Dodávateľ

IKARO s.r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: IKARO s.r.o

IČO: 31656544

Adresa: Okružná 32, Prešov

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3857

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Júl 2020

Záznam platný do: 21. Júl 2023

Posledná zmena: 22. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 102 665,85 EUR 47 47
2017 58 214,68 EUR 26 26
2018 91 105,11 EUR 20 20
2019 147 960,53 EUR 18 18
2020 76 269,04 EUR 11 11
2021 34 231,56 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 102 665,85 EUR 47 47
2017 58 214,68 EUR 26 26
2018 116 777,67 EUR 21 21
2019 122 287,97 EUR 17 17
2020 76 269,04 EUR 11 11
2021 34 231,56 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 770,67 770.67 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 369,98 369.98 EUR
Mesto Prešov 19 341 470,24 341470.24 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 1 864,67 1864.67 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 791,67 791.67 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 3 320,82 3320.82 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 990,00 990.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 916,67 916.67 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 816,58 816.58 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 720,00 720.00 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 858,00 858.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 10 948,10 10948.10 EUR
Slovenské národné múzeum 1 1 740,00 1740.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1 225,00 1225.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 938,00 938.00 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 1 7 800,00 7800.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 466,67 466.67 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 590,10 590.10 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 14 255,55 14255.55 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 12 13 924,50 13924.50 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 3 27 422,56 27422.56 EUR
Národný onkologický ústav 1 2 307,80 2307.80 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 950,00 950.00 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 42 44 566,51 44566.51 EUR
Základná škola 2 1 227,50 1227.50 EUR
Základná škola Šrobárova 1 1 754,17 1754.17 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 1 465,83 465.83 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 2 736,62 2736.62 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 317,50 317.50 EUR
Okresný súd Prešov 2 3 820,20 3820.20 EUR
Krajský súd v Prešove 3 7 615,97 7615.97 EUR
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 1 1 204,60 1204.60 EUR
Základná škola, Krosnianska 4, Košice 1 8 206,67 8206.67 EUR
Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice 1 911,50 911.50 EUR
Základná škola Šišov 1 522,12 522.12 EUR
Hvezdáreň v Partizánskom 1 582,50 582.50 EUR
Krajská prokuratúra 1 1 057,50 1057.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MC 770dnfax Krajská prokuratúra Trnava 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Okresný súd Prešov 23 999,00 23999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup laserových tlačiarní Mesto Prešov 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
oreginál tonery do kopíriek a tlačiarní Krajská prokuratúra v Prešove 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup skenerov Mesto Prešov 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací stroj, multifunkčné zariadenie Konica Minolta bizhub 226 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 066,00 1066.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery - originál od výrobcu zariadení danej značky (OKI) Mesto Kysucké Nové Mesto 1 138,00 1138.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektory, monitory Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 1 490,00 1490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 495,00 495.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlačiareň Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Krajský súd v Prešove 3 427,00 3427.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Data projektor Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup technických zariadení Mesto Prešov 3 480,00 3480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplň pre kopírovacie zariadenie OKI ES 7170 MFP Základná škola 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací stroj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 470,00 1470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserové multifunkčné zariadenie Centrum vedecko-technických informácií SR 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 886,68 886.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 475,56 2475.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-čítačka kníh, puzdro Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 195,65 195.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 569,00 1569.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klávesnica, diktafón, multifunkčný zásuvkový systém Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-Počítač a monitor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 280,00 1280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné sieťové laserové zariadenie OKI ES7170dn MFP alebo ekvivalent (A4 black print+copy+sken) Krajská prokuratúra Trnava 15 750,00 15750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné sieťové farebné laserové zariadenie OKI ES8453dnct alebo ekvivalent (A3 color print+copy+sken) Krajská prokuratúra Trnava 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač, monitor a notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 057,50 1057.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál sieťová čiernobiela laserová multifunkčná tlačiareň, A4, A6 HP LaserJet Pro M227fdw (PN: G3Q75A#B19) Národný onkologický ústav 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor 27" BenQ GW2765HT Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor + taška na projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP dataprojektor BenQ MX507 Základná škola Šišov 670,00 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - Notebook 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 950,00 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
10 x osobný počítač HP Z240, T4L17ES alebo ekvivalent10 x monitor HP Z24 nf IPS alebo ekvivalent10 x HP USB klávesnica alebo ekvivalent10 x HP USB myš alebo ekvivalent alebo ekvivalent Štátny fond rozvoja bývania 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 17 000,00 17000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa notebookov Vysoká škola múzických umení v Bratislave 6 163,20 6163.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske multifunkčné sieťové laserové zariadenie OKI ES7170dn MFP alebo ekvivalent (A4 black print+copy+sken+fax) Krajská prokuratúra Trnava 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 089,00 1089.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 21 000,00 21000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne a laserové multifunkčné tlačiarne Krajský súd v Prešove 5 080,00 5080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová farebná tlačiareň na formát A3 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 170,70 1170.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Okresný súd Prešov 23 999,00 23999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Generálna prokuratúra SR 2 016,00 2016.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laserových tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení Krajský súd v Prešove 2 870,00 2870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP dataprojektor BenQ MS527 Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 560,00 560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s púzdrom, tablet, myš, redukcia Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 908,00 1908.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
