Dodávateľ

LarUm, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.0

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LarUm, s.r.o.

IČO: 50027123

Adresa: Košická 52/A, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2018/10-PO-E9184

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Október 2018

Záznam platný do: 19. Október 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 56 856,99 EUR 18 18
2017 20 076,30 EUR 8 8
2018 32 442,00 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 56 856,99 EUR 18 18
2017 20 076,30 EUR 8 8
2018 32 442,00 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 6 598,00 6598.00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 4 13 540,00 13540.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 0,00 0.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 3 398,00 3398.00 EUR
Obec Gemer 1 20 185,00 20185.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 3 800,00 3800.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 999,00 1999.00 EUR
Mesto Piešťany 1 5 250,00 5250.00 EUR
Mesto Komárno 1 916,50 916.50 EUR
Zoologická záhrada 2 14 698,00 14698.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 1 451,00 1451.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 450,00 2450.00 EUR
Športové gymnázium 3 7 502,00 7502.00 EUR
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 1 2 280,00 2280.00 EUR
Školský internát 1 1 340,00 1340.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 298,00 1298.00 EUR
Zariadenie pre seniorov 2 4 794,00 4794.00 EUR
Základná škola 1 2 252,00 2252.00 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1 4 899,80 4899.80 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 1 5 848,00 5848.00 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 1 0,00 0.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 1 2 987,99 2987.99 EUR
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 1 1 888,00 1888.00 EUR
Obec Diakovce 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Automatická profesionálna práčka Mestská časť Bratislava - Rača 2 160,00 2160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálna umývačka riadu MIELE PG 8172 AE alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 3 700,00 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž elektrickej trojrúrovej pece TPE 30 ARS ( alebo ekvivalent) Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 4 027,92 4027.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Nitriansky samosprávny kraj 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynové varidlo so 6 horákmi Základná škola 2 830,00 2830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa elektrická chladiaca Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 413,96 4413.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 60 l Nitriansky samosprávny kraj 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teleskopická prípadne profesionálna priebežná umývačka riadu pre stredne veľké prevádzky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, 80 l Nitriansky samosprávny kraj 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
profesionálny korytový žehlič Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské sporáky a kombinované sporáky Mesto Piešťany 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mraziaci stavebnicový box do exteriéru Zoologická záhrada 15 405,11 15405.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiaca jednotka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup mixéra -kuter HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci 1 902,00 1902.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka priebežná ARISTARCO alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička LIEBHERR GKPv 6570 alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 812,00 4812.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu priebežná teleskopická Zariadenie pre seniorov 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny kuchynský robot Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 5 800,00 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat s príslušenstvom Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 7 800,00 7800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna umývačka skla a riadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa mraziaca biela Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 954,00 954.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilované Chladničky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 630,00 1630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sušička príboru Športové gymnázium 3 406,32 3406.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vozík transportný na udržiavanie hotového jedla pre výdajňu SZŠ Športové gymnázium 2 280,00 2280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezové vybavenie pre ŠJ_144 Mesto Komárno 918,20 918.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sporák a drez s nádobami Obec Diakovce 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup truhlicového mraziaceho zariadenia, umývačky skla a riadu a gastroinventáru do Školskej kuchyni Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 2 350,00 2350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krájač zeleniny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výdajný ohrevný pult Školský internát 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladiaci stavebnicový box s agregátom do interiéru (L489) Zoologická záhrada 5 138,24 5138.24 EUR 2018 Tovary Áno 1
Skriňa chladiaca Športové gymnázium 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technológia na výrobu cestovín Obec Gemer 21 000,00 21000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Eduard Lorko
Adresa:
Obežná 3237/6 Bratislava 82102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×