Dodávateľ

KRD molecular technologies s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KRD molecular technologies s.r.o.

IČO: 35819022

Adresa: Ružinovská 3, Bratislava

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3702

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Júl 2020

Záznam platný do: 10. Júl 2023

Posledná zmena: 11. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 28 431,45 EUR 9 9
2017 30 795,63 EUR 16 16
2018 35 681,83 EUR 13 13
2019 11 149,41 EUR 7 7
2020 9 507,36 EUR 6 6
2021 504 221,83 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 28 431,45 EUR 9 9
2017 30 795,63 EUR 16 16
2018 35 681,83 EUR 13 13
2019 11 149,41 EUR 7 7
2020 9 507,36 EUR 6 6
2021 504 221,83 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 4 504,90 4504.90 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 4 483,00 4483.00 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 155,00 155.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 13 013,44 13013.44 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 507 041,00 507041.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 21 65 406,63 65406.63 EUR
Národný onkologický ústav 1 14 995,00 14995.00 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 4 091,66 4091.66 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 1 390,00 1390.00 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 1 111,13 1111.13 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 612,50 612.50 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 2 958,26 2958.26 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 2 24,99 24.99 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vyhrievacia podložka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikroskúmavky 2ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 10,00 10.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikroskúmavky 0,5ml Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 20,00 20.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo do laboratórnych hlbokomraziacích zariadení Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 340,00 1340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
výmena - telemetrických transmitterov - 5 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ribonukleotidová kyselina z mozgového tkaniva Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 960,00 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikália potrebná na realizáciu laboratórnych cvičení Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 680,00 2680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analýza totálnej RNA microarray Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 022,00 17022.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Syntéza primerov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 118,00 118.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primery a próby v jednom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 388,00 388.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primery Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 21,00 21.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Primery 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10,85 10.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný trepaný inkubátor s doplnkovou platformou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 465,00 1465.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava na elektroforézu nukleových kyselín so zdrojom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna pipeta Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 234,00 234.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 18,11 18.11 EUR 2017 Tovary Nie 1
2217 - Rotor na centrifugáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klinický tlakový katetér pre vedecké účely. Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 668,00 1668.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne produkty pre molekulárne analýzy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 533,60 1533.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne chemické látky pre experimentálne účely,kryoskúmavky, plastový box na kryoskúmavky, syntéza primerov. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava na prípravu cDNA knižníc získaných prepisom totálnej RNA pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 917,00 17917.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 147,00 147.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické látky pre experimentálne účely Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 150,00 2150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre molekulovú biológiu, laboratórne pipety, prístroje, plasty a sklo Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 4 910,00 4910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Paralelná analýza totálnej RNA microarray Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 792,00 10792.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Veliparib dihydrochloride Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 283,00 283.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatický izolátor nukleových kyselín Národný onkologický ústav 14 999,00 14999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špičky do pipiet Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 175,00 175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Modul zosilňovača prevodníkov PLUGSYS (TAM-A ) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Petriho mikro-misky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 368,00 368.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Horizontálne adaptéry na vortex, digitálny suchý blok s príslušenstvom, DNA oligonukleotidy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 472,00 1472.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy pre molekulárno-biologické analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 204,50 204.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety a príslušenstvo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 710,40 710.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dewarova nádoba Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 999,00 999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gradientový termocyklér a mikroplatničkový reader Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 166,00 3166.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oligonukleotidy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál a drobné prístroje CA VEGA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 248,00 1248.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Horizontálna elektroforéza mini-plus so šírkou 10 cm Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 601,20 601.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
DNA oligo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 012,00 1012.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IDT syntéza primerov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 141,00 141.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlbokomraziaci box (skriňový) Univerzita Komenského v Bratislave 4 050,00 4050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístroje pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 529,60 2529.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
DNA oligonukleotidy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 90,00 90.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 955,50 4955.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia - centrifúga mini Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 740,00 740.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bázy na syntézu olíg Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 218,50 218.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 31,00 31.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 109,00 109.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne komponenty pre výskumné účely Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 247,44 6247.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 34 605,00 34605.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
DNA oligo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 499,00 499.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Univerzálna paltforma do prístroja Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 168,00 168.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
ACCORD - Dodávka laboratórnych prístrojov pre FMFI UK a PRIF UK Univerzita Komenského v Bratislave 2 369 043,00 2369043.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

kulcsar@krd.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 131 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Mária Krivjanská
Adresa:
Nová Doba 920/4 Galanta 92401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Viktor Krivjanský
Adresa:
Nová Doba 920/4 Galanta 92401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Mária Krivjanská
Adresa:
Nová Doba 920/4 Galanta 92401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Apríl 2017
Záznam do:
28. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Mária Krivjanská
Adresa:
Nová Doba 920/4 Galanta 92401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Viktor Krivjanský
Adresa:
Nová Doba 920/4 Galanta 92401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ľudovít Kulcsár
Adresa:
Rybárska 11 Šamorín 93101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jana Kövesiová notár
Adresa:
Medená 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 16.01.2018 do: 28.01.2021

StiahniZáznam platný od: 10.04.2017 do: 16.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×