Dodávateľ

SLOVASTAV, s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SLOVASTAV, s. r. o.

IČO: 46583165

Adresa: Vlastenecké nám. 8, Bratislava

Registračné číslo: 2019/1-PO-E9717

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Január 2019

Záznam platný do: 23. Január 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 25 959,33 EUR 7 7
2018 337 456,68 EUR 10 10
2019 118 750,00 EUR 2 2
2020 209 363,84 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 25 959,33 EUR 7 7
2018 337 456,68 EUR 10 10
2019 118 750,00 EUR 2 2
2020 209 363,84 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 117 074,68 117074.68 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 240 333,34 240333.34 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 148 483,00 148483.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 437,00 437.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 128 000,00 128000.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 2 543,33 2543.33 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 5 088,00 5088.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 4 255,00 4255.00 EUR
Horská záchranná služba 1 32 777,50 32777.50 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 138,00 138.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 12 400,00 12400.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodanie a montáž klimatizačného zariadenia do priestorov Objednávateľa. Slovenský hydrometeorologický ústav 5 315,63 5315.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Opravy živičných krytov vozoviek - výtlkov Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodávka a montáž klimatizácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 320,00 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Preloženie vnútornej klimatizačnej jednotky, demontáž a montáž Štatistický úrad Slovenskej republiky 525,00 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž klimatizácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 860,00 1860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výškové práce na údržbu neprístupných miest, vyčistenie okien, sklenených výplní a lustra v priestoroch účelového zariadenia v Bratislave Úrad vlády Slovenskej republiky 5 273,52 5273.52 EUR 2016 Služby Nie 1
oprava strešnej krytiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Horolezecké laná, šnúry Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 663,60 6663.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Horolezecká obuv Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 159,00 9159.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Horolezecký materiál a výbava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 499,00 30499.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nátery trakčných stožiarov Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 150 000,00 150000.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Nákup výstroje pre prácu vo výškach a záchranárske práce Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 873,67 4873.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia striech Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 16 500,00 16500.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Materiál pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 156 700,88 156700.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné záchranárske transportné nosidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 463,40 13463.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzny horolezecký materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 258,46 2258.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prostriedky pre záchranu z osobných horských dopravných zariadení - OHDZ Horská záchranná služba 46 677,00 46677.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hasičské a záchranárske vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 039,28 2039.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 172 449,00 172449.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ošetrenie a údržba stromovej vegetácie a služby s tým spojené Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 148 483,00 148483.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Karimatka skladacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100 116,66 100116.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hasičské a záchranné vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 618,10 3618.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Horolezecká pomocná šnúra Reep Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 360,00 2360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Horolezecká pomocná šnúra Reep Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 806,00 806.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421903564844


info@slovastav.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 31 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Marián Závodný
Adresa:
Vlastenecké ná. 8 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Marián Závodný
Adresa:
Vlastenecké ná. 8 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Forgáč, s. r. o.
Adresa:
Zámocká 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Meno:
Mgr. Peter Forgáč
Adresa:
Zámocká 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Meno:
Nosko & Partners s. r. o.
Adresa:
Podjavorinskej 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 22.08.2019 do: 1.03.2021

StiahniZáznam platný od: 3.08.2017 do: 22.08.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×