Dodávateľ

mediatip.sk, s. r. o.

Dubnica nad Váhom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: mediatip.sk, s. r. o.

IČO: 36013978

Adresa: Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom

Registračné číslo: 2022/4-PO-F8891

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Apríl 2022

Záznam platný do: 5. Apríl 2025

Posledná zmena: 8. Apríl 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 301 129,98 EUR 159 159
2017 259 651,72 EUR 91 91
2018 303 155,31 EUR 94 94
2020 238 550,04 EUR 38 39
2021 57 287,42 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 333 819,79 EUR 162 162
2017 231 496,89 EUR 90 90
2018 298 620,33 EUR 92 92
2020 241 008,36 EUR 39 40
2021 54 829,10 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 13 259,31 13259.31 EUR
Obec Kotešová 1 5 283,32 5283.32 EUR
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 1 0,00 0.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 0,00 0.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 37 977,52 37977.52 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 3 197,79 3197.79 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 2 102,50 2102.50 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 23 440,76 23440.76 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 1 803,57 1803.57 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 861,09 861.09 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 1 577,17 1577.17 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 7 999,98 7999.98 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 2 434,99 2434.99 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 19 17 238,61 17238.61 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 3 249,95 3249.95 EUR
Mesto Levice 1 11 499,99 11499.99 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 2 542,13 2542.13 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 2 673,41 2673.41 EUR
Trnavský samosprávny kraj 2 2 165,82 2165.82 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 1 341,66 1341.66 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 4 267,99 4267.99 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 1 867,41 1867.41 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 918,99 918.99 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 13 266,15 13266.15 EUR
Košický samosprávny kraj 3 32 543,74 32543.74 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 3 434,00 3434.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 35 827,48 35827.48 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 3 083,99 3083.99 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 450,00 450.00 EUR
HOREZZA, a.s. 5 5 460,70 5460.70 EUR
Mesto Piešťany 1 0,00 0.00 EUR
Dopravný úrad 1 399,16 399.16 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 2 099,99 2099.99 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 16 49 309,26 49309.26 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 5 076,62 5076.62 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 14 300,00 14300.00 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 3 615,82 3615.82 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 1 958,22 1958.22 EUR
Okresný súd Nitra 1 694,99 694.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 317,66 1317.66 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 13 305,33 13305.33 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 396,77 396.77 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 2 3 922,48 3922.48 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 4 24 848,85 24848.85 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 4 340,64 4340.64 EUR
Mesto Humenné 1 365,99 365.99 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 9 884,63 9884.63 EUR
Mesto Nové Zámky 1 624,99 624.99 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Partizánske 1 4 787,50 4787.50 EUR
Slovenské národné múzeum 10 19 080,33 19080.33 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 10 333,32 10333.32 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1 966,66 1966.66 EUR
Mesto Pezinok 1 15 491,67 15491.67 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 5 108,32 5108.32 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 11 10 985,07 10985.07 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 3 29 376,51 29376.51 EUR
IUVENTA 1 647,50 647.50 EUR
Mesto Michalovce 1 1 367,08 1367.08 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 265,83 265.83 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 21 307,50 21307.50 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 5 833,32 5833.32 EUR
Mesto Kežmarok 3 4 703,87 4703.87 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 1 995,98 1995.98 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 1 598,33 1598.33 EUR
Mesto Hlohovec 5 11 845,07 11845.07 EUR
Kancelária prezidenta SR 4 2 599,97 2599.97 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 533,32 533.32 EUR
Mesto Trenčín 1 17 129,14 17129.14 EUR
Mesto Zvolen 1 764,99 764.99 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 1 1 406,67 1406.67 EUR
Slovenské národné divadlo 1 377,45 377.45 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 2 12 455,73 12455.73 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 4 811,47 4811.47 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 2 692,48 692.48 EUR
Slovenský metrologický ústav 1 0,00 0.00 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 1 946,66 946.66 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 4 15 119,76 15119.76 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 13 6 585,95 6585.95 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 691,99 691.99 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10 17 434,53 17434.53 EUR
Horská záchranná služba 1 22 999,00 22999.00 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 8 765,00 8765.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 30 28 991,25 28991.25 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 995,81 995.81 EUR
Národný bezpečnostný úrad 4 15 298,98 15298.98 EUR
Krajský súd v Trnave 1 486,35 486.35 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 124,99 124.99 EUR
Sociologický ústav SAV 1 706,56 706.56 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 3 963,48 963.48 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 2 13 773,34 13773.34 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 4 0,00 0.00 EUR
Ústav polymérov SAV 4 6 487,78 6487.78 EUR
Stredná priemyselná škola 1 9 166,58 9166.58 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 5 833,33 5833.33 EUR
Národný onkologický ústav 1 2 272,99 2272.99 EUR
Mesto Lučenec 2 6 925,92 6925.92 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 1 746,99 1746.99 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 3 154,16 3154.16 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 268,69 268.69 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 16 358,31 16358.31 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 2 781,67 2781.67 EUR
