Dodávateľ

ALVEX, spol. sr.o.

Ivanka pri Dunaji
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ALVEX , spol. s r.o.

IČO: 34139435

Adresa: Štefánikova 35, Ivanka pri Dunaji

Registračné číslo: 2018/6-PO-E8206

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Jún 2018

Záznam platný do: 7. Jún 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 107 975,36 EUR 34 34
2017 40 703,02 EUR 13 13
2018 26 435,53 EUR 10 10
2019 74 280,46 EUR 9 9
2020 3 757,48 EUR 3 3
2021 8 763,17 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 107 975,36 EUR 34 34
2017 40 703,02 EUR 13 13
2018 26 435,53 EUR 10 10
2019 74 280,46 EUR 9 9
2020 3 757,48 EUR 3 3
2021 8 763,17 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 80 295,20 80295.20 EUR
Gymnázium Antona Bernoláka 1 11 908,33 11908.33 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 234,79 234.79 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 575,00 575.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 583,33 583.33 EUR
Mesto Piešťany 1 2 830,42 2830.42 EUR
Mesto Komárno 2 4 703,24 4703.24 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 761,25 761.25 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 383,31 383.31 EUR
Mesto Senica 4 11 339,15 11339.15 EUR
Základná škola 1 9 541,66 9541.66 EUR
Stredná odborná škola 1 4 290,83 4290.83 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 6 143,90 6143.90 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 2 166,66 2166.66 EUR
Spojená škola 2 20 415,99 20415.99 EUR
Obec Trakovice 1 7 579,99 7579.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 4 394,99 4394.99 EUR
Stredná odborná škola 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola 1 70,00 70.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 3 444,32 3444.32 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 27 411,69 27411.69 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 17,00 17.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 282,59 282.59 EUR
Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o. 1 929,50 929.50 EUR
Školský internát Medická 2, Košice 1 849,00 849.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 1 331,65 1331.65 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 1 124,99 124.99 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 4 041,66 4041.66 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 418,99 418.99 EUR
Základná škola s materskou školou Gbely 1 2 483,32 2483.32 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 2 3 688,00 3688.00 EUR
Materská škola Čierne - Ústredie č. 169 1 5 374,58 5374.58 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 6 749,17 6749.17 EUR
Materská škola Hurbanovo 1 488,93 488.93 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 1 1 357,50 1357.50 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 166,65 166.65 EUR
DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o. 1 650,00 650.00 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 3 341,66 3341.66 EUR
Spojená škola sv.Františka Assiského Malacky 1 13 333,31 13333.31 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 1 183,32 1183.32 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 1 0,00 0.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPA 1 2 279,99 2279.99 EUR
Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa 1 13 749,16 13749.16 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chladnička LIEBHERR GKv 6410 alebo ekvivalent Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o. 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava a údržba veľkokuchynského zariadenia a vybavenia Akadémia Policajného zboru v Bratislave 19,00 19.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zariadenie do kuchyne Stredná odborná škola 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobník na taniere s ohrevom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava a údržba kuchynského zariadenia a vybavenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 26,00 26.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Elektrický parný konvektomat s príslušenstvom vrátane montáže s napojením na vodoinštaláciu a elektroinštaláciu. Ekonomická univerzita v Bratislave 4 276,00 4276.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynová smažiaca panvica s objemom 120 l Mesto Piešťany 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynová panvica sklopná 80 litrová Základná škola s materskou školou Gbely 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Combistar BX 82 E (ANGELO PO) alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 23 280,00 23280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom Materská škola Čierne - Ústredie č. 169 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový KONVEKTOMAT elektrický ANGELO PO BX122E1 s príslušenstvom, alebo ekvivalent alebo ekvivalent Stredná odborná škola drevárska 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol 150 l Mesto Komárno 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická varná stolička Materská škola Hurbanovo 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokapacitný elektrický sporák pre nemocničnú kuchyňu SE 40 ARS Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termos - várnica nerezová s ventilom 10l Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 467,03 467.03 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské potreby - gastronádoby a veká k nim Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 399,00 399.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat pre stravovacie zariadenie. Obec Trakovice 10 239,48 10239.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie - elektrická trojrúra, kotol plynový Mesto Senica 7 819,60 7819.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom a náhradným zavážacím vozíkom Základná škola 12 910,00 12910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická trojpodlažná pec aj s montážou, Elektrický štvorplatničkový sporák s trúbou aj s montážou Stredná odborná škola lesnícka 5 250,00 5250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový 20 x GN 1/1 s príslušenstvom Gymnázium Antona Bernoláka 16 183,33 16183.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nová Varná elektrická stolička STE 6 alebo ekvivalent "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Elektrická smažiaca panvica, 80l alebo ekvivalent Mesto Senica 3 903,30 3903.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termos lakovaný s výpustným ventilom Základná škola, SNP 5, Šurany 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krájač zeleniny, v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňová mraznička Liebherr GN 4113 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 810,00 810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa kuchynských zariadení Spojená škola 11 424,00 11424.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička biela ventilovaná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 581,00 581.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom a náhradným zavážacím vozíkom Pedagogická a sociálna akadémia 16 900,00 16900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
