Dodávateľ

FaxCopy Pro s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FaxCopy Pro s. r. o.

IČO: 47076178

Adresa: Domkárska 15, Bratislava

Registračné číslo: 2021/9-PO-F7387

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. September 2021

Záznam platný do: 8. September 2024

Posledná zmena: 9. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 48 200,33 EUR 37 37
2017 92 508,59 EUR 37 37
2018 78 421,38 EUR 53 53
2019 80 442,42 EUR 30 30
2020 56 044,61 EUR 35 35
2021 111 516,53 EUR 13 13
2022 1 910,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 49 616,13 EUR 38 38
2017 91 092,79 EUR 36 36
2018 78 421,38 EUR 53 53
2019 80 442,42 EUR 30 30
2020 56 044,61 EUR 35 35
2021 106 616,53 EUR 12 12
2022 6 810,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 37 561,60 37561.60 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 15 355,00 15355.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 64 960,96 64960.96 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 3 595,50 3595.50 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 2 188,23 2188.23 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 21 666,58 21666.58 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 208,32 208.32 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 2 379,00 2379.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 6 566,67 6566.67 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 6 999,50 6999.50 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 19 23 659,89 23659.89 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 6 19 638,00 19638.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 14 11 217,68 11217.68 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 480,00 480.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 959,00 1959.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 4 791,66 4791.66 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 304,17 304.17 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 3 406,58 3406.58 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 4 262,46 4262.46 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 25 47 338,41 47338.41 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 8 912,50 8912.50 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 1 400,00 1400.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 4 865,58 4865.58 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 3 499,99 3499.99 EUR
Mesto Nové Zámky 1 1 833,33 1833.33 EUR
Slovenské národné múzeum 8 9 265,50 9265.50 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 5 210,80 5210.80 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 4 900,00 4900.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 2 170,00 2170.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 3 458,33 3458.33 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 825,70 825.70 EUR
Tlačová agentúra Slovenskej republiky 1 51 992,99 51992.99 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 1 082,00 1082.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 5 6 437,18 6437.18 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 10 545,00 10545.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 3 1 712,49 1712.49 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2 588,87 588.87 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 338,29 338.29 EUR
Mesto Spišské Vlachy 1 523,33 523.33 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 2 007,50 2007.50 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 2 402,50 402.50 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 2 166,67 2166.67 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 75,00 75.00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 416,00 416.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 2 790,00 2790.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 9 4 329,60 4329.60 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 1 070,83 1070.83 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 1 553,34 1553.34 EUR
Trenčín región 1 1 148,33 1148.33 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 3 999,00 3999.00 EUR
Stredná odborná škola 1 1 523,33 1523.33 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 721,67 721.67 EUR
Hvezdáreň v Partizánskom 1 716,67 716.67 EUR
Spojená škola 1 1 558,33 1558.33 EUR
Mgr.art. Martin Rosenberger 1 2 415,00 2415.00 EUR
COLORgrafik, spol. s r.o. 1 44 049,00 44049.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Fotoaparát - zrkadlovka a notebook Trenčín región 1 390,56 1390.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompaktný digitálny fotoaparát s pamäťovou kartou Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 299,00 299.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotografický objektív Mesto Spišské Vlachy 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálna kamera + statív Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
makro-objektív 180/3.5 mm s EF Bajonetom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 270,00 1270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 860,00 860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Objektív k fotoaparátu Canon Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 965,00 965.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoaparát Nikon D5200 s objektívom Nikon 24-85 mm f/2,8-4D IF s kompatibilnou brašňou alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka s príslušenstvom Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 8 648,00 8648.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup fotoaparátu s objektívom Canon EOS 1200D+EF-S 18-55mm DC III Value Up Kit alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 362,25 362.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Nikon D3300 + objektív+ ochranný filter objektívu + pamäťová karta + taška Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videokamera Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 276,00 2276.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Foto príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompaktný digitálny fotoaparát, puzdro, SD karta, náhradná batéria, nylonové puzdro Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 485,00 485.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoaparát - Digitálna zrkadlovka Canon EOS 1200D + EF-S 18-55mm DC III Value Up Kit alebo ekvivalent BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Brašne na fotoaparáty Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 796,00 5796.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoaparát s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 830,00 2830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne fotoaparáty , objektívy, statívy Slovenské národné múzeum 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup fotoaparátu a príslušenstva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 082,31 1082.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
