Dodávateľ

NOMIland s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.2

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: NOMIland s.r.o.

IČO: 36174319

Adresa: Magnezitárska 11, Košice

Registračné číslo: 2021/4-PO-E7927

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Máj 2021

Záznam platný do: 3. Máj 2024

Posledná zmena: 6. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 113 340,07 EUR 57 57
2017 84 973,91 EUR 33 33
2018 62 070,23 EUR 17 17
2019 27 562,58 EUR 27 27
2020 8 456,71 EUR 10 10
2021 785,41 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 113 340,07 EUR 57 57
2017 84 973,91 EUR 33 33
2018 62 070,23 EUR 17 17
2019 27 562,58 EUR 27 27
2020 8 456,71 EUR 10 10
2021 785,41 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Trnava 3 5 125,00 5125.00 EUR
Obec Slovenský Grob 1 5 766,67 5766.67 EUR
Mesto Rožňava 7 26 689,67 26689.67 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 1 149,50 1149.50 EUR
Mesto Prievidza 3 16 577,81 16577.81 EUR
Mesto Rajec 4 4 774,90 4774.90 EUR
Mesto Komárno 75 47 537,66 47537.66 EUR
Mesto Humenné 6 15 202,49 15202.49 EUR
Mesto Košice 2 57 094,83 57094.83 EUR
Obec Nové Sady 1 2 373,66 2373.66 EUR
Mesto Nové Zámky 8 8 541,62 8541.62 EUR
Mesto Partizánske 5 709,25 709.25 EUR
Mesto Michalovce 3 728,01 728.01 EUR
Obec Pucov 1 4 997,98 4997.98 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 0,00 0.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 5 9 729,99 9729.99 EUR
Obec Špačince 1 750,00 750.00 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 2 8 381,45 8381.45 EUR
Obec Doľany 1 5 416,66 5416.66 EUR
Lobelka, s.r.o. 1 6 000,00 6000.00 EUR
Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Liptovskom Ondreji 1 7 288,50 7288.50 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 166,33 166.33 EUR
Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Slovenská Kajňa 4 1 695,00 1695.00 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 4 0,00 0.00 EUR
Materská škola 1 16 658,60 16658.60 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 0,00 0.00 EUR
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4, Košice 1 0,00 0.00 EUR
Materská škola 1 43 833,33 43833.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nábytok a zariadenie materskej školy Obec Slovenský Grob 8 150,00 8150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie pre materskú školu Obec Doľany 6 600,00 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a interiérové vybavenie pre materskú školu Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 12 631,00 12631.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
žiacka stolička farebná Základná škola Slovenská Kajňa 1 008,00 1008.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
žiacky stôl Základná škola Slovenská Kajňa 493,00 493.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
učiteľská stolička Základná škola Slovenská Kajňa 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skrinková zostava pre družinu Základná škola Slovenská Kajňa 539,00 539.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zostava nábytku a hračka pre MŠ Mesto Komárno 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do Mš, lehátka, paplóny, vankúše, obliečky, hračky Obec Pucov 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre MŠ s VJM Mesto Komárno 488,00 488.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy Mesto Rajec 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Sortiment pre MŠ Mesto Komárno 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kostýmové čiapky Mesto Partizánske 631,00 631.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre Mš a jasle Mesto Michalovce 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre materskú školu_23 Mesto Komárno 156,00 156.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktická pomôcka - stavebnica Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky MŠO 1Q Mesto Rajec 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pomôcky do MŠO 2Q Mesto Rajec 690,00 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky MŠM 1Q Mesto Rajec 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie do novej triedy v materskej škole (N) Mesto Nové Zámky 6 200,00 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomocky pre Mš Mesto Rožňava 11 940,00 11940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ Mesto Rožňava 5 630,00 5630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre materskú školu_58 Mesto Komárno 252,30 252.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre materskú školu_59 Mesto Komárno 214,80 214.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sortiment pre materskú školu_54 Mesto Komárno 783,00 783.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy_52 Mesto Komárno 1 237,50 1237.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre materskú školu_63 Mesto Komárno 710,00 710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie materskej školy Materská škola 20 500,00 20500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pomôcky, výtvarné potreby a hračky do MŠ Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 1 940,00 1940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Herné prvky pre detské ihrisko - exteriér Mesto Humenné 4 097,00 4097.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok - Interiérové vybavenie pre MŠ Mesto Humenné 5 766,00 5766.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné a didaktické pomôcky, hračky pre MŠ Mesto Humenné 5 713,00 5713.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do Mš Mesto Moldava nad Bodvou 6 390,00 6390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Edukačné pomôcky, výtv. pomôcky a hračky pre MŠ Mesto Moldava nad Bodvou 10 060,00 10060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie pre MŠ Mesto Humenné 4 010,00 4010.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materských škôl Mesto Košice 15 252,00 15252.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do Mš Mesto Rožňava 8 400,00 8400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok a hračky pre MŠ Mesto Komárno 797,00 797.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Telovýchovné pomôcky pre MŠ_112 Mesto Komárno 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo do sociálnych zariadení pre MŠ_110 Mesto Komárno 930,00 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie MŠ - Nábytok, hračky a učebné pomôcky Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4, Košice 19 127,00 19127.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ, hračky Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 2 928,00 2928.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - didaktické pomôcky na výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu a pomôcky pre rozvoj pohybových aktivít Mesto Prievidza 11 160,00 11160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výchovno vzdelávacie pomôcky pre materskú školu_126a Mesto Komárno 622,00 622.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sortiment pre MS_127 Mesto Komárno 1 458,00 1458.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre MŠ_132 Mesto Komárno 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre materskú školu_135 Mesto Komárno 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ_138 Mesto Komárno 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktické hračky pre MŠ_139 Mesto Komárno 906,30 906.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné a didaktické pomôcky pre MŠ Mesto Humenné 4 002,60 4002.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hračky do MŠ Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 2 339,00 2339.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ Mesto Partizánske 1 010,90 1010.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hračky do MŠ Mesto Partizánske 2 271,85 2271.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hračky do MŠ Mesto Partizánske 3 059,41 3059.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hračky pre materskú školu_147 Mesto Komárno 351,00 351.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sortiment pre MŠ_148 Mesto Komárno 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hračky do MŠ, didaktické pomôcky Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 2 210,00 2210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup nábytku pre MŠ a detské jasle, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 399,90 399.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 597,00 1597.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 125,00 1125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 140,00 1140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kúpeľňové vybavenie materskej školy Obec Špačince 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky pre MŠ, hračky Mesto Rožňava 11 280,00 11280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Mesto Rožňava 4 884,00 4884.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detský interiérový a kúpeľnový nábytok Mesto Prievidza 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie tried elokovaného pracoviska Materská škola 52 697,10 52697.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Herné prvky pre MŠ Mesto Humenné 3 107,00 3107.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo do sociálneho zariadenia Mesto Komárno 1 460,00 1460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok a didaktické pomôcky Mesto Komárno 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie pre MŠ Mestská časť Bratislava - Dúbravka 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka nábytku pre materskú školu Lobelka, s.r.o. 6 969,40 6969.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
Vybavenie interiéru materskej školy Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Liptovskom Ondreji 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nábytok pre potreby MŠ Mesto Komárno 285,00 285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo do sociálneho zariadenia pre MŠ_85 Mesto Komárno 247,50 247.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok pre MŠ a detské jasle, alebo ekvivalent Mesto Michalovce 880,00 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lavička do šatne MASÍV pre MŠ_98 Mesto Komárno 453,00 453.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ_101 Mesto Komárno 444,00 444.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre MŠ s VJM_102 Mesto Komárno 1 085,70 1085.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok, didaktické pomôcky pre MŠ, hračky Mesto Trnava 6 805,80 6805.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hračky pre mestské jasle Mesto Nové Zámky 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy_118 Mesto Komárno 727,60 727.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok, Mesto Trnava 1 815,52 1815.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hračky a dekorácia pre MŠ_126 Mesto Komárno 922,00 922.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozvojové pomôcky pre MŠ_123 Mesto Komárno 793,80 793.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výchovné vzdelávacie pomôcky pre MŠ_127 Mesto Komárno 1 752,00 1752.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do MŠ_136 Mesto Komárno 276,10 276.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do autistického centra Domov sociálnych služieb Hrabiny 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Mesto Partizánske 865,10 865.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie do zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Mesto Nové Zámky 2 450,00 2450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie interiéru materskej školy, učebné pomôcky a zariadenia Obec Nové Sady 2 867,40 2867.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Detský interiérový nábytok do dvoch MŠ Mesto Prievidza 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gymnastická lavička pre potreby MŠ Mesto Komárno 149,00 149.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby MŠ_73 Mesto Komárno 1 543,60 1543.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súbor interiérového vybavenia pre materské školy Mesto Košice 64 874,15 64874.15 EUR 2018 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky pre MŠ, hračky Mesto Rožňava 13 003,00 13003.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do tried a tlačivá k dokumentácii pre potreby MŠ Mesto Komárno 1 456,30 1456.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výchovno-vzdelávacie pomôcky pre MŠ Mesto Komárno 1 993,50 1993.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hračky pre potreby MŠ_63 Mesto Komárno 504,45 504.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby MŠ_116 Mesto Komárno 456,90 456.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dekorácia do MŠ_122 Mesto Komárno 303,00 303.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozvojové hračky pre potreby MŠ_121 Mesto Komárno 444,00 444.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ_119 Mesto Komárno 842,55 842.55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre potreby CVČ_131A Mesto Komárno 3 483,00 3483.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozvojové potreby pre MŠ_135 Mesto Komárno 655,05 655.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hry a učebné pomôcky Základná škola s materskou školou Babín 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a nábytok pre potreby MŠ Mesto Komárno 2 374,40 2374.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ_26 Mesto Komárno 290,06 290.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predeľovacia stena pre MŠ Mesto Komárno 169,50 169.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre MŠ Mesto Komárno 246,00 246.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre MŠ Mesto Komárno 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby MŠ Mesto Komárno 1 097,20 1097.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Športové potreby pre MŠ Mesto Komárno 842,90 842.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výučbový program pre materskú školu Mesto Komárno 184,00 184.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre MŠ Mesto Komárno 842,00 842.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie do zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Mesto Nové Zámky 1 160,00 1160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
nábytok pre MŠ Mesto Komárno 501,90 501.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ Mesto Komárno 787,80 787.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ, hračky, nábytok Mesto Rožňava 9 700,00 9700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ Mesto Komárno 190,40 190.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky Mesto Komárno 1 504,35 1504.35 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie do zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Mesto Nové Zámky 30,00 30.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projekt: Športové vybavenie komunitného centra Kompas Mesto Nové Zámky 180,00 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie do materských škôl Mesto Trnava 4 987,00 4987.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby Mesto Komárno 124,20 124.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skrine na posteľnú bielizeň Mesto Komárno 1 338,00 1338.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hračky a športové potreby pre deti Mesto Komárno 1 069,70 1069.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hračky do zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Mesto Nové Zámky 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky Mesto Komárno 700,46 700.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre materskej školy Mesto Komárno 366,60 366.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
hojdačky Mesto Komárno 1 114,70 1114.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kaučuková dlažba do materskej školy II. Mesto Komárno 1 804,00 1804.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Mesto Komárno 1 153,50 1153.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie a hračky do zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Mesto Nové Zámky 420,00 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Športové potreby Mesto Komárno 342,60 342.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky Mesto Komárno 773,05 773.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výchovno vzdelávacie pomôcky a zariadenie Mesto Komárno 5 482,94 5482.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ Mesto Komárno 785,30 785.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Mesto Komárno 249,30 249.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výchovno vzdelávacie pomôcky _62 Mesto Komárno 588,55 588.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Didaktické hry _68 Mesto Komárno 655,00 655.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy Mesto Komárno 728,70 728.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre MŠ-72 Mesto Komárno 854,30 854.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hračky pre MŠ Mesto Komárno 660,50 660.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Farebná sedačka Mesto Komárno 282,00 282.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 265 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Štefan Fejko
Adresa:
Kvetná 520/7 Malá Ida 04420
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Nováček
Adresa:
Michala Hlaváčka 1652/26 Levoča 05401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×