Dodávateľ

SATUR TRANSPORT a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SATUR TRANSPORT a.s.

IČO: 35787228

Adresa: Studená 7, Bratislava

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2437

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Marec 2020

Záznam platný do: 3. Marec 2023

Posledná zmena: 5. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 124 565,72 EUR 30 30
2017 173 271,00 EUR 11 11
2018 97 627,50 EUR 12 12
2019 453 797,00 EUR 5 5
2020 25 902,38 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 131 062,72 EUR 31 31
2017 166 774,00 EUR 10 10
2018 97 627,50 EUR 12 12
2019 453 797,00 EUR 5 5
2020 25 902,38 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 38 190,00 38190.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 12 010,00 12010.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 510,00 510.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 4 400,00 4400.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 1 144,00 1144.00 EUR
Slovenská filharmónia 1 154 500,00 154500.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 37 912,41 37912.41 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 92 071,67 92071.67 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 7 6 002,67 6002.67 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 1 5 830,00 5830.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 6 665,00 6665.00 EUR
IUVENTA 4 2 262,80 2262.80 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 3 183 891,67 183891.67 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 4 200,00 4200.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 1 872,00 1872.00 EUR
Správa účelových zariadení 3 287 176,00 287176.00 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 1 12 090,00 12090.00 EUR
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 17 6 270,72 6270.72 EUR
Športové centrum polície 2 15 188,67 15188.67 EUR
Komorný folklórny súbor Szöttes - Szöttes Kamara Néptáncegyüttes 4 2 975,99 2975.99 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
autobusová preprava na podujatie: Hrubá Borša - Ivánka pri Dunaji - Bratislava Petržalka, Bratislava Petržalka - Ivánka pri Dunaji - Hrubá Borša Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 280,00 280.0 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie Doľany - Častá - Budmerice - Bratislava Petržalka, Bratislava Petržalka - Budmerice -Častá - Doľany Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 250,00 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie: Bernolákovo - Bratislava Petržalka, Bratislava Petržalka - Bernolákovo Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 250,00 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie: Šenkvice - Modra - Pezinok - Limbach - Svätý Jur - Bratislava Petržalka, Bratislava Petržalka - Svätý Jur - Limbach - Pezinok - Modra - Šenkvice Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 150,00 150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Autobusová preprava na burzu práce Chyť sa príležitosti a späť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 11 451,34 11451.34 EUR 2016 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová doprava - SOČ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie Bratislava Dúbravka - Senec centrum Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 150,00 150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie Malacky - 1xnástup Bratislava - Senec centrum, Senec centrum - Senec jazerá - Senec centrum - Bratislava Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 250,00 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie: Senec jazerá -Senec centrum, Malacky - 1xnástup Bratislava - Senec centrum, Senec centrum - 1xvýstup Bratislava - Malacky Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 330,00 330.0 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie Pezinok centrum - Senec centrum Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 150,00 150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie Bratislava Dúbravka-Bratislava Vrakuňa - Senec centrum, Bratislava Rača - Senec centrum, Senec centrum - Bratislava Rača, Senec centrum - Bratislava Vrakuňa - Bratislava Dúbravka Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 350,00 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie Studienka - Závod - Veľké Leváre - Malacky - Gajary, Gajary -Malacky - Veľké leváre - Závod - Studienka, Pezinok - Bratislava - Zohor – Gajary, Gajary - Zohor - Bratislava - Pezinok Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie: Veľké Leváre-Bratislava IV.-Šenkvice a späť, Bratislava DNV-Bratislava V.-Šenkvice a späť, Modra-Šenkvice a späť Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 900,00 900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom autobusov s vodičom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie: Stupava - Svätý Jur a späť, Záhorská Ves-Svätý Jur a späť, Bratislava - Svätý Jur a späť, Malacky - Svätý Jur a späť, Zohor - Svätý jur a späť Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 900,00 900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie: Senec - Bratislava a späť, Rača - Bratislava a späť Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 260,00 260.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zájazd Francúzsko - Venaray les Laumes Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 13 000,00 13000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Autobusová preprava osôb Slovenský hydrometeorologický ústav 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy osôb autobusom Ekonomická univerzita v Bratislave 550,00 550.