Dodávateľ

Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.

IČO: 36667234

Adresa: Kuzmányho 1885/15 , Košice - mestská časť Staré Mesto

Registračné číslo: 2021/12-PO-F8210

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. December 2021

Záznam platný do: 22. December 2024

Posledná zmena: 28. December 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 156 659,10 EUR 211 211
2017 209 351,71 EUR 171 171
2018 267 713,36 EUR 128 128
2019 179 630,42 EUR 63 63
2020 1 407,49 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 157 406,10 EUR 213 213
2017 208 903,71 EUR 170 170
2018 267 414,36 EUR 127 127
2019 179 630,42 EUR 63 63
2020 1 407,49 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 2 849,00 2849.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 6 809,60 6809.60 EUR
Medzinárodné laserové centrum 8 4 061,98 4061.98 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 4 1 116,30 1116.30 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 4 503,80 4503.80 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 2 689,80 2689.80 EUR
Technická univerzita v Košiciach 6 14 977,00 14977.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31 17 627,29 17627.29 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 48 40 375,88 40375.88 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 17 12 640,00 12640.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 9 2 846,00 2846.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 10 152 762,90 152762.90 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 83 487,63 83487.63 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 45 67 668,00 67668.00 EUR
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 3 2 512,00 2512.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 600,00 600.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 7 613,00 7613.00 EUR
IUVENTA 33 65 579,80 65579.80 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 2 3 364,00 3364.00 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 3 1 329,99 1329.99 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 126,00 126.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 77 52 484,58 52484.58 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 233,00 233.00 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 4 9 017,00 9017.00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 900,00 900.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 6 2 638,00 2638.00 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 21 17 870,00 17870.00 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 800,00 800.00 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 584,00 584.00 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 7 2 228,00 2228.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2 106 469,00 106469.00 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 2 4 382,89 4382.89 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 8 23 368,00 23368.00 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 888,00 888.00 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 75 37 403,97 37403.97 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 2 377,00 2377.00 EUR
Protimonopolný úrad SR 14 8 982,90 8982.90 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 49 33 549,77 33549.77 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 149,00 149.00 EUR
Slovenský historický ústav v Ríme 14 3 650,93 3650.93 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 9 8 416,57 8416.57 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 388,80 388.80 EUR
Spojená škola 1 0,00 0.00 EUR
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 1 1 327,00 1327.00 EUR
TNtech, s. r. o. 1 1 113,70 1113.70 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Brusel (BRU) 18. 2. 2016 - 19.2.2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 700,00 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 739,00 739.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Oslo a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 400,00 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Jednosmerné letenky z Budapešti do Bergenu s prestupom v Oslo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Budapešť- Rím -Cagliari a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 637,14 637.14 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka a zabezpečenie prepravy IUVENTA 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka - 2 Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 150,00 150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice - Viedeň - Lyon a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 587,29 587.29 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň - Frankfurt 7. 3. 2016 - 9. 3. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 380,00 380.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň - Frankfurt 9. 3. 2016 - 11. 3. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 380,00 380.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Amsterdamu Protimonopolný úrad SR 712,00 712.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň - Toulouse 08. 03. 2016 - 12. 03. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 350,00 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Budapešť - Ženeva Ústav experimentálnej fyziky SAV 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Bruselu do Bratislavy SLORD - DS/11.3/2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 125,00 125.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Barcelona a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170,00 170.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Hamburg a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Oslo a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Viedeň - Kodaň Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 070,00 1070.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Zadar a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
letenka (spiatočná) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 180,00 180.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Bruselu do Bratislavy SLORD/TL/25.3/2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 250,00 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu VHanz - 15.-16.3.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 850,00 850.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu IHerm - 17.-18.3.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 850,00 850.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu MBuc. - 16.3.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 850,00 850.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Letenka Bratislava – Milano (Bergamo) a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 120,00 120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne (VIE) do Ženevy (GVA) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
1x spiatočná letenka Viedeň – Barcelona Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky na projektovú mobilitu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Bern a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 850,00 850.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
letenka Brusel Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250,00 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Viedeň – Oslo, Amsterdam – Oslo a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Schwechat – Atény, Grécko Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 210,00 210.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice - Varšava - Moskva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 641,78 641.78 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň (Schwechat) - Ľubľana 12.4.2016 - 14.4.2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 400,00 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
