Dodávateľ

EURO-MONT SK s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EURO-MONT SK s.r.o.

IČO: 46206094

Adresa: Robotnícka 3905/6, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/1-PO-F1925

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Január 2020

Záznam platný do: 7. Január 2023

Posledná zmena: 10. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 41 596,37 EUR 24 24
2017 12 664,92 EUR 9 9
2018 15 810,49 EUR 7 7
2019 10 365,83 EUR 2 2
2020 2 241,50 EUR 2 2
2021 621,66 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 41 596,37 EUR 24 24
2017 20 248,25 EUR 10 10
2018 8 227,16 EUR 6 6
2019 10 365,83 EUR 2 2
2020 2 241,50 EUR 2 2
2021 621,66 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 3 645,66 3645.66 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 799,99 1799.99 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1 457,50 1457.50 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 430,00 430.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 5 450,00 5450.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 12 9 322,29 9322.29 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 1 225,00 1225.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 9 983,30 9983.30 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 12 916,66 12916.66 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 5 799,90 5799.90 EUR
Záchranná služba 1 2 908,33 2908.33 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 3 697,83 3697.83 EUR
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 1 2 950,01 2950.01 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 2 015,64 2015.64 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 1 040,83 1040.83 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 1 361,67 361.67 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 2 3 624,99 3624.99 EUR
Stredná odborná škola drevárska 2 2 763,32 2763.32 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 2 140,00 2140.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 1 1 213,98 1213.98 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 2 8 096,69 8096.69 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 457,18 457.18 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Plávajúca podlaha Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup laminátovej podlahy Generálna prokuratúra SR 1 920,00 1920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž horizontálnych žalúzii Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 050,06 8050.06 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Hliníkové horizontálne interiérové žalúzie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 850,00 4850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 660,00 2660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PVC podlahová krytina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a pokládka podlahovej krytiny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž vertikálnych látkových žalúzií Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž vertikálnych látkových žalúzií Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž vnútorných horizontálnych žalúzií Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zatemňovacie textilné rolety Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 202,00 202.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž horizontálnych hliníkových žalúzií Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátová podlaha s príslušenstvom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž vnútorných horizontálnych žalúzií Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a položenie laminátovej plávajúcej podlahy Stredná odborná škola elektrotechnická 5 600,00 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž vertikálnych látkových žalúzií Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Celotieniace interiérové horizontálne žalúzie Základná škola, SNP 5, Šurany 435,00 435.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž vertikálnych látkových žalúzií Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 225,00 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a položenie laminátovej plávajúcej podlahy Stredná odborná škola elektrotechnická 6 200,00 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PVC podlahovina Stredná odborná škola drevárska 1 860,00 1860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž žalúzií Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 9 988,99 9988.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a montáž žalúzií Hlavné mesto SR Bratislava 13 348,32 13348.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátová plávajúca podlaha Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátová plávajúca podlaha Gymnázium Andreja Kmeťa 3 350,00 3350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zatieňujúce textilné rolety Gymnázium Andreja Kmeťa 3 385,00 3385.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž vnútorných horizontálnych žalúzií Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž vnútorných horizontálnych žalúzií Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena okien Stredná odborná škola informačných technológií 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž vertikálnych látkových žalúzií Stredná odborná škola drevárska 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž vnútorných horizontálnych žalúzií Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 185,00 185.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž vertikálnych látkových žalúzií Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 199,48 199.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž vnútorných žalúzií na okná a dvere a sietí proti hmyzu na okná Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminátová plávajúca podlaha a PVC podlahová krytina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žalúzie na okná a siete proti hmyzu na okná Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 22 800,00 22800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž vertikálnych látkových žalúzií Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 922,80 922.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž vertikálnych a horizontálnych žalúzií Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 773,00 1773.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a montáž zvislých a vodorovných žalúzií Záchranná služba 3 520,90 3520.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a montáž žalúzií Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 683,96 5683.96 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž vertikálnych a horizontálnych žalúzií Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vertikálne žalúzie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 245,00 245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výroba a montáž horizontálnych a vertikálnych žalúzií. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 13 395,00 13395.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podlahová krytina PVC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 012,00 1012.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
vertikálne žalúzie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 264,00 1264.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vodorovné okenné žalúzie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 592,73 1592.73 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podlahová krytina PVC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 746,00 746.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 52 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Kubuš
Adresa:
Československej armády 9 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Pivka
Adresa:
Trieda Hradca Kráľové 3 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Pivka
Adresa:
Trieda Hradca Kráľové 3 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Kubuš
Adresa:
Internátna 4 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Michal Badinský
Adresa:
ČSA 20 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×