Archeologický ústav SAV 1 4 036,66 4036.66 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 16 075,00 16075.00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 0,00 0.00 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 2 1 812,21 1812.21 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 2 1 722,40 1722.40 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 310,00 310.00 EUR
Ústredná knižnica SAV 1 744,99 744.99 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 3 2 024,61 2024.61 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 724,16 724.16 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 4 2 935,37 2935.37 EUR
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 1 2 499,99 2499.99 EUR
Protimonopolný úrad SR 2 8 915,79 8915.79 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 17 560,32 17560.32 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 874,99 874.99 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 2 337,00 337.00 EUR
Spojená škola 1 207,74 207.74 EUR
Ústav merania SAV 4 895,73 895.73 EUR
Gymnázium - Gimnázium 1 271,66 271.66 EUR
Okresný súd Bratislava II 1 1 316,67 1316.67 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 2 1 030,70 1030.70 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 1 508,07 1508.07 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 2 1 506,87 1506.87 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 2 247,32 2247.32 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 2 1 382,00 1382.00 EUR
Okresný súd Humenné 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 249,99 249.99 EUR
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 1 8 833,32 8833.32 EUR
Okresný súd Bratislava V 1 1 199,17 1199.17 EUR
Stredná odborná škola 1 1 454,16 1454.16 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 1 8 511,66 8511.66 EUR
Trenčín región 1 637,00 637.00 EUR
Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec 1 1 509,16 1509.16 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 3 8 901,66 8901.66 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov 1 10 966,66 10966.66 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 0,00 0.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 1 537,99 537.99 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 828,32 828.32 EUR
Stredná umelecká škola v Trenčíne 1 382,42 382.42 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 315,72 315.72 EUR
Ekonomický ústav SAV 2 1 251,32 1251.32 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 5 052,99 5052.99 EUR
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 1 1 849,92 1849.92 EUR
Športové gymnázium 1 2 365,83 2365.83 EUR
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 0,00 0.00 EUR
Filozofický ústav SAV 1 1 208,33 1208.33 EUR
Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 1 932,49 932.49 EUR
TV PEZINOK, s.r.o. 1 1 470,00 1470.00 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 1 2 665,83 2665.83 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 570,33 570.33 EUR
REGINA - Domov sociálnych služieb 1 2 114,68 2114.68 EUR
Špecializovaný trestný súd 2 2 588,26 2588.26 EUR
Centrum právnej pomoci 5 51 699,62 51699.62 EUR
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 1 13 750,00 13750.00 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 1 3 849,99 3849.99 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 8 599,00 8599.00 EUR
Centrum Právnej Pomoci 2 110 570,00 110570.00 EUR
Spojená škola 1 69 236,00 69236.00 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 10 155,83 10155.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
notebook HP PROBOOK 440 G3 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízor, reproduktory, konzola na stenu pod televízor Košický samosprávny kraj 3 660,50 3660.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple Cinema Display 27'' HOREZZA, a.s. 790,00 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All In One PC-počítače Intel Celeron G1840T Haswell, Intel HD Graphics /ekvivalent/ a noteboky AMD Quard Core A6-6310 /ekvivalent/ Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 19 000,00 19000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre vybavenie učebne Stredná odborná škola 1 960,00 1960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Trenčiansky samosprávny kraj 5 949,79 5949.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač, LCD monitor, operačná pamäť Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 397,00 2397.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Pro M402d Okresný súd Bratislava II 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie Mesto Humenné 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS F555LF 15.6 FHD i3-5010U GT930/ 2GB 1TB 8GB Win10 čierny Vysoká škola výtvarných umení 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
14"notebook s dokovacím konektorom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 229,00 1229.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Apple MacBook Pro 15" Retina (MJLT2SL/A) HOREZZA, a.s. 2 062,00 2062.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk HDD Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač, počítačový monitor, príslušenstvo k počítačom Gymnázium Andreja Kmeťa 11 570,00 11570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 12ks tlačiarní Generálna prokuratúra SR 4 680,00 4680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Okresný súd Humenné 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Apple iPhone -ekvivalent Národný bezpečnostný úrad 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia pre potreby školy Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov 14 000,00 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor 21 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 310,00 2310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook IdeaPad B50-80 Mestská časť Bratislava - Ružinov 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových počítačových komponentov a IKT techniky Gymnázium - Gimnázium 326,00 326.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup laserových tlačiarní a multifunkčných zariadení Mesto Piešťany 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové notebooky Lenovo IdeaPad B50-80 Black, alebo ekvivalent Protimonopolný úrad SR 4 704,00 4704.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Apple iPad Air WiFi 3G 16 GB, MD791FD/B HOREZZA, a.s. 396,00 396.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple Cinema Display 27'' HOREZZA, a.s. 1 582,00 1582.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook zn.HP Pavilion 15-ab218nc "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook ASUS F540SA Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, stolový počítač, monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 833,00 833.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 11 300,00 11300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a software Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitor - NEC Multisync E224Wi Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor, tlačiareň, dátový kábel Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízny prijímač Samsung UE32J5100 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 255 G4 Mesto Lučenec 7 350,00 7350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový monitor 27 "iiyama ProLite XB2783HSU-B1" alebo ekvivalentný alebo ekvivalent Dopravný úrad 536,40 536.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ACER Extensa Intel i5-5200U Mesto Kežmarok 890,00 890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítačový monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
