750,00 73750.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 1 160,00 1160.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 250,00 250.00 EUR
Obec Olešná 1 76 665,83 76665.83 EUR
Združenie obcí Čierna voda - Uh 1 124 583,33 124583.33 EUR
Obec Kráľová nad Váhom 1 58 040,83 58040.83 EUR
Združenie obcí pod Inovcom 1 116 416,67 116416.67 EUR
Obec Polomka 1 48 000,00 48000.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová 2 6 490,00 6490.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup a inštalácia röntgenového prehliadača batožín a rámového detektora kovov Úrad vlády Slovenskej republiky 107 298,61 107298.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup mobilných nádob na stĺpy verejného osvetlenia Mesto Trnava 9 035,00 9035.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové stolové menovky, šnúrky na krk na visačky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 350,00 5350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uterák froté 50x100 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 096,00 6096.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protiúderová prilba MO 5011R alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 42 840,00 42840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Putá kovové s poistkou, model 9921 alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 14 970,00 14970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uterák pracovný froté Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10 800,00 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protichemický balíček Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 233,00 23233.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky - ochranný štít celotvárový, slúchadlá Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7 008,00 7008.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súpravy záchranných nafukovacích chodníkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 632,00 37632.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zimná čiapka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové stolové menovky, šnúrky na krk na visačky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektro-muskulárny paralyzátor TASER Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 700,00 5700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nosidlá záchranárske Horská záchranná služba 47 900,00 47900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 33 107,92 33107.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Postele a karimatky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 400,00 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uterák froté 50x100 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protiúderová prilba s ochranným štítom Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 34 860,00 34860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uterák pracovný froté Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osuška froté 70x140 Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Obec Šuňava 94 657,00 94657.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Obec Lisková 96 360,00 96360.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka záhradných kompostérov Združenie obcí Čierna voda - Uh 157 615,60 157615.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradné kompostery Obec Varín EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Obec Nesluša 144 903,10 144903.1 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup záhradných kompostérov Obec Olešná 95 865,00 95865.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Obec Diviacka Nová Ves 126 225,00 126225.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Špeciálne stroje a prístroje - Inerciálna navigačná jednotka - Projekt Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dekovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 67 972,00 67972.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na kontaminované prádlo Univerzitná nemocnica Bratislava 6 200,00 6200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nosidlá záchranárske Horská záchranná služba 112 652,00 112652.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antiradiačný odev Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
filtrové špičky pre pipety Eppendorf Research plus Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prepravné debne Slovenská filharmónia 80 000,00 80000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompostéry na BRKO Obec Kráľová nad Váhom 70 656,00 70656.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Obec Drahovce 126 468,00 126468.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Intenzifikácia triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov Obec Selec 99 361,06 99361.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie záhradných kompostérov Obec Hrnčiarovce nad Parnou 123 520,00 123520.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Ochranné protichemické obleky, masky, filtre a príslušenstvo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 94 320,00 94320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tökési ág Kistérség 225 192,00 225192.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Transportné prostriedky a nosidlá záchranárske Horská záchranná služba 79 632,00 79632.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompostery pre obyvateľov IV Mesto Šamorín 196 500,00 196500.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zhodnocovanie bioodpadu Združenie obcí pod Inovcom 208 411,20 208411.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v meste Mesto Strážske 116 341,50 116341.5 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach Mesto Hnúšťa 113 756,40 113756.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Putá kovové, pántové s poistkou. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 8 800,00 8800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie záhradných kompostérov Obec Veľké Úľany 173 085,00 173085.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Modulovateľný kompostér Obec Abrahám 24 000,00 24000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka samozavlažovacích kvetináčov, dodávka muškátov a ich výsadba do samozavlažovacích kvetináčov Hlavné mesto SR Bratislava 82 046,40 82046.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov Obec Kajal 25 263,16 25263.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kompostérov do domácností Obec Bátorove Kosihy 148 676,00 148676.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Prenosný systém pre skenovanie podvozku vozidla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42 000,00 42000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rifľovina Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Transportné prostriedky a záchranárske nosidlá Horská záchranná služba 62 202,00 62202.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uteráky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 454,00 1454.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Textilné výrobky - osuška, hygienická plachta OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranný odev Záchranná zdravotná služba Bratislava 3 038,66 3038.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál na ochranu zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 632 720,00 4632720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranná protiplynová maska CM 6 alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 31 860,00 31860.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výstrojné súčiastky pre MOPS Mesto Krompachy 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nepremokavá tkanina na výrobu vakov Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová 6 550,00 6550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stany malé Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 131 428,00 131428.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prilba pre výsadkára Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150 000,00 150000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 1 725,00 1725.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID - 19 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 31 009 800,00 31009800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 1 725,00 1725.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 1 725,00 1725.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby na kompostovateľný odpad a bioodpad a kompostovateľné vrecká Mesto Trnava 54 950,00 54950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie biologicky rozložiteľných priedušných sáčkov na kuchynský odpad Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 12 000,00 12000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kompostéry do domácností Obec Polomka 64 750,00 64750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Biologicky rozložiteľné vrecká Mesto Nové Zámky 22 200,00 22200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Biodegradovateľné vrecká na zber BRKO Mesto Dubnica nad Váhom 17 848,80 17848.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Poťahová látka Univerzita Komenského v Bratislave 10 800,00 10800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kompostovateľné vrecká Mesto Trnava 40 500,00 40500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovný odev a ochranná obuv pre záchranárov Záchranná zdravotná služba Bratislava 816 165,00 816165.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

stefanbergendi@steberg.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 86 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Štefan Bergendi
Adresa:
Gaštanová 13 Galanta 924 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Štefan Bergendi
Adresa:
Revolučná štvrť 973/26 Galanta 92401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Osobné ochranné pracovné prostriedky 19 680,00 EUR Tovary 30. Apríl 2020 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove VIDRA a spol. s.r.o.;STEBERG s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×