Dodávateľ

Unicomp s.r.o.

Poprad
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: UNICOMP spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 31660967

Adresa: Svätoplukova 23, Poprad

Registračné číslo: 2021/7-PO-F6991

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Júl 2021

Záznam platný do: 13. Júl 2024

Posledná zmena: 14. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 23 557,19 EUR 25 25
2017 16 995,85 EUR 37 37
2018 2 973,50 EUR 12 12
2019 6 615,97 EUR 11 11
2020 2 425,00 EUR 11 11
2021 745,83 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 23 557,19 EUR 25 25
2017 16 995,85 EUR 37 37
2018 2 973,50 EUR 12 12
2019 6 615,97 EUR 11 11
2020 2 425,00 EUR 11 11
2021 745,83 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 676,00 676.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 30 11 225,42 11225.42 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 141,00 141.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 3 053,47 3053.47 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 7 3 951,90 3951.90 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 1 399,17 1399.17 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 11 4 156,00 4156.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 566,60 566.60 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 315,00 315.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 3 338,45 3338.45 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 1 630,00 1630.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 7 1 987,00 1987.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 129,00 129.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 758,00 758.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 38,00 38.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 2 024,17 2024.17 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 3 12 485,83 12485.83 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 4 332,50 4332.50 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 200,83 200.83 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 15,00 15.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 830,00 830.00 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 60,00 60.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
živné pôdy, diagnostiká Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 920,00 1920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Vibrio agar, 2. Aeromonas agar Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 156,00 156.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
živné pôdy a suplementy do týchto pôd/agar Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá, suplementy a bioindikátory Štátny ústav pre kontrolu liečiv 9 600,00 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
živné pôdy, diagnostiká Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné média, suplementy a bioindikátory Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
membránové filtre nitrocelulózové Slovenský hydrometeorologický ústav 1 006,56 1006.56 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chemikálie pre molekulovú biológiu Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 687,00 687.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Živné pôdy, agar Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 985,20 985.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá, petriho misky Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 442,00 1442.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
anorganické a organické chemikálie Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 265,00 1265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny mikrobiologický spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 070,00 2070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Živné pôdy, agary Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 541,00 541.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CCA Coliforms Agar ISO Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 293,00 293.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Živné pôdy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 152,00 152.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Živná pôda Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 793,20 793.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dehydrované kultivačné médiá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 575,00 575.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 570,00 1570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agarose for analytical nucleic electrophoresis Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 451,00 451.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotické disky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - oxidy kovov Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 103,00 103.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Filtračný papier pre analýzy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 064,00 2064.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá a suplement Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 131,00 131.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
živné pôdy, diagnostiká Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 6 900,00 6900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dehydrované kultivačné médiá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 005,00 1005.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné a kultivačné média Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 178,00 178.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 357,00 357.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11,00 11.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Membránové filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 513,00 513.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre mikrobiológiu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 328,00 328.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dulbecco ̓s Modifield Eagle ̓s Medium - Low Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 277,00 277.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 336,00 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na mikrobiológiu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 372,78 372.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
izolačné kity, PCR komponenty, anorganické a organické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 336,00 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 766,80 766.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gradientový roztok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 41,30 41.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antimykotické disky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 630,00 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 537,10 537.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agary - živné pôdy Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 577,00 577.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živná pôda Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 496,00 1496.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné médiá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živná pôda Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 236,00 236.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agar – kultivačné médium Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 490,00 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné média pre mikrobiologické laboratórium Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 769,00 769.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy, chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 943,00 1943.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Membránové filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 75,00 75.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kultivačné média a bujóny v práškovej forme Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 740,00 740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 95,00 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav experimentálnej fyziky SAV 158,82 158.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy a diagnostiká Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 059,00 1059.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Membránové filtre zo zmesi esterov celulózy (MCE) – nesterilné Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 43,00 43.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DNASE CMO 321 AGAR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 146,00 146.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické látky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 130,00 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hematoxylín Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 93,00 93.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ATB disky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 138,00 138.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 386,00 1386.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyvíjač anaerobiózy pre nádoby s objemom 2,5 l Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 302,00 302.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
L-Tyrosine, L - Asparagine, Rose Bengal Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 206,40 206.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na identifikáciu črevných baktérií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 241,00 241.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Agary a živné pôdy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 253,00 253.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénglykol (polyethylene glycol., PEG) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 620,80 620.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulárnu biológiu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 748,00 748.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Enzýmy, kultivačné média Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 725,00 725.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kultivačné média, agar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 687,00 687.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Živné pôdy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 252,64 2252.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biologický indikátor na teplovzdušné sterilizátory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 261,00 261.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Živné pôdy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 492,00 1492.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antibiotické prúžky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 317,00 317.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 410,00 410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kultivačné a izolačné média Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 107,00 107.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Živné pôdy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 530,00 530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Membránové filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 413,84 413.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 154,00 154.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Membránové filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 689,75 689.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
TBX agar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 163,00 163.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzne chemické výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 506,00 506.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 307,92 307.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 317,40 317.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, diagnostický materiál a diagnostické činidlá- živné pôdy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 156,65 156.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bacto Peptone Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 114,05 114.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, materiál –živné pôdy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 478,97 478.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Membránové filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 730,16 730.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Membránové filtre, nylonové, biele, veľkosť pórov 0,45 µm, priemer 47mm Výskumný ústav vodného hospodárstva 748,56 748.56 EUR 2021 Tovary Nie 1
Agary a želatíny pre mikrobiológiu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 568,00 568.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 104 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Daniel Poľan
Adresa:
Svätoplukova 23 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×