Dodávateľ

POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o.

Poprad
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o.

IČO: 44021763

Adresa: Popradskej brigády 749/13, Poprad

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3290

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Jún 2020

Záznam platný do: 8. Jún 2023

Posledná zmena: 17. Október 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 28 557,32 EUR 12 12
2017 337,00 EUR 1 1
2021 6 580,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 28 557,32 EUR 12 12
2017 337,00 EUR 1 1
2021 6 580,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 6 591,67 6591.67 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 4 616,01 4616.01 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 337,00 337.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 170,00 170.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 9 716,41 9716.41 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 630,00 630.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 114,13 114.13 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 0,00 0.00 EUR
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 979,00 979.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 6 580,00 6580.00 EUR
Malá Fatra 1 1 540,00 1540.00 EUR
Vojenský historický ústav 1 0,00 0.00 EUR
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 1 4 200,10 4200.10 EUR
Galéria mesta Bratislavy 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výroba a tlač letáku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 820,00 820.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zdravotnícke tlačivá 01/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 958,00 11958.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 5 447,59 5447.59 EUR 2016 Služby Áno 1
Tlačivá s predtlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 756,00 756.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač - pexeso, identifikačné kruhy, letáky DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie 5 138,40 5138.4 EUR 2016 Služby Áno 1
Výroba a tlač knihy Trenčiansky samosprávny kraj 20 178,77 20178.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlač propagačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 432,00 432.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a väzba kníh/ publikácie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 615,00 6615.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač magazínu Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožury, sprievodcu Galéria mesta Bratislavy 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zdravotnícke tlačivá Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 337,00 337.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač obalov na ceny, obalov na diplom, turbusov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 600,00 6600.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 21 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Anton Földeš
Adresa:
Rázusova 2672/15 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ružena Földešová
Adresa:
Rázusova 2677/4 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Katarína Pavlovská
Adresa:
Nová 24 Svit 05921
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Viktor Novýsedlák
Adresa:
L. Svobodu 1 Poprad 05801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.06.2020 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×