1x spiatočná letenka – Viedeň - Thessaloniki Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 040,00 1040.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Vienna-Schwechat do Rome-Fiumicino Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 230,00 230.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých dopravných služieb Centrum vedecko-technických informácií SR 80 030,00 80030.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice – Barcelona, letenka Barcelona - Praha Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka IUVENTA 470,00 470.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka IUVENTA 350,00 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
1x spiatočná letenka Viedeň – Moskva Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
letenka Londýn Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň – Tbilisi Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 640,00 640.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Lyon Ústav experimentálnej fyziky SAV 490,00 490.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu IHerm - 5.-7.4.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 700,00 700.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočná letenka z Viedne do Amsterdamu Protimonopolný úrad SR 734,00 734.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice - Varšava - Hamburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 318,79 318.79 EUR 2016 Služby Nie 1
letenky Malaga – 2ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 540,00 540.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Bologna (BLQ) 17. 05. 2016 - 19. 05. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 380,00 380.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň (VIE) - Amsterdam (AMS) 17. 05. 2016 - 21. 05. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 200,00 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Londýn/Luton a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 120,00 120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Bratislava - Rím Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Viedeň – Leipzig Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka jednosmerná-Kodaň-Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 160,00 160.0 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň - Frankfurt 09. 05. 2016 - 12. 05. 2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 250,00 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 370,00 370.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Budapešť-Hamburg-Budapešť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 250,00 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice-Praha-Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 200,00 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Porto; Porto - Praha Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb lietadlom do zahraničia Technická univerzita v Košiciach 1 840,00 1840.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Hamburg a späť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 650,00 650.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň-Stuttgart-Viedeň Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 200,00 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice-Poznaň-Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180,00 180.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Viedeň – Londýn (LHR) Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Ženeva -Košice a späť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 560,00 560.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Štokholm - Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 230,00 230.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Ženeva - Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 360,00 360.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Ženeva - Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Zurich - Košice- Zurich Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 350,00 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Ljubljana - Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 250,00 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Štokholm - Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Budapešť - Zurich - Budapešť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 040,00 2040.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Kyjev - Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 326,00 326.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (SK) – Londýn (UK) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 250,00 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Bukurešť - Viedeň Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 250,00 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky z Viedne do Skopje a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 391,00 1391.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice-Mníchov a späť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 492,00 492.0 EUR 2016 Služby Nie 1
2 spiatočné letenky Viedeň (Schwechat) - Belehrad 06.06.2016 - 10.06.2016 Slovenský hydrometeorologický ústav 400,00 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 707,00 707.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 504,00 504.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Stuttgart - Viedeň alebo ekvivalent Národný ústav reumatických chorôb 130,00 130.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb lietadlom Technická univerzita v Košiciach 1 260,00 1260.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 3 900,00 3900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 304,00 2304.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Viedeň - Rhodos Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 329,00 329.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 670,00 670.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 707,00 707.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Brusel Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 550,00 550.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500,40 500.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky : Moskva - Varšava - Košice a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 695,35 695.35 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 1 360,00 1360.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky: Košice - Varšava - Miláno Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 565,00 565.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne do Amsterdamu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250,00 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Moskvy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 882,00 882.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 7 600,00 7600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Skopje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 900,00 900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 002,00 1002.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka z Ríma do Viedne Úrad pre verejné obstarávanie 150,00 150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 650,00 650.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 5 400,00 5400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 400,00 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 230,00 230.