Dodávateľ

INTERVIA s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: INTERVIA s. r. o.

IČO: 44534582

Adresa: Agátová 3428/5D, Bratislava

Registračné číslo: 2014/12-PO-D5365

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. December 2014

Záznam platný do: 18. December 2017

Posledná zmena: 4. Máj 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 860,71 EUR 12 12
2017 63 899,62 EUR 12 12
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 416,66 EUR 1 1
2016 2 444,05 EUR 11 11
2017 63 899,62 EUR 12 12

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 1 0,00 0.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 572,99 572.99 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 437,50 437.50 EUR
Mesto Trstená 1 284,25 284.25 EUR
Mesto Senec 1 280,00 280.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200,00 200.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 879,99 879.99 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 198,99 198.99 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 416,66 416.66 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 166,66 166.66 EUR
Ústav polymérov SAV 1 139,50 139.50 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 352,00 352.00 EUR
Obec Ivanovce 1 108,42 108.42 EUR
Základná škola J. A. Komenského Revúca 1 389,99 389.99 EUR
BANCHEM, s.r.o. 1 200,00 200.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 49 166,67 49166.67 EUR
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 1 67,49 67.49 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 100,06 100.06 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 190,00 190.00 EUR
Základná škola 1 151,66 151.66 EUR
Stredná odborná škola sklárska 1 350,00 350.00 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 9 000,00 9000.00 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 1 3 107,50 3107.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelársky papier Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou 83,00 83.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie niektorých tovarov - Implementácia bezpečných klinických postupov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 612,40 1612.4 EUR 2016 Tovary Áno 1
Jednorázové poháre a taniere UNIVERZITA J. SELYEHO 281,28 281.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací kancelársky papier. Katolícka univerzita v Ružomberku 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový riad alebo ekvivalent Obec Ivanovce 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola Matky Alexie 228,00 228.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 452,50 452.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Stredná odborná škola sklárska 506,00 506.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Slovenská správa ciest 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 573,00 573.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 560,00 1560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mesto Trstená 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier alebo ekvivalent alebo ekvivalent Základná škola 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 Mesto Senec 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4 biely Základná škola J. A. Komenského Revúca 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na fotokopírovanie a xerografický papier Ústav polymérov SAV 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky materiál, papier na fotokopírovanie, xerografický papier Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 275,00 275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 69 540,00 69540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kopírovací papier Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 10 800,00 10800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové nitril BANCHEM, s.r.o. 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky na riad, čistiaci prášok na riad, mydlo tekuté, čistiace prostriedky na toalety, čistiace prostriedky na podlahu, čistiace prostriedky na okná, obrazovky, handry na čistenie, na podlahy, prachovky, hubky, bavlnené utierky, dezinfekčné prostriedky, rôzne čistiace prostriedky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 4 980,00 4980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezový nášlapný odpadkový kôš Detská fakultná nemocnica Košice 690,00 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 143 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Michal Hamaš
Adresa:
Agátová 5/D Bratislava 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×