Dodávateľ

Cofin, a.s.

Ľubotice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Cofin, a.s.

IČO: 31690378

Adresa: Hájnova 7120/30, Ľubotice

Registračné číslo: 2019/2-PO-E9859

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Február 2019

Záznam platný do: 15. Február 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 11 686,00 EUR 11 11
2017 14 555,00 EUR 4 4
2019 7 424,00 EUR 7 7
2020 2 150,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 11 686,00 EUR 11 11
2017 14 555,00 EUR 4 4
2019 7 424,00 EUR 7 7
2020 2 150,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 2 450,00 2450.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 13 600,00 13600.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 390,00 390.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 940,00 940.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 760,00 760.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 1 330,00 1330.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 4 786,00 4786.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 2 400,00 2400.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 705,00 705.00 EUR
Malá Fatra 1 436,00 436.00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Vojenský historický ústav 1 2 180,00 2180.00 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 950,00 950.00 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 1 4 560,00 4560.00 EUR
Základná škola s materskou školou Cinobaňa 1 230,00 230.00 EUR
Krajské osvetové stredisko v Nitre 1 98,00 98.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlač brožúry s grafickým návrhom a spracovaním Základná škola s materskou školou Cinobaňa 400,00 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Hlavičkový papier, DL obálky s potlačou, vizitky v SJ a AJ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlač zborníka Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dotlač letáku Slovenská agentúra životného prostredia 770,00 770.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 680,20 680.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450,00 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 700,00 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Väzba kníh a tlač obálky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 620,00 620.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy (PM) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 601,00 1601.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač publikácie "Päť panstiev" Kysucké múzeum v Čadci 5 845,00 5845.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 666,60 666.6 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač propagačného materiálu, tlač a zalomenie vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 283,00 283.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Bezkontaktná čipová karta - potlač Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 17 500,00 17500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vysokoškolských učebníc Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 072,35 1072.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač vizitiek - 3 Ekonomická univerzita v Bratislave 450,60 450.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač vstupeniek Krajské osvetové stredisko v Nitre 120,00 120.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 770,00 770.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 177,00 4177.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 990,00 990.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 717,20 717.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač časopisu Ekonomická univerzita v Bratislave 286,00 286.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Knihárske a tlačiarenské služby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 032,00 4032.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 13 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. František Oľha
Adresa:
Severná 2 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
14. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Magdaléna Keruľová
Adresa:
Poschlova Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Oľha
Adresa:
Vajanského 5688/29 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ján Luterán
Adresa:
Sabinovská 52 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.10.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×