Dodávateľ

Fuel Traders Corporation s. r. o.

Bratislava 1
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Fuel Traders Corporation s. r. o.

IČO: 46014195

Adresa: Dvoŕákovo nábrežie 8, Bratislava

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3582

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Jún 2020

Záznam platný do: 30. Jún 2023

Posledná zmena: 2. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 320 829,15 EUR 27 27
2017 463 139,05 EUR 32 32
2018 460 498,33 EUR 14 14
2019 134 768,33 EUR 3 3
2020 29 102,50 EUR 3 3
2021 22 769,67 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 320 829,15 EUR 27 27
2017 463 139,05 EUR 32 32
2018 460 498,33 EUR 14 14
2019 134 768,33 EUR 3 3
2020 29 102,50 EUR 3 3
2021 22 769,67 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 15 670,67 15670.67 EUR
Mesto Žilina 1 46 666,66 46666.66 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 44 351,05 44351.05 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 92 900,00 92900.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 45 560,00 45560.00 EUR
Mesto Nitra 4 204 765,00 204765.00 EUR
Mestské lesy Košice a.s. 1 7 270,00 7270.00 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 8 176 055,00 176055.00 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 41 000,00 41000.00 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2 1 628,00 1628.00 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 2 30 800,00 30800.00 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 21 837,00 21837.00 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 2 36 879,00 36879.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 8 169,17 8169.17 EUR
Obec Bernolákovo 1 0,00 0.00 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 3 28 557,00 28557.00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 17 445,00 17445.00 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 13 128 748,00 128748.00 EUR
Letisko Sliač, a.s. 1 2 291,00 2291.00 EUR
Obec Štiavnik 4 15 081,67 15081.67 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 48 333,33 48333.33 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 61 550,00 61550.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 16 666,67 16666.67 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 2 7 883,00 7883.00 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 19 204,00 19204.00 EUR
Technické služby mesta Humenné 6 60 260,83 60260.83 EUR
Technické služby mesta Trebišov 5 126 175,00 126175.00 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 3 40 843,32 40843.32 EUR
Technické služby mesta Rimavská Sobota 3 84 516,66 84516.66 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Motorová nafta Letisko Sliač, a.s. 2 292,50 2292.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Obec Bernolákovo 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 13 700,00 13700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 9 800,00 9800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta, bezolovnatý benzín Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 66 000,00 66000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 11 399,00 11399.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Mestské lesy Košice a.s. 8 900,00 8900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 20 416,00 20416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 15 500,00 15500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Olej prevodový Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel na palivové karty Správa zariadení sociálnych služieb 15 500,00 15500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 10 680,00 10680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 16 000,00 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 999,00 19999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2016 Tovary Nie 1
Olej motorový Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 11 200,00 11200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 7 650,00 7650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
„Nákup pohonných hmôt na palivové karty“ Mesto Žilina 56 000,00 56000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nafta motorová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 455,00 4455.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nemrznúca zmes Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 12 500,00 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 490,00 10490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 12 690,00 12690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prevodové oleje SAE 75W Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 100,00 6100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 14 500,00 14500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné hmoty a karty na čerpanie Univerzitná nemocnica Bratislava 45 560,00 45560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19 800,00 19800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta TEKOS,spol. s r.o. 13 500,00 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nafta motorová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 40 554,05 40554.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 500,00 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 15 352,00 15352.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 800,00 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Obec Štiavnik EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové oleje 5W-30 Long Life Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 510,00 3510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prevodové oleje SAE 75W Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 048,00 6048.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorové oleje SAE 10W-40 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 390,00 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 61 550,00 61550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 8 800,00 8800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mazivá a oleje Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 370,00 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladiaca kvapalina Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 17 300,00 17300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 450,00 5450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel na palivové karty Správa zariadení sociálnych služieb 15 500,00 15500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 400,00 5400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží Technické služby mesta Prešov a.s. 19 580,00 19580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 14 407,00 14407.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 12 500,00 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 700,00 5700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 400,00 5400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt MsÚ Žiar nad Hronom Mesto Žiar nad Hronom 49 200,00 49200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 26 700,00 26700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 17 800,00 17800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 19 800,00 19800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 17 460,00 17460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 96 200,00 96200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 40 000,00 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 26 064,00 26064.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb na palivové karty Žilinský samosprávny kraj 111 600,00 111600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 40 000,00 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt na palivové karty Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 13 500,00 13500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12 240,00 12240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel na palivové karty Správa zariadení sociálnych služieb 18 031,00 18031.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 36 600,00 36600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 42 100,00 42100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Trebišov 33 000,00 33000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová nafta Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 780,00 5780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta a bezolovnatý benzín Mesto Nitra 114 800,00 114800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Rimavská Sobota 42 840,00 42840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 17 200,00 17200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 9 500,00 9500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Motorová nafta Regionálne cesty Bratislava a.s. 16 000,00 16000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Motorová nafta Technické služby mesta Humenné 13 000,00 13000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 92 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Igor Rattaj
Adresa:
Matúšova 4387/19 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Krajčovič
Adresa:
Nevädzová 6/g Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Lopatka
Adresa:
Bárdošová 12 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
24. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Rattaj
Adresa:
Matúšova 4387/19 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
24. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Václav Novotný
Adresa:
Pod Havlínem 58 Praha 5 - Zbraslav 15600
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
20. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Krajčovič
Adresa:
Nevädzová 6/g Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Adela Jevošová
Adresa:
J. Wolkera 2412/28 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Tatiana Fabová
Adresa:
E. M.Šoltésovej 3109/1 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Lopatka
Adresa:
Bárdošová 12 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
Adresa:
Puškinova 16 Prešov 08001
Meno:
Mgr. Martin Ontkovič
Adresa:
Jána Bottu 208 Snina 06901
Meno:
JUDr. Ing. Soňa Strýčková PhD.
Adresa:
Národná 7 Banská Bystrica 97401
Meno:
JUDr. Ing. Soňa Sura PhD.
Adresa:
Národná 7 Banská Bystrica 974 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 20.11.2019 do: 24.09.2020

StiahniZáznam platný od: 3.08.2017 do: 20.11.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×