Dodávateľ

Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT

Šaľa
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT

IČO: 30346461

Adresa: M.R.Štefánika 67/14, Šaľa

Registračné číslo: 2021/11-FO-E9350

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. November 2021

Záznam platný do: 19. November 2024

Posledná zmena: 20. November 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 544 928,60 EUR 67 67
2017 288 375,97 EUR 27 27
2018 246 950,82 EUR 12 12
2019 70 126,67 EUR 4 4
2020 98 944,83 EUR 6 6
2021 94 809,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 544 928,60 EUR 67 67
2017 288 375,97 EUR 28 28
2018 246 950,82 EUR 11 11
2019 70 126,67 EUR 4 4
2020 98 944,83 EUR 6 6
2021 94 809,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 3 005,13 3005.13 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 6 165 980,67 165980.67 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 430,00 430.00 EUR
Mesto Prešov 2 43 517,26 43517.26 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 133 920,70 133920.70 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 8 125,00 8125.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 935,00 935.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 56 622,15 56622.15 EUR
Mesto Banská Štiavnica 1 49 690,00 49690.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 16 600,00 16600.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 2 833,20 2833.20 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 16 244,97 16244.97 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 1 122,40 1122.40 EUR
Mesto Rožňava 1 0,00 0.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 147,75 147.75 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 62 380,00 62380.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 10 200,00 10200.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 18 577,00 18577.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 56 540,00 56540.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 4 23 459,77 23459.77 EUR
HOREZZA, a.s. 2 14 965,00 14965.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 2 121,60 2121.60 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 3 933,25 3933.25 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 22 173,23 22173.23 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 3 390,00 3390.00 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 3 750,20 3750.20 EUR
Mesto Košice 3 27 657,50 27657.50 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 1 4 760,00 4760.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 13 228,37 13228.37 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 4 546,00 4546.00 EUR
Stredná odborná škola 1 2 286,33 2286.33 EUR
Mesto Senec 1 66 666,61 66666.61 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 79 200,00 79200.00 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 7 500,00 7500.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 18 693,00 18693.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 21 932,00 21932.00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 18 820,00 18820.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 954,17 954.17 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 1 441,67 1441.67 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 2 416,67 2416.67 EUR
Záchranná služba 2 6 163,33 6163.33 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 19 999,00 19999.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o. 1 18 950,00 18950.00 EUR
Obec Bernolákovo 1 6 666,00 6666.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 9 165,88 9165.88 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 2 20 106,67 20106.67 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 10 083,33 10083.33 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 36 819,40 36819.40 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 12 121,00 12121.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 6 171,00 6171.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 1 035,50 1035.50 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 1 0,00 0.00 EUR
Krajský súd v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 6 906,67 6906.67 EUR
Národný onkologický ústav 1 1 299,00 1299.00 EUR
Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 1 10 294,00 10294.00 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Centrum účelových zariadení 1 12 259,00 12259.00 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 18 666,67 18666.67 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 1 750,00 1750.00 EUR
Základná škola Šrobárova 1 483,33 483.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 0,00 0.00 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 1 8 985,50 8985.50 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 15 416,67 15416.67 EUR
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 1 3 341,67 3341.67 EUR
Spojená škola 2 22 144,60 22144.60 EUR
Športové gymnázium 1 1 062,92 1062.92 EUR
Základná škola, Jelenia č. 16, Bratislava 1 6 183,33 6183.33 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 1 17 739,17 17739.17 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 9 183,32 9183.32 EUR
Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341 2 18 521,00 18521.00 EUR
DOBRÁ ŠKOLA n.o. 4 51 851,33 51851.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Termovízna kamera Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 91 200,00 91200.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup výpočtovej techniky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 12 780,00 12780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektory Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 12 136,21 12136.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
NextEngine 3D Scanner Ultra HD s príslušenstvom Technická univerzita v Košiciach 7 020,00 7020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doplnenie IT Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 10 650,00 10650.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
