Dodávateľ

Ing. Ladislav Kende - GASTEST-KONŠTRUKTA

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Ladislav Kende - GASTEST-KONŠTRUKTA

IČO: 10688323

Adresa: Drevný trh 3, Košice - Staré Mesto

Registračné číslo: 2014/12-FO-D5290

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. December 2014

Záznam platný do: 10. December 2017

Posledná zmena: 14. Marec 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 17 425,00 EUR 7 7
2017 35 139,00 EUR 15 15
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 17 425,00 EUR 7 7
2017 35 139,00 EUR 15 15

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 30 097,00 30097.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 280,00 280.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 5 250,00 5250.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 350,00 350.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 4 162,00 4162.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 985,00 1985.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 2 460,00 2460.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 5 940,00 5940.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 040,00 2040.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení/RV Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení/ V Bratislava Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 838,00 2838.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových, tlakových, nízkotlakových kotolní, regulačnej stanice plynu a rozvodov plynu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie vykonávania pravidelných odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení plynových počas prevádzky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 2 322,00 2322.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie odborných prehliadok, skúšok ,revízií, meraní a kontrol plynových zariadení, tlakových nádob, komínov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
odborné prehliadky a skúšky VZT plynových zariadení a rozvodov Ekonomická univerzita v Bratislave 228,00 228.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení (plynová kotolňa) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 960,00 960.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná vonkajšia prehliadka vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 400,00 4400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná vonkajšia prehliadka vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 616,00 3616.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná vonkajšia prehliadka vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 908,00 1908.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná vonkajšia prehliadka vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 208,00 5208.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná vonkajšia prehliadka vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 779,00 3779.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná vonkajšia prehliadka vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 636,00 636.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná vonkajšia prehliadka vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 384,00 12384.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná vonkajšia prehliadka vyhradených technických zariadení tlakových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 090,00 6090.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 278,00 3278.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 330,00 1330.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení - Javorina Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 420,00 420.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby na údržbu plynových zariadení Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 040,00 2040.0 EUR 2017 Služby Nie 1
odborné prehliadky a skúšky plynových kotolní a tlakových zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 2 664,00 2664.0 EUR 2017 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 68 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ladislav Kende
Adresa:
Drevný trh 3 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×