Dodávateľ

GASTROLUX, s.r.o

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GASTROLUX, s.r.o.

IČO: 36413186

Adresa: Bytčická 2, Žilina

Registračné číslo: 2020/7-PO-E5889

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Júl 2020

Záznam platný do: 28. Júl 2023

Posledná zmena: 29. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 69 494,14 EUR 23 23
2017 40 413,34 EUR 11 11
2018 4 290,00 EUR 2 2
2019 5 538,33 EUR 3 3
2020 11 066,67 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 69 494,14 EUR 23 23
2017 40 413,34 EUR 11 11
2018 4 290,00 EUR 2 2
2019 5 538,33 EUR 3 3
2020 11 066,67 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 080,00 1080.00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 2 6 075,00 6075.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 2 9 500,00 9500.00 EUR
Mesto Prievidza 1 1 086,00 1086.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 368,00 1368.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 2 350,00 2350.00 EUR
Mesto Turzovka 1 6 791,67 6791.67 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 4 250,00 4250.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 2 296,67 2296.67 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 10 800,00 10800.00 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 9 125,00 9125.00 EUR
Obec Snežnica 1 2 083,33 2083.33 EUR
Mesto Šamorín 1 1 816,67 1816.67 EUR
Mesto Dolný Kubín 4 10 970,00 10970.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 3 166,67 3166.67 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 4 125,00 4125.00 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 2 4 650,00 4650.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 2 375,00 2375.00 EUR
Centrum účelových zariadení 2 3 275,00 3275.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 250,00 3250.00 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 804,17 804.17 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 2 4 000,00 4000.00 EUR
Stredná odborná škola 1 1 208,30 1208.30 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 1 2 650,00 2650.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 185,00 185.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 1 1 688,00 1688.00 EUR
Základná škola s materskou školou Novoť 315 1 4 953,00 4953.00 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 1 0,00 0.00 EUR
Materská škola 1 4 855,00 4855.00 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 4 290,00 4290.00 EUR
Základná škola s materskou školou 1 6 500,00 6500.00 EUR
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 1 2 826,67 2826.67 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 1 1 500,00 1500.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 4 908,33 4908.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Umývačka riadu podpultová Centrum účelových zariadení 1 860,00 1860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu podpultová pre kuchyňu Centrum účelových zariadení 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický s príslušenstvom Základná škola s materskou školou Novoť 315 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat pre školské pracovisko Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 6 984,00 6984.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Nitriansky samosprávny kraj 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávač pary Nitriansky samosprávny kraj 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný kotol elektrický KE785 Mesto Dolný Kubín 3 040,00 3040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický sporák SE 940 A Mesto Dolný Kubín 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový 10 x GN 1/1 s príslušenstvom Materská škola 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky ŠKBZ 20 alebo ekvivalent, krájač chleba stolový KSZA-215 alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 835,00 2835.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom Základná škola s materskou školou 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varný kotol elektrický KE-85-O alebo ekvivalent Mesto Šamorín 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka chladničky pre gastronómiu Stredná odborná škola 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezové zariadenia kuchyne v ŠJ 2016 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 6 877,00 6877.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krájač zeleniny Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 656,00 1656.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup škrabky na zemiaky pre ŠJ Mesto Prievidza 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový Blixer 4 V V alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krájač zeleniny Mesto Kysucké Nové Mesto 6 800,00 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezová polica Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 268,80 268.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nová, nerezová škrabka zemiakov, koreňovej zeleniny a cibule vrátane celonerezového lapača šupiek a škrobu Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK 2 292,57 2292.57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická výklopná smažiaca panvica Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 2 241,00 2241.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový elektrický konvektomat 10 x GN 1/1 s príslušenstvom + 1 ks nový elektrický konvektomat 6 x GN 1/1 s príslušenstvom bojlerový systém /Zanussi/ Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 12 700,00 12700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne Mesto Turzovka 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot B-30F s mlynčekom na mäso Základná škola s materskou školou Babín 1 114,80 1114.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Panva elektrická 120 litrov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 976,00 2976.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nová, nerezová škrabka zemiakov, koreňovej zeleniny a cibule vrátane celonerezového lapača šupiek a škrobu Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 2 250,00 2250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup, dovoz a montáž nového elektrického sporáka SE 940 A alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 2 988,00 2988.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia pre stravovaciu prevádzku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Zannusi profesional eastySteam rada B Mesto Dolný Kubín 6 817,20 6817.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 3 699,60 3699.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie do kuchyne pre ŠJ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 7 193,00 7193.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priebežná umývačka riadu AH 1240, digital s príslušenstvom Mesto Dolný Kubín 4 573,00 4573.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kotol plynový ( a sito na halušky) Stredná odborná škola obchodu a služieb 9 800,00 9800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka riadu I 100 EP s príslušenstvom Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pec elektrická kombinovaná s troma rúrami Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 064,00 2064.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická výklopná panva 120 l Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 982,00 2982.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická pec Obec Snežnica 2 725,32 2725.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická pec - trojrúra Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 3 480,00 3480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské stroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 435,00 1435.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plynová panvica 120 l Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 3 150,00 3150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická pec s tromi rúrami Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 2 838,00 2838.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kotol varný elektrický 300 l, KE 300 Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 890,00 4890.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
KG-300 - Plynový varný kotol s objemom 300 l Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 464,65 5464.65 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 98 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Michal Červenec
Adresa:
Popradská 1 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľubomír Červenec
Adresa:
Platanová 31 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľubomír Červenec
Adresa:
Platanová 31 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Marta Wertlenová
Adresa:
Predmestská 2B Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×