varný kotol do kuchyne vrátane montáže Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 2 160,00 2160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elelktrická smažiaca panvica do kuchyne vrátane montáže Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 2 280,00 2280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Panvica smažiaca elektrická Gymnázium Ľudovíta Štúra 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Panasonic NE 1037 DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o. 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická výklopná smažiaca panvica Stredná odborná škola 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna mikrovlnná rúra Ústav na výkon trestu odňatia slobody 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Spojená škola sv.Františka Assiského Malacky 16 000,00 16000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastro váha s dvomi displejmi Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 290,00 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kúpa kuchynských zariadení Spojená škola 16 806,00 16806.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Blixér 2 Robot Coupe Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 430,00 1430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynový varný kotol KG 100 -O alebo ekvivalent Mesto Senica 4 072,80 4072.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Varný kotol elektrický Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývací a oplachový prostriedok pre profesionálne umývačky Stredná odborná škola 70,00 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nová profesionálna umývačka riadu Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Varný kotol plynový s automatickým dopúšťaním vody 150 litrový s okrúhlym duplikátorom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 300,00 5300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 380,00 1380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Varný kotol plynový s automatickým dopúšťaním vody 150 litrový s okrúhlym duplikátorom Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývacie tablety Detabinox alebo ekvivalent pre konvektomaty Inoxtrend Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 339,30 339.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Ekonomická univerzita v Bratislave 2 212,00 2212.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Doplnkové vybavenie k umývačke skla Ekonomická univerzita v Bratislave 192,00 192.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 690,00 690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stôl chladiaci Ekonomická univerzita v Bratislave 900,60 900.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Varný Kotol so zmäkčovačom vody Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 4 140,00 4140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termos - várnica Technická univerzita v Košiciach 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat 20 x GN 2/1 Retigo blue Vision B2021i - injekčný alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 165,00 18165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálna umývačka riadu ELFRAMO D 36 DGT alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 050,00 5050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fritéza Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 504,00 504.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trojpec Centrum sociálnych služieb - LIPA 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kuchynské potreby pre ŠJ Mesto Komárno 2 906,23 2906.23 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servisné prehliadky, opravy a údržby kuchynských zariadení a spotrebičov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 41,20 41.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Elektrický krájač zeleniny so sadou diskov a nástroja na čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 008,00 2008.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkokuchynský špirálový miesič cesta s odnímateľnou diežou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 333,00 23333.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plynový konvektomat 20 x GN 2/1 Retigo Blue Vision B2021ig- injekčný alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 760,00 24760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vertikálny kuter výklopný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 583,00 9583.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat do školskej jedálne Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa 17 000,00 17000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Disky ku krájaču zeleniny CL50 ROBOT COUPE Školský internát Medická 2, Košice 1 111,80 1111.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynský nábytok a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 319,00 319.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stôl cateringový 950112 alebo ekvivalent Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia II Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 500,00 6500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol - 85 l Mesto Senica 3 327,17 3327.17 EUR 2021 Tovary Nie 1
Univerzálny robot RE 22 N, 60 litrový kotlík s príslušenstvom - sada RE30 l, mlynček na mäso RMa 27 resp. ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 246,48 8246.48 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 106 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Szalai
Adresa:
Trnavská 564/28 Bernolákovo 90027
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladislav Slnek
Adresa:
Dlhá 390/4 Ivanka pri Dunaji 90028
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×