7 ks PC zostava + monitor, 1 ks tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 550,00 4550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebný televízny prijímač LED Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 598,00 1598.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka IKT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 280,00 5280.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Študentský LED biologický mikroskop Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 140,00 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebný LED televízor HOREZZA, a.s. 11 690,00 11690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol 85 L Nitriansky samosprávny kraj 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup minibarov a chladničiek do 50 litrov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 660,00 6660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29 742,00 29742.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mini počítač PC, set bezdrôtová klávesnica a myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 926,00 1926.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nových klimatizačných jednotiek Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 15 600,00 15600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener e-scan Open Systém A3++ Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16 000,00 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 239,76 3239.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoaparát Canon EOS 1200D telo + objektív 18-DC III, Objektív Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 762,00 762.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzitná nemocnica Bratislava 10 950,00 10950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty, notebooky, počítacové príslušenstvo a tlačiarne Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 6 800,00 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronáradie - vysávače Národný onkologický ústav 1 355,00 1355.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne záznamové zariadenie spolu so záznamom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 30 945,10 30945.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče a gastrotechnológia do stravovacích, reštauračných a hotelových zariadení Centrum účelových zariadení 12 260,00 12260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Absorbčný minibar HOREZZA, a.s. 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varné dosky a odsávače pár Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 600,00 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabula, dataprojektor, PC zostava Základná škola, Jelenia č. 16, Bratislava 8 200,00 8200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne fotoaparáty s príslušenstvom a distribúciou. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 26 101,90 26101.9 EUR 2016 Tovary Áno 1
Informačná tabuľa Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre EUR 2016 Tovary Nie 1
vnútorné a vonkajšie klimatizačné zariadenia, dodávka, montáž, servis Najvyšší súd Slovenskej republiky 21 400,00 21400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termovízna kamera Mesto Košice 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektro- náradie, časti a príslušenstvo náradí Stredná odborná škola 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lezecké steny Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 19 520,00 19520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrostavebnica Krajské centrum voľného času v Trenčíne 21 432,00 21432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojdielna keramická magnetická tabuľa + zdvíhací stojan Obec Bernolákovo 8 200,00 8200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie espreso kávovarov alebo ekvivalent Úrad vlády Slovenskej republiky 2 436,00 2436.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tabletových počítačov a puzdier Ministerstvo financií Slovenskej republiky 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ozvučenie spoločenskej miestnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojkrídlová keramická magnetická tabuľa DUBNO so zdvíhacím mechanizmom Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341 5 350,00 5350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klimatizačné zariadenia do školiacich miestností Technická univerzita v Košiciach 26 400,00 26400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilne telefony Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 243,00 1243.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika IT 08/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 9 650,00 9650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacúčelové vysávače Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 417,00 1417.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termokamera Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sušiareň s programovateľným ohrevom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klimatizácia Toshiba multisplit alebo ekvivalent Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 5 996,56 5996.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Škrabka na zemiaky, váha obchodná digitálna Technická univerzita v Košiciach 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Mesto Košice 4 560,00 4560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné LED televízory Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 25 740,00 25740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, dodávka a montáž dataprojektorov s notebookmi pre základnú školu Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 341 22 000,00 22000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívne tabule s príslušenstvom Mesto Rožňava 6 800,00 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 2 330,00 2330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 956,00 1956.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrolné a testovacie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny mikroskop Technická univerzita v Košiciach 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny mikroskop Levenhuk DTX 500 LCD alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
televízny prijímač SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 9 672,00 9672.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor s príslušenstvom Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 6 916,77 6916.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektory s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 8 658,00 8658.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskop Základná škola Šrobárova 1 140,00 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne IKT zariadenia pre osoby so špeciálnymi potrebami Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 15 820,00 15820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 600,00 16600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače (DELL Inspiron 7566) alebo ekvivalent Krajský súd v Nitre 11 270,00 11270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektory Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 342,00 3342.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa s dataprojektorom Spojená škola 10 100,00 10100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa technologických stojanov s PDU a klimatizáciou a UPS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 100 000,00 100000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2 sety interaktívnych tabúľ pre materské školy Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o. 23 999,00 23999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