AIO - počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 480,00 3480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-tablet PC alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 595,91 595.91 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 373,00 1373.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 020,00 1020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All In One 21,5" Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne a multifunkčné zariadenia Mesto Považská Bystrica 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
AIO - počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 300-17ISK alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 756,19 756.19 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 963,00 963.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-počítač alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP Color LaserJetPro M477fdn CF378A, originál tonerové kazety HP Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP projektor s HDMI Stredná odborná škola polytechnická 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC - All in One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 240,00 1240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 880,00 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“ ASUS ROG G551VW-FW170T alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s príslušenstvom Slovenský pozemkový fond 13 500,00 13500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Canon CanoScan 9000FMark II Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
WD ext. WDBBKD0020BBY-EESN, 2TB, 2,5", USB 3.0, My Passport® Ultra Berry a obal na externý disk Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 93,00 93.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dátove úložisko WD My Cloud DL2100 4TB (2x 2TB) Centrum vedecko-technických informácií SR 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky II Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 802,00 802.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ľahký notebook s SSD pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 399,00 1399.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebný televízor LED TV LG 32LF5610 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS Vivo AiO V230ICGK-BC094X Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 882,00 882.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS F555UF-DM031T alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 672,00 672.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS K751LB-TY012H kovový s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 698,00 698.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Z51-70 alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 671,00 671.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
4K televízor LG 40UF695Vs Ultra HD rozlíšením alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga, Samsung Portable SSD T1 250 GB, Natec Genesis GV44 alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 751,61 1751.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Optoma W303ST alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 656,65 656.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom pre firemné prostredie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 48 700,00 48700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Spojená škola 269,00 269.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samsung SSD 850 EVO, SATA, 250GB Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 280,00 280.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Televízory SAMSUNG UE32J5502 alebo ekvivalent UNIVERZITA J. SELYEHO 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC a Notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 531,00 1531.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minipočítač - HP 260 G1 DM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 265,83 265.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-skener, pevný disk alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 388,00 388.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Full HD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky HP Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All-in-ONE osobné počítače Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tabletových počítačov a ochranných puzdier na tabletové počítače Ministerstvo financií Slovenskej republiky 13 500,00 13500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 900-13ISK Silver, alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 320,00 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 600,40 2600.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 5558 N2-5558-N2711K, hybridný pevný disk alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 867,00 867.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoaparát + objektívy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 809,00 2809.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 22 250,00 22250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC-pracovné stanice Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 040,00 2040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All In One PC - HP ProOne 400 20" G2 X3K99ES Sociologický ústav SAV 960,00 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + taška na notebook Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 900,00 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP 280 G1 MT s predĺženou zárukou alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 358,00 358.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoaparát CANON EOS 700D s objektívom EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM alebo ekvivalent Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebookov s OS a kancelárskym balíkom Mesto Levice 16 300,00 16300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
