Dodávateľ

STAV mix, s. r. o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 426 289,20 EUR 17 17
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 426 289,20 EUR 17 17

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Žilina 1 48 365,00 48365.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 723,00 723.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 366,00 366.00 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 5 000,00 5000.00 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 65 698,00 65698.00 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 0,00 0.00 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 1 499,20 499.20 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 1 332,00 332.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 394,00 394.00 EUR
Obec Pakostov 1 7 759,00 7759.00 EUR
Obec Spišské Hanušovce 1 99 855,00 99855.00 EUR
Obec Ploské 1 80 000,00 80000.00 EUR
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 1 285,00 285.00 EUR
Miestny športový klub Iskra Petržalka 1 18 556,00 18556.00 EUR
Stredná odborná škola 1 2 468,00 2468.00 EUR
jai group s.r.o. 1 5 000,00 5000.00 EUR
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove 1 90 989,00 90989.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Úprava vstupu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia budovy areálu zdravia a soc. zariadenia TJ v obci/PLS Obec Ploské 167 885,06 167885.06 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia existujúcich mestských komunikácií Mesto Žilina 99 000,00 99000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obnova komplexu materskej školy Mesto Kysucké Nové Mesto 266 443,20 266443.2 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Výstavba multifunkčného ihriska Miestny športový klub Iskra Petržalka 33 500,00 33500.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úprava verejného priestranstva, parku Obec Pakostov 131 612,74 131612.74 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Kancelársky papier Letisko Poprad - Tatry, a.s. 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava strechy MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 163 760,00 163760.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
kancelársky papier Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a administratívnej budovy za účelom zlepšenia energetickej efektivity Obec Spišské Hanušovce 165 661,84 165661.84 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Pokládka keramickej dlažby (bez dodania materiálu) jai group s.r.o. 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Maliarske a natieračské práce alebo ekvivalent Stredná odborná škola 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebné úpravy fasády a strechy dvoch budov osvetového strediska Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove 109 189,00 109189.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 19 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Maruna
Adresa:
Lichardova 2802/51 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×