Dodávateľ

Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED

IČO: 11943254

Adresa: Dlhá 95, Žilina

Registračné číslo: 2020/7-FO-F3710

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Júl 2020

Záznam platný do: 10. Júl 2023

Posledná zmena: 18. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 23 536,44 EUR 25 25
2017 54 476,06 EUR 24 24
2018 20 977,33 EUR 28 28
2019 9 128,13 EUR 16 16
2020 16 865,00 EUR 8 8
2021 17 739,70 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 23 536,44 EUR 25 25
2017 54 476,06 EUR 24 24
2018 20 977,33 EUR 28 28
2019 9 128,13 EUR 16 16
2020 16 865,00 EUR 8 8
2021 17 739,70 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 654,18 654.18 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 32 29 109,83 29109.83 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 45 015,83 45015.83 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 1 521,66 1521.66 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 3 141,83 3141.83 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 191,67 191.67 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 7 136,17 7136.17 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 27 26 233,33 26233.33 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 3 435,00 3435.00 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 1 893,50 1893.50 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 1 000,00 1000.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 600,00 600.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 1 920,00 1920.00 EUR
Ústav polymérov SAV 1 433,33 433.33 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 1 623,33 1623.33 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 1 350,00 1350.00 EUR
Teresa Benedicta 1 475,00 475.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 819,00 819.00 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 2 416,00 2416.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 12 778,00 12778.00 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 5 975,00 975.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Centrifugačné skúmavky s viečkom, kanister Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 770,00 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
0116 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 182,95 13182.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
0316 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 655,20 655.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mechanická 8-kanálová pipeta Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné stojančeky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 46,00 46.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 428,00 10428.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1616 Číslicové stopky digitálne Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny pH meter SENTRON SI 400 s ISFET sondou CupFET Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 248,00 1248.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikropipety Biohit a stojan Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 985,00 985.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teplomer s vlhkomerom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipety Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 650,00 3650.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Microflex XCEED - jednorazové nitrilové bezpúdrové rukavice, resp. ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 218,40 218.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
3916 Immersion oil Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 62,00 62.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety a príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 207,20 1207.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 126,80 1126.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 340,80 340.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny pH meter SENTRON SI 400 s ISFET sondou CupFET a MicroFET Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 180,00 2180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky so závitom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 156,00 156.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipetovacie hroty s filtrom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 215,00 215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špičky na pipety 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 36,00 36.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špičky na pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 25,00 25.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - pipetovacie špičky Optifit Tip na ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
016. Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 555,20 1555.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby na pipetovanie rady mLine Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 610,00 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikropipety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 68 498,00 68498.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 247,12 247.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipetovacie hroty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 521,00 521.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednokanálové mikropipety s nastaviteľným objemom a s príslušenstvom Ústav polymérov SAV 775,20 775.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
stojany na mikroskúmavky, úložný kryobox na mikroskúmavky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 68,74 68.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Valcová miešačka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 504,00 504.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny pH meter SI400 +ISFET pH sondy+pH-pufre. Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 620,00 1620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety Finnpipette a pipetové hroty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 252,00 252.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipetovacie hroty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 272,00 272.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie UNIVERZITA J. SELYEHO 2 306,00 2306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekt miRNA2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 690,00 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipetové hroty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špičky na mikropipety, 200ul, 1000 ul Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 49,00 49.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 900,00 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - pipetovacie špičky na ROTEM Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipetovacie špičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 88,80 88.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ekonomický balíček mikropipiet Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 700,80 700.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
5000 µl plastové pipetové špičky, dlhé Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 83,00 83.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vlhkomer Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199,18 199.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipetovacie hroty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 254,00 254.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednokanálová elektronická mikropipeta 0,2 – 10μl, záručný a pozáručný servis mikropipiet, sterilné pipetovacie špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 620,00 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipetovacie špičky k mikropipetám Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 95,00 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál – pipetovacie špičky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špičky, pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0918 Pipeta, číslicové stopky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 339,00 339.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špičky na laboratórne pipety, pipetové hroty Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 7 930,00 7930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pipety Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 583,00 583.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia na meranie pH Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 253,60 2253.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špičky, pipety, skúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 405,00 1405.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety a príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 171,20 1171.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipety, stojan na pipety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 732,36 732.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipety a špičky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 956,00 2956.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava troch jednokanálových pipiet, Stojan na pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 306,00 1306.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teplomer pre chladničky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikropipety Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 555,00 555.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety a príslušenstvo, skúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - mikrostriekačky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 907,20 907.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové výrobky, kalibrácia, stojan, skúmavka, pipeta Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 802,00 1802.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikropipety, špičky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 572,40 572.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrostriekačky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny teplomer s vpichovou sondou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné nádoby a plasty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 114,00 1114.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pipetové hroty s filtrom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 206,00 206.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórna mikropipeta Proline Plus alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 684,00 684.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Microflex XCEED - jednorazové nitrilové bezpúdrové rukavice Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 764,40 764.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
0182. Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 778,00 778.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC metabolizmus - plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne mikropipety s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 065,00 1065.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny tovar-mikrostriekačky, vymeniteľné ihly Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 452,00 2452.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krokovacia pipeta, ochranné rukavice a špičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 796,00 796.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny plast Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 328,00 328.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pipetovacie špičky, stojanček, skúmavky, vrchnák, pipeta Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 226,40 1226.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 484,00 484.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pipetovacie hroty s filtrom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 46,00 46.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na stanovenie celkových lipidov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 77,00 77.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezpúdrové nitrilové laboratórne rukavice Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 027,20 1027.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pipetovacie hroty s filtrom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 358,00 358.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové špičky na pipety STARLAB Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 252,00 252.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špičky a skúmavky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 784,00 784.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pipetové špičky na jednokanálové pipety Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 435,00 435.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PCR skúmavky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 156,00 156.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nitrilové rukavice Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 170,00 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety, stojany Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 786,00 2786.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nitrilové rukavice Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 255,00 255.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pipetovacie špičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 95,00 95.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špičky, skúmavky a kultivačné fľaše Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 654,00 654.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 720,00 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Centrifugačné sterilné skúmavky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 494,00 494.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pipetovacie špičky s filtrom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 185,00 185.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špičky a skúmavky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 721,00 721.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pipety a špičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 192,00 2192.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pipety elektronické, mechanické vrátane stojanov a spotrebného materiálu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 16 850,00 16850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pipetovacie špičky a ochranné laboratórne pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 889,00 889.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 604,80 604.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pipetovacie špičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 173,00 173.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a laboratórne vybavenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 875,00 13875.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Špičky na 1-10ml pipety Fisherbrand a Eppendorf Výskumný ústav vodného hospodárstva 820,00 820.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Serologické pipety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 429,00 429.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny, zdravotnícky plastový materiál - pipetovacie špičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 142,00 142.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
PCR plasty, qPCR plasty, špičky, skúmavky a kultivačné nádoby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 194,00 4194.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 169 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Fuchsberger
Adresa:
Granátova 4 Žilina - Bytčica 01009
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×