Foto-video zariadenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 800,00 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pečiatky UNIVERZITA J. SELYEHO 251,27 251.27 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoaparát CANON IXUS 175 SILVER alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamera s príslušenstvom Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 370,79 3370.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoaparát CANON PowerShot G7 Mark II alebo ekvivalent s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 762,00 762.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompaktný digitálny fotoaparát podporujúci vymeniteľné objektívy; Objektív Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 680,64 2680.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoaparát Nikon D5300 s objektívom Nikon AF-P DX NIKKOR 18-55 MM F/3,5-5,6G VR alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Statív pre fotoaparát Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát, pamäťová karta a statív Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka so základným objektívom a s príslušenstvom, doplnkový objektív na fotenie statických predmetov a fotografická brašna Ústredie ľudovej umeleckej výroby 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon PowerShot SX420 IS čierny Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 245,00 245.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka s príslušenstvom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 273,00 4273.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoaparát Canon PowerShot G5 X, statív Manfrotto 190XPRO3-3W+MHXPRO-3W SET, fotoskener G4050 HP Scanjet L1957A alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Canon IXUS 160 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kalkulačka s tlačou Sociálna poisťovňa, ústredie 5 051,04 5051.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
digitálny fotoaparát, karta, čítačka kariet Slovenské národné múzeum 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Nikon D5500 + Nikkor AF-P DX18-55mm f 3.5-5.6G VR (objektív) + blesk SB 700 + pamäťová karta + taška alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompaktný fotoaparát pokročilý Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 699,00 1699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 316,00 8316.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické vybavenie na tvorbu digitálneho záznamu obrazu s príslušenstvom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 089,16 4089.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát - jednooká zrkadlovka s objektívom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 560,00 1560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodeodolná kamera Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotografické štúdiové zariadenia a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 323,20 4323.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multimediálna technika alebo ekvivalent Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2 863,02 2863.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fototechnika s príslušenstvom. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 868,00 6868.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Objektív k fotoaparátu Canon 550D, profesionálny kompaktný fotoaparát Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 410,00 1410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kamera Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 680,00 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotoaparát – zrkadlovka s 2 objektívmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotoaparát, objektív, slnečná clona, pamäťová karta Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 420,00 1420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fototechnika s príslušenstvom Tlačová agentúra Slovenskej republiky 80 000,00 80000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotoaparát digitálny s príslušenstvom a vybavenie fotoštúdia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 384,00 2384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Videosúťaž a konferencia pre stredné školy zapojené do projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov - Ceny do súťaže Trenčiansky samosprávny kraj 3 593,20 3593.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Digitálny fotoaparát s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 336,00 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo na fotoaparát LEICA X typ 113 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálna kamera, stabilizátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 557,60 1557.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompaktný digitálny fotoaparát, puzdro na fotoaparát Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 619,00 619.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klaprám Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 764,11 1764.11 EUR 2017 Tovary Áno 1
Digitálny fotoaparát s vysokorýchlostným záznamom, s pamäťovou kartou a so statívom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 135,35 1135.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát, pamäťová karta, baterka, puzdro a kábel Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Audio - video príslušenstvo Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 350,80 2350.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
fotoaparát, pamäťová karta Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 759,00 759.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fotoaparát s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 310,00 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monostatív Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Video zariadenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 220,00 1220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát SONY DSC-RX100 IV (alebo ekvivalent) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 860,00 860.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kamera s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s objektívom Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Objektív k fotoaparátu Canon EOS 200D, digitálny fotoaparát Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 698,00 698.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálna batéria k fotoaparátu Canon PowerShot G7X Mark II Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
SONY Alpha 6000 + 16-50 mm + 55-210 mm Black alebo ekvivalentný Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 980,00 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Objektív pre digitálne zrkadlovky Slovenské národné múzeum 476,00 476.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teleskopický držiak pozadia Trenčianske múzeum v Trenčíne 157,00 157.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Statív Manfrotto 190xPRO4BHQ2 + 054M0-Q2 alebo ekvivalent Trenčianske múzeum v Trenčíne 249,00 249.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna videokamera s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 480,00 2480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika, kancelárska technika a fotoaparát Trenčiansky samosprávny kraj 3 070,90 3070.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 580,00 580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky pre UVP - Časť 4._Plotter 44" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 12 648,20 12648.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Fotoaparát Olympus OM-D E-M5 Mk.II + Objektív Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 750,00 1750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Systémový fotoaparát a objektív Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 560,00 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s príslušenstvom (batéria + karta) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 008,00 1008.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Puzdro na fotoaparát Nikon D5300 s objektívom Nikon AF-P DX NIKKOR 18-55 MM F/3,5-5,6G VR a pamäťové karty SDXC Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 190,00 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Canon EOS 1300D + EF-S 18-55 mm DC III Value Up Kit Stredná odborná škola 1 920,00 1920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Objektív do fotografického prístroja a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 665,83 665.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotoaparát s príslušenstvom (nabíjačka akumulátorov a pamäťová karta) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 436,70 436.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotoaparát s objektívom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 680,00 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 376,90 376.