Dodávateľ

Jarmila Svítková-BIBIONE

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Jarmila Svítková - BIBIONE

IČO: 35400307

Adresa: Tehelná 14, Trnava

Registračné číslo: 2018/9-FO-E8961

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. September 2018

Záznam platný do: 18. September 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 75 885,73 EUR 24 24
2017 103 929,48 EUR 32 32
2018 108 713,05 EUR 16 16
2019 39 294,57 EUR 9 9
2020 1 240,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 75 885,73 EUR 24 24
2017 178 096,15 EUR 33 33
2018 34 546,38 EUR 15 15
2019 39 294,57 EUR 9 9
2020 1 240,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 240,00 1240.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 2 304,68 2304.68 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 74,00 74.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 74 166,67 74166.67 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 945,50 945.50 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 291,67 291.67 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 5 26 259,00 26259.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 4 880,00 4880.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 11 103,00 11103.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 1 043,90 1043.90 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 4 208,33 4208.33 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 25 649,99 25649.99 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 6 330,00 6330.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 21 241,75 21241.75 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 2 580,00 2580.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 1 865,00 1865.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 0,00 0.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 1 194,97 1194.97 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 1 680,00 1680.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 1 580,00 1580.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 3 220,83 3220.83 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 2 088,00 2088.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 4 297,90 4297.90 EUR
Mesto Brezno 1 50 658,33 50658.33 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 6 740,83 6740.83 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 791,67 791.67 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 4 415,84 4415.84 EUR
Mesto Senec 1 171,67 171.67 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 1 698,60 1698.60 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1 391,67 1391.67 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 4 800,00 4800.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 14 595,00 14595.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 8 1 574,50 1574.50 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 7 828,37 7828.37 EUR
Domov dôchodcov 1 1 125,00 1125.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 669,50 669.50 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 3 214,00 3214.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 2 625,00 2625.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 1 483,33 1483.33 EUR
Národný onkologický ústav 1 4 999,00 4999.00 EUR
Výskumná agentúra 1 0,00 0.00 EUR
Centrum účelových zariadení 1 1 699,00 1699.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 1 575,00 1575.00 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 3 3 116,59 3116.59 EUR
Centrum sociálnych služieb v Poprade 1 5 361,40 5361.40 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 2 941,67 2941.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 658,33 658.33 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 5 541,67 5541.67 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 0,00 0.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 141,67 1141.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelársky nábytok Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 3 270,00 3270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavice s operadlom Nemocnica Poprad a. s. 2 750,00 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavica 3- sedadlová, lavica 1-sedadlová Fakultná nemocnica Nitra 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - konferenčné stoličky Hlavné mesto SR Bratislava 17 757,12 17757.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavica 3- sedadlová Fakultná nemocnica Nitra 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kreslá kancelárske otočné, stoličky kancelárske Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 981,23 2981.23 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, kreslá, rokovacie stoličky a celočalúnené kreslo. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 45 915,00 45915.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kreslo na kolieskach, Zdravotnícka stolička, Jedálenský stôl Národný onkologický ústav 8 250,00 8250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Slovenská agentúra životného prostredia 17 305,00 17305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky II. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 4 264,68 4264.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá, konferenčné stoličky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 334,00 334.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie jedálne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 600,00 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 41,50 41.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 291,85 2291.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová jedálenská stolička AGAVE Centrum sociálnych služieb v Poprade 8 816,00 8816.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička ISO Black Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 439,57 1439.57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kancelárii . Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotná kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 437,00 1437.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Výskumná agentúra 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 45,00 45.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 13 884,30 13884.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky jedálenské, kancelárske Fakultná nemocnica Trnava 6 913,83 6913.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá, plastové stoličky, čalúnené kreslá Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 156,00 5156.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie kancelárie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 410,00 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 397,00 5397.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné kreslo Mesto Senec 325,00 325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
sedadlo F-AP-SKP alebo ekvivalent Mesto Brezno 83 959,00 83959.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 186,00 1186.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Pôdohospodárska platobná agentúra 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelárske kreslo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 204,00 204.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 45 254,82 45254.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 225,00 225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 479,45 479.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 158,00 1158.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička Výskumný ústav vodného hospodárstva 479,45 479.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky jedálenské, kancelárske a lavičky Fakultná nemocnica Trnava 1 416,66 1416.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárska stolička Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 390,00 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslo D 228K alebo ekvivalent Domov dôchodcov 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky jedálenské, kancelárske Fakultná nemocnica Trnava 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky čalúnené kancelárske Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rokovacia (konferenčná) stolička so stolíkom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 016,00 2016.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 132,00 1132.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 074,00 1074.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 828,00 3828.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskych stoličiek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 835,00 2835.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rokovacia stolička Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Štatistický úrad Slovenskej republiky 464,64 464.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 643,00 3643.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súbor sedení do nemocníc Univerzitná nemocnica Bratislava 110 445,60 110445.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné antistatické stoličky do odborných učební elektro Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 3 008,40 3008.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevená stolička ISO, konferenčná stolička čalúnená Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 336,80 1336.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ergonomicky tvarované kreslo vhodné na 24 hodinové sedenie NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 7 000,00 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ekonomická univerzita v Bratislave 2 520,00 2520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička, kancelárske kreslo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 200,00 9200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 84,00 84.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre konferenčné miestnosti Stredná zdravotnícka škola 1 580,20 1580.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školiaca miestnosť – nábytok Prešovský samosprávny kraj 4 394,00 4394.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Pracovné stoličky, 3 druhy Rozhlas a televízia Slovenska 6 400,00 6400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 863,08 5863.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky, sedačky, postele II Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 624,07 5624.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 800,00 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lavice čalunené, jedálenské stoličky Fakultná nemocnica Trnava 10 966,80 10966.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kreslá kancelárske a vyšetrovacie Fakultná nemocnica Trnava 12 461,60 12461.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička, kancelárske kreslo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 12 850,00 12850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
INTERIÉROVÉ VYBAVENIE Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 4 476,00 4476.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60,00 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Centrum účelových zariadení 1 700,00 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 346,80 346.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Stredná odborná škola polytechnická 9 078,00 9078.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička s pultíkom a s košíkom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 847,72 847.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícka laboratórna stolička otočná. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 556,00 2556.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 98 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jarmila Svítková
Adresa:
Tehelná 14 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×