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 3 220,00 3220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Amsterdamu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Wien - Stuttgart (Nemecko) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 270,00 270.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň - Brusel Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 663,00 663.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 3 080,00 3080.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 7 700,00 7700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie zahraničnej pracovnej cesty Maastricht Úrad pre verejné obstarávanie 700,00 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 680,00 680.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 354,00 354.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Moskvy do Irkutska Ústav experimentálnej fyziky SAV 740,66 740.66 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Moskvy Ústav experimentálnej fyziky SAV 240,87 240.87 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500,40 500.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Bratislava - Malaga Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 900,00 900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Bratislava - Malaga Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 700,80 700.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Lyon Ústav experimentálnej fyziky SAV 490,00 490.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 391,25 391.25 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice - Berlín a späť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Belehrad Ústav experimentálnej fyziky SAV 938,24 938.24 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice - Praha - Pisa a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 391,67 391.67 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice - Viedeň - Lyon a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 479,81 479.81 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Bukurešti Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 320,00 1320.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť alebo ekvivalent Slovenský historický ústav v Ríme 200,00 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Brusel Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 487,00 487.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Bratislava – Madrid, Madrid - Košice Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 700,00 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
1 ks spiatočná letenka z Viedne (VIE) do Sochi Intl. AER (RU) Medzinárodné laserové centrum 537,00 537.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 1 320,00 1320.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 1 621,00 1621.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Štokholmu Protimonopolný úrad SR 296,00 296.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Alicante a späť Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 371,00 371.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Brusel a späť Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 334,00 334.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 270,00 270.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 270,00 270.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 1 415,00 1415.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 220,00 220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 429,60 429.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 000,80 1000.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Bratislavy do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Bologna Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 451,84 1451.84 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 800,00 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Bratislavy do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Košíc do Salt Lake City v Utahu Ústav experimentálnej fyziky SAV 726,00 726.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 750,00 750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Praha - Hamburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 362,07 362.07 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka na trase Viedeň - Paríž a späť. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
2 ks spiatočné letenky z Viedne Schwechat - Amsterdam Medzinárodné laserové centrum 700,00 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice - Viedeň - Lyon a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 062,04 1062.04 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Varšava - Moskva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 373,50 373.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Brusel a späť Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 471,00 471.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 398,40 398.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 708,00 708.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 552,00 552.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 396,00 396.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Viedeň - Paríž - Reunion Island a späť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 270,00 1270.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Rigy Protimonopolný úrad SR 455,00 455.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Viedeň - Gdaňsk Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 385,00 385.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka na trasu Bratislava (M.R. Štefánika Arpt) - Brusel (Brussels Nation Arpt) a späť v termíne 25.-27.10.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky na trase Viedeň - Paríž a späť a zabezpečenie autobusových cestovných lístkov z Viedne do Bratislavy pri prílete. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 310,88 2310.88 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky na trase Viedeň - Istanbul a späť. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 274,00 1274.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka na trasu Brusel (Brussels Nation Arpt) - Bratislava (M.R. Štefánika Arpt) a späť v termíne 14.-18.10.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 350,00 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka na trasu Viedeň (Schwechat Arpt) - Brusel (Brussels Nation Arpt) a späť v termíne 12.10.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 650,40 650.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500,40 500.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Lyonu a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 340,00 340.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Brusel a späť Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 539,20 539.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500,40 500.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice – Londýn - Košice Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 200,00 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (KSC) – Mnichov (MUC) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 000,80 1000.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 000,80 1000.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 700,00 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Ríma do Bratislavy Slovenský historický ústav v Ríme 90,00 90.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Protimonopolný úrad SR 549,00 549.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Vilnius, Litva s prestupom vo Varšave a späť z Vilnius, Litva do Viedne bez prestupu. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 950,00 950.0 EUR 2016 Služby Nie 1