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotoaparát Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotoaparát k mikroskopu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 910,00 910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát - zrkadlovka Nikon D5600 + objektív 18-55 AF-P VR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 812,00 812.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teleobjektív TAMRON AF 70-300mm F/4-5,6 Di pro Nikon LD Macro 1:2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 139,00 139.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Analógový okamžitý fotoaparát POLAROID Originals OneStep 2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 162,00 162.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát - zrkadlovka, video kamera-kit Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Telefotografický transfokačný objektív pre digitálne zrkadlovky Canon - Canon EF 70 - 200 mm f/2.8L IS II USM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 056,00 2056.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotoaparát, objektív, príslušenstvo Slovenské národné múzeum 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotoaparáty a príslušenstvo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektory Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 530,00 1530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Systémový fotoaparát s objektívom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou pre digitálne zrkadlovky Canon - Canon EF 85 mm f/1.8 USM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 399,00 399.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Blesk Canon SpeedLite 470EX-AI Slovenské národné múzeum 760,00 760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotografický statív karbónový a Statívová hlava troj-cestná Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 865,65 865.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát +príslušenstvo Ekonomická univerzita v Bratislave 2 895,60 2895.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Objektív, filtre Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 370,00 370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka Canon EOS 80 D-telo + objektívy Canon Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 830,00 4830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Binokulárny ďalekohľad Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 379,00 379.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Videoprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 880,00 880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kamera, Objektív, Elektronický stabilizátor, Statív, Foto blesk, SD karta, Slnečná clona Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 530,00 3530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotoaparát s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 744,90 3744.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotoaparát, objektívy a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 237,00 2237.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
UV filtre, slnečné clony, grip na akumulátor, blesk Canon, pamäťová karta, brašňa Canon, batéria k fotoaparátu Canon Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 363,00 1363.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Snímač obrazu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 950,00 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotoaparát s objektívom a brašňou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 740,00 740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálne fotoaparáty s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 346,00 5346.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poloprofesionálna digitálna zrkadlovka Canon EOS 6D mark II telo resp. ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 319,00 1319.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotoaparát Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor 5 ks Spojená škola 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Foto tlačiareň pre výrobu fotografií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 327,00 1327.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Videokamera s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 494,17 1494.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotoaparát Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 673,87 1673.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotoaparát s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 651,00 5651.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotoaparát Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 625,00 2625.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálna vodotesná kamera Sencor 3CAM 4K03WR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 660,00 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotoaparát Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 823,28 823.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fotografické vybavenie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 6 426,34 6426.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Canon i-SENSYS MF421dw Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 550,00 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Statív na videokameru BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 155,00 155.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotoaparát s príslušenstvom Mestská časť Bratislava - Petržalka 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monopod, statív s video hlavou a panoramatické kľúčovacie pozadie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 152,00 1152.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotografické prístroje a vybavenie pre odborných zamestnancov Slovenské národné múzeum 3 689,50 3689.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotoaparát s pamäťovou kartou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 124,00 124.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotografické zariadenia Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 475,00 475.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Termosublimačná tlačiareň, batérie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 269,14 269.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kamera GoPro HERO7 Black Edition, GoPro KARMA Grip, pamäťová karta micro SD 128 GB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 640,00 640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotografické zariadenia 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 880,00 2880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Videoprojektory a fotoaparát 72-D + projekty a štúdie vedy Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 250,00 4250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fototechnika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Audio/Video technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 827,30 7827.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Objektív k fotoaparátu Nikon (digitálna zrkadlovka) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 150,00 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Outdoorová kamera Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fototechnika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 398,00 1398.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát PANASONIC LUMIX DC-LX100 II + 1 náhradná batéria Panasonic DMW-BLG10E (okrem tej, ktorá je súčasťou štandardného príslušenstva) alebo ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skartovačka Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s objektívom a príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 872,00 872.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT pre projekt : Fond malých projektov Žilinský samosprávny kraj 27 200,71 27200.71 EUR 2019 Tovary Áno 1