13-inch MacBook Pro with Retina Dispay Filozofický ústav SAV 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Televízor, počítač, SSD disk, wifi alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 086,00 1086.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická práčka Bosch WAT28460BY Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 925,00 925.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač All in one Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tablet Centrum vedecko-technických informácií SR 1 040,00 1040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky HP Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 6 400,00 6400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Apple iPad Air 2 64 GB Wi-Fi + obal Ekonomický ústav SAV 595,00 595.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý pevný disk Národný bezpečnostný úrad 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook HP ZBook 15 G3 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 140,00 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 056,00 1056.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple Wireless Keyboard SK Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple AirPort Extreme 802.11ac Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple Magic Mouse Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítačové pamäte RAM + HDD SATA II disky + interné CD/DVD/BD napaľovacie mechaniky Národný onkologický ústav 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook vhodný na strih videa TV PEZINOK, s.r.o. 1 470,00 1470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS ZENBOOK UX303UB - DQ019R Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 320,00 2320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne HP Laser Jet P2035 Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 22 400,00 22400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
4K video monitor a televízor Rozhlas a televízia Slovenska 4 550,00 4550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS Vivo AiO V220IBUK-BC050X Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 16 891,36 16891.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 735,87 735.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 613,30 613.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 592,36 1592.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 729,99 729.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro 500 M521dn alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň; HP Laser Jet Pro MFP M426dw (F6W13A) alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 290,00 1290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MC 362dn HOREZZA, a.s. 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
výpočtová technika tlačiareň Xerox Workcentre 3325CB MFP 35 str Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor 27" Philips 277E6EDAD Ústav merania SAV 215,00 215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 075,00 1075.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Okresný súd Bratislava V 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC all in-one Lenovo IdeaCentre AIO 300-20ISH (F0BV001QCK) čierny alebo ekvivalent Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 195,00 195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor 27" BenQ GW2765HT Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
NOTEBOOK - ASUS X555LB-DM456T Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač HP Pavilion 550-139nc Natural Silver Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 240,00 1240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 869,00 869.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS Zenbook UX306UA-FB115T Ekonomický ústav SAV 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 705,00 705.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 932,00 932.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 566,00 566.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor 32" BenQ BL3200PT Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 379,17 379.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DLP dataprojektor BenQ MS527 Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 1 170,00 1170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 291,60 291.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač ASUS M32CD-CZ040T Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 639,00 639.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toshiba Portégé Z30t-C-105 kovový, alebo ekvivalent Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 1 169,69 1169.69 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízny prijímač UHD 4K Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 675,00 675.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple iMac 21,5 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 035,00 2035.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítačový monitor Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie s kopírkou Brother MFC-L2700DW, A4, 26ppm, LAN, WiFi, ADF alebo ekvivalent Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 1 190,00 1190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP CF 281A do tlačiarne HP Laser Jet M604 Krajská prokuratúra Trnava 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárska skartovačka Centrum právnej pomoci 4 632,00 4632.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Centrum právnej pomoci 7 810,00 7810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výbava pre psovodov Horská záchranná služba 28 903,00 28903.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Elektrospotrebiče - Dovybavenie IC, kávovary a kanvica Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 933,76 1933.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED Full HD Smart televízory Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 10 850,00 10850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stojan na bicykle Slovenské národné múzeum 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň Epson L1455 + náplne do tlačiarne Základná škola s materskou školou Župkov 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Citroen Jumper,r.v.2000 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
interný SSD Centrum právnej pomoci 1 006,80 1006.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátorový ťahač Univerzitná nemocnica Bratislava 9 600,00 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Acer Ústav merania SAV 1 088,00 1088.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mini počítač s nízkou spotrebou Mesto Pezinok 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záložné zdroje Národné centrum zdravotníckych informácií 7 440,00 7440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 880,00 5880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Apple iPad Pro Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 766,00 766.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory, All-in-One. Katolícka univerzita v Ružomberku 572,86 572.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Grafická karta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Televízor SAMSUNG UE50KU6072UXXH s držiakom na stenu LCW 270T MB a s Modulom CI IRDETO Smit LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mini PC, monitory, N6N00AA - montážny držiak, DT Mini/Thin Client Mount, klávesnice, myši Centrum právnej pomoci 28 306,48 28306.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 080,00 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Google Pixel XL Quite Black 32GB Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 991,00 991.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svetla stropné, nástenné, panelové Obec Kotešová 10 060,00 10060.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Laserová tlačiareň pre farebnú tlač formát A4 Slovenské národné múzeum 185,00 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo B50-50 Black alebo ekvivalentný Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 3 392,00 3392.