2 ks spiatočné letenky z Viedne do Karlsruhe Medzinárodné laserové centrum 650,00 650.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 648,00 648.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka : Budapešť - Dubai - Budapešť Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 2 130,00 2130.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice – Viedeň- Frankfurt- Orlando (USA) – Frankfurt- Viedeň Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup spiatočnej letenky Vienna Schwechat VIE AT do Porto OPO PT Medzinárodné laserové centrum 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Košice - Hamburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 368,16 1368.16 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (HU) – Tel Aviv (IL) – Budapešť (HU) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 300,00 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Praha - Kodaň a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 304,20 304.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň (AT) - Lisabon (PT) - Viedeň (AT) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 250,00 250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 690,00 690.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 350,00 350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Košice/Budapešť - Johannesburg (JAR) - Košice/Budapešť Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka do Cairns, Australia Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 240,00 1240.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň-Kyjev-Viedeň Protimonopolný úrad SR 950,00 950.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň-Brusel-Viedeň Protimonopolný úrad SR 540,00 540.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Krakow - Alicante - Krakow Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 250,00 250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných a ubytovacích služieb Sociálna poisťovňa, ústredie 18 480,00 18480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Vilnius v Litve Štátny inštitút odborného vzdelávania 180,00 180.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Viedeň-Brusel-Viedeň Protimonopolný úrad SR 730,00 730.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 650,00 650.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 750,00 750.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice – Londýn Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 550,00 1550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Bilbao, Španielsko do Viedne, Rakúsko a z Viedne, Rakúsko do Bilbao, Španielsko. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500,00 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky pre 6 osôb na trase Košice –Ľvov Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 680,00 1680.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 700,00 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Lisabonu Štátny inštitút odborného vzdelávania 275,00 275.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 700,00 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
1.Letenka Košice – San Diego(California-USA), (max. 2 prestupy). 2.Letenka San Diego(California-USA) – Providence (Rhode Island-USA) (max. 1 prestup). 3.Letenka Providence (Rhode Island-USA) – Košice (max. 2 prestupy) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
2 ks spiatočná letenka z Viedne (VIE) do Petrohradu (LED) Medzinárodné laserové centrum 790,00 790.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu (priamy let) Štátny inštitút odborného vzdelávania 480,00 480.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Obojsmerná letenka z Viedne do Belehradu a z Belehradu do Viedne. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400,00 400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450,00 450.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 550,00 550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 1 700,00 1700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň – Thessaloniky – Viedeň Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 850,00 850.0 EUR 2017 Služby Nie 1
spiatočná letenka Národný ústav celoživotného vzdelávania 350,00 350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450,00 450.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka do Varšavy (medzinárodné letisko), Poľsko + poistenie storna letenky s 0 % účasťou Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 230,00 230.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dve spiatočné letenky z Košíc alebo z Budapešti do Mníchova Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 066,00 1066.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Košice-Petrohrad (LED) cez Prahu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 800,00 800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 69 365,23 69365.23 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 588,00 588.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 480,00 1480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne do Los Angeles a z Los Angeles do Viedne Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 850,00 850.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 400,00 400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
1 ks spiatočná letenka z Viedne do Berlína Medzinárodné laserové centrum 190,00 190.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň (Rakúsko) – Stockhom (Švédsko), Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 600,00 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (Maďarsko) – Rím (Taliansko) Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 170,00 170.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Minsk a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 634,77 634.77 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 900,00 900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250,00 250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť - Bilbao Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 720,00 1720.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (SK) – Paríž (Francúzko) pre dve osoby, Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 520,00 520.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 890,00 890.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 900,00 900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Bratislava - Barcelona Ústav experimentálnej fyziky SAV 240,00 240.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Kyjev a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 660,00 660.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 750,00 750.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Varšavy Úrad pre verejné obstarávanie 1 842,00 1842.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500,00 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 550,00 550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Košíc do Luxemburgu Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 700,00 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 470,00 470.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne do Zürichu a z Zürichu do Viedne. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 320,00 320.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky z Viedne do Vilnius a z Vilnius do Viedne Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 700,00 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka do Rostocku, Nemecko Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 430,00 1430.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Národný ústav celoživotného vzdelávania 420,00 420.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne alebo Budapešti do Soulu v Južnej Kórei Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 115,94 1115.94 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Paríža Úrad pre verejné obstarávanie 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500,00 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Košíc (KSC) alebo z Budapešti (BUD) do Chicaga (ORD) Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 380,00 1380.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Tallinnu (priamy let) Štátny inštitút odborného vzdelávania 400,00 400.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 325,00 2325.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 780,00 780.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Viedeň - Faro (Portugalsko) a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 376,03 376.03 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600,00 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500,00 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250,00 250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Košice-Ženeva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 360,00 360.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 550,00 550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
spiatočná letenka: Viedeň - Dubaj - Osaka (Kansai) Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 300,00 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Budapešť - Astana - Budapešť Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Letenky Spojená škola 1 113,92 1113.92 EUR 2017 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500,00 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka do Jerevanu (medzinárodné letisko), Arménsko Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 600,00 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
spiatočné letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 310,00 310.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (SK) - Valencia ( Španielsko) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 830,00 830.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (HU) – Madrid(ES) – Budapešť (HU) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 263,00 263.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Budapešť - Helsinky a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 542,30 542.3 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Belehradu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300,00 300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Košice - Ženeva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 990,00 1990.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 690,00 690.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných a ubytovacích služieb Sociálna poisťovňa, ústredie 16 320,00 16320.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Praha - Kodaň a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 693,00 693.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (Slovensko) - Amsterdam Schiphol (Holandsko) Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 450,00 450.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (SK) – Londýn (UK) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 250,00 250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 211,00 211.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 380,00 380.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 650,00 650.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň (Rakúsko) - Palma de Mallorca (Španielsko) Ústav experimentálnej fyziky SAV 229,19 229.19 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky spiatočné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 680,00 680.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 250,00 250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň - Manchester - Viedeň TNtech, s. r. o. 1 285,41 1285.41 EUR 2017 Služby Áno 1
spiatocné letenky z Viedne do Copenhagenu Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 107,00 1107.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Spiatočná letenka z Viedne do Luxemburgu Úrad pre verejné obstarávanie 410,00 410.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Paríža s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 620,00 620.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Moskva Ústav experimentálnej fyziky SAV 400,00 400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenky z Viedne do Frankfurtu Medzinárodné laserové centrum 406,00 406.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bordeaux Medzinárodné laserové centrum 864,00 864.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Bologna Ústav experimentálnej fyziky SAV 898,56 898.56 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť - Berlín Ústav experimentálnej fyziky SAV 230,00 230.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500,00 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 380,00 380.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 400,00 400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Neapolu a späť Slovenský historický ústav v Ríme 600,00 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 450,00 450.0 EUR 2017 Služby Nie 1
letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 238,22 238.22 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 790,00 790.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 700,00 700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 880,00 880.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Paríža (priamy let) počet 2 ks Štátny inštitút odborného vzdelávania 450,00 450.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200,00 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatocna letenka z Budapesti (BUD) do Bologne (BLQ) Ústav experimentálnej fyziky SAV 220,00 220.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 180,00 180.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Košice (SVK) – Praha (CZE) – Amsterdam (NLD) – Osaka (JPN) – Amsterdam (NLD) – Praha (CZE) – Košice (SVK) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 550,00 2550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 550,00 550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Viedeň - Dnepropetrovsk Ukraina a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 600,00 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Varšava - Ženeva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 373,00 373.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Košice - Tokio a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 451,20 1451.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 280,00 280.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 690,00 690.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 550,00 550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 590,00 590.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900,00 900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 670,00 670.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 200,00 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 690,00 690.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 400,00 400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 690,00 690.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Varšavy s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 696,00 696.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 590,00 590.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 850,00 850.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Viedeň - Incheon - Viedeň Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 3 960,00 3960.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Skupinová letenka Technická univerzita v Košiciach 6 650,00 6650.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 590,00 590.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Technická univerzita v Košiciach 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 760,00 760.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň- Lisabon január 2018 Centrum vedecko-technických informácií SR 501,20 501.2 EUR 2017 Služby Áno 1
Letenky : Budapešť- Hamburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 542,00 542.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 560,00 560.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Košice – Viedeň – Frankfurt – Orlando / Orlando – Frankfurt – Viedeň – Košice Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Ženeva Ústav experimentálnej fyziky SAV 800,00 800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 64 631,25 64631.25 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť- Lyon Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť – Paríž (Francúzsko), spiatočný transfer Košice-Budapešť Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 360,00 360.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť – Istanbul - Dalaman (Turecko) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 700,00 700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600,00 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 600,00 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (HU) - Barcelona (Spain) Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 116,44 1116.44 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň (AUT) - Taipei (Taiwan) Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 767,30 2767.3 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka jednosmerná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 135,00 135.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Varšava- Moskva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 593,00 593.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Varšava- Moskva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 898,66 898.66 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatocna letenka z Budapesti (BUD) do Pariza (BVA) Ústav experimentálnej fyziky SAV 204,00 204.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice -Varšava - Kyjev a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 470,00 470.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Ataturk Arpt Istanbul, Turecko - Taiwan Taoyuan Intl Arpt Taipei, Taiwan a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Budapešť - Kyjev a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 390,30 390.3 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Benátky - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 646,00 646.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Viedeň - Kodaň a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 676,40 676.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých dopravných služieb Centrum vedecko-technických informácií SR 81 000,00 81000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obojsmerná letenka z Viedne do Zurichu a späť z Zurichu do Viedne bez prestupu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400,00 400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Košice - Jeju Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 151,70 1151.7 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 720,00 720.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Budapešť - Lyon (Lyon Saint Exupery Arpt ) a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 421,66 421.66 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (SK) – Londýn (UK) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Praha - Brusel a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 357,00 357.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750,00 750.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Budapešť- Lisabon Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť- Lisabon Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 800,00 2800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Budapest (BUD) – Amsterdam (AMS) – Foz de Iguacu (IGU) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 150,00 1150.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Košice (KSC) – Varšava (WAW) – Tokyo (NRT) – Sapporo (CTS) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka Bratislava - Rím a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 150,00 150.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapesť – Rím Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 880,00 880.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Larnaka (Cyprus) - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 736,00 736.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka: Viedeň - Madrid Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 255,00 255.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Košice - Benátky Ústav experimentálnej fyziky SAV 279,82 279.82 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 990,00 2990.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Budapešť - Kodaň a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 451,22 451.22 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 340,00 340.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky,Budapešť – Frankfurt – Rio de Janeiro a Rio de Janeiro – Frankfurt – Budapešť Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Belehrad a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 460,00 460.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Bratislava - Štrasburg - Viedeň Úrad pre verejné obstarávanie 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Madridu (priamy let) počet 2 ks Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Technická univerzita v Košiciach 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka z Viedne do Sofie Úrad pre verejné obstarávanie 500,00 500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav experimentálnej fyziky SAV 575,00 575.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky - Viedeň (alternatíva Budapešť, Bratislava) - San Sebastian Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900,00 900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky Viedeň - Barcelona Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400,00 400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Priama spiatočná letenka z Viedne do Varšavy Úrad pre verejné obstarávanie 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (KSC) – Xi ´an (XIY) Čína Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 2 200,00 2200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Košice - Paríž Ústav experimentálnej fyziky SAV 388,30 388.3 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Lanzhou Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka zo Sofie do Bratislavy Úrad pre verejné obstarávanie 300,00 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup spiatočných leteniek a služby s tým spojené : Viedeň - Berlín -Viedeň , zabezpečenie hotelového ubytovania ( Berlín) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 153,50 1153.5 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatocna letenka z Budapesti (BUD) do Neapolu (NAP) Ústav experimentálnej fyziky SAV 325,00 325.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 360,00 360.0 EUR 2018 Služby Nie 1
2 spiatočné letenky z Viedne/Bratislavy do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 1 512,00 1512.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň-Frankfurt am Main IUVENTA 900,00 900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň-Riga (Lotyšsko) IUVENTA 600,00 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Budapešť - Atény Ústav experimentálnej fyziky SAV 262,73 262.73 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Tokyo - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 404,00 2404.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Lyon Ústav experimentálnej fyziky SAV 570,00 570.0 EUR 2018 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Berlína - Nemecká republika Sociálna poisťovňa, ústredie 112,80 112.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 360,00 360.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Helsinky a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 7 500,00 7500.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Budapešť (BUD) – Hanoi (HAN) Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 628,00 1628.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň/VIE-Gabarone (Botswana)/GBE IUVENTA 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Helsinky Ústav experimentálnej fyziky SAV 800,00 800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Brusel - Viedeň Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 700,00 700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (BUD) – Xi ´an (XIY) Čína Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 975,00 975.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Vilnius (Litva VNO Arpt.) Ústav experimentálnej fyziky SAV 527,91 527.91 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (Slovensko) - Moskva (Rusko) Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 057,67 1057.67 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň/VIE-Madrid /MAD IUVENTA 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 400,00 400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka Viedeň/VIE- Kluž-Napoca/CLJ IUVENTA 200,00 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 260,00 260.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Frankfurt a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 720,00 720.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Letenky : Košice - Viedeň - Lyon (LYS) a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 127,28 1127.28 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Košíc do Amsterdamu v Holansku Ústav experimentálnej fyziky SAV 415,00 415.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 260,00 260.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň-Tallin IUVENTA 400,00 400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň - Palma de Mallorca Ústav experimentálnej fyziky SAV 185,00 185.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň/VIE-Québec/YQB pre slovenskú delegáciu na IGEO 2018 Québec, Kanada IUVENTA 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Perm a späť (prestup Moskva SVO) SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 6 970,00 6970.0 EUR 2018 Služby Áno 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 432,00 432.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Šanghaj PVG Ústav experimentálnej fyziky SAV 3 015,38 3015.38 EUR 2018 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky : Viedeň - Edinburg -Viedeň a Viedeň -Riga-Viedeň Ústredie ľudovej umeleckej výroby 650,00 650.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočná Letenka Košice - Tokyo Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 066,80 1066.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Jekaterinburg a späť (prestup Moskva SVO) SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 920,00 1920.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 720,00 720.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Paríž (Charles de Gaulle airport) - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 710,00 1710.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obojsmerné letenky Viedeň - San Sebastian (Španielsko) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (BUD) – Hanoi (HAN), spiatočný transfer Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 800,00 800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Bratislava - Porto Ústav experimentálnej fyziky SAV 440,00 440.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Košíc do Amsterdamu v Holansku Ústav experimentálnej fyziky SAV 446,56 446.56 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka Košice - Šanghaj, Pudong International Arpt a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 155,00 1155.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Ženeva - Viedeň Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 200,00 200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 704,40 704.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Budapešť - Tbilisi- Budapešť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 815,30 815.3 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Hamburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 608,03 608.03 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Bratislava - Dubaj a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 900,00 900.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočné letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300,00 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Bratislava - Kyjev- Bratislava Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 483,00 483.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice – Varšava Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 300,00 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Bratislava - Skopje- Bratislava Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 465,60 465.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup spiatočných leteniek a služby s tým spojené : Viedeň - Varšava( Poľsko) -Viedeň v dvoch termínoch, Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 720,00 720.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Mníchov a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 4 620,00 4620.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 240,00 240.0 EUR 2018 Služby Nie 1
2 spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 1 056,00 1056.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň/VIE-Moskva - podujatie MORJ 2018 IUVENTA 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Košice (KSC) – Viedeň (VIE) – Brusel (BRU) – Viedeň (VIE) – Košice (KSC) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Brusel - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 468,00 468.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Lyon - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 460,00 460.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň-Štrasburg IUVENTA 480,00 480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Viedeň-Brusel a Brusel-Budapešť IUVENTA 900,00 900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň-Brusel IUVENTA 650,00 650.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Technická univerzita v Košiciach 1 900,00 1900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň-Brusel IUVENTA 800,00 800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Dubaj a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 600,00 600.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Spiatočné letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750,00 750.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Kyjev- Viedeň, Bratislava - Kyjev - Bratislava Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 760,34 760.34 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Izhevsk- Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 889,46 889.46 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň-Berlín IUVENTA 200,00 200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
2 spiatočné letenky z Viedne do Bruselu Sociálna poisťovňa, ústredie 990,00 990.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň-Vilnius IUVENTA 400,00 400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500,00 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Londýn (Heathrow) - Viedeň IUVENTA 500,00 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň-Bukurešť IUVENTA 400,00 400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 130,00 130.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Brusel- Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 230,00 230.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Almata- Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 887,60 887.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých dopravných služieb Centrum vedecko-technických informácií SR 60 000,00 60000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 230,00 230.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Letenky: Bratislava - Sofia - Bratislava Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 467,40 467.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 100,00 2100.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 301,00 301.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň-Bukurešť IUVENTA 200,00 200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 130,00 130.0 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu od 27.-28.3.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 733,20 733.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň-Brusel IUVENTA 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Brusel- Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 487,60 487.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň-New York IUVENTA 3 400,00 3400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 858,00 858.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 48 477,11 48477.11 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Madrid- Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 220,00 220.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 470,00 470.0 EUR 2019 Služby Nie 1
letenka spiatočná Varna Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 450,00 450.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Frankfurt nad Mohanom - Turín - Frankfurt nad Mohanom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 299,00 299.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Budapešť-Rím Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 650,00 650.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500,00 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
5 spiatočných leteniek z Viedne do Dὕsseldorfu - Nemecko od 3.-6.6.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 1 333,20 1333.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 730,00 730.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a storno poistenia leteniek pre zahraničné pracovné cesty do konca augusta 2019 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 59 435,74 59435.74 EUR 2019 Služby Áno 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu od 26.-27.6.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 721,20 721.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň-Rhodes Airport ,,Diagoras" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 370,00 370.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 080,00 1080.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Madrid - Nice- Madrid Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 267,00 267.0 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Ríma od 23.-25.9.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 181,20 181.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 265,00 265.0 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu od 24.-26.9.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 546,00 546.0 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Paríža (CDG) od 10.-13.10.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 255,60 255.6 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu od 1.-3.10.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 666,00 666.0 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu od 23.-24.10.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 745,20 745.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Zadar a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 526,00 526.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Bratislava - Kyjev (IEV) a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 408,00 408.0 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu od 21.-22.10.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 756,00 756.0 EUR 2019 Služby Nie 1
5 spiatočných leteniek z Viedne do Varšavy 28.10.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 3 606,00 3606.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenka: Madrid - Viedeň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 280,00 280.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Madrid a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 468,00 468.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Brusel a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 707,00 707.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Bratislava - Kyjev - Bratislava a Ľvov - Kyjev Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 394,00 1394.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 11 612,70 11612.7 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu od 2.-4.12.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 663,60 663.6 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu od 2.-3.12.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 750,00 750.0 EUR 2019 Služby Nie 1
1 spiatočná letenka z Viedne do Bruselu od 18.-19.12.2019 Sociálna poisťovňa, ústredie 789,60 789.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Madrid a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 367,00 367.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Rím a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 177,00 177.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 780,00 780.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Malta a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 185,00 185.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Letenky: Bratislava - Kyjev a späť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 494,00 494.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 597 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marek Pivarník
Adresa:
Kuzmányho 15 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Záznam do:
25. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Pivarník
Adresa:
Kuzmányho 15 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Radovan Spišák
Adresa:
Petzvalova 5 Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.01.2021 do: 25.02.2021

StiahniZáznam platný od: 29.06.2017 do: 25.01.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×