Dodávateľ

RNDr. Ján Šepeľák

Michalovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RNDr. Ján Šepeľák

IČO: 47789581

Adresa: Pri sýpke 1225/12, Michalovce

Registračné číslo: 2015/5-FO-D7136

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Máj 2015

Záznam platný do: 18. Máj 2018

Posledná zmena: 16. Jún 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 41 251,60 EUR 15 15
2017 10 998,00 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 41 251,60 EUR 15 15
2017 10 998,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 0,00 0.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 2 682,00 2682.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 3 840,00 3840.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 524,99 524.99 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 17 779,17 17779.17 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500,00 500.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 7 499,00 7499.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 3 018,17 3018.17 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 2 479,27 2479.27 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 4 192,00 4192.00 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 2 0,00 0.00 EUR
Ústav zoológie SAV 1 283,00 283.00 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 167,00 167.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 1 025,00 1025.00 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 8 260,00 8260.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Spirometer Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 850,00 2850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
0416 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 189,80 5189.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné meracie prístroje Technická inšpekcia, a.s. 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do prístroja Reflotron Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lekárska digitálna váha s funkciou BMI a výškomerom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Malé meracie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 048,00 3048.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostického spotrebného materiálu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, ELISA kit Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PortaSonic 7000 prenosný ultrazvukový prietokomer Technická univerzita v Košiciach 12 202,00 12202.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
YMC Kolóna na HPLC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analyzátor spalín Technická univerzita v Košiciach 10 195,00 10195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup diagnostických testov a knihy vrátane balenia a dopravy na miesto určenia Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 11 072,00 11072.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná meracia ústredňa so snímačmi na meranie vlhkosti a iných parametrov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 854,20 3854.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA set na stanovenie galektínu-3 pre ľudskú plazmu a sérum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 116,00 2116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup diagnostických testov vrátane balenia a dopravy na miesto určenia Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 24 231,40 24231.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobná digitálna váha Tanita BC-601 + software GMO pre BC a UM Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity a súpravy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 316,00 4316.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové mikroskúmavky - stripy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 204,00 204.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup laboratórnych pomôcok. Slovenský hydrometeorologický ústav 9 084,23 9084.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety Ústav zoológie SAV 340,00 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 33 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Ján Šepeľák
Adresa:
Pri sýpke 12 Michalovce 071 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×