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová doprava - jednodňové zájazdy pre seniorov Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 5 988,00 5988.0 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie: Lozorno - Stupava - Budmerice a späť, Bratislava Ružinov -Budmerice a späť, Bernolákovo - Senec - Budmerice a späť, Vysoká pri Morave - Zohor -Budmerice a späť Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nepravidelná preprava osôb vozidlami M1, M2, M3. Správa účelových zariadení 55 000,00 55000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prepravné služby autobusmi, mikrobusmi a osobnými motorovými vozidlami vyššej strednej triedy Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 235,33 5235.33 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie: 2 x Bratislava - Plavecký Štvrtok a späť, Rusovce-Plavecký Štvrtok a späť, Veľké Leváre - Lozorno - Plavecký Štvrtok a späť Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 950,00 950.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy osôb autobusom Ekonomická univerzita v Bratislave 408,00 408.0 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie Modra - Šenkvice - Pezinok - Limbach - Svätý Jur - Bratislava a nazad, Gajary - Malacky - Stupava - Bratislava a nazad Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 516,00 516.0 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie Devínska Nová ves - Čataj a nazad, Bratislava Vajnory - Čataj a nazad, Ivánka pri Dunaji - Čataj a nazad Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb a krojov autobusom Rožňava Komorný folklórny súbor Szöttes - Szöttes Kamara Néptáncegyüttes 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb autobusom (adventné koncerty) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 612,00 612.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Autobusová doprava pre denné centrá Stredisko sociálnej starostlivosti 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava ženského hokejového družstva autobusom na domáce a zahraničné športové podujatia Športové centrum polície 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová preprava osôb v rámci SR (vrátane poistenia prepravovaných osôb počas prepravy) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 123 582,00 123582.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Prenájom autobusov s vodičom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11 999,99 11999.99 EUR 2017 Služby Nie 1
Preprava osôb a krojov autobusom Rožňava a okolie Komorný folklórny súbor Szöttes - Szöttes Kamara Néptáncegyüttes 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Medzinárodná osobná doprava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 450,00 450.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Autobusová doprava na prepravu zahraničných frekventantov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 666,67 6666.67 EUR 2017 Služby Nie 1
Nepravidelná preprava osôb vozidlami M1, M2, M3. Správa účelových zariadení 49 390,00 49390.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Preprava ženského hokejového družstva autobusom na domáce a zahraničné športové podujatia Športové centrum polície 12 350,00 12350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy osôb autobusom Ekonomická univerzita v Bratislave 2 940,00 2940.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Preprava osôb a krojov autobusom Ľubá a Tekovské Lužany Komorný folklórny súbor Szöttes - Szöttes Kamara Néptáncegyüttes 700,00 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Preprava osôb a krojov autobusom - Tatabánya, Maďarsko Komorný folklórny súbor Szöttes - Szöttes Kamara Néptáncegyüttes 400,00 400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Autobusová preprava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy osôb autobusom Ekonomická univerzita v Bratislave 2 760,00 2760.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy osôb autobusom 2x Ekonomická univerzita v Bratislave 470,00 470.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Autobusová doprava IUVENTA 200,00 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Autobusová doprava IUVENTA 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová preprava osôb v rámci SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 101 510,40 101510.4 EUR 2018 Služby Áno 1
Medzinárodná osobná doprava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 450,00 450.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Autobusová doprava IUVENTA 200,00 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vnútroštátna osobná doprava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500,00 500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nepravidelná preprava autobusom Ministerstvo financií Slovenskej republiky 18 000,00 18000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy osôb autobusom - exkurzia Ekonomická univerzita v Bratislave 200,00 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy osôb autobusom Ekonomická univerzita v Bratislave 1 002,00 1002.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Prenájom autobusov a mikróbusov s vodičom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11 004,00 11004.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nepravidelná preprava autobusom Ministerstvo financií Slovenskej republiky 18 000,00 18000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nepravidelná doprava pre potreby SF Slovenská filharmónia 180 000,00 180000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Preprava osôb pre potreby podujatí OBSE Správa účelových zariadení 198 892,00 198892.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Príležitostná autobusová preprava Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 156 000,00 156000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nepravidelná preprava autobusom Ministerstvo financií Slovenskej republiky 30 000,00 30000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Autobusová doprava IUVENTA 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Služby Nie 1
+421244372725


lenicka@ba.satur.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 95 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Eleonóra Fedorová
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ľudmila Masariková
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Eleonóra Fedorová
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ľudmila Masariková
Adresa:
Slepá 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s. r. o.
Adresa:
Miletičova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×