Dodávateľ

Cb elektro s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Cb elektro s.r.o.

IČO: 36584622

Adresa: Krivá 25, Košice

Registračné číslo: 2017/4-PO-E4670

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Apríl 2017

Záznam platný do: 21. Apríl 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 4 838,66 EUR 9 9
2017 11 492,17 EUR 8 8
2018 4 750,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 4 838,66 EUR 9 9
2017 11 492,17 EUR 8 8
2018 4 750,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 560,00 560.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 435,50 435.50 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 5 545,00 5545.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 340,00 340.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1 575,00 1575.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 318,00 318.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 6 585,00 6585.00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 590,00 590.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 440,00 440.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 1 083,33 1083.33 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 1 290,00 290.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 999,00 999.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 550,00 1550.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 770,00 770.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Elektroinštalačný materiál, žiarovky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronický predradník OSRAM Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky a elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup LED žiaroviek Kancelária prezidenta SR 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 785,00 785.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED panel do podhľadu 600x600 (studená biela) - 20 ks Fakultná nemocnica Nitra 670,00 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kábel 1-AES 2x16 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 2 219,00 2219.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarivkové svietidla Technická univerzita v Košiciach 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup nového elektroinštalačného materiálu. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 541,80 541.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektroinštalačného materiálu II SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 199,50 199.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Neón. trubice,žiarivky,elektro material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 180,00 2180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky LED,Žiarivky,Svietidla LED. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 10 418,48 10418.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektromateriálu (káble,zásuvky,prepínače,vidlice) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 002,87 2002.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED panelové svietidlá do kazetového stropu Stredná zdravotnícka škola 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolná lampa Technická univerzita v Košiciach 13 180,00 13180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 66 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Takács
Adresa:
Irkutská 16 Košice - mestská časť Nad jazerom 04012
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Radko Timkanič
Adresa:
Jakobyho 19 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.09.2020 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×