Dodávateľ

ANIROLL spol. s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ANIROLL spol. s r.o.

IČO: 35684020

Adresa: M. Curie - Sklodowskej 13, Bratislava

Registračné číslo: 2021/8-PO-F7140

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. August 2021

Záznam platný do: 2. August 2024

Posledná zmena: 3. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 48 254,08 EUR 25 25
2017 168 935,34 EUR 10 10
2019 14 435,00 EUR 2 2
2020 2 319,00 EUR 1 1
2021 137 862,83 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 48 254,08 EUR 25 25
2017 168 935,34 EUR 10 10
2019 14 435,00 EUR 2 2
2020 2 319,00 EUR 1 1
2021 137 862,83 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 580,00 580.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 127 591,67 127591.67 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 53 273,00 53273.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 87,77 87.77 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 18 507,50 18507.50 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 4 587,50 4587.50 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 4 874,00 4874.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 32 241,50 32241.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 7 750,00 7750.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 449,00 449.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 646,00 646.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 805,83 805.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 5 403,33 5403.33 EUR
Slovenské národné múzeum 1 1 465,00 1465.00 EUR
Stredná odborná škola 1 1 974,17 1974.17 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 256,73 256.73 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 12 119,33 12119.33 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 729,00 729.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 19 000,00 19000.00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 382,09 382.09 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 3 889,00 3889.00 EUR
Zoologická záhrada 1 1 977,50 1977.50 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 5 722,00 5722.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 38 583,33 38583.33 EUR
Národný onkologický ústav 5 5 189,00 5189.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 731,00 731.00 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 699,00 699.00 EUR
MH Invest II, s.r.o. 2 8 573,00 8573.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 749,00 749.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 12 970,00 12970.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Železiarsky tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kľučky na dvere - Rozetové okrúhle Technická univerzita v Košiciach 665,00 665.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zámky, visiace zámky,elektródy, rezné a brúsne kotúče, časti ručných nástrojov, zváracie materiály Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 216,82 1216.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál - II Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 600,00 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED žiarovka 6W, 7SMD2835 MH Invest II, s.r.o. 6 500,00 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stropné bodové svietidlo MH Invest II, s.r.o. 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolové svietidlá Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 3 975,00 3975.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné náradie a spotrebný materiál do dielne Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 007,00 1007.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Železiarsky materiál Zoologická záhrada 3 111,96 3111.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Montované kovové regály Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolová lampa Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrtáky, PH2, Styrodur Národný onkologický ústav 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náradie, zámky, kľučky, pánty, upínadlá, pružiny Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 610,00 1610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Železiarsky materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál a vrtáky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolársky materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nástroje a náradie pre ručné a strojné spracovanie kovov Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samorezné skrutky Psychiatrická nemocnica Hronovce 441,40 441.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Professional skrutkovač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na opravu oplotenia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 892,00 5892.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál - vruty Národný onkologický ústav 1 765,00 1765.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka vodoinštalačného materiálu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 696,54 696.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačné stojany Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 204,00 3204.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zámočnícky a kúrenársky materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 283,20 4283.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Železiarsky materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 622,95 5622.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Axiálny ventilátor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 650,00 3650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spony do ručného sponkovača Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umelé osvetlenie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 33 600,00 33600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektro svietidla / svetelný zdroj Národný onkologický ústav 640,00 640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Železiarsky a spojovací materiál Stredná odborná škola 2 390,00 2390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál Národný onkologický ústav 420,00 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerpadlá, ohrievače, elektrocentrály a osvetľovacie súpravy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 158 400,00 158400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svietidlá Slovenské národné múzeum 1 466,00 1466.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup geotextílie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 43 210,00 43210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plošinové vozíky Národný onkologický ústav 2 320,00 2320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vozíky s náradím Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 11 000,00 11000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP3 s výdychovým ventilom Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 53 760,00 53760.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hnojivá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 48 671,90 48671.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Keper Ústav na výkon trestu odňatia slobody 25 000,00 25000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Textília- keper modrý, Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 58 560,00 58560.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky pre asistované služby Štatistický úrad Slovenskej republiky 108 425,00 108425.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hnojivá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 602,80 4602.8 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 57 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Adrián Bakuš
Adresa:
Heďbeneéte 536 Kútniky 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Adrián Bakuš
Adresa:
Heďbeneéte 536 Kútniky 92901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. November 2017
Záznam do:
2. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Marek Hanic
Adresa:
Majoránová 71 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107
Meno:
Mgr. Marek Hanic
Adresa:
Majoránová Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.11.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×