All In One PC, Notebook, Multifunkčná tlačiareň, Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 284,00 3284.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 390,00 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebooky, skenery, monitory, projektor, tlačiareň, wifi, myši Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 520,00 3520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI ES8453dn - OKI 45862822 Krajská prokuratúra Trnava 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI ES8453dn Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI ES7170dn - OKI 45460502 Krajská prokuratúra Trnava 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Základná škola Šrobárova 2 107,00 2107.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové sťahovacie plátno + diaľkové ovládanie k projektoru Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 315,95 315.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MC 770dnfax Krajská prokuratúra Trnava 640,00 640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI ES7170dn - OKI 45460502 Krajská prokuratúra Trnava 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 24 600,00 24600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné farebné laserové zariadenie + náhradný toner čierny, Atramentová farebná tlačiareň + náhradné atramentové kazety Ústav experimentálnej fyziky SAV 690,00 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI ES7170dn - OKI 45460502 Krajská prokuratúra Trnava 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie A3 Slovenské národné múzeum 2 295,00 2295.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 360,00 1360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 940,00 3940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 17 886,00 17886.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MU686 Hvezdáreň v Partizánskom 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI ES8453dn Krajská prokuratúra Trnava 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MC 770dnfax Krajská prokuratúra Trnava 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup technických zariadení Mesto Prešov 13 200,00 13200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI ES7170dn - OKI 45460502 Krajská prokuratúra Trnava 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MC 770dnfax Krajská prokuratúra Trnava 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 52 000,00 52000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa – interaktívny mobilný monitor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 052,00 3052.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technických zariadení Mesto Prešov 11 000,00 11000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 380,00 1380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 330,00 1330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NOVÁ čiernobiela duplexná sieťová tlačiareň Krajská prokuratúra v Prešove 2 880,00 2880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obrazový valec do multifunkčného zariadenia OKI Krajská prokuratúra Trnava 560,00 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI ES7170dn - OKI 45460502 Krajská prokuratúra Trnava 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor BenQ MX611 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 966,00 966.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 667,00 667.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčný kopírovací stroj Konica Minolta Bizhub 266 s obojstranným podávačom originálov Minolta DF-625 alebo kvalitatívne a funkčne zhodný ekvivalent Základná škola 1 690,00 1690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2 Mesto Prešov 26 000,00 26000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Krajská prokuratúra v Prešove 30 856,00 30856.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI ES7170dn - OKI 45460502 Krajská prokuratúra Trnava 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 1 Mesto Prešov 48 000,00 48000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obrazový valec do multifunkčného zariadenia OKI Krajská prokuratúra Trnava 560,00 560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI ES7170dn - OKI 45460502 Krajská prokuratúra Trnava 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 2 Mesto Prešov 21 000,00 21000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MC 770dnfax Krajská prokuratúra Trnava 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MC 770dnfax Krajská prokuratúra Trnava 260,00 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI ES7170dn - OKI 45460502 Krajská prokuratúra Trnava 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obrazový valec do multifunkčného zariadenia OKI Krajská prokuratúra Trnava 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre fotoaparát a kameru Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 195,96 195.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 3 Mesto Prešov 41 000,00 41000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 4 Mesto Prešov 10 500,00 10500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD LED monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 396,00 396.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interaktívny monitor so stojanom Základná škola, Krosnianska 4, Košice 11 010,00 11010.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 15 367,92 15367.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 2 400,00 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obrazový valec do multifunkčného zariadenia OKI Krajská prokuratúra Trnava 560,00 560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI ES7170dn - OKI 45460502 Krajská prokuratúra Trnava 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 1 Mesto Prešov 39 000,00 39000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MC 770dnfax Krajská prokuratúra Trnava 260,00 260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obrazový valec do multifunkčného zariadenia OKI Krajská prokuratúra Trnava 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 4 Mesto Prešov 32 000,00 32000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 5 Mesto Prešov 25 000,00 25000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery a optické valce do farebných tlačiarní Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 005,00 4005.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI ES7170dn - OKI 45460502 Krajská prokuratúra Trnava 750,00 750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 1 Mesto Prešov 44 000,00 44000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra 1 500,00 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 188 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Igor Bilák
Adresa:
Veselá 3 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Staško
Adresa:
Čerešňová 11924/13 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karol Krigovský
Adresa:
Jarná 12010/11 Prešov 08006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Staško
Adresa:
Čerešňová 11924/13 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karol Krigovský
Adresa:
Jarná 12010/11 Prešov 08006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Bilák
Adresa:
Veselá 3 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Rastislav Stanek
Adresa:
Mukačevská 19 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×