Fotoaparát UNIVERZITA J. SELYEHO 678,00 678.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotoaparáty a endoskopy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 809,88 14809.88 EUR 2019 Tovary Áno 1
Digitálny fotoaparát - zrkadlovka, Profesionálna videokamera s integrovaným LED svetlom, Digitálny hlasový záznamník s dlhou výdržou nahrávania a silným magnetom Mesto Nové Zámky 2 243,90 2243.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
CELESTRON Handled Digital Microscope PRO Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 130,00 130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálne zrkadlovky s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 5 960,00 5960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotografická technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 750,00 6750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s príslušenstvom a objektív Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 023,67 2023.67 EUR 2019 Tovary Áno 1
Fotoaparát s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s príslušenstvom a objektív Hvezdáreň v Partizánskom 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotoaparát Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 659,00 1659.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Fotoaparát Canon EOS 6D Mark II +EF 24-105mm f/3,5-5,6 IS STM, vrátane príslušenstva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 380,00 1380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
fotoaparát +objektívy+statív Mgr.art. Martin Rosenberger 3 116,40 3116.4 EUR 2020 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 297,00 1297.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
AF-P DX NIKKOR 10 – 20 mm f/4,5 – 5,6G VR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 301,00 301.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nikon AF-S 35mm f/1,8G DX Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 180,00 180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Statív Velbon Ultra 355 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 145,00 145.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické vybavenie pre oddelenie marketingu a PR Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 4 200,00 4200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 666,00 666.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dataprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 136,00 3136.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Foto, audio, video technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 702,29 5702.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 584,00 584.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s príslušenstvom a objektív Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 362,00 362.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 212,07 1212.07 EUR 2020 Tovary Nie 1
Makro objektív , sada medzikrúžkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 538,90 1538.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Štúdiové vybavenie Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 9 900,00 9900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 282,54 1282.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fototechnika Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 482,50 482.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 928,00 1928.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Statív s 3D pákovou hlavou + držiak na mobil, Skladací stabilizátor obrazu k mobilnému telefónu/smartphonu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 132,75 132.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fotoaparát digitálny a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 479,25 479.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s objektívom Slovenské národné múzeum 583,00 583.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 808,00 808.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 540,00 1540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Objektív do fotografických prístrojov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 380,00 380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fotoaparát s príslušenstvom 25/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 113,81 1113.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT predmety - fotoaparát UNIVERZITA J. SELYEHO 1 661,51 1661.51 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 770,00 770.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálna videokamera Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 487,00 487.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Panasonic LUMIX DMC-LX100EPK s príslušenstvom (polarizačný filter Starblitz 43 mm, Panasonic DMW-BLG10E, SANDISK ULTRA SDXC 64 GB) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát bezzrkadlovka, objektívy k fotoaparátu, pamäťová karta, statív k fotoaparátu, digitálna kamera Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 645,87 11645.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Objektív na zrkadlovku Canon, príslušenstvo k objektívu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 670,00 670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT a príslušenstvo - objektív, statívy, webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 139,88 1139.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovisko pre fotografovanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 431,97 1431.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálny zrkadlový fotoaparát, pamäťová karta, externé úložiská Katolícka univerzita v Ružomberku 825,71 825.71 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 958,08 1958.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Objektívy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 350,00 2350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fotoaparát Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 575,08 575.08 EUR 2021 Tovary Áno 1
digitálne fotoaparáty Ekonomická univerzita v Bratislave 1 966,00 1966.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ploter Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 440,00 1440.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200,00 1200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Audiovizuálne, foto zariadenia a spotrebný materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 802,07 9802.07 EUR 2021 Tovary Nie 1
Technológie na fotografickú činnosť COLORgrafik, spol. s r.o. 44 099,34 44099.34 EUR 2021 Tovary Áno 1
Videokamera s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 827,00 1827.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 905,81 905.81 EUR 2021 Tovary Nie 1
dodávka fotoaparátov s príslušenstvom Ekonomická univerzita v Bratislave 1 512,00 1512.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 690,20 1690.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Audio, video, foto a súvisiaca technika DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 42 256,00 42256.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Audio, video, foto a súvisiaca technika DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 84 674,00 84674.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky vrátane zariadení na špeciálne použitie, digitálnych fotoaparátov, súvisiaceho príslušenstva a spotrebného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 660,00 23660.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Audio, video, foto a súvisiaca technika DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 106 072,00 106072.0 EUR 2022 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 258 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vladimír Ondrejčák
Adresa:
Na Stráni 975/7 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karol Dittinger
Adresa:
Kvačalova 17 Bratislava 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×