3D skener s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna zostava pre materské školy Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 12 500,00 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej techniky-stolový 3D laserový skener Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 476,00 10476.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektor a projekčné plátno Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 080,00 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskopy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 780,00 2780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dataprojektory Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 7 200,00 7200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videoprojektory Záchranná služba 4 897,11 4897.11 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabula, dataprojektor, držiak Športové gymnázium 1 890,00 1890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zriadenie keramickej dielne Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 446,00 3446.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový skartovač DAHLE 50314-406 alebo ekvivalent Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2 188,80 2188.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Datavideoprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videoprojektory Záchranná služba 4 897,11 4897.11 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálna videokamera s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 434,00 4434.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mesto Prešov 6 300,00 6300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre biologickú katedru UNIVERZITA J. SELYEHO 4 916,00 4916.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny sústruh, Univerzálna zvislá frézka, Stolová vŕtačka, Stĺpová vŕtačka, Brúska na plocho, Brúska na 2,3,4-britné frézy, Ostrička na nástroje, Zvárací robot, Ručný (nožný) hydraulický lis, Montážne vozíky s náradím, pracovné náradie, náradie Nitriansky samosprávny kraj 110 400,00 110400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické vybavenie na tvorbu digitálneho záznamu obrazu s príslušenstvom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 42 424,61 42424.61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníkové skrinky, pracovné stoly, skrine, školské stoličky výškovo nastaviteľné, školské dvojmiestne stoly výškovo nastaviteľné, katedry učiteľské, stoličky ku katedre, nábytkové zostavy- dodávka vrátane dopravy. Mesto Senec 100 280,00 100280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 228,00 228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Projekčné plátna Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 938,12 4938.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívny dataprojektor vrátane montáže a softwaru, popisovateľný náter s magnetickou funkciou vrátane aplikácie na stenu Národné lesnícke centrum (NLC) 3 390,00 3390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a zariadenia Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 11 026,80 11026.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 21 500,00 21500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa 16:9 s dataprojektorom Spojená škola 16 500,00 16500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoplošný displeje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup notebookov a desktopov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 158 040,00 158040.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne vybavenie UNIVERZITA J. SELYEHO 2 490,00 2490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 454,00 454.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Univerzálny sústruh, univerzálna zvislá frézka, stolová vŕtačka Nitriansky samosprávny kraj 39 000,00 39000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zobrazovacie jednotky a príslušenstvo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 035,00 15035.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroje - Geigerov čítač s alarmom pre kontrolu rádioaktivity alfa, beta a gama Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 595,43 595.43 EUR 2018 Tovary Nie 1
˝Univerzálny sústruh˝ 2 ks, ˝Univerzálna zvislá frézka˝ 1 ks, ˝Stolová vŕtačka˝ 2 ks Nitriansky samosprávny kraj 39 000,00 39000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ekonomická univerzita v Bratislave 21 120,00 21120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súbor IKT pre materské školy Mesto Košice 21 848,76 21848.76 EUR 2018 Tovary Áno 1
LCD monitor/TV TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 110 000,00 110000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interaktívny monitor so stojanom Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 4 400,00 4400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup strojov Žilinský samosprávny kraj 67 948,00 67948.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektory Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 790,00 1790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zlepšenie technického vybavenia učební a knižnice ZŠ Jozefa Horáka Mesto Banská Štiavnica 112 284,00 112284.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Univerzálny CO2 laser s možnosťou rezania kovov Stredná odborná škola - Szakközépiskola 22 467,00 22467.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice - Časť 01 - Interiérové vybavenie pre učebňu fyziky. DOBRÁ ŠKOLA n.o. 11 617,00 11617.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice - Časť 02 - Interiérové vybavenie pre polytechnickú učebňu. DOBRÁ ŠKOLA n.o. 14 339,00 14339.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice - Časť 02 - Interiérové vybavenie pre polytechnickú učebňu. DOBRÁ ŠKOLA n.o. 7 972,00 7972.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice - Časť 04 - Didaktická technika pre učebňu fyziky. DOBRÁ ŠKOLA n.o. 41 317,00 41317.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie laboratória – meranie a kontrola, edukačný hardvér a softvér Nitriansky samosprávny kraj 41 384,00 41384.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
UVC sterilizátor Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 15 480,00 15480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ZŠ v Prešove- zriadenie špecializovaných učební Mesto Prešov 211 774,00 211774.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kolaboratívne roboty s príslušenstvom Trenčiansky samosprávny kraj 68 060,00 68060.0 EUR 2021 Tovary Áno 1http://www.mivasoft.skZoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 123 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Vančo
Adresa:
M.R. Štefánika 14 Šaľa 92701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Vančo
Adresa:
M.R. Štefánika 14 Šaľa 92701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.06.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 14.12.2017 do: 8.06.2020

StiahniZáznam platný od: 30.05.2017 do: 14.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×