Dodávateľ

Narimex, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Narimex, spol. s r.o.

IČO: 00679976

Adresa: Jungmannova 6, Bratislava

Registračné číslo: 2020/7-PO-E5859

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Júl 2020

Záznam platný do: 24. Júl 2023

Posledná zmena: 25. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 126 085,92 EUR 27 27
2017 112,50 EUR 1 1
2021 1 666,67 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 126 085,92 EUR 27 27
2017 112,50 EUR 1 1
2021 1 666,67 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 666,67 1666.67 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 795,83 795.83 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 895,00 895.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 240,00 240.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 1 304,17 1304.17 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 2 433,34 2433.34 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 64,17 64.17 EUR
Mesto Košice 1 3 666,67 3666.67 EUR
Mesto Nové Zámky 1 102 418,33 102418.33 EUR
Slovenské národné múzeum 2 387,98 387.98 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 4 581,67 4581.67 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 404,17 404.17 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 1 047,10 1047.10 EUR
Slovenské národné divadlo 1 449,17 449.17 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 990,00 990.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 608,33 608.33 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 3 641,66 3641.66 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 1 1 375,00 1375.00 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 175,00 175.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 566,67 566.67 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 154,16 154.16 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
vysávač Nilfisk multi 20, náhradné vrecká Slovenské národné múzeum 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny podlahový vysávač prachu s príslušenstvom Slovenské národné divadlo 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vysávač – 5 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič s ohrevom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup vysokotlakového horúcovodného stroja Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič Kärcher HD 7/18 CX Plus EU-I alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 1 673,00 1673.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mokrosuchý vysávač NIlfisk AERO 31-21 PC INOX GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 289,00 289.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Striekacia pištoľ vysokotlakového čističa Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač viacúčelový Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 89,99 89.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač a filtračné vrecká Ekonomická univerzita v Bratislave 352,00 352.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávače Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 696,00 696.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač na suché vysávanie a viacúčelový vysávač Mesto Košice 6 840,00 6840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolárske elektrické náradie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 640,00 1640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač na suché vysávanie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový umývací automat Gymnázium Andreja Kmeťa 2 720,00 2720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový umývací stroj Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávače Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 512,00 1512.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samochodné chodníkové zametacie vozidlo Mesto Nové Zámky 196 000,00 196000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Podlahový čistiaci automat Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 620,00 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselný vysávač Slovenské národné múzeum 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednokotúčový čistiaci stroj a priemyselný vysávač Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 137,00 1137.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batériový ručne vedený podlahový stroj - 2 ks Ekonomická univerzita v Bratislave 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vŕtacie kladivo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový umývací stroj alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač na mokré a suché vysávanie Ekonomická univerzita v Bratislave 1 269,90 1269.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný profesionálny vysokotlakový studenovodný čistič Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 968,30 968.3 EUR 2016 Tovary Áno 1
Uhlová brúska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 147,90 147.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručné náradie s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 196,92 2196.92 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 32 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Róbert Szabó
Adresa:
Štefánikova 21 Senec 903 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×