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G3 počítač - 3 ks Mesto Liptovský Hrádok 1 950,00 1950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CNC fréza DPS LaboFlex30-HF kompaktné zariadenie - stroj - určený k výrobe plošných spojov (DPS), a pre výrobu kompletných prototypových zariadení Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 11 780,00 11780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook - HP EliteBook 850 G3, P/N: V1C48EA#BCM alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 187,18 1187.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 487,50 487.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Samsung Galaxy A5 (2017), alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 880,00 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC-pracovné stanice Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Slovenská konsolidačná, a.s. 735,00 735.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón iPhone 7 alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón iPhone 6S alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové zariadenie (farebné) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Desktop a monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 425,00 1425.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 487,50 487.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom a taškou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 792,35 792.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika /notebook/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 780,00 1780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tabletový počítač Lenovo TAB3 10 Business LTE (ZA0Y0008CZ) alebo ekvivalent vrátane dopravných nákladov na miesto dodania Mesto Hlohovec 510,00 510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 790,00 790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Rada pre vysielanie a retransmisiu 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro M102a Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 110,00 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skenery s podávačom pre obojstranné skenovanie. Okresný súd Nitra 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Slovenské národné divadlo 510,00 510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 500,40 1500.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CNC sústruh, časti a príslušenstvo Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 16 500,00 16500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 4 996,80 4996.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC technika Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 100,00 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón iPhone 6S alebo ekvivalent Kancelária prezidenta SR 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Datapojektor DLP Acer X125H alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 366,00 366.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, externý disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 605,00 605.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Stredná umelecká škola v Trenčíne 505,00 505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovný notebook Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 885,00 1885.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s OS, s príslušenstvom, tlačiarňou Národný ústav reumatických chorôb 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón s operačným systémom Android 7.1 napr. Google Pixel Quite Black 32GB alebo ekvivalent Národný bezpečnostný úrad 835,99 835.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systémový SSD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290,00 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor Epson Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 416,67 416.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup desktopu, notebookov a spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 4 335,00 4335.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrabook 2 v 1 na kancelárske účely, taška na ultrabook, notebook a tlačiareň Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 711,00 1711.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dataprojektory Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 815,25 1815.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač All -In - One Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 449,17 449.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microsoft Office pre podnikateľov ( MS Office 2010, MS Office 2013 alebo MS Office 2016 ) Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 875,00 875.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačova zostava (PC+Monitor) Stredná odborná škola obchodu a služieb 10 200,00 10200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hodinky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 185,00 5185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
15 ks skenerov Národný bezpečnostný úrad 16 624,80 16624.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty do projektorov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 735,66 2735.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 408,49 7408.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 987,50 987.5 EUR 2017 Tovary Áno 1
Notebook, multifunkčné zariadenie a príslušenstvo Metodicko-pedagogické centrum 15 966,64 15966.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače a software Mesto Partizánske 6 090,00 6090.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 080,00 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Mestská časť Bratislava - Rača 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2VU2PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 002,00 1002.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Multifunkčná tlačiareň, PC, Notebook Slovenská stavebná inšpekcia 3 350,00 3350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup počítačov a príslušenstva Archeologický ústav SAV 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 3 205,12 3205.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenský metrologický ústav 3 800,00 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava s LCD monitorom, tlačiarne, tonery, príslušenstvo k PC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 650,00 2650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mini PC, monitory, klávesnice, myši Centrum právnej pomoci 23 800,32 23800.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručný elektrický mixér Slovenské národné múzeum 45,00 45.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač s príslušenstvom, monitor, operačný program Mesto Kežmarok 2 571,00 2571.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný počítač s príslušenstvom, monitor, operačný program, tlačiareň "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 4 977,48 4977.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
IKT príslušenstvo Krajský súd v Trnave 670,00 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 487,38 2487.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Audiotechnika Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 873,72 3873.72 EUR 2018 Tovary Áno 1
Toner Canon CRG 737 Krajská prokuratúra Trnava 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektory a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 1 649,30 1649.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 690,00 1690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC pre riaditeľstvo Slovenské národné múzeum 6 250,00 6250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
I./18 - 4 ks komplet zostava - PC, OEM Office, monitor, klávesnica, myš Mesto Kežmarok 3 576,00 3576.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s OS IUVENTA 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Mesto Nové Zámky 1 040,00 1040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava výkonnejšia a monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Športové gymnázium 2 839,00 2839.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronika BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 055,00 1055.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky do učebne 2 Slovenské národné múzeum 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny kompaktný fotoaparát Sony DSC W810B Slovenské národné múzeum 95,83 95.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 635,00 1635.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP EliteBook 820 G3, matný displej Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mobilný telefón Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 458,33 458.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
All-in-ONE osobné počítače Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky vrátane operačného systému Národné lesnícke centrum (NLC) 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronika, počítačová technika BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 239,00 1239.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
: 1. Stolný PC Acer Aspire GX-781 2. Monitor AOC E2470SWHE 24" Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 016,00 1016.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 108,92 1108.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 247,03 1247.03 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pevné disky do NAS servera Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 458,00 1458.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Notebook, 2.Externý disk HDD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 465,00 1465.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač kancelársky Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač kancelársky Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup počítačových zostáv Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 21 838,80 21838.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelarska technika Centrum vedecko-technických informácií SR 20 140,00 20140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky UNIVERZITA J. SELYEHO 759,00 759.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8 354,00 8354.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač SFF s monitorom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 550,00 3550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC Slovenské národné múzeum 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 680,00 1680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový mini PC s operačným systémom Windows 10 a príslušenstvom Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 730,00 730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom Mesto Zvolen 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 176,00 1176.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor BENQ TH530 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pevný disk do PC. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 73,00 73.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Trenčín región 845,34 845.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná stanica Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 695,00 1695.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 574,00 574.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebooku s príslušenstvom pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
výpočtová technika Slovenské národné múzeum 8 340,00 8340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 169,00 1169.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenské národné múzeum 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače Slovenské národné múzeum 2 040,00 2040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup grafickej pracovnej stanice + monitor Múzeum Slovenského národného povstania 7 800,00 7800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pevný disk – Hard disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 913,15 3913.15 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook + príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 661,00 661.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň čiernobiela Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144,00 144.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 396,00 3396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory k PC 24" Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup IKT prostriedkov Centrum vedecko-technických informácií SR 8 501,74 8501.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 682,00 1682.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač PC, LED monitor s Full HD rozlíšením, prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 617,90 3617.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače a monitory Mesto Michalovce 1 790,00 1790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 644,00 644.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromechanické zariadenia - Asynchrónny motor s inkrementálnym snímačom Technická univerzita v Košiciach 540,00 540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Protimonopolný úrad SR 7 500,00 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 17 212,60 17212.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava výkonnejšia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC, Notebooky, tlačiarne, Office Mestská časť Bratislava - Dúbravka 13 033,70 13033.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC - osobné počítače Ústredná knižnica SAV 1 280,00 1280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava, monitor a príslušenstvo, multifunkčná tlačiareň REGINA - Domov sociálnych služieb 3 100,00 3100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolové počítače s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 321,00 11321.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 52 073,00 52073.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilné zariadenie na prenos údajov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie Trnavský samosprávny kraj 1 843,68 1843.68 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítač OV Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 6 064,00 6064.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 21 000,00 21000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačné a komunikačné technológie Trnavský samosprávny kraj 1 843,68 1843.68 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook s taškou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 585,00 585.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup personálnych počítačov podnikovej triedy pre firemných používateľov, notebookov a príslušenstva Košický samosprávny kraj 24 758,89 24758.89 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač- notebook Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 390,00 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 9 776,81 9776.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 Professional Plus Národný ústav reumatických chorôb 264,00 264.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač PC Tower Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 000,00 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky, PC, tlačiarne, MS Office Mestská časť Bratislava - Dúbravka 17 323,00 17323.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4 850,00 4850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup personálnych počítačov podnikovej triedy pre firemných používateľov, notebookov a príslušenstva Košický samosprávny kraj 26 014,25 26014.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 5 450,00 5450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 4 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 100,00 3100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 016,67 1016.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardvérové vybavenie učebne CAD-CAM systémov Trenčiansky samosprávny kraj 36 412,25 36412.25 EUR 2018 Tovary Áno 1
notebook Lenovo alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC All-in-One vrátane príslušenstva, t.j. klávesnica, myš Špecializovaný trestný súd 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitory 24"PV Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 6 408,00 6408.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 082,50 1082.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2019 pre podnikateľov a domácnosti Mesto Lučenec 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 522,50 522.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 964,00 964.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač All-in-One Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 790,00 790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač DELL Precision 3431 SFF Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 140,00 1140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 630,00 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 632,90 632.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 368,00 7368.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač All-in-One + tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 575,00 575.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky balík - Microsoft Office Standard 2016 Mesto Hlohovec 1 560,00 1560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 8 443,36 8443.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
MS Office Professional 2019 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Grafický tablet a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 041,67 1041.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Národné lesnícke centrum (NLC) 840,15 840.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablet PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 220,00 1220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pevný disk pre NAS server Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Acer Aspire 7 Charcoal Black Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook s batohom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 603,00 603.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Software a licencia na Microsoft Office Professional Plus 2010 Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ZABEZPEČENIE IKT pre Spojovú školu Spojená škola 69 236,00 69236.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 920,00 920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Notebook, SSD disk, HDD, switch, sieťová karta,dátové úložisko NAS Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 910,00 1910.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook a licencia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 811,17 811.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Grafické tablety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook HP Pro Book 445 G7, 12X16EA, strieborný alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 646,00 646.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externý SSD disk 2,5" Ústav experimentálnej fyziky SAV 424,31 424.31 EUR 2020 Tovary Nie 1
Grafický tablet Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750,00 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 985,29 985.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook HP ProBook 440 G7/Intel Core i7 10510U Comet Lake/ 14" IPS antireflexný 1920 × 1080/ RAM 16GB DDR4/ Intel UHD Graphics 620/ SSD 512GB/ podsvietená klávesnica/ webkamera/ USB 3.2 Gen 1, USB-C/ HDMI/ RJ-45 (LAN)/ WiFi 6/ 4500 mAh batéria/ Windows 10 Pro alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 985,00 985.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC All-in-One vrátane príslušenstva, t.j. klávesnica, myš Špecializovaný trestný súd 2 700,00 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 8 443,44 8443.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná priemyselná škola 11 638,21 11638.21 EUR 2020 Tovary Nie 1
Informačný systém Centra právnej pomoci Centrum Právnej Pomoci 110 570,00 110570.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
1. Prenosný počítač 2. Počítačový monitor 3. Dokovacia stanica 4. Softvér MS Office Professional 2019 Trenčiansky samosprávny kraj 4 135,62 4135.62 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebooky a PC All-in-One Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 21 830,00 21830.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rôzne počítačové vybavenie 2 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 245,00 4245.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 12 900,00 12900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Informačno - komunikačné technológie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 799,43 6799.43 EUR 2021 Tovary Nie 1
dodanie výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva I /2021 Mesto Trenčín 25 622,52 25622.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
Monitory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 511 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Tomík
Adresa:
Prejtská 100/117 Dubnica nad Váhom 01841
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Sečany
Adresa:
Prejtská 116/139 Dubnica nad Váhom 01841
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Eduard Šoška
Adresa:
Daniela Dlabača 21 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.12.2020 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×