Dodávateľ

M I K R O H U K O , spol. s r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: M I K R O H U K O , spol. s r.o.

IČO: 31560806

Adresa: Kollárova 11, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2019/12-PO-F1756

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. December 2019

Záznam platný do: 4. December 2022

Posledná zmena: 26. Apríl 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 30 104,26 EUR 21 21
2017 32 740,33 EUR 18 18
2018 11 283,33 EUR 16 16
2019 70 186,25 EUR 13 13
2020 8 010,44 EUR 14 14
2021 31 345,00 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 30 104,26 EUR 21 21
2017 32 740,33 EUR 18 18
2018 11 283,33 EUR 16 16
2019 70 186,25 EUR 13 13
2020 8 010,44 EUR 14 14
2021 31 345,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 3 214,77 3214.77 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 5 000,00 5000.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 5 430,00 5430.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 3 333,33 3333.33 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 2 900,00 2900.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 196,00 196.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 5 204,81 5204.81 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 6 20 454,17 20454.17 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 28 553,00 28553.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 166,00 166.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 57 000,00 57000.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 9 000,00 9000.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 775,00 775.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 579,00 579.00 EUR
Dopravný úrad 1 575,00 575.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 191,66 191.66 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 625,00 625.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 2 025,00 2025.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 0,00 0.00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 580,00 580.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 892,50 892.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 4 058,33 4058.33 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 933,33 933.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 950,00 950.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 318,00 318.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 337,00 337.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 2 874,00 2874.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 2 966,58 2966.58 EUR
Národný onkologický ústav 3 3 129,12 3129.12 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 693,34 693.34 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 565,67 1565.67 EUR
Výskumná agentúra 1 1 632,50 1632.50 EUR
Centrum účelových zariadení 1 2 890,00 2890.00 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 1 6,67 6.67 EUR
Športové centrum polície 1 425,00 425.00 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 8 559,00 8559.00 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 940,83 940.83 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 1 1 750,00 1750.00 EUR
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 0,00 0.00 EUR
Školský internát 1 700,00 700.00 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 1 040,83 1040.83 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 1 204,17 1204.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Anténa Ubiquiti UniFi AP Long Range, 27dBm Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízory Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 280,00 5280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videokamera Panasonic HC-V770EP-K čierna s príslušenstvom alebo ekvivalent Športové centrum polície 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Telefóny Národný onkologický ústav 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
telefóny Univerzitná nemocnica Bratislava 6 060,00 6060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkcna laserova ciernobiela tlaciaren HP LaserJet Pro MFP M125nw Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálna telefónna ústredňa Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 19 990,00 19990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtový telefón so záznamníkom, DECT, dual Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
KELine K-Giga prepojovacie káble Patchcord S-FTP, CAT6A, šedé Národný onkologický ústav 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Telefóny Národný onkologický ústav 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny telefón Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
diktafón digitálny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 232,00 232.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízny prijímač Samsung UE32J5100 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na zapojenie telefónnej ústredne Alcatel Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videokamera Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 459,00 459.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Realizácia elektroinštalácie a dátovej siete multimediálnej učebne Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
32" LED Samsung DM32E-FHD, 400cd, DP, Mi, Wifi, 24/7 alebo ekvivalentný Dopravný úrad 740,88 740.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rádioprijímač s CD, rádiobudíky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 432,00 2432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízne prijímače a HiFi mikrosystém Národný bezpečnostný úrad 3 450,00 3450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízor Rozhlas a televízia Slovenska 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízny prijímač s LED obrazovkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 608,00 1608.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prvky pre ethernet kabeláž Stredná odborná škola informačných technológií 1 505,30 1505.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Televízor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580,00 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zriadenie telefónnej ústredne Nitriansky samosprávny kraj 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Signalizačné bezdrôtové zariadenie "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 10 271,96 10271.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
telefóny Univerzitná nemocnica Bratislava 3 545,00 3545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Telekomunikačná technika Žilinský samosprávny kraj 8 352,00 8352.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Telefón kancelársky pre pevnú linku Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projektor s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 352,00 352.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
zvukové zariadenie Slovenské národné múzeum 640,00 640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Smart televízor s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňové rozvádzače typu rack, patch panely Výskumná agentúra 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronický videovrátnik Centrum sociálnych služieb - AVE 2 812,31 2812.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
IP telefónna ústredňa VOIP s kompletným príslušenstvom Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 990,32 1990.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lampa do datavideoprojektora Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Televízory a príslušenstvo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 516,96 6516.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunikačné zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 570,00 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Televízor Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soundbar LG SJ6 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťový telefón (IP) s napájačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 175,00 175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED televízory s príslušenstvom, rádia Centrum účelových zariadení 2 900,00 2900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ekonomická univerzita v Bratislave 1 455,00 1455.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IP kamera Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IP telefón so zdrojom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chladnička, LCD televizor Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Telefónne aparáty Univerzitná nemocnica Bratislava 6 944,00 6944.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Optické patch káble Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Telefón Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 130,00 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťový telefón (IP) s napájačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízor + konzola na uchytenie televízora Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 369,92 369.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Telefón kancelársky pre pevnú linku Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťový telefón (IP) s napájačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 130,00 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny telefón Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 270,00 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízne prijímače Školský internát 840,00 840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne alebo kompatibilné tonery do faxu Krajská prokuratúra Trnava 60,00 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Štatistický úrad Slovenskej republiky 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sada analógového komunikačného systému Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 133,76 1133.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Telefónne aparáty Univerzitná nemocnica Bratislava 6 750,00 6750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD TV 40" farebný, DVD a CD média Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 320,00 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
telefónne aparáty Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 840,00 840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SMART LED TV 48“ - 49" 4K Ultra HD vrátane kompatibilnej konzoly na uchytenie v stene Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IP telefón so zdrojom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 217,00 217.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálna telefónna ústredňa Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 90 055,00 90055.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 652,46 4652.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička, chladnička s mrazničkou, televízor Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 056,00 1056.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Telefóny Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 398,00 398.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovládače Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 320,00 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IP telefón so zdrojom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 280,00 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
telefónne aparáty Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 765,00 765.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Adaptér k IP telefónu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 52,00 52.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozhlasové a televízne prijímače a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 063,32 1063.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozhlasové a televízne prijímače a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 449,00 449.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Farebné televízory, držiaky na stenu, antény DVBT Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 625,00 625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Televízor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Telekomunikačný materiál Univerzitná nemocnica Bratislava 2 425,00 2425.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
telefónne aparáty Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 630,00 630.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 230,33 230.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interaktívne riešenie s krátkou projekciou Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 670,00 1670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
telefónne aparáty Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 560,00 560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rádioprijímač s CD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 522,00 522.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Televízne a rozhlasové prijímače Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 89,15 89.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
telefónne aparáty Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 600,00 600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Telefónne aparáty Univerzitná nemocnica Bratislava 6 080,00 6080.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
telefónne aparáty Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 530,00 530.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IP telefón so zdrojom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IP telefón so zdrojom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 24 166,00 24166.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Telefónna ústredňa Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 121,14 4121.14 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 139 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Hučko
Adresa:
Kordíky 129 Tajov 97634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Dušan Baláž
Adresa:
